Shopify Audiences

Shopify Audiences là công cụ giúp bạn tìm khách hàng mới bằng cách tạo danh sách đối tượng cho các nền tảng quảng cáo. Shopify Audiences tạo danh sách khách hàng tại Hoa Kỳ và Canada có khả năng mua hàng từ cửa hàng của bạn. Danh sách đối tượng được xuất tự động vào tài khoản quảng cáo kỹ thuật số của bạn, và bạn có thể sử dụng các đối tượng này để triển khai chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu vào danh sách đối tượng đó.

Các danh sách đối tượng xuất từ Shopify được truyền an toàn, bạn không thể tải xuống danh sách đối tượng đã xuất từ nền tảng quảng cáo kỹ thuật số. Dữ liệu thô được truyền đi sẽ được dùng để so khớp với hồ sơ của nền tảng quảng cáo, sau đó sẽ bị xóa.

Shopify Audiences hiện có thể được dùng với Meta, Google, Criteo, Pinterest, Snapchat và TikTok.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí