Làm việc với Đối tác của Shopify

Chương trình Đối tác của Shopify bao gồm các nhà phát triển trên toàn thế giới, những người xây dựng trang web, ứng dụng và chủ đề giúp bạn tùy chỉnh cửa hàng.

Chương trình Đối tác của Shopify đặt ra kỳ vọng về tiêu chuẩn chất lượng cao và các Đối tác của Shopify phải tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác. Nếu Đối tác của Shopify không tuân thủ thỏa thuận Chương trình đối tác, có thể sẽ có hành động theo các chính sách và quy trình đã có.

Nếu bạn cho rằng Đối tác của Shopify không tuân thủ Thỏa thuận Chương trình đối tác, hãy điền vào biểu mẫu Báo cáo vi phạm của đối tác.

Tìm hiểu thêm về việc tìm Đối tác Shopify trong Partner Directory, ứng dụng dành cho cửa hàng và chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí