Shopify Capital

Kontantforskudd og lån tilbys til berettigede bedrifter gjennom Shopify Capital. Du kan sjekke kvalifiseringen din direkte fra Capital-siden i Shopify-administrator.

Hvis butikken din er berettiget til å søke om finansiering gjennom Shopify Capital mottar du en e-postmelding fra Shopify Capital og en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator. Hvis du ikke mottar en e-postmelding eller en annen melding fra Shopify Capital, er ikke butikken din berettiget til å søke om finansiering gjennom Shopify Capital for øyeblikket.

Når du klikker for å velge et finansieringsbeløp og be om finansiering startes prosessen med å godkjenne finansieringen. Hvis finansieringen blir godkjent mottar du beløpet til bedriftens bankkonto.

Det kan være nyttig å lese begrepsordlisten før du leser om finansieringsalternativene som støttes av Shopify Capital.

Berettigelse for finansiering gjennom Shopify Capital

Hvis du er berettiget til å søke om finansiering gjennom Shopify Capital mottar du en e-postmelding, og du vil se en melding på Hjem-siden i Shopify-administrator som inviterer deg til å se tilgjengelige finansieringsalternativer.

Hvis du ikke mottar en invitasjon til å se finansieringsalternativer, er du ikke berettiget til å søke om finansiering fra Shopify Capital akkurat nå.

Revisjon eller avslag på finansieringsforespørsler til Shopify Capital

Kapitalinnskuddsprosessen til Shopify Capital består av to trinn. I det første trinnet identifiserer Shopify Capital butikken din som potensielt berettiget til å forhåndskvalifisere for finansiering. I det andre trinnet vurderer Shopify Capital-teamet søknaden din, og bekrefter hvorvidt butikken er berettiget til å motta det forespurte finansieringsbeløpet.

Revisjon av finansieringsbeløp

Under det andre trinnet i kapitalinnskuddsprosessen, dersom Shopify Capital-teamet vurderer at butikken ikke er berettiget til å motta det forespurte finansieringsbeløpet, kan de revidere de forhåndskvalifiserte beløpene til en sum butikken din er berettiget til å motta.

Avslag på finansieringsforespørsel

Under det andre trinnet i kapitalinnskuddsprosessen, dersom Shopify Capital-teamet vurderer at butikken ikke er berettiget til å søke om finansiering på dette tidspunktet, blir finansieringsforespørselen avvist. Hvis butikken blir berettiget i fremtiden blir du invitert til å se tilgjengelige finansieringsalternativer på nytt.

Shopify Capital og Shopify Payments

Shopify Capital er tilgjengelig for berettigede forhandlere som bruker Shopify Payments, samt berettigede forhandlere som bruker tredjepartsbetalingsgatewayer. Vi oppfordrer deg til å bruke Shopify Payments fordi det er et førstepartsprodukt utviklet for å hjelpe deg å lykkes ved å gi innsikt i ytelser, tilpasset analyse og tilgang til andre finansieringsløsninger fra Shopify.

Hvis du bruker Shopify Payments når du mottar finansiering gjennom Shopify Capital kan du ikke deaktivere Shopify Payments før det totale skyldige beløpet er tilbakebetalt. Hvis du forsøker å deaktivere Shopify Payments i løpet av en pågående finansieringsavtale med Shopify Capital, får du oppgitt meldingen Kan ikke deaktivere Shopify Payments. Når det totale skyldige beløpet er tilbakebetalt kan du deaktivere Shopify Payments.

Du kan fortsatt endre hvilken av bedriftens bankkontoer som er knyttet til Shopify Payments i Shopify-administrator under Innstillinger > Betalingsleverandører. Dette endrer hvilken av bedriftens bankkontoer Shopify Payments-utbetalingene overføres til, samt hvor Shopify Capital-tilbakebetalingene trekkes fra. Tilbakebetalinger og utbetalinger kan ikke skje fra separate kontoer.

Shopify Capital og tredjepartsbetalingsleverandører

Hvis du bruker en tredjepartsbetalingsleverandør kan du når som helst endre bankopplysninger ved å klikke Endre bankkontoCapital-innstillingssiden i Shopify-administrator.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis