Bán cửa hàng Shopify

Bạn có thể bán cửa hàng Shopify cho một doanh nhân khác và kiếm tiền từ giao dịch bán này.

Các bước chuẩn bị để bán cửa hàng

Trước khi bán cửa hàng, nghiên cứu những bước chuẩn bị sau:

 • Đảm bảo cửa hàng Shopify được cập nhật mới nhất, hàng trong kho của cửa hàng được chính xác và tất cả các chức năng cũng như hoạt động của cửa hàng đều vận hành như dự kiến.
 • Hoàn tất Định giá doanh nghiệp để tính giá trị hợp lý trên thị trường của doanh nghiệp.
 • Xác định những dữ liệu và thông tin doanh nghiệp mà bạn cần giữ lại hồ sơ sau khi bán. Ví dụ: Lưu hóa đơn bằng cách xuất lịch sử thanh toán. Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, cân nhắc xuất lịch sử quyết toán và giao dịch.
 • Xác định xem có bất kỳ hợp đồng hoặc nghĩa vụ hiện có nào sẽ bị ảnh hưởng bởi việc bán cửa hàng cho chủ sở hữu mới hay không.

  • Nếu đang sử dụng Shopify Capital hoặc Shopify Credit thì bạn sẽ không thể chuyển nhượng cửa hàng.
  • Nếu có Shopify Balance đang hoạt động thì bạn phải làm trống tài khoản Balance và liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp thêm về việc chuyển quyền sở hữu cửa hàng.
 • Nêu ra mọi yêu cầu mà chủ sở hữu mới cần phải duy trì đáp ứng, ví dụ như hợp đồng việc làm của nhân viên hiện tại, tài sản thương hiệu hiện có hoặc nguyên tắc tiếp thị, hợp đồng hiện có hoặc các mối hợp tác làm việc với bên thứ ba (ví dụ như dịch vụ hoàn tất đơn hàng hoặc đơn vị xử lý thanh toán).

 • Tạo kế hoạch chuyển nhượng doanh nghiệp cho chủ sở hữu mới, bao gồm lịch trình. Tùy thuộc vào quy mô và độ phức tạp của doanh nghiệp, quá trình đào tạo ban đầu về thương hiệu và quy trình của cửa hàng có thể mất từ vài ngày đến nhiều tháng.

Tài liệu:

Nơi bán cửa hàng

Chủ sở hữu cửa hàng Shopify phải tự tiến hành tất cả các giao dịch bán cửa hàng Shopify một cách độc lập khỏi nền tảng Shopify. Nếu bạn không có người mua sẵn sàng tiếp quản quyền sở hữu cửa hàng thì bạn có thể đăng cửa hàng để bán trên các nền tảng mua bán kinh doanh trực tuyến bên thứ ba, trung gian để bán doanh nghiệp thương mại điện tử giữa người bán và khách hàng.

Một số ví dụ về những nền tảng mua bán này bao gồm:

Mỗi nền tảng mua bán bên thứ ba đều có các yêu cầu và bước đăng tải khác nhau, cũng như có thể bao gồm định giá độc lập bổ sung đối với doanh nghiệp, tài nguyên pháp lý và trung gian để giúp bạn tìm người mua và hoàn tất việc cửa hàng. Nền tảng mua bán bên thứ ba thường tính phụ phí cho dịch vụ của họ, trong đó Shopify không thiết lập, kiểm soát hoặc thu tiền.

Sau khi xác định người mua, hãy liên hệ với chuyên gia pháp lý để được hỗ trợ về giấy tờ liên quan đến việc bán cửa hàng, bao gồm soạn thảo hợp đồng mua bán với các yêu cầu hoặc thỏa thuận mà cả hai bên nêu ra.

Chuyển quyền sở hữu cửa hàng Shopify

Sau khi xác nhận người mua và tất cả các bên đã chấp nhận các điều khoản mua bán, bạn có thể chuyển quyền sở hữu cửa hàng cho chủ sở hữu mới trên trang quản trị Shopify. Nếu đã mua miền tùy chỉnh cho cửa hàng thì bạn cũng phải chuyển quyền sở hữu miền đó cho chủ sở hữu mới.

Bước:

 1. Cập nhật thông tin liên hệ của doanh nghiệp cho cửa hàng trên trang Chi tiết cửa hàng của trang quản trị Shopify, bao gồm email, số điện thoại cửa hàng và địa chỉ doanh nghiệp.
 2. Cập nhật thông tin thông báo của cửa hàng cho chủ sở hữu mới, ví dụ như địa chỉ email để nhận thông báo về đơn hàng mới.
 3. Cập nhật chi tiết liên hệ cho mọi miền tùy chỉnh bạn đã mua cho cửa hàng. Nếu bạn đã mua miền tùy chỉnh từ Shopify, hãy làm theo các bước để chỉnh sửa thông tin liên hệ.
 4. Làm theo các bước để cập nhật thông tin thanh toán sang thông tin thanh toán của chủ sở hữu mới. Nếu bạn có bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào có thông tin thanh toán của bạn bên ngoài Shopify, hãy đồng thời cập nhật thông tin thanh toán sang thông tin thanh toán của chủ sở hữu mới.
 5. Cập nhật thông tin quyết toán của cửa hàng sang tài khoản ngân hàng của chủ sở hữu mới. Thực hiện việc này đối với tất cả phương thức thanh toán đang hoạt động mà cửa hàng của bạn hỗ trợ.

  • Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, hãy làm theo các bước để chỉnh sửa thông tin tài khoản ngân hàng đã lưu. Bạn cũng cần cập nhật chi tiết thuế.
  • Nếu bạn đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba (như PayPal), hãy chuyển tài khoản liên kết với cửa hàng sang tài khoản của chủ sở hữu mới, hoặc chuyển quyền sở hữu tài khoản liên quan cho chủ sở hữu mới trên nền tảng của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
 6. Làm theo các bước để chính thức chuyển quyền sở hữu tài khoản của cửa hàng cho chủ sở hữu mới. Việc này sẽ xóa các quyền của chủ sở hữu tài khoản khỏi thông tin đăng nhập Shopify của bạn, nên một số phần thuộc trang quản trị Shopify của cửa hàng (như thông tin thanh toán và lập hóa đơn) sẽ bị hạn chế đối với bạn.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí