Sửa mã chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề để thay đổi chi tiết của cửa hàng trực tuyến. Đa số tệp tạo nên chủ đề đều chứa Liquid, đây là ngôn ngữ mẫu của Shopify. Các tệp chủ đề cũng chứa ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript. Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề nếu bạn biết HTML và CSS cũng như hiểu cơ bản về Liquid.

Nếu chỉnh sửa mã chủ đề, bạn có thể khiến mã không đủ điều kiện để nâng cấp tự động. Bạn chỉ nên chỉnh sửa mã chủ đề nếu không thể thực hiện các thay đổi cần thiết bằng HTML hoặc cài đặt Liquid hoặc ứng dụng Shopify.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Trước khi tùy chỉnh chủ đề, bạn nên thực hiện những công việc sau:

Chỉnh sửa mã chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa mã cho chủ đề.

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Actions (Thao tác) > Edit code (Chỉnh sửa mã).

Trình chỉnh sửa mã hiển thị thư mục các tệp chủ đề ở bên trái, không gian để xem và chỉnh sửa tệp ở bên phải.

Bạn có thể mở rộng trình chỉnh sửa mã ra toàn màn hình bằng cách nhấp vào biểu tượng mở rộng:

Biểu tượng mở rộng

Bạn có thể đưa trang về chế độ bình thường bằng cách nhấp vào biểu tượng thu gọn:

Biểu tượng thu gọn

Khi bạn nhấp vào tệp trong thư mục bên trái, tệp sẽ mở trong trình chỉnh sửa mã. Bạn có thể mở và chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc. Tất cả tệp bạn sửa đổi sẽ hiển thị dấu chấm cạnh tên tệp:

Thư mục các tệp chủ đề hiển thị chấm màu tím cạnh tệp đã được sửa đổi

Việc này giúp bạn theo dõi những nơi bạn đã thay đổi.

Trở lại phiên bản cũ hơn của chủ đề

Nếu đã thay đổi tệp chủ đề và cần khôi phục các tệp, bạn có thể khôi phục từng tệp .liquid về ngày giờ trước khi thực hiện thay đổi.

  1. Dưới đầu trang Mẫu, nhấp vào một trong các tệp .liquid bạn đã chỉnh sửa gần đây.

  2. Nhấp vào Phiên bản cũ bên cạnh tên tệp .liquid.

  3. Nhấp vào menu thả xuống để chọn một phiên bản cũ. Nhấp vào một dấu ngày tháng sẽ khôi phục mã về phiên bản đã lưu đó.

  4. Không bắt buộc: Nhấp vào Xem trước và xem lỗi đã được khắc phục chưa.

Hướng dẫn tùy chỉnh mã chủ đề

Bạn có thể làm theo hướng dẫn tùy chỉnh mã chủ đề để được hướng dẫn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến. Hướng dẫn được sắp xếp dựa trên loại trang hoặc tính năng được sửa đổi.

Hướng dẫn tùy chỉnh chủ đề được chia theo phiên bản cấu trúc chủ đề. Tìm hiểu cách xác định phiên bản cấu trúc chủ đề.

Nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh

Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Để xem thêm các tài nguyên có sẵn trợ giúp bạn các nội dung tùy chỉnh chủ đề, vui lòng xem mục Các tài nguyên bổ sung dành cho hỗ trợ chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí