Di chuyển sang Shopify

Nếu bạn đang chuyển sang Shopify từ một nền tảng thương mại điện tử khác, bạn có thể xem xét một số lưu ý về di chuyển cửa hàng để đảm bảo quá trình di chuyển cửa hàng diễn ra suôn sẻ nhất có thể. Trong một số trường hợp, việc di chuyển rất đơn giản, nhưng quá trình di chuyển có thể sẽ phức tạp nếu cửa hàng của bạn có khối lượng lớn dữ liệu trong nhiều tổ hợp. Các bước bạn cần thực hiện để di chuyển cửa hàng sang Shopify phụ thuộc vào cách thiết lập cửa hàng hiện tại.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí