Shopify Capital

Tiền tạm ứng và khoản vay được cung cấp cho các doanh nghiệp đủ điều kiện qua Shopify Capital. Bạn có thể kiểm tra tư cách hợp lệ trực tiếp trên trang Capital của trang quản trị Shopify.

Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện để đăng ký nhận tiền vốn qua Shopify Capital, bạn sẽ nhận được email từ Shopify Capital và thông báo trên Trang chủ của trang quản trị Shopify. Nếu bạn không nhận được email hoặc thông báo từ Shopify Capital, cửa hàng hiện không đủ điều kiện để đăng ký nhận tiền vốn qua Shopify Capital.

Khi bạn nhấp vào để chọn số tiền vốn và yêu cầu tiền vốn, quá trình phê duyệt tiền vốn sẽ bắt đầu. Nếu tiền vốn được phê duyệt, bạn sẽ nhận được số tiền đó trong tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Có thể bạn sẽ thấy hữu ích khi đọc các thuật ngữ của chúng tôi trước khi tìm hiểu về các tùy chọn tiền vốn được Shopify Capital hỗ trợ.

Điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn qua Shopify Capital

Nếu bạn đủ điều kiện đăng ký nhận hỗ trợ tiền vốn qua Shopify Capital, bạn sẽ nhận được email và nhìn thấy thông báo mời xem các tùy chọn tiền vốn trên Trang chủ của trang quản trị Shopify.

Nếu bạn không nhận được lời mời xem các tùy chọn tiền vốn, nghĩa là lúc này bạn không đủ điều kiện đăng ký nhận hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital.

Sửa đổi hoặc từ chối yêu cầu hỗ trợ tiền vốn từ Shopify Capital

Quá trình thẩm định của Shopify Capital có hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Shopify Capital nhận định cửa hàng của bạn có khả năng đủ điều kiện được sát hạch sơ bộ đối với việc nhận tiền vốn. Trong giai đoạn thứ hai, đội ngũ Shopify Capital sẽ xem xét đơn đăng ký của cửa hàng và xác nhận xem cửa hàng của bạn có đủ điều kiện nhận số tiền vốn đã yêu cầu hay không.

Sửa đổi số tiền vốn

Trong giai đoạn thứ hai của quá trình thẩm định, nếu đội ngũ Shopify Capital xác định cửa hàng của bạn không đủ điều kiện nhận số tiền vốn đã yêu cầu, họ có thể điều chỉnh số tiền đủ tiêu chuẩn sơ bộ thành số tiền mà cửa hàng đủ điều kiện nhận.

Từ chối yêu cầu hỗ trợ tiền vốn

Trong giai đoạn thứ hai của quá trình thẩm định, nếu đội ngũ Shopify Capital xác định cửa hàng của bạn không đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền vốn tại thời điểm này, yêu cầu hỗ trợ tiền vốn của bạn sẽ bị từ chối. Nếu cửa hàng của bạn đủ điều kiện trong tương lai, bạn sẽ được mời xem lại các tùy chọn tiền vốn hiện có.

Shopify Capital và Shopify Payments

Shopify Capital dành cho những thương nhân đủ điều kiện sử dụng Shopify Payments cũng như những thương nhân đủ điều kiện sử dụng cổng thanh toán bên thứ ba. Bạn nên sử dụng Shopify Payments vì đó là sản phẩm của bên thứ nhất, được thiết kế nhằm giúp bạn thành công nhờ cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất, phân tích tùy chỉnh và quyền truy cập vào các giải pháp tài chính khác của Shopify.

Nếu bạn đang sử dụng Shopify Payments, khi nhận tiền vốn qua Shopify Capital, bạn không thể hủy kích hoạt Shopify Payments cho đến khi hoàn trả toàn bộ tổng số tiền nợ. Nếu bạn cố gắng hủy kích hoạt Shopify Payments khi đang có thỏa thuận cấp tiền vốn với Shopify Capital, bạn sẽ thấy thông báo Không thể hủy kích hoạt Shopify Payments. Khi hoàn trả xong tổng số tiền còn nợ, bạn có thể hủy kích hoạt Shopify Payments.

Bạn vẫn có thể thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp đã liên kết với Shopify Payments trong trang quản trị Shopify ở mục Cài đặt > Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Thao tác này sẽ thay đổi tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp dùng để nhận các khoản thanh toán từ Shopify Payments, cũng như rút các khoản hoàn trả dần cho Shopify Capital. Không thể xử lý các khoản hoàn trả dần và khoản thanh toán nói trên trong các tài khoản riêng biệt.

Shopify Capital và các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba

Nếu đang sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, bạn có thể thay đổi thông tin ngân hàng bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào Thay đổi tài khoản ngân hàng trên trang cài đặt Capital của trang quản trị Shopify.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí