Shopcodes

Với ứng dụng Shopcodes của Shopify, bạn có thể tạo mã QR để khách hàng có thể quét để duyệt xem hoặc mua sản phẩm. Mã QR tạo bằng ứng dụng Shopcodes sẽ được kết nối với một sản phẩm cụ thể và có thể có một trong các loại liên kết sau:

 • Liên kết đến trang sản phẩm để liên kết đến trang sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến. Khách hàng có thể quét mã QR này để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm.
 • Liên kết đến trang thanh toán có sản phẩm trong giỏ hàng để tạo giao dịch thanh toán cho sản phẩm đã chọn. Bạn cũng có thể tự động thêm mã giảm giá để cung cấp khuyến mãi đặc biệt cho khách hàng quét mã.

Bạn có thể tải xuống mã QR đã tạo dưới dạng tệp ZIP, tệp này chứa tệp PNG được đề xuất để chia sẻ trực tuyến và tệp SVG phù hợp nhất để chia sẻ dưới dạng bản in.

Cài đặt ứng dụng Shopcode

Ứng dụng Shopcodes yêu cầu có các quyền sau:

 • truy cập sản phẩm, sản phẩm đăng tải và bộ sưu tập
 • quyền truy cập đơn hàng
 • quản lý sự kiện tiếp thị
 • quyền truy cập dữ liệu khác, ví dụ như quy tắc giá

Các bước thực hiện:

 1. Chuyển đến trang ứng dụng Shopcodes .
 2. Nhấp vào Add app (Thêm ứng dụng). Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Shopify, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.
 3. Nhấp vào Install app (Cài đặt ứng dụng).

Tạo mã mua sắm để tạo mã QR

Khi tạo mã QR, bạn có thể thiết lập mã để đưa khách hàng đến trang sản phẩm trên cửa hàng trực tuyến hoặc đến thẳng trang thanh toán có sản phẩm đã chọn.

Tạo mã mua sắm trên ứng dụng Shopcodes

Bạn có thể tạo mã mua sắm mới để tạo mã QR cho mọi sản phẩm hiện có trên trang quản trị Shopify từ ứng dụng Shopcodes.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Shopcodes.

 3. Nhấp vào Create Shopcode (Tạo Shopcodes).

 4. Nhập tiêu đề cho mã QR.

 5. Chọn một trong các tùy chọn Đích quét sau:

  • Chọn Liên kết đến trang sản phẩm để liên kết đến trang sản phẩm.
  • Chọn Liên kết đến trang thanh toán có sản phẩm trong giỏ hàng và chọn liên kết mà bạn muốn mã QR đưa khách hàng đến khi họ quét mã.
 6. Không bắt buộc: Chọn một cài đặt không bắt buộc bất kỳ sau đây:

  • Chọn một Mẫu mã cụ thể để thêm vào giỏ hàng. Nếu sản phẩm không có mẫu mã, mẫu mã Tiêu đề mặc định sẽ được chọn.
  • Nếu bạn muốn áp dụng mã giảm giá, chọn ưu đãi giảm giá trong mục Ưu đãi giảm giá rồi nhấp vào Lưu.
  • Chọn Thêm văn bản trợ giúp vào mã mua sắm? để hiển thị văn bản trợ giúp phía trên mã QR.
 7. Nhấp vào Create (Tạo).

 8. Nhấp vào Tải xuống để tải xuống mã QR.

Tạo mã mua sắm trên trang sản phẩm

Bạn có thể tạo mã QR cho sản phẩm cụ thể bằng ứng dụng Shopcodes ngay trên trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đó. Nếu muốn tạo mã mua sắm cho sản phẩm khác, bạn có thể tạo mã mua sắm trên ứng dụng Shopcodes.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn tạo mã QR.

 3. Nhấp vào Thao tác khác rồi chọn Tạo mã mua sắm.

 4. Nhập tiêu đề cho mã QR.

 5. Chọn một trong các tùy chọn Đích quét sau:

  • Chọn Liên kết đến trang sản phẩm để liên kết đến trang sản phẩm.
  • Chọn Liên kết đến trang thanh toán có sản phẩm trong giỏ hàng và chọn liên kết mà bạn muốn mã QR đưa khách hàng đến khi họ quét mã.
 6. Không bắt buộc: Chọn một cài đặt không bắt buộc bất kỳ sau đây:

  • Chọn một Mẫu mã cụ thể để thêm vào giỏ hàng. Nếu sản phẩm không có mẫu mã, mẫu mã Tiêu đề mặc định sẽ được chọn.
  • Nếu bạn muốn áp dụng mã giảm giá, chọn ưu đãi giảm giá trong mục Ưu đãi giảm giá. Nhấp vào Lưu.
  • Chọn Thêm văn bản trợ giúp vào mã mua sắm để hiển thị văn bản trợ giúp phía trên mã QR.
 7. Nhấp vào Create (Tạo).

 8. Nhấp vào Tải xuống để tải xuống mã QR.

Quản lý mã mua sắm

Bạn có thể chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống các mã mua sắm hiện có. Bạn có thể quản lý tất cả các mã mua sắm trên ứng dụng Shopcodes hoặc quản lý mã mua sắm của một sản phẩm cụ thể trên trang chi tiết của sản phẩm đó.

Bạn có thể thực hiện bất kỳ chỉnh sửa nào sau đây đối với mã mua sắm hiện có trên ứng dụng Shopcodes hoặc trang chi tiết sản phẩm:

 • thay đổi tiêu đề
 • thay đổi liên kết đích quét
 • thay đổi mẫu mã
 • thêm hoặc gỡ bỏ mã giảm giá
 • thêm hoặc loại bỏ văn bản trợ giúp

Bạn chỉ có thể thực hiện những thay đổi sau trên ứng dụng Shopcodes:

 • thay đổi sản phẩm được kết nối với mã QR
 • xóa mã QR

Chỉnh sửa, xóa hoặc tải xuống mã mua sắm trong ứng dụng Shopcodes

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Shopcodes.

 3. Nhấp vào mã bạn muốn chỉnh sửa hoặc xóa.

 4. Hoàn tất bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để chỉnh sửa mã mua sắm, chỉnh sửa mọi thông tin bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào Lưu.
  • Để tải xuống lại mã QR, nhấp vào Tải xuống.
  • Để xóa mã mua sắm, nhấp vào Xóa mã mua sắm.

Chỉnh sửa hoặc tải xuống mã mua sắm từ trang sản phẩm

Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề, đích quét, ưu đãi giảm giá hoặc cài đặt văn bản trợ giúp của mã QR cho một sản phẩm cụ thể trên trang chi tiết sản phẩm của sản phẩm đó trong mục Khối ứng dụng.

Nếu muốn xóa mã mua sắm hoặc thay đổi sản phẩm mà mã QR áp dụng, bạn cần quản lý mã QR trong ứng Shopcodes. Bạn có thể nhấp vào Chỉnh sửa mã mua sắm và chọn Mở ứng dụng để điều hướng trực tiếp đến ứng dụng Shopcodes.

Các bước thực hiện:

 1. Trong trang quản trị Shopify, vào mục Sản phẩm.

 2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn tạo mã QR.

 3. Trong mục Khối ứng dụng trên trang sản phẩm bất kỳ, nhấp vào + Khối ứng dụng và chọn Shopcodes.

 4. Nhấp vào tên của mã bạn muốn chỉnh sửa.

 5. Hoàn tất bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Để chỉnh sửa mã mua sắm, chỉnh sửa mọi thông tin bạn muốn thay đổi rồi nhấp vào Lưu.
  • Để tải xuống lại mã QR, nhấp vào Tải xuống.

Các cách sử dụng phổ biến của mã QR sản phẩm

Bạn có thể sử dụng mã QR theo nhiều cách để cải thiện hoạt động kinh doanh.

Sử dụng mã QR trên bao bì

Bằng cách kết hợp mã QR vào bao bì sản phẩm, bạn có thể giúp người mua sắm tại cửa hàng dễ dàng tìm hiểu thêm về sản phẩm hoặc khuyến khích khách hàng hiện có mua nhiều lần bằng cách quét để trực tiếp mở trang thanh toán trên thiết bị di động, kèm theo mã giảm giá nếu bạn muốn ghi nhận sự trung thành của khách hàng.

Sử dụng mã QR trên màn hình bán lẻ

Hiển thị mã QR trên cửa sổ của cửa hàng bán lẻ sẽ cho phép bạn bán hàng ngay cả khi cửa hàng không mở cửa cho khách hàng bằng cách chuyển khách hàng đến cửa hàng Shopify của bạn.

Chạy một sự kiện hoặc địa điểm thời vụ với không gian kho hàng có hạn? Hãy để khách hàng quét mã QR và mua sản phẩm bằng điện thoại thông minh của họ. Thiết lập cửa hàng ở bất cứ nơi nào trong thực tế mà không cần phải chuẩn bị sẵn hàng trong kho.

Sử dụng mã QR trên tài liệu tiếp thị của bạn

Có thể dùng mã QR để quảng cáo các sản phẩm hoặc ưu đãi giảm giá khác bằng các tờ in gài vào bao bì và thông qua tài liệu quảng cáo phát trực tiếp. Thay vì nhập thủ công trong URL của trang web, bạn có thể trực tiếp đưa người mua đến với sản phẩm trong cửa hàng Shopify trong khoảng thời gian cần để lấy điện thoại ra và quét mã.

Phân tích Shopcodes

Số liệu phân tích Doanh số thu được do tiếp thịSố phiên có được do tiếp thị đối với lượt quét và lượt chuyển đổi mã mua sắm từ ứng dụng Shopcodes.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, nhấp vào Cài đặt > Ứng dụng và kênh bán hàng.

 2. Nhấp vào Shopcodes.

 3. Trên trang chỉ mục Shopcodes, hiển thị một trong các phân tích sau bằng cách nhấp vào cột liên quan:

  • Nhấp vào Quét bên cạnh mã bạn muốn xem báo cáo lưu lượng truy cập.
  • Nhấp vào Chuyển đổi bên cạnh mã bạn muốn xem báo cáo chuyển đổi.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí