Thêm từ khóa cho SEO vào cửa hàng Shopify

Từ khóa hiển thị trong các truy vấn tìm kiếm mà mọi người nhập vào công cụ tìm kiếm. Ví dụ: một người tìm kiếm giày xanh tại Canada. Từ khóa trong tìm kiếm này sẽ là giày xanhCanada. Để cửa hàng hiển thị trước trong kết quả tìm kiếm, bạn cần cố gắng tìm ra từ khóa nào khách hàng có thể sử dụng để tìm sản phẩm và thêm những từ khóa đó vào nội dung.

Bạn có thể sử dụng công cụ trực tuyến để lấy ý tưởng từ khóa và tìm tần suất sử dụng từ khóa trong truy vấn tìm kiếm. Tốt nhất là chọn những từ khóa cụ thể về sản phẩm và doanh nghiệp của bạn nhưng hiển thị thường xuyên trong tìm kiếm. Hãy nhớ rằng từ khóa có càng nhiều lưu lượng truy cập thì cửa hàng càng phải cạnh tranh nhiều hơn trong tìm kiếm, vì vậy cửa hàng của bạn có thể không hiển thị ở nhóm đầu trong kết quả tìm kiếm.

Có bốn vị trí chính bạn có thể thêm từ khóa để cải thiện tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) cho cửa hàng trực tuyến:

 • tiêu đề trang
 • siêu mô tả
 • Thẻ ALT
 • nội dung trang

Chỉnh sửa tiêu đề và siêu mô tả của trang

Thẻ tiêu đề và siêu mô tả là hai phần tử quan trọng nhất của SEO. Chúng hiển thị trong kết quả công cụ tìm kiếm và cung cấp thông tin cho những người tìm kiếm những thứ liên quan tới sản phẩm của bạn. Tiêu đề và mô tả hay sẽ khuyến khích khách hàng nhấp vào liên kết trong kết quả tìm kiếm để truy cập cửa hàng.

Bạn cũng có thể đặt tiêu đề và mô tả cho cửa hàng trực tuyến.

Các bước thực hiện:

 1. Trong mục Search engine listing preview (Xem trước hồ sơ công cụ tìm kiếm), nhấp vào Edit website SEO (Chỉnh sửa SEO của trang web).

 2. Trong trường Tiêu đề trang, nhập tiêu đề mô tả. Tiêu đề này hiển thị dưới dạng liên kết trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể nhập tới 70 ký tự trong tiêu đề. Tìm hiểu thêm về tiêu đề trang.

 3. Nhập mô tả cho hồ sơ công cụ tìm kiếm. Hãy nhớ thêm từ khóa liên quan để giúp khách hàng mới tìm thấy liên kết của bạn và nhớ thêm tên cửa hàng. Sử dụng cụm từ tự nhiên, dễ đọc thay vì một loạt từ khóa. Bạn có thể nhập tới 320 ký tự trong nội dung mô tả. Tìm hiểu thêm về siêu mô tả.

 1. Nhấp vào Save (Lưu).

Đặt tiêu đề và mô tả cho cửa hàng trực tuyến

Các bước thực hiện:

 1. Trong phần Quản trị viên Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Tùy chọn.

 2. Nhập tiêu đề và siêu mô tả cho cửa hàng theo phương thức thực hành SEO tốt nhất.

 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Tiêu đề trang

Công cụ tìm kiếm so sánh thẻ tiêu đề với nội dung trang để xác định liệu tiêu đề trang có khớp với nội dung trang không. Tiêu đề hiển thị dưới dạng liên kết có thể nhấp vào trong kết quả của công cụ tìm kiếm. Bạn có thể tối ưu hóa thẻ tiêu đề cho công cụ tìm kiếm theo một số cách:

 • Sử dụng tiêu đề độc nhất, mang tính mô tả.
 • Thêm từ khóa mục tiêu quan trọng nhất cho từng sản phẩm, bộ sưu tập, trang web hoặc bài viết blog gần phần đầu của tiêu đề.
 • Nhập tiêu đề dài tối đa 70 ký tự vì hầu hết công cụ tìm kiếm sẽ rút ngắn tiêu đề dài hơn.
 • Đảm bảo rằng thẻ tiêu đề dễ đọc.

Mô tả tóm tắt

Siêu mô tả là đoạn văn bản ngắn gọn hiển thị trong kết quả của công cụ tìm kiếm sau thẻ tiêu đề. Siêu mô tả có thể được thiết lập cho trang web, trang sản phẩm, trang bộ sưu tập và bài viết blog trong Shopify. Đảm bảo mỗi trang đều có siêu mô tả riêng sử dụng ngôn ngữ đơn giản và trực tiếp. Bản mô tả tốt sẽ khuyến khích nhiều người nhấp vào liên kết đến cửa hàng hơn.

Tạo văn bản thay thế hình ảnh

Công cụ tìm kiếm có thể đọc văn bản trong nội dung nhưng không thể đọc hình ảnh. Bạn có thể sử dụng văn bản thay thế mô tả để giúp công cụ tìm kiếm tìm được nội dung của bạn. Văn bản thay thế cũng là tính năng trợ năng quan trọng dành cho người bị suy giảm thị lực.

Khi bạn soạn văn bản thay thế, sử dụng từ khóa trong trang có hình ảnh hiển thị. Sử dụng các cụm từ dễ đọc mô tả những gì hiển thị trên hình ảnh, không phải những gì bạn muốn mọi người nghĩ về hình ảnh.

Bạn có thể tạo văn bản thay thế cho hình ảnh sản phẩm, hình ảnh nổi bật của bộ sưu tập hoặc hình ảnh nổi bật của bài viết blog. Quá trình tạo văn bản thay thế cho hình ảnh sản phẩm có một chút khác biệt so với quá trình tạo văn bản thay thế cho hình ảnh nổi bật của bộ sưu tập hay hình ảnh nổi bật của bài viết blog.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm có hình ảnh ban muốn chỉnh sửa.

 3. Nhấp vào hình ảnh rồi nhấp vào Edit alt text (Chỉnh sửa văn bản thay thế).

 4. Nhập văn bản thay thế mô tả cho hình ảnh.

 5. Nhấp vào Save alt text (Lưu văn bản thay thế).

Để đặt văn bản thay thế cho hình ảnh nổi bật trong bộ sưu tập hoặc bài viết blog:

 1. Nhấp vào tên bộ sưu tập hoặc bài viết blog bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Dưới hình ảnh, nhấp vào Update (Cập nhật), sau đó nhấp vào Edit image (Chỉnh sửa hình ảnh).
 3. Nhập văn bản thay thế mô tả cho hình ảnh.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Thêm từ khóa vào tiêu đề H1

Tiêu đề H1 là tiêu đề chính nằm ở trên cùng của trang. Khi bạn tạo trang sản phẩm, trang bộ sưu tập, trang web hoặc bài viết blog, Shopify sử dụng tiêu đề bạn nhập để tạo tiêu đề H1 cho trang. Cỡ chữ lớn nhất trên trang thường là tiêu đề H1 và công cụ tìm kiếm sử dụng chúng để xác định nội dung trang. Khi bạn nhập tiêu đề trang, thêm từ khóa chính để tiêu đề H1 tự động thêm chúng vào.

Các bước thực hiện:

 1. Chọn sản phẩm, bộ sưu tập, trang web hoặc bài viết blog bạn muốn chỉnh sửa.
 2. Trong trường Title (Tiêu đề), nhập tiêu đề mô tả có chứa từ khóa.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Sử dụng từ khóa trong nội dung trang

Khi bạn viết nội dung cho mô tả sản phẩm hoặc bộ sưu tập, trang web hoặc bài viết blog, sử dụng cụm từ dễ hiểu, độc nhất có chứa một số từ khóa của bạn. Công cụ tìm kiếm so sánh nội dung trang với tiêu đề để đảm bảo trang đó có nội dung đúng với yêu cầu bảo hộ. Khi bạn viết mô tả sản phẩm, đảm bảo rằng bạn không sao chép văn bản do nhà sản xuất cung cấp cho bạn vì mô tả đó có thể đã được trang web khác sử dụng.

Tập trung vào nội dung về chất lượng thay vì số lượng, nhưng nhớ rằng công cụ tìm kiếm sử dụng nội dung dài hơn để giúp hiểu rõ trang của bạn hơn. Đảm bảo rằng mỗi trang có văn bản mô tả dài ít nhất 250 từ và những trang cung cấp thông tin và bài viết blog dài ít nhất 500 từ.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí