Đăng trên phương tiện truyền thông xã hội

Đăng trên phương tiện truyền thông xã hội có thể là một phương pháp hữu ích nhằm quảng cáo cửa hàng trực tuyến và kết nối với khách hàng. Bạn có thể tạo tài khoản truyền thông xã hội dành cho doanh nghiệp để giúp xây dựng thương hiệu, cải thiện SEO và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng.

Trang sản phẩm và bài viết blog trong cửa hàng trực tuyến chứa những nút cho phép bạn và khách hàng chia sẻ nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội.

Chia sẻ bài viết blog trên phương tiện truyền thông xã hội

Khi bạn đăng bài về doanh nghiệp và sản phẩm trên blog, bạn đang gia tăng sự hiện diện trực tuyến của mình. Qua đó, công cụ tìm kiếm sẽ tìm thấy trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về việc thêm blog vào cửa hàng trực tuyến Shopify.

Nếu bạn đã có đối tượng trực tuyến và muốn bắt đầu bán hàng cho những đối tượng đó, sử dụng kênh bán hàng Nút Mua để thêm sản phẩm trên Shopify vào bài viết blog trên các nền tảng khác.

Để tận dụng hết tiềm năng của phương tiện truyền thông xã hội, bạn cần thực hiện nhiều thao tác hơn, thay vì chỉ chia sẻ sản phẩm. Tạo và chia sẻ nội dung blog có liên quan đến khách hàng để tạo dựng sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu và khuyến khích khách hàng quan tâm đến doanh nghiệp.

Nút chia sẻ hiển thị trên bài viết blog đã đăng.

Liên kết đến hồ sơ truyền thông xã hội

Nếu chiến lược thương hiệu bao gồm tiếp thị trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể cần giúp khách hàng tương tác với doanh nghiệp trên phương tiện truyền thông xã hội. Một số chủ đề có đi kèm nút chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội để bạn có thể dẫn khách hàng đến hồ sơ truyền thông xã hội của mình. Bạn có thể tìm phương tiện truyền thông xã hội trong Cửa hàng chủ đề để xem chủ đề có tính năng này.

Những chủ đề Shopify miễn phí sau có nút truyền thông xã hội:

Thêm các tính năng truyền thông xã hội khác

Để thêm các tính năng truyền thông xã hội khác vào cửa hàng trực tuyến, tìm kiếm ứng dụng trong Cửa hàng ứng dụng Shopify đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc tùy chỉnh mã chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí