Phần thưởng

Nhận phần thưởng hoàn tiền khi sử dụng thẻ Shopify Credit cho giao dịch mua bán đủ điều kiện. Tiền hoàn lại được tự động áp dụng cho tài khoản Shopify Credit của bạn dưới dạng tín dụng sao kê sau khi bạn thanh toán toàn bộ số dư sao kê hằng tháng.

Các giao dịch mua sản phẩm và dịch vụ đủ điều kiện từ một số nhà cung cấp nhất định trong các danh mục sau sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền:

  • tiếp thị và quảng cáo
  • vận chuyển và thực hiện đơn hàng
  • bán buôn

Bạn nhận được 3% hoàn tiền đối với danh mục chi tiêu hàng đầu hằng tháng lên đến 100.000 USD cho giao dịch mua đủ điều kiện hằng năm. Sau đó, bạn sẽ nhận được 1% hoàn tiền trong khoảng thời gian còn lại của năm. Hằng năm, ngưỡng 100.000 USD được đặt lại vào ngày đầu tiên của tháng dương lịch mà tài khoản Shopify Credit được phê duyệt.

Bạn nhận được 1% hoàn tiền đối với các giao dịch mua đủ điều kiện mà bạn thực hiện trong hai danh mục còn lại.

Ví dụ: Nếu bạn chi tiêu 50 USD cho dịch vụ vận chuyển và thực hiện đơn hàng đủ điều kiện, 75 USD cho giao dịch mua bán buôn đủ điều kiện và 150 USD cho các dịch vụ tiếp thị và quảng cáo đủ điều kiện, thì cuối tháng, bạn sẽ nhận được số tiền hoàn lại sau:

  • 1% của 50 USD chi tiêu cho vận chuyển và thực hiện đơn hàng
  • 1% của 75 USD chi tiêu cho đơn mua bán buôn
  • 3% của 150 USD để mua dịch vụ tiếp thị và quảng cáo

Để tìm hiểu thêm về phần thưởng Shopify Credit, tham khảo Điều khoản của Chương trình tặng thưởng Shopify Credit.

Nhà cung cấp đủ điều kiện cho giao dịch mua được hoàn tiền

Một số giao dịch mua mà bạn thực hiện từ những nhà cung cấp này sẽ đủ điều kiện nhận hoàn tiền.

Nhà cung cấp nơi bạn có thể thực hiện một số giao dịch mua đủ điều kiện nhận hoàn tiền
Danh mục Nhà cung cấp
Tiếp thị và quảng cáo
Vận chuyển và thực hiện đơn hàng
Bán buôn

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí