Thiết lập tiếp thị trong Shopify

Chiến dịch tiếp thị là các nhóm hoạt động tiếp thị xác định quảng bá sản phẩm hoặc bán hàng trong một thời gian cụ thể qua các kênh tiếp thị như quảng cáo trả phí và truyền thông xã hội. Bạn cũng có thể tạo quy trình tự động hóa tiếp thị để chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng một cách liên tục.

Trên trang Tiếp thị của Shopify, bạn có thể tạo và quản lý các chiến dịch tiếp thị để quảng bá cũng như xem lại các chỉ số hiệu suất tiếp thị chính. Tìm hiểu thêm về đo lường hiệu suất tiếp thị.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí