Shopify Audiences

Shopify Audiences là công cụ giúp bạn tìm khách hàng mới bằng cách tạo danh sách đối tượng cho các nền tảng quảng cáo. Shopify Audiences tạo danh sách người mua tại Hoa Kỳ và Canada có khả năng mua hàng từ cửa hàng của bạn. Đối tượng được xuất tự động vào tài khoản quảng cáo kỹ thuật số của bạn, và bạn có thể sử dụng các đối tượng này để triển khai chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu vào đối tượng đó.

Các đối tượng xuất từ Shopify được truyền an toàn, bạn không thể tải xuống đối tượng đã xuất từ nền tảng quảng cáo kỹ thuật số. Dữ liệu thô được truyền đi sẽ được dùng để so khớp với hồ sơ của nền tảng quảng cáo, sau đó sẽ bị xóa.

Shopify Audiences hiện có thể được dùng cùng với Facebook, Google và Pinterest.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí