Quản lý tài khoản Shopify Credit

Trên trang Shopify Credit của trang quản trị Shopify, bạn có thể truy cập vào hoạt động tài khoản, xem sao kê và thanh toán.

Xem lại chi tiết khoản thanh toán tự động tiếp theo của bạn

Shopify Credit tự động rút dư nợ sao kê chưa trả của bạn từ tài khoản ngân hàng đã kết nối vào ngày đến hạn thanh toán hàng tháng. Bạn không cần thực hiện thao tác nào vào ngày đến hạn thanh toán.

Sao kê của bạn được phát hành vào ngày đầu tiên của tháng dương lịch và tiền được rút để thanh toán tự động vào ngày làm việc thứ 2 của tháng. Nếu ngày thứ 2 của tháng rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ thì tiền thanh toán sẽ được rút vào ngày làm việc ngân hàng tiếp theo tại Hoa Kỳ. Ví dụ: Nếu ngày thứ 2 của tháng là Chủ nhật thì tiền thanh toán sẽ được rút vào thứ Hai, ngày mùng 3.

Bạn có thể kiểm tra số tiền thanh toán tiếp theo và ngày đến hạn trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong hộp Tổng quan tài khoản, tham khảo mục Lần thanh toán đã lên lịch tiếp theo.

Thực hiện thanh toán thủ công

Trong thời gian sao kê, bạn có thể thực hiện thanh toán cho dư nợ chưa trả bất kỳ lúc nào.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong hộp Tổng quan tài khoản, nhấp vào Thực hiện thanh toán.
 3. Chọn số tiền thanh toán bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thanh toán toàn bộ dư nợ, chọn số tiền bằng chỉ báo Số dư hiện tại.
  • Để thanh toán số tiền khác với toàn bộ dư nợ, chọn Khác rồi nhập số tiền cần thanh toán.
 4. Xem lại tài khoản ngân hàng đã kết nối để đảm bảo rằng tài khoản chính xác.

 5. Xem lại chi tiết thanh toán trong mục Tóm tắt rồi nhấp vào Gửi.

Có thể mất tối đa 3 ngày để đăng và hiển thị khoản thanh toán trong tài khoản Shopify Credit của bạn.

Xem sao kê hàng tháng của Shopify Credit

Bạn có thể xem sao kê tài khoản hằng tháng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Sao kê hàng tháng.
 3. Chọn sao kê để xem. Sao kê sẽ mở trong tab mới.

Thay đổi tài khoản quyết toán

Tiền thanh toán cho thẻ doanh nghiệp Shopify Credit được lấy từ tài khoản kết nối với tài khoản Shopify Payments của bạn. Để thay đổi tài khoản bạn dùng với Shopify Credit, hãy thay đổi tài khoản ngân hàng bạn sử dụng với Shopify Payments.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí