Quản lý doanh số gia tăng

Mặc dù việc bán được quá nhiều hàng thường được xem là "vấn đề tuyệt vời nhất", đây vẫn là vấn đề mà doanh nghiệp cần quản lý để làm hài lòng khách hàng.

Có nhiều giải pháp cho vấn đề này, nhưng chỉ một số giải pháp có thể áp dụng cho trường hợp của bạn. Xem các chiến lược dưới đây để biết có chiến lược nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn không.

Giới hạn đơn hàng

Việc giới hạn lượng hàng bán ra cho phép trong một ngày giúp bạn giữ lượng đơn hàng ở mức có thể quản lý. Giải pháp này cũng làm cho sản phẩm của bạn trở nên đặc biệt hơn, điều này có lợi cho tiếp thị và xây dựng thương hiệu.

Một giải pháp khác là giới hạn số lượng sản phẩm mà khách hàng có thể đặt trong một giỏ hàng.

Tuy nhiên, giới hạn đơn hàng cũng có thể khiến khách hàng không hài lòng. Nếu bạn giới hạn đơn hàng theo bất kỳ cách nào, hãy đảm bảo rằng khách hàng có thể thấy giới hạn một cách rõ ràng, hiểu tại sao họ không thể đặt hàng và bạn cung cấp các bước để khách hàng có thể đặt hàng trong tương lai. Bạn có thể thông báo cho khách hàng về giới hạn qua biểu ngữ trên trang chủ, đoạn văn bản trên trang sản phẩm hoặc một trang trên trang web để bạn có thể thêm vào menu của cửa hàng.

Chọn một trong các giải pháp sau để giới hạn đơn hàng.

Xóa thủ công nút Thêm vào giỏ hàng

Sau khi nhận được số lượng đơn hàng mong muốn trong ngày, bạn có thể gỡ nút Thêm vào giỏ hàng khỏi cửa hàng. Các bước gỡ nút Thêm vào giỏ hàng tùy thuộc vào loại chủ đề bạn sử dụng:

Đảm bảo bạn thêm lại nút này khi bắt đầu ngày tiếp theo hoặc bất cứ khi nào bạn sẵn sàng nhận thêm đơn hàng.

Điều chỉnh khu vực vận chuyển theo cách thủ công

Sau khi nhận được số lượng đơn hàng mong muốn trong ngày, bạn có thể ngăn khách hàng đặt hàng sản phẩm hiện vật bằng cách xóa chức năng chọn phí vận chuyển. Khách hàng sẽ không đặt được đơn hàng nếu không thể chọn phí vận chuyển.

Cách khác để thông báo cho khách hàng biết về hạn chế này là thay đổi thông báo lỗi của chủ đề khi bạn không cung cấp phí vận chuyển khách hàng có thể chọn trong trang thanh toán.

Bước:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Đối với mỗi hồ sơ vận chuyển, bao gồm cả phí vận chuyển chung của bạn, xóa mức phí trong mỗi khu vực vận chuyển:

  1. Bên cạnh hồ sơ vận chuyển, nhấp vào Quản lý.
  2. Bên cạnh mỗi mức phí vận chuyển trong từng khu vực, nhấp vào nút ... rồi nhấp vào Xóa. Không xóa khu vực vận chuyển.
  3. Nhấp vào Lưu.
 3. Không bắt buộc: Điều chỉnh thông báo lỗi của chủ đề khi không cung cấp phí vận chuyển:

  1. Vào Cửa hàng trực tuyến > Chủ đề.
  2. Nhấp vào nút ... > Chỉnh sửa nội dung chủ đề mặc định.
  3. Nhấp vào tab Checkout and system (Thanh toán và hệ thống).
  4. Tìm kiếm và chỉnh sửa các trường No rates for country notice (Thông báo không có phí dành cho quốc gia) và Shipping method not available (Không có phương thức vận chuyển).
  5. Nhấp vào Lưu.

Đảm bảo bạn thêm lại phí vận chuyển khi bắt đầu ngày tiếp theo hoặc bất cứ khi nào bạn sẵn sàng nhận thêm đơn hàng.

Khi bạn xóa khu vực vận chuyển, hãy thông báo cho khách hàng rằng bạn không bán hàng trong ngày nữa. Cân nhắc thêm biểu ngữ vào trang web để khách hàng biết và không thử đặt hàng vào khoảng thời gian còn lại trong ngày.

Đặt mức hàng trong kho đến giá trị tối đa trong ngày

Nếu biết mức hàng trong kho của từng sản phẩm bạn có thể quản lý mỗi ngày, bạn có thể đặt mức hàng trong kho vào mỗi sáng đến số lượng này. Nếu bạn cũng thiết lập để không cho phép bán quá nhiều sản phẩm, khách hàng sẽ không thể đặt hàng sau khi hết hàng trong kho.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Thiết lập để ngừng bán sản phẩm khi hết hàng:

  1. Nhấp vào hộp kiểm ở trên cùng để chọn tất cả sản phẩm trên trang.
  2. Nếu bạn có hơn 50 sản phẩm trong cửa hàng, nhấp vào Chọn tất cả hàng trong kho của cửa hàng.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt > Cột > Tiếp tục bán khi hết hàng để thêm cột đó vào trang chỉnh sửa hàng loạt.
  4. Đảm bảo bỏ chọn sản phẩm trong cột Tiếp tục bán khi hết hàng.
  5. Nhấp vào Lưu.
 3. Đặt mức hàng trong kho:

  • Nếu bạn chỉ có một vài trang sản phẩm, hãy đặt mức hàng trong kho cho từng sản phẩm trên trang quản trị:
   1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
   2. Chỉnh sửa số lượng còn hàng thành số lượng bạn có thể bán trong một ngày.
   3. Nhấp vào Lưu.

- Nếu bạn có nhiều trang sản phẩm, đặt mức hàng trong kho bằng tệp CSV: 1. Nhấp vào Export (Xuất). Nếu bạn xuất lên đến một trang sản phẩm (tối đa 50 sản phẩm), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang sản phẩm (từ 51 sản phẩm trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng. 2. Mở tệp CSV trong chương trình trang tính, ví dụ như Google Trang tính. 3. Tạo bản sao của tệp. Bạn sẽ cần tệp gốc để tải lên cửa hàng Shopify khi muốn khôi phục lại mức hàng trong kho ban đầu. 4. Trong tệp đã sao chép, đặt hàng trong kho cho từng sản phẩm và mẫu mã, rồi lưu tệp. 5. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho. 6. Nhấp vào Import (Nhập). 7. Thêm tệp CSV đã cập nhật và nhấp vào Upload file (Tải lên tệp).

Khi hàng trong kho của một sản phẩm hết, khách hàng sẽ không thể đặt thêm đơn hàng cho những sản phẩm đó. Để thông báo cho khách hàng khi sản phẩm có hàng lại, cân nhắc cài đặt ứng dụng cho phép khách hàng chọn nhận email khi bạn thêm lại hàng trong kho cho sản phẩm. Để xem các ứng dụng có sẵn, tham khảo Shopify App Store.

Đặt mức hàng trong kho về không

Sau khi nhận được số lượng đơn hàng mong muốn trong ngày, bạn có thể ngăn khách hàng đặt hàng bằng cách xóa hàng trong kho cho từng sản phẩm.

Để thực hiện cách này, đảm bảo rằng bạn không có bất kỳ cài đặt nào trong chủ đề, điều kiện nào trong bộ sưu tập hoặc ứng dụng nào trong cửa hàng giúp bạn ẩn sản phẩm hết hàng. Nếu bạn ẩn sản phẩm hết hàng và đặt mức hàng trong kho về không, khách hàng sẽ không nhìn thấy bất kỳ sản phẩm nào trên trang web. Bạn cũng cần đảm bảo rằng cài đặt sản phẩm không cho phép khách hàng mua sản phẩm hết hàng.

Bước:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho.
 2. Thiết lập để ngừng bán sản phẩm khi hết hàng:

  1. Nhấp vào hộp kiểm ở trên cùng để chọn tất cả sản phẩm trên trang.
  2. Nếu bạn có hơn 50 sản phẩm trong cửa hàng, nhấp vào Chọn tất cả hàng trong kho của cửa hàng.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa hàng loạt > Cột > Tiếp tục bán khi hết hàng để thêm cột đó vào trang chỉnh sửa hàng loạt.
  4. Đảm bảo bỏ chọn sản phẩm trong cột Tiếp tục bán khi hết hàng.
  5. Nhấp vào Lưu.
 3. Đặt mức hàng trong kho về 0:

  • Nếu bạn chỉ có một vài trang sản phẩm, đặt mức hàng trong kho về 0 trong trang quản trị:
   1. Nhấp vào hộp kiểm ở trên cùng để chọn tất cả sản phẩm trên trang.
   2. Nhấp vào Cập nhật số lượng.
   3. Nhấp vào Set (Đặt) và nhập 0, rồi nhấp vào Save (Lưu).
   4. Lặp lại những bước này cho mỗi trang của sản phẩm.

- Nếu bạn có nhiều trang sản phẩm, đặt mức hàng trong kho về 0 bằng tệp CSV: 1. Nhấp vào Export (Xuất). Nếu bạn xuất lên đến một trang sản phẩm (tối đa 50 sản phẩm), tệp CSV sẽ được tải xuống bằng trình duyệt. Nếu bạn xuất hơn một trang sản phẩm (từ 51 sản phẩm trở lên), tệp CSV sẽ được gửi qua email cho bạn. Nếu bạn không phải chủ sở hữu cửa hàng, tệp sẽ được gửi đến cả email của chủ sở hữu cửa hàng. 2. Mở tệp CSV trong chương trình trang tính, ví dụ như Google Trang tính. 3. Tạo bản sao của tệp. Bạn sẽ cần tệp gốc để tải lên cửa hàng Shopify khi muốn khôi phục lại mức hàng trong kho ban đầu. 4. Trong tệp đã sao chép, đặt mức hàng trong kho cho mỗi sản phẩm và mẫu mã về 0 và lưu tệp. 5. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm > Hàng trong kho. 6. Nhấp vào Import (Nhập). 7. Thêm tệp CSV đã cập nhật và nhấp vào Upload file (Tải lên tệp).

Khi bạn muốn khôi phục số lượng hàng trong kho ban đầu, tải lên tệp CSV ban đầu mà bạn đã tải xuống.

Nếu bạn xóa hàng trong kho, cân nhắc cài đặt ứng dụng cho phép khách hàng chọn nhận email khi bạn thêm lại hàng trong kho cho sản phẩm. Để xem các ứng dụng có sẵn, tham khảo Shopify App Store.

Thêm ứng dụng tối đa giỏ hàng

Ứng dụng tối đa giỏ hàng có thể giúp giới hạn số lượng sản phẩm mà khách hàng có thể thêm vào giỏ trong một đơn hàng.

Bước:

 1. Truy cập Shopify App Store.
 2. Tìm ứng dụng phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn.
 3. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng).
 4. Làm theo hướng dẫn cài đặt ứng dụng.

Chuẩn bị trước yêu cầu hỗ trợ gia tăng

Sự gia tăng đơn hàng thường dẫn đến gia tăng yêu cầu hỗ trợ. Nền tảng dịch vụ khách hàng, nơi bạn có thể xây dựng email mẫu hoặc macro, có thể giúp bạn quản lý việc hỗ trợ một cách hiệu quả. Chủ động trả lời các câu hỏi hỗ trợ có thể xuất hiện trong bộ câu hỏi thường gặp trên trang web cũng là cách lý tưởng để quản lý các yêu cầu hỗ trợ. Các câu hỏi thường gặp giúp khách hàng nhanh chóng nhận được câu trả lời và cho bạn URL để cung cấp cho khách hàng trong quá trình tương tác hỗ trợ nhằm đưa ra thêm thông tin.

Nền tảng dịch vụ khách hàng

Hiện nay đang có rất nhiều nền tảng dịch vụ khách hàng và bạn có thể tìm thấy một số nền tảng trong Shopify App Store. Những nền tảng này tích hợp trực tiếp với Shopify và có thể là cách hiệu quả để quản lý yêu cầu hỗ trợ.

Tạo mẫu cho câu hỏi thường gặp, ví dụ như thông tin cập nhật về vận chuyển, yêu cầu hoàn tiền hoặc truy vấn sản phẩm. Thiết lập trả lời tự động chứa thời gian phản hồi dự kiến và hướng dẫn về những gì nên làm nếu khách hàng không nhận được phản hồi trong khung thời gian đó.

Xây dựng trang Câu hỏi thường gặp

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Cửa hàng trực tuyến > Pages (Trang).
 2. Nhấp vào Add page (Thêm trang).
 3. Thêm tiêu đề và điền nội dung trang.
 1. Nhấp vào Lưu.

Để thêm trang Câu hỏi thường gặp vào menu của trang web, tham khảo Thêm mục menu.

Tải xuống ứng dụng Câu hỏi thường gặp

Các ứng dụng có thể giúp bạn xây dựng trang Câu hỏi thường gặp mở rộng với các tính năng riêng, ví dụ như chức năng tìm kiếm và bố cục theo tab. Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng để tạo trang Câu hỏi thường gặp, truy cập Shopify App Store.

Đặt kỳ vọng vận chuyển phù hợp

Đảm bảo bạn thông báo cho khách hàng thời điểm dự kiến họ sẽ nhận được đơn hàng. Đưa ra dự kiến chính xác có thể làm giảm số lượng yêu cầu hỗ trợ bạn nhận được, tăng niềm tin vào thương hiệu và giúp khách hàng cảm thấy yên tâm khi đặt hàng từ doanh nghiệp.

Bạn có thể thêm biểu ngữ vào trang web, tạo trang mới hoặc thêm chính sách vận chuyển vào cửa hàng trực tuyến để khách hàng có thể tìm được thông tin vận chuyển.

Sử dụng cơ sở thực hiện đơn hàng

Nếu bạn nhận thấy rằng việc đóng gói và vận chuyển đơn hàng của bạn đang gây ra sự chậm trễ lớn nhất, hãy cân nhắc hợp tác với một kho hàng địa phương. Bạn có thể thêm họ làm dịch vụ hoàn tất đơn hàng tự chọn để những cơ sở này nhận đơn hàng của bạn qua email và có thể đóng gói, vận chuyển đơn hàng thay cho bạn.

Nếu bạn bán hàng tại Hoa Kỳ, cân nhắc đăng ký tham gia Mạng lưới giao hàng Shopify.

Sử dụng Shopify Shipping

Nếu bạn ở Canada hoặc Hoa Kỳ, bạn có thể sử dụng Shopify Shipping để in nhãn vận chuyển tại nhà và yêu cầu hãng vận chuyển đến lấy lô hàng khi lô hàng đã sẵn sàng để gửi đi. Điều này có thể tiết kiệm thời gian bạn lái xe đến và rời khỏi bưu điện cũng như cung cấp phí vận chuyển rẻ hơn mức phí tại bưu điện.

Thuê nhân viên mới

Việc thuê nhân viên mới để thực hiện một số tác vụ nhất định cho doanh nghiệp có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian trong ngày. Cùng với kiến thức chuyên môn mà nhân viên mới thường đưa ra trao đổi, lợi ích mà điều này mang lại bù đắp cho chi phí trả lương. Ví dụ: Nếu bạn mất bốn giờ một ngày để đóng gói sản phẩm, hãy cân nhắc xem bạn có thể xử lý và chấp nhận thêm bao nhiêu đơn hàng nếu có thêm bốn giờ đó.

Khi vận hành cửa hàng trực tuyến, bạn có thể thực hiện nhiều công việc từ xa. Tiếp thị, thiết kế trang web, hỗ trợ khách hàng và quản lý trang web có thể được thực hiện từ bất cứ nơi nào, cho phép bạn thuê người từ khắp nơi trên thế giới.

Bạn có thể thêm nhân viên vào cửa hàng Shopify và sử dụng quyền nhân viên để chỉ cung cấp cho nhân viên quyền truy cập vào những vùng cần thiết trong trang quản trị.

Để bắt đầu, cân nhắc tìm kiếm nhân viên làm việc tự do để bạn có thể khám phá lợi ích mà họ mang lại cho doanh nghiệp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí