Quản lý tài khoản Shopify Credit

Trên trang Tín dụng của trang quản trị Shopify, bạn có thể xem hoạt động tài khoản, truy cập sao kê và thực hiện thanh toán.

Xem lại chi tiết khoản thanh toán tự động tiếp theo của bạn

Dư nợ chưa trả trên sao kê được tự động ghi nợ từ tài khoản ngân hàng đã kết nối vào ngày đến hạn thanh toán hằng tháng. Bạn không cần thực hiện bất kỳ thao tác nào vào ngày đến hạn thanh toán.

Sao kê của bạn được phát hành vào ngày đầu tiên mỗi tháng dương lịch, sau đó là khoảng thời gian dự trữ 25 ngày trước khi đến hạn thanh toán. Cụ thể, dư nợ chưa trả trên sao kê của bạn sẽ đến hạn vào ngày 25 sau khi kết thúc mỗi kỳ thanh toán hằng tháng.

Tiền được ghi nợ cho khoản thanh toán tự động mỗi khi tới ngày đến hạn thanh toán. Nếu ngày 25 hằng tháng rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ thì khoản thanh toán sẽ được ghi nợ vào ngày làm việc tiếp theo của ngân hàng tại Hoa Kỳ. Ví dụ: Nếu ngày 25 trong tháng là Chủ nhật, khoản thanh toán sẽ được ghi nợ vào thứ Hai, ngày 26.

Bạn có thể kiểm tra số tiền thanh toán tiếp theo và ngày đến hạn trên trang quản trị Shopify.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong hộp Tổng quan tài khoản, tham khảo mục Lần thanh toán đã lên lịch tiếp theo.

Thực hiện thanh toán thủ công

Nếu là chủ thẻ chính thì bạn có thể thực hiện thanh toán thủ công cho dư nợ chưa trả bất kỳ lúc nào. Các khoản thanh toán được thực hiện trong thời gian dự trữ 5 ngày sẽ áp dụng cho dư nợ sao kê gần nhất. Mọi dư nợ chưa trả khi kết thúc thời gian dự trữ sẽ được tự động ghi nợ từ tài khoản ngân hàng đã kết nối của bạn.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Trong hộp Tổng quan tài khoản, nhấp vào Thực hiện thanh toán.
 3. Chọn số tiền thanh toán bằng cách thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thanh toán dư nợ cho sao kê gần đây nhất, chọn số tiền bằng chỉ báo Dư nợ sao kê.
  • Để thanh toán toàn bộ dư nợ, chọn số tiền bằng chỉ báo Số dư hiện tại.
  • Để thanh toán số tiền khác với toàn bộ dư nợ, chọn Khác rồi nhập số tiền cần thanh toán.
 4. Xem lại tài khoản ngân hàng đã kết nối để đảm bảo rằng tài khoản chính xác.

 5. Xem lại chi tiết thanh toán trong mục Tóm tắt rồi nhấp vào Gửi.

Khoản thanh toán thường mất 3 ngày làm việc để được xử lý và hiển thị trong tài khoản Shopify Credit của bạn. Tuy nhiên, nếu khoản thanh toán được khởi tạo vào cuối ngày thì có thể sẽ phải chờ đến ngày hôm sau để xử lý, dẫn đến việc hiển thị chậm hơn một chút trong tài khoản Shopify Credit của bạn.

Xem sao kê hằng tháng của Shopify Credit

Nếu bạn là chủ thẻ chính hoặc tài khoản nhân viên có các quyền nhân viên Xem mọi hoạt động trong tài khoản Shopify CreditQuản lý cài đặt thanh toán, thì bạn có thể xem sao kê tài khoản hàng tháng. Chủ thẻ phụ không thể xem sao kê hằng tháng.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào mục Tài chính > Credit.
 2. Nhấp vào Sao kê hàng tháng.
 3. Chọn sao kê để xem. Sao kê sẽ mở trong tab mới.

Thay đổi tài khoản quyết toán

Tiền thanh toán cho thẻ doanh nghiệp Shopify Credit được lấy từ tài khoản kết nối với tài khoản Shopify Payments của bạn. Để thay đổi tài khoản bạn dùng với Shopify Credit, hãy thay đổi tài khoản ngân hàng bạn sử dụng với Shopify Payments.

Không thể thực hiện thanh toán toàn bộ

Khi bạn không thể thực hiện một khoản thanh toán toàn bộ, việc này sẽ kích hoạt một chuỗi thao tác ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản và quy trình thanh toán của bạn:

 1. Nợ quá hạn và khóa thẻ: Nếu bạn không thể thực hiện một khoản thanh toán đầy đủ thì bạn sẽ rơi vào trạng thái nợ quá hạn và thẻ tính phí Shopify Credit sẽ bị khóa. Như vậy, sẽ không có thêm khoản thanh toán tự động nào đối với toàn bộ số dư nợ được xử lý, điều này sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tài khoản của bạn. Bạn cũng không thể mua hàng bằng thẻ bị khóa.
 2. Thanh toán thủ công và quy trình khôi phục: Dù ở trạng thái nợ quá hạn, bạn vẫn có thể thực hiện thanh toán theo cách thủ công để bắt đầu quá trình khôi phục. Bằng cách thực hiện các khoản thanh toán thủ công, bạn có thể dần dần giải quyết dư nợ chưa trả và mở khóa tài khoản.
 3. Thu số dư nợ đến hạn trong quá khứ: Shopify khởi tạo quá trình thu số dư nợ đến hạn trong quá khứ bằng cách khấu trừ tiền từ doanh số hằng ngày của bạn. Quy trình này bao gồm các giao dịch chuyển tiền hằng ngày, trong đó có một phần doanh số dùng để giải quyết dư nợ chưa trả.
 4. Thanh toán tự động dựa trên doanh số hằng ngày: Các khoản thanh toán tự động được tính dựa trên khối lượng doanh số hằng ngày. Tỷ lệ phần trăm khấu trừ khác nhau tùy thuộc vào việc bạn có sử dụng tiền vốn từ Shopify Capital hay không:

  • Nếu bạn không sử dụng Shopify Capital thì 20% doanh số hằng ngày sẽ bị trừ.
  • Nếu bạn có tiền vốn Shopify Capital đang hoạt động thì 13% doanh số hằng ngày sẽ bị trừ.
 5. Mở khóa tài khoản và tiếp tục thanh toán: Khi dư nợ chưa trả đã được trả đầy đủ, tài khoản Shopify Credit của bạn sẽ được mở khóa và lịch thanh toán sẽ trở về bình thường.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí