Shopify Credit

Shopify Credit là thẻ thanh toán doanh nghiệp có thể truy cập, linh hoạt và giá cả phải chăng. Khi sử dụng Shopify Credit, bạn sẽ có thể tối giản quy trình làm việc và theo dõi chi phí cho kinh doanh hằng ngày trên trang quản trị Shopify.

Ngay sau khi thiết lập tài khoản Shopify Credit, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào hạn mức tín dụng để tiếp tục tập trung vào phát triển công việc kinh doanh. Bạn cũng có thể thực hiện những tác vụ sau trên trang quản trị Shopify:

Yêu cầu của Shopify Credit

Để có thể sử dụng Shopify Credit, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Bạn phải có tài khoản Shopify Payments để sử dụng Shopify Credit.
 • Shopify Credit sử dụng cùng tài khoản ngân hàng bạn đã kết nối với Shopify Payments. Nếu bạn cần thay đổi tài khoản bạn dùng với Shopify Credit, hãy thay đổi tài khoản ngân hàng bạn sử dụng với Shopify Payments.
 • Tài khoản Shopify Payments phải có một chủ sở hữu duy nhất.
 • Yêu cầu xác thực hai bước (2SA) để truy cập tất cả tính năng của Shopify Credit.
 • Yêu cầu phải có số an sinh xã hội (SSN) Hoa Kỳ hợp lệ để thiết lập tài khoản Shopify Credit. SSN chỉ được dùng để xác minh danh tính. Điểm tín dụng của bạn không bị ảnh hưởng.
 • Cửa hàng của bạn phải ở Hoa Kỳ hoặc Puerto Rico. Các vùng lãnh thổ khác của Hoa Kỳ không được hỗ trợ.
 • Cửa hàng của bạn phải sử dụng bất kỳ gói Shopify nào ngoại trừ gói Shopify Plus.

Đăng ký Shopify Credit và thiết lập tài khoản

Khi nhận được ưu đãi Shopify Credit mà bạn đủ tiêu chuẩn sơ bộ để dùng, bạn cần gửi đơn đăng ký mở tài khoản và nhận quyền truy cập vào hạn mức tín dụng.

Đăng ký Shopify Credit

Bước:

 1. Xem lại thông tin cá nhân của bạn để đảm bảo thông tin chính xác, sau đó nhấp vào Xác minh.
 2. Nhập mã PIN của bạn, sau đó nhấp vào Xác nhận.
 3. Xem kỹ lại các điều khoản thỏa thuận.
 4. Nhấp vào Gửi đơn đăng ký.

Sau khi gửi đơn đăng ký, nếu được phê duyệt thì tài khoản và thẻ doanh nghiệp phi vật lý của bạn sẽ được tạo. Để truy cập tài khoản và bắt đầu sử dụng thẻ, hãy hoàn tất thiết lập tài khoản.

Hoàn tất thiết lập tài khoản

Bước:

 1. Kiểm tra xem bạn đã kích hoạt 2SA cho cửa hàng hay chưa. Bạn phải có 2SA thì mới có thể truy cập vào tất cả tính năng của Shopify Credit, nên nếu bạn chưa sử dụng 2SA, hãy nhấp vào Thiết lập xác thực hai bước.
 2. Nắm được cách thực hiện thanh toán và xem lại thông tin tài khoản ngân hàng đã kết nối của bạn. Đây cũng là tài khoản ngân hàng được kết nối với tài khoản Shopify Payments của bạn.
 3. Nhấp vào Tác vụ tiếp theo.
 4. Không bắt buộc: Thêm số danh thiếp ảo vào ví điện tử. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, nhấp vào Bỏ qua tác vụ này.

  1. Nhấp vào Xem số thẻ để hiển thị số thẻ, ngày hết hạn và CVV của thẻ.
  2. Thêm thông tin thẻ vào ví điện tử, sau đó nhấp vào Tác vụ tiếp theo.
 5. Không bắt buộc: Yêu cầu mở thẻ doanh nghiệp Shopify Credit vật lý. Nếu bạn muốn bỏ qua bước này, nhấp vào Bỏ qua tác vụ này.

  1. Nhập thông tin vận chuyển, sau đó nhấp vào Bước tiếp theo.
  2. Nhấp vào Yêu cầu mở thẻ vật lý.

Phần thưởng Shopify Credit

Nhận phần thưởng hoàn tiền khi sử dụng thẻ Shopify Credit cho các giao dịch mua hàng của doanh nghiệp. Hoàn tiền sẽ được áp dụng cho sao kê hằng tháng.

 • Nhận hoàn tiền 3% cho khoản chi tiêu tiếp thị
 • Nhận hoàn tiền 2% từ hóa đơn Shopify khi bạn đặt thẻ Shopify Credit làm phương thức thanh toán
 • Nhận hoàn tiền 1% từ mọi khoản chi tiêu khác của doanh nghiệp

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí