Ordliste for Shopify Capital

Definisjon av Shopify Capital-vilkår
Periode Definisjon
Beløp mottatt Midlene du mottar fra et kontantforskudd fra Shopify Capital til kjøpmenn.
Lever Sende midler.
Faktor eller faktorrate Tallet som det mottatte beløpet multipliseres med for å avgjøre totalsummen å betale.
Fast lånekostnad Avgiften for å få et Shopify Capital-lån.
Finansiering Tilgang til kapital.
Lånebeløp Midlene du mottar fra et Shopify Capital-lån.
Milepæl En 60-dagersperiode av Shopify Capital-låneperioden. Hver milepæl har et minste tilbakebetalingsbeløp som må tilbakebetales innen milepælens sluttdato. Hvis du ikke oppfyller minimum tilbakebetalingsbeløp blir differansen mellom det aktuelle tilbakebetalingsbeløpet og minimum tilbakebetalingsbeløp trukket fra kontoen din. Avhengig av din spesifikke forhandlerlåneavtale kan det hende lånet ditt ikke har milepæler. Se avtalen for å undersøke vilkårene for lånet ditt.
Gjenstående saldo Andelen av det totale å betale som skal sendes til Shopify Capital.
Send betaling Levere penger som gjelder mot det totale å betale.
Pengeoverføring Penger som leveres og som gjelder mot det totale å betale.
Overføringsrate eller daglig overføringsprosent Prosentandelen av den daglige salgsinntekten som skal sendes som betaling til Shopify Capital inntil totalbeløpet er betalt.
Skyldig totalbeløp Lånebeløpet pluss den faste lånekostnaden av et Shopify Capital-lån. Totalbeløpet som må tilbakebetales.
Totalt å overføre Mengden av fremtidig salgsinntekt som Shopify Capital kjøper. Dette beregnes ved å multiplisere beløpet som mottas med faktorraten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis