Shopify Capital

Shopify Capital là chương trình tài chính cung cấp tiền ứng trước cho thương nhân và khoản vay cho các doanh nghiệp đủ điều kiện dựa trên địa điểm, lịch sử, cách sử dụng và tương tác của cửa hàng với nền tảng Shopify. Tiền vốn của Shopify Capital có thể giúp bạn có vốn kinh doanh để phát triển và điều hành doanh nghiệp, ví dụ như đầu tư vào kho hàng mới, sáng kiến tiếp thị, thuê không gian bán lẻ thực tế hoặc thuê nhân viên.

Các doanh nghiệp tại Úc, Canada, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ có thể sử dụng Shopify Capital. Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ nhận được đề nghị đăng ký vay vốn. Bạn có thể kiểm tra các đề nghị vay vốn để đăng ký trên trang Vốn của trang quản trị Shopify. Tìm hiểu thêm về điều kiện hợp lệ để sử dụng Shopify Capital.

Trước khi tìm hiểu các tùy chọn tiền vốn của Shopify Capital, xem kỹ bảng thuật ngữ Shopify Capital.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí