Sửa mã chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa mã chủ đề để thay đổi chi tiết của cửa hàng trực tuyến. Đa số tệp tạo nên chủ đề đều chứa Liquid, đây là ngôn ngữ mẫu của Shopify. Các tệp chủ đề cũng chứa ngôn ngữ HTML, CSS và JavaScript. Chỉ chỉnh sửa mã chủ đề nếu bạn biết HTML và CSS cũng như hiểu cơ bản về Liquid.

Trước khi tùy chỉnh chủ đề

Để chuẩn bị tùy chỉnh chủ đề, hoàn tất các tác vụ được đề xuất sau:

Chỉnh sửa mã chủ đề

Bạn có thể chỉnh sửa mã cho chủ đề.

Các bước thực hiện:

Trình chỉnh sửa mã hiển thị thư mục các tệp chủ đề ở bên trái, không gian để xem và chỉnh sửa tệp ở bên phải.

Khi bạn nhấp vào tệp trong thư mục bên trái, tệp sẽ mở trong trình chỉnh sửa mã. Bạn có thể mở và chỉnh sửa nhiều tệp cùng lúc. Tất cả tệp bạn sửa đổi sẽ hiển thị dấu chấm cạnh tên tệp:

Thư mục các tệp chủ đề hiển thị chấm bên cạnh tệp đã được sửa đổi

Việc này giúp bạn theo dõi những nơi bạn đã thay đổi.

Trở lại phiên bản chủ đề cũ hơn

Nếu đã thay đổi tệp chủ đề và cần khôi phục các tệp, bạn có thể khôi phục từng tệp .liquid về ngày giờ trước khi thực hiện thay đổi.

Các bước thực hiện:

Theme Check

Trình biên tập mã bao gồm Theme Check, một tính năng giúp ngăn ngừa lỗi bằng cách đưa ra phản hồi tức thì trong quá trình viết mã thay vì phát hiện lỗi trong chủ đề áp dụng.

Trong trình biên tập mã, Theme Check có thể xác định những lỗi sau trong mã được chỉnh sửa:

  • Đoạn mã chặn trình phân tích cú pháp và có thể làm chậm cửa hàng
  • Không nhất quán giữa các tệp dịch, ví dụ như thiếu khóa dịch hoặc bản dịch không khớp trong tệp ngôn ngữ
  • Thiếu mẫu

Lỗi được chỉ báo bằng gạch chân màu đỏ bên dưới mã. Để xem lỗi, di chuột đến dòng được tô sáng.

Ví dụ về quá trình Them Check phát hiện lỗi mã

Hướng dẫn tùy chỉnh mã chủ đề

Bạn có thể làm theo hướng dẫn tùy chỉnh mã chủ đề để được hướng dẫn thực hiện thay đổi đối với cửa hàng trực tuyến. Hướng dẫn được sắp xếp dựa trên loại trang hoặc tính năng được sửa đổi.

Hướng dẫn tùy chỉnh chủ đề được chia theo phiên bản cấu trúc chủ đề. Tìm hiểu cách xác định phiên bản cấu trúc chủ đề.

Nhận trợ giúp với các nội dung tùy chỉnh

Nếu cần trợ giúp thay đổi chủ đề, bạn có thể liên hệ nhà phát triển chủ đề để được hỗ trợ.

Để xem thêm các tài nguyên có sẵn trợ giúp bạn các nội dung tùy chỉnh chủ đề, vui lòng xem mục Các tài nguyên bổ sung dành cho hỗ trợ chủ đề.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí