Tiếp cận tiền vốn linh hoạt qua Shopify Line of Credit

Giờ đây, thương nhân Shopify đủ điều kiện tại Hoa Kỳ đã có cơ hội đăng ký vay tín dụng linh hoạt, một phương thức giúp bạn có được khoản tiền mặt cần thiết để tăng trưởng doanh nghiệp. Cho dù bạn kinh doanh theo mùa, ngành hàng khó dự đoán, lệ thuộc nhiều vào hàng trong kho, hay cần vốn lưu động, Shopify Line of Credit đều có thể hỗ trợ các nhu cầu riêng của bạn.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí