Redigere temakode

Du kan redigere temakoden for å gjøre detaljerte endringer i nettbutikken. De fleste filene som utgjør et tema inneholder Liquid, som er Shopifys målspråk. Temafiler inneholder også HTML, CSS, JSON og JavaScript. Rediger kun koden for et tema hvis du er kjent med HTML og CSS og har en grunnleggende forståelse av Liquid.

Før du tilpasser temaet ditt

Før du tilpasser temaet ditt, er det lurt å utføre følgende oppgaver:

  • Dupliser temaet for å opprette en sikkerhetskopi. Da blir det lettere å forkaste endringer og starte på nytt hvis det er nødvendig.
  • Sørg for at du forstår hvilket brukerstøttenivå som er tilgjengelig.
  • Finn ut mer om kravene og beste praksis for opplasting av bilder.

Rediger temakoden din

Du kan redigere koden til temaet.

Steg:

  1. Klikk Handlinger > Rediger kode.

Koderedigeringsprogrammet viser en katalog med temafiler til venstre og et område hvor du kan vise og redigere filene til høyre.

Du kan utvide koderedigeringsprogrammet slik at det fyller skjermen ved å klikke på utvidelsesikonet:

Utvidelsesikonet

Du kan tilbakestille siden til vanlig ved å klikke på kollapsikonet:

Kollapsikonet

Når du klikker på en fil i katalogen til venstre åpnes den i koderedigeringsprogrammet. Du kan åpne og redigere flere filer samtidig. For alle filer du endrer vises det en prikk ved siden av filnavnet:

Katalogen med temafiler viser en lilla prikk ved siden av filer som har blitt endret

Dette kan gjøre det enklere å holde oversikt over hvor du har gjort endringer.

Rull tilbake til en eldre versjon av temaet

Hvis du har endret temafiler og har behov for å tilbakestille dem, kan du rulle tilbake .liquid-filer enkeltvis til en tid og dato før du har gjort endringene.

  1. Under Maler-overskriften klikker du på en av .liquid-filene du nylig har redigert.

  2. Klikk på Eldre versjoner ved siden av .liquid-filnavnet.

  3. Klikk på rullegardinmenyen for å velge en eldre versjon. Hvis du klikker på et datostempel, rulles koden tilbake til den lagrede versjonen.

  4. Valgfritt: Klikk på Forhåndsvisning og se om feilen er rettet.

Tilpasningsopplæringen for temakoder

Du kan følge opplæringer for temakodetilpasning for å gi deg en veiledning om hvordan du gjøre endringer i nettbutikken. Veiledningene organiseres basert på side- eller funksjonstypene de endrer.

Veiledninger for tematilpasninger avhenger av hvilken versjon av temaarkitekturen de bruker. Finn ut hvordan du identifiserer arkitekturversjonen for temaet.

Få hjelp med tilpasninger

Hvis du trenger hjelp med å foreta endringer i temaet, kan du kontakte temautvikleren for brukerstøtte.

For å se hvilke andre ressurser som er tilgjengelige for hjelp med tilpasning av tema, se Ytterligere ressurser for temastøtte.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis