Przegląd Twoich informacji finansowych

Strona przeglądu Finanse udostępnia zestawienie wyników finansowych Twojego sklepu w wybranym przedziale dat. Informacje te wyświetlane są na serii kart.

Kluczowe wskaźniki wydajności

Kluczowe wskaźniki wydajności w ramach przeglądu finansów zapewniają zestawienie skuteczności działań Twojego sklepu w wybranym przedziale dat.

Kluczowe wskaźniki wydajności
Karta Opis
Sprzedaż netto

Na karcie Sprzedaż netto wyświetlana jest sprzedaż netto w wybranym przedziale dat.

Sprzedaż netto oblicza się w następujący sposób: sprzedaż brutto - rabaty - zwroty. Sprzedaż netto nie obejmuje opłat za wysyłkę ani podatków. Będzie to liczba dodatnia dla sprzedaży w dniu złożenia zamówienia i liczba ujemna dla zwrotu w dniu, w którym zwrócono koszty zamówienia.

Kliknięcie tej karty spowoduje otwarcie raportu Sprzedaż według produktu
Zysk brutto

Na karcie Zysk brutto wyświetlany jest zysk brutto w wybranym przedziale dat.

Obliczany jest jako sprzedaż netto - koszty.

Kliknięcie tej karty spowoduje otwarcie raportu Zysk wg produktu
Marża brutto

Na karcie Zysk brutto wyświetlany jest zysk brutto w wybranym przedziale dat.

Obliczana jest jako ([sprzedaż netto - koszty] / sprzedaż netto) * 100.

Na przykład, jeśli cena wynosi 50 USD, a koszty 30 USD, wówczas marża brutto (obliczona wg wzoru ([50–30] / 50) * 100) wynosi 40%.

Kliknięcie tej karty spowoduje otwarcie raportu Zysk wg produktu

Obliczanie zysku brutto i marży brutto

Zysk brutto i marża brutto uwzględniają koszt sprzedawanych produktów. Mierniki te zapewniają ogląd sytuacji – jakie produkty najlepiej się zarabiają i ile generują zysków. Aby obliczyć zysk brutto i marżę brutto, trzeba wprowadzić koszt nabycia produktów.

Kroki:

  1. Przejdź do zbiorczego edytora kosztów pozycji.
  2. Wprowadź koszt na pozycję produktu.
  3. Kliknij opcję Zapisz.

Zyski

Na karcie Zyski wyświetlane są płatności otrzymane we wskazanym przedziale dat, rozbite na dostawców płatności. Karta przedstawia trzech najlepszych dostawców płatności i kwotę od każdego z nich. Możesz kliknąć opcję Pokaż wszystkie płatności i zobaczyć pełną listę.

Wydatki

Jeśli masz konto Shopify Balance, którego używasz do zakupów, karta Wydatki na bieżąco będzie pokazywać jego wykorzystanie. Karta przedstawia pięciu najlepszych dostawców i kwotę wydawaną na każdego z nich. Możesz kliknąć opcję Pokaż wszystkie transakcje i zobaczyć pełną listę transakcji.

Konto dla wypłat

Na karcie konta wypłat pokazywane jest bieżące konto, które skonfigurujesz jako konto wypłaty, oraz kwota wszelkich oczekujących wypłat.

Bieżący rachunek

Na karcie Bieżący rachunek wyświetlana jest suma bieżąca na rachunku i informacje o cyklu rozliczeniowym. Możesz zostać rozliczony(-a) przed zakończeniem cyklu, jeśli osiągniesz próg rozliczeniowy przed tym okresem.

Dowiedz się więcej o rachunku.

Shopify Capital

Jeśli korzystasz z finansowania Shopify Capital, karta Shopify Capital będzie śledzić Twoje zaległe i zwrócone kwoty. Na tej karcie wyświetlane są również nowe oferty finansowania, jeśli spełniasz warunki, aby się o nie ubiegać.

Pobrany podatek

Niektóre kraje i regiony wymagają naliczania podatków od sprzedaży, a następnie zgłaszanie ich i zwracanie do danego urzędu skarbowego. Na karcie Pobrane podatki wyświetlana jest kwota podatków pobranych przez Twój sklep w wybranym przedziale dat oraz liczba krajów i regionów, w których pobierasz podatki.

Możesz kliknąć kartę, aby wyświetlić raport podatkowy lub kliknąć opcję Ustaw pobieranie podatku w celu skonfigurowania pobierania podatku w Twoim sklepie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo