Ordliste for Shopify Capital

Definisjon av Shopify Capital-vilkår
Periode Definisjon
Sum lagt ut Midlene du mottar fra et kontantforskudd fra Shopify Capital til kjøpmenn.
Daglig innbetalingsprosent Prosentandelen av de daglige salgene som du tilbakebetaler til Shopify Capital frem til det totale innbetalingsbeløpet er tilbakebetalt.
Lever Sende midler.
Faktor eller faktorrate Tallet som det mottatte beløpet multipliseres med for å avgjøre totalsummen å betale.
Fast lånekostnad Avgifter for å få et Shopify Capital-lån, også kjent som kostnaden for finansieringen.
Finansiering Tilgang til kapital.
Brutto daglige salg Det totale salgsbeløpet på en bestemt dag. Dette inkluderer avgifter og frakt.
Lånebeløp Midlene du mottar fra et Shopify Capital-lån.
Fordringer Et kjøp av de fremtidige salgene dine.
Gjenstående saldo Andelen av det totale å betale som skal sendes til Shopify Capital.
Send betaling Levere penger som gjelder mot det totale å betale.
Pengeoverføring Penger som leveres og som gjelder mot det totale å betale.
Overføringsrate eller daglig overføringsprosent Prosentandelen av den daglige salgsinntekten som skal sendes som betaling til Shopify Capital inntil totalbeløpet er betalt.
Totalt innbetalingsbeløp Lånebeløpet pluss den faste lånekostnaden av et Shopify Capital-lån. Totalbeløpet som må tilbakebetales.
Totalt å overføre Mengden av fremtidig salgsinntekt som Shopify Capital kjøper. Dette beregnes ved å multiplisere beløpet som mottas med faktorraten.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis