Shopify Audiences

Shopify Audiences là công cụ giúp bạn tìm khách hàng mới bằng cách tạo danh sách đối tượng cho các nền tảng quảng cáo kỹ thuật số như Quảng cáo trên Facebook hoặc Quảng cáo trên Instagram. Shopify Audiences giúp bạn tạo danh sách người mua tại Hoa Kỳ và Canada có ý định mua loại sản phẩm bạn muốn bán nhiều hơn. Bạn có thể xuất danh sách đối tượng đến tài khoản Quảng cáo trên Facebook, sau đó triển khai các chiến dịch quảng cáo nhắm mục tiêu đến đối tượng đó.

Các đối tượng xuất từ Shopify sang Facebook được truyền an toàn, không thể tải xuống đối tượng đã xuất từ Facebook. Dữ liệu thô truyền đến Facebook được dùng để so khớp với hồ sơ của họ, sau đó sẽ bị Facebook xóa.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí