Słownik terminów Shopify Capital

Definicja warunków Shopify Capital
Warunek Definicja
Kwota otrzymana Środki otrzymane z zaliczki kupieckiej Shopify Capital.
Dostawa Wysłanie środków
Współczynnik lub stopa współczynnika Liczba, przez którą mnożona jest otrzymana kwota w celu określenia sumy do zwrotu.
Stały koszt pożyczki Opłata za uzyskanie pożyczki Shopify Capital.
Finansowanie Dostęp do kapitału.
Kwota pożyczki Środki otrzymane z pożyczki Shopify Capital.
Kamień milowy 60-dniowy okres pożyczki Shopify Capital. Każdy kamień milowy ma minimalną kwotę zwrotu, którą należy spłacić do dnia zakończenia kamienia milowego. Jeśli nie osiągniesz minimalnej kwoty spłaty, różnica między bieżącą kwotą spłaty a minimalną kwotą spłaty zostanie pobrana z Twojego konta. Twoja pożyczka może nie mieć kamieni milowych. Zależy to od zawartej Umowy o pożyczkę kupiecką. Sprawdź swoją umowę, aby potwierdzić warunki pożyczki.
Pozostałe saldo Kwota sumy do zwrotu pozostała do zwrócenia do Shopify Capital.
Zwrot Dostarczenie pieniędzy w ramach spłaty sumy do zwrotu.
Zwrot Pieniądze, które są dostarczane w ramach spłaty sumy do zwrotu.
Stawka procentowa zwrotu lub dzienna wartość procentowa zwrotu Wartość procentowa Twoich dziennych przychodów ze sprzedaży, która będzie zwracana do Shopify Capital do momentu zwrócenia całej sumy do zwrotu.
Suma zadłużenia Kwota pożyczki powiększona o stały koszt pożyczki od Shopify Capital. Całkowita kwota wymagająca spłaty.
Suma do zwrotu Kwota przyszłych przychodów ze sprzedaży nabywanych przez Shopify Capital. Jest ona obliczana przez pomnożenie otrzymanej kwoty przez stopę współczynnika.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo