Đăng trên phương tiện truyền thông xã hội

Đăng trên phương tiện truyền thông xã hội có thể là một phương pháp hữu ích nhằm quảng cáo cửa hàng trực tuyến và kết nối với khách hàng. Bạn có thể tạo tài khoản truyền thông xã hội dành cho doanh nghiệp để giúp xây dựng thương hiệu, cải thiện SEO và tăng lưu lượng truy cập vào cửa hàng.

Trang sản phẩm và bài viết blog trong cửa hàng trực tuyến chứa những nút cho phép bạn và khách hàng chia sẻ nội dung trên phương tiện truyền thông xã hội.

Chia sẻ trang sản phẩm trên mạng truyền thông xã hội

Bạn có thể chia sẻ trang sản phẩm trực tiếp trên nền tảng truyền thông xã hội trong trang quản trị Shopify. Bạn cũng có thể sao chép liên kết của trang sản phẩm và chia sẻ trên các nền tảng truyền thông xã hội khác hoặc bất kỳ nơi nào khác.

Bạn có thể chia sẻ trang sản phẩm trực tiếp trên các nền tảng truyền thông xã hội sau:

  • Facebook
  • Twitter
  • Reddit
  • LinkedIn
  • Pinterest

Trước khi chia sẻ trang sản phẩm lên nền tảng truyền thông xã hội, bạn cần xóa tính năng bảo vệ bằng mật khẩu khỏi cửa hàng. Nếu chưa đăng nhập vào tài khoản truyền thông xã hội trước khi chia sẻ trang sản phẩm, bạn sẽ được nhắc đăng nhập.

Bước:

  1. Trong trang quản trị Shopify, nhấp vào Sản phẩm.
  2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội.
  3. Nhấp vào Chia sẻ, rồi nhấp vào nền tảng truyền thông xã hội mà bạn muốn chia sẻ trang sản phẩm. Bạn cũng có thể nhấp vào Sao chép liên kết và dán liên kết trang sản phẩm trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã hội nào một cách thủ công.

Chia sẻ bài viết blog trên phương tiện truyền thông xã hội

Khi bạn đăng bài về doanh nghiệp và sản phẩm trên blog, bạn đang gia tăng sự hiện diện trực tuyến của mình. Qua đó, công cụ tìm kiếm sẽ tìm thấy trang web của bạn. Tìm hiểu thêm về việc thêm blog vào cửa hàng trực tuyến Shopify.

Nếu bạn đã có đối tượng trực tuyến và muốn bắt đầu bán hàng cho những đối tượng đó, sử dụng kênh bán hàng Nút Mua để thêm sản phẩm trên Shopify vào bài viết blog trên các nền tảng khác.

Để tận dụng hết tiềm năng của phương tiện truyền thông xã hội, bạn cần thực hiện nhiều thao tác hơn, thay vì chỉ chia sẻ sản phẩm. Tạo và chia sẻ nội dung blog có liên quan đến khách hàng để tạo dựng sự trung thành của khách hàng đối với thương hiệu và khuyến khích khách hàng quan tâm đến doanh nghiệp.

Nút chia sẻ hiển thị trên bài viết blog đã đăng.

Liên kết đến hồ sơ truyền thông xã hội

Nếu chiến lược thương hiệu bao gồm tiếp thị trên phương tiện truyền thông xã hội, bạn có thể cần giúp khách hàng tương tác với doanh nghiệp trên phương tiện truyền thông xã hội. Một số chủ đề có đi kèm nút chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội để bạn có thể dẫn khách hàng đến hồ sơ truyền thông xã hội của mình. Bạn có thể tìm phương tiện truyền thông xã hội trong Cửa hàng chủ đề để xem chủ đề có tính năng này.

Thêm các tính năng truyền thông xã hội khác

Để thêm các tính năng truyền thông xã hội khác vào cửa hàng trực tuyến, tìm kiếm ứng dụng trong Shopify App Store đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc tùy chỉnh mã chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí