Tiếp cận tiền vốn linh hoạt qua Shopify Line of Credit

Trong quá trình nỗ lực không ngừng nhằm tối ưu những dịch vụ tài chính mà chúng tôi cung cấp, Shopify đang dịch chuyển khỏi dịch vụ Shopify Line of Credit. Chúng tôi không còn nhận đơn đăng ký mới cho chương trình này nữa. Thay vào đó, chúng tôi sẽ mời thương nhân khám phá hình thức cấp vốn qua Shopify Capital. Đây vẫn là giải pháp cho vay chính của Shopify, giúp cấp vốn nhanh chóng và linh hoạt nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ở mọi quy mô.

Các ngày chính và nguyên tắc dành cho người dùng hiện tại:

  • Quyền truy cập liên tục cho người dùng hiện tại: Nếu bạn hiện đang có Shopify Line of Credit đang hoạt động, bạn sẽ có thể yêu cầu khoản rút mới cho đến lúc 23:59 ngày 31 tháng 12 năm 2024 theo giờ PST.
  • Ngừng các khoản rút mới: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, bạn sẽ không được phép rút thêm tiền.
  • Thời hạn trả nợ: Bạn vẫn sẽ phải trả dư nợ hiện có theo lịch trả nợ 6 tháng ban đầu đã nêu trong thỏa thuận cho vay. Quá trình này sẽ được thực hiện tự động thông qua khoản ghi nợ đã lên lịch.
  • Hạn chót trả nợ cụ thể dựa trên ngày cuối cùng rút tiền:

    • Nếu lần rút tiền cuối cùng của bạn rơi vào khoảng từ ngày 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 26 tháng 12 năm 2024 thì lịch trả nợ của bạn sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 6 năm 2025.
    • Nếu lần rút tiền cuối cùng của bạn rơi vào khoảng từ ngày 27 tháng 12 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì lịch trả nợ của bạn sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 7 năm 2025.
  • Tùy chọn trả nợ linh hoạt: Bạn cũng có thể chọn trả nợ theo cách thủ công bất cứ lúc nào để có thể giảm cả tổng số tiền trả nợ và thời hạn khoản vay.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí