Thiết lập tiếp thị trong Shopify

Chiến dịch tiếp thị là các nhóm hoạt động tiếp thị được xác định để quảng cáo sản phẩm hoặc thúc đẩy bán hàng trong một khoảng thời gian cụ thể qua các kênh tiếp thị như quảng cáo trả phí và truyền thông xã hội. Bạn cũng có thể tạo tự động hóa tiếp thị để liên tục chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng.

Trong trang Tiếp thị trong Shopify, bạn có thể tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị để quảng cáo.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí