Chuẩn bị giảm giá theo mùa

Nhiều khu vực có những đợt giảm giá theo mùa trong cả năm, như Black Friday và Cyber Monday (BFCM). Vào những thời điểm này, khách hàng tận dụng khuyến mãi để mua những mặt hàng có giá trị cao, cũng như quà tặng dịp lễ.

Khi chuẩn bị cho đợt giảm giá theo mùa như BFCM, bạn có thể sử dụng những tài nguyên sau để hỗ trợ lên kế hoạch khuyến mãi, quản lý dịch vụ khách hàng và xử lý đơn hàng một cách hiệu quả.

Lên kế hoạch khuyến mãi

Thiết lập trải nghiệm khách hàng tuyệt vời

Xử lý đơn hàng một cách hiệu quả

Tài nguyên khác dành cho BFCM

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí