Dostęp do elastycznego finansowania za pośrednictwem Shopify Line of Credit

W ramach starań na rzecz optymalizacji oferowanych usług finansowych Shopify odchodzi od oferty Shopify Line of Credit. Nie przyjmujemy już nowych zgłoszeń do tego programu. Zamiast tego zachęcamy naszych sprzedawców do zapoznania się z finansowaniem Shopify Capital, które pozostaje głównym rozwiązaniem kredytowym Shopify zapewniającym szybkie i elastyczne finansowanie wspierające firmy każdej wielkości.

Kluczowe daty i wskazówki dla obecnych użytkowników:

  • Dalszy dostęp dla obecnych użytkowników: Jeśli masz obecnie aktywną linię kredytową Shopify Line of Credit, możesz wnioskować o nowe wypłaty do 31 grudnia 2024 r. do godziny 23:59 czasu PST.
  • Zamknięcie nowych wypłat: Od 1 stycznia 2025 roku dalsze wypłaty nie będą dozwolone.
  • Warunki spłaty: Dotychczasowe zadłużenie musi zostać spłacone zgodnie z pierwotnym 6-miesięcznym harmonogramem spłaty określonym w umowie pożyczki. Proces ten będzie obsługiwany automatycznie poprzez zaplanowane obciążenia.
  • Szczegółowe terminy spłaty w oparciu o ostateczne daty wypłaty:

    • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 1 grudnia 2024 r. a 26 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 czerwca 2025 r.
    • Jeśli ostatnia wypłata nastąpi między 27 grudnia 2024 r. a 31 grudnia 2024 r., harmonogram spłat zakończy się 1 lipca 2025 r.
  • Elastyczne opcje spłaty: Możesz także zdecydować się na ręczne spłaty w dowolnym momencie, aby potencjalnie zmniejszyć całkowitą kwotę spłaty oraz skrócić okres pożyczki.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo