Słownik terminów Shopify Capital

Definicja warunków Shopify Capital
Warunek Definicja
Kwota zapłacona tytułem zaliczki Środki otrzymane z zaliczki kupieckiej Shopify Capital.
Procent dziennej płatności Procent Twojej dziennej sprzedaży, który przekazujesz do Shopify Capital do momentu spłacenia całkowitej kwoty płatności.
Dostawa Wysłanie środków
Współczynnik lub stopa współczynnika Liczba, przez którą mnożona jest otrzymana kwota w celu określenia sumy do zwrotu.
Stały koszt pożyczki Opłata za udzielenie pożyczki Shopify Capital zwana również kosztem funduszy.
Finansowanie Dostęp do kapitału.
Dzienna sprzedaż brutto Łączna kwota sprzedaży w danym dniu. Obejmuje podatki i wysyłkę.
Kwota pożyczki Środki otrzymane z pożyczki Shopify Capital.
Wierzytelności Zakup Twojej przyszłej sprzedaży.
Pozostałe saldo Kwota sumy do zwrotu pozostała do zwrócenia do Shopify Capital.
Zwrot Dostarczenie pieniędzy w ramach spłaty sumy do zwrotu.
Zwrot Pieniądze, które są dostarczane w ramach spłaty sumy do zwrotu.
Stopa zwrotu lub dzienna wartość procentowa zwrotu Wartość procentowa Twoich dziennych przychodów ze sprzedaży, która będzie zwracana do Shopify Capital do momentu zwrócenia całej sumy do zwrotu.
Całkowita kwota płatności Kwota pożyczki powiększona o stały koszt pożyczki od Shopify Capital. Całkowita kwota wymagająca spłaty.
Suma do zwrotu Kwota przyszłych przychodów ze sprzedaży nabywanych przez Shopify Capital. Jest ona obliczana przez pomnożenie otrzymanej kwoty przez stopę współczynnika.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo