Di chuyển sang Shopify

Nếu bạn đã có trang web thương mại điện tử hoặc đang sử dụng nền tảng thương mại điện tử khác để vận hành doanh nghiệp, bạn cần đảm bảo rằng thông tin sản phẩm và nội dung khác được nhập vào Shopify.

Bạn có thể xem những điều cần cân nhắc về việc di chuyển cửa hàng. Điều này sẽ giúp đảm bảo việc di chuyển cửa hàng suôn sẻ nhất có thể. Các bước bạn cần thực hiện để di chuyển cửa hàng sang Shopify phụ thuộc vào cách bạn thiết lập cửa hàng. Quá trình di chuyển có thể phức tạp nếu cửa hàng của bạn có số lượng lớn dữ liệu theo nhiều bộ.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí