Nettbutikkfunksjoner

Du kan legge til funksjoner på hvilken som helst side i nettbutikken ved hjelp av seksjoner. Du kan velge, legge til og konfigurere seksjoner med bilder, tekst, merkevarefarger med mer.

Noen sider vil ha standardseksjoner, for eksempel kunngjøringslinje, overskrift og bunntekst. Disse seksjonene vises på alle sider.

Alle temaer fra Shopify inkluderer Nettbutikk-funksjonene som er oppgitt på denne siden. I tillegg kan betalte temaer også inkludere noen av disse funksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se støtteveiledningen for temaet ditt.

Kunngjøringslinje

Med kunngjøringslinjen kan du kommunisere viktig informasjon til kundene fra en hvilken som helst side, og tilpasse inntil 12 ulike kunngjøringsblokker. Du kan også legge til en språkvelger, en land- eller områdevelger og ikoner for sosiale medier i kunngjøringslinjen.

Hvis du har flere kunngjøringer, kan du velge om du vil rotere kunngjøringene automatisk, eller om kundene skal kunne gå gjennom kunngjøringene manuelt ved hjelp av piltastene.

Seksjonsinnstillinger

Seksjonen med innstillinger for kunngjøringslinjen
Innstilling Beskrivelse
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Vis delelinje Viser en linje som visuelt skiller kunngjøringslinjen fra sidens innhold.
Ikoner for sosiale medier Viser ikoner for sosiale medier som er koblet til kontoene dine i sosiale medier.
Roter kunngjøringer automatisk Aktiver for å rotere kunngjøringer automatisk.
Endre lysbilde hvert Velg hyppigheten av kunngjøringsrotasjonen.
Ativer land-/regionvelger Legger til en velger der kunden kan velge land og områder du aktiverer i betalingsinnstillingene, slik at kundene kan se produktpriser i sin ønskede valuta.
Aktiver språkvelger Legger til en velger der en kunde kan velge land og områder du aktiverer i språkinnstillingene, slik at kundene kan se butikken på sitt ønskede språk.

Kunngjøringsblokk

Du kan legge til en tekst og en kobling i en kunngjøringsblokk for å gjøre den klikkbar, og omdirigere kundene til en bestemt side.

Innstillingene for kunngjøringsblokken i kunngjøringslinje-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Tekst Kunngjøringen du vil vise til kundene dine.
Kobling Koblingen du vil at kundene skal navigere til hvis de klikker på kunngjøringslinjen.

Overskriften vises på alle sidene i nettbutikken.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for overskriftsdelen
Innstilling Beskrivelse
Logoplassering på datamaskiner

Der logoen vises i overskriften når en kunde ser nettstedet på en stor skjerm. Plasseringen av logoen optimaliseres automatisk for mobil.

 • Midt til venstre – Viser logoen på linje med hovedmenyen, sentrert loddrett og justert mot venstre.
 • Øverst til venstre – Viser logoen over hovedmenyen, og justerer logoen og menyelementene mot venstre.
 • Øverst i midten (standard) – Viser logoen over hovedmenyen, og justerer logoen og menyelementene i midten.
Meny Menyen som skal brukes som hovedmeny. Klikk på Endre for å velge en annen meny.
Menytype på datamaskiner Bruk rullegardinmenyen til å velge en menytype for datamaskiner:
 • Rullegardinmeny – viser menyinnhold på andre nivå, der det tredje nivået er lukket inntil det tilhørende elementet på andre nivå klikkes på. Menytypen optimaliseres automatisk for mobilenheter.
 • Megameny – viser alt menyinnhold på andre og tredje nivå ved første klikk. Menytypen optimaliseres automatisk for mobilenheter.
 • Skuff – viser skuffmenyen gjennom et hamburgermeny-ikon. Når det klikkes vises alle menyelementer på nivå én, som kan klikkes for å åpne ytterligere navigasjonslag (nivå to og tre).
Festet overskrift

Velg om du vil bruke en festet overskrift, og hvordan du ønsker at den skal vises.

 • Ingen – overskriften følger ikke med når kunden ruller.
 • Ved rulling opp – overskriften vises når kunden ruller opp på siden.
 • Alltid – overskriften vises alltid når kunden ruller opp eller ned på siden.
 • Alltid, reduser logostørrelsen – overskriften vises alltid når kunden ruller opp eller ned på siden. Logostørrelsen reduseres med 25 % når kunden ruller på siden.
Vis delelinje Viser en linje for å skille overskriften visuelt fra sideinnholdet.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Ativer land-/regionvelger Legger til en velger der kunden kan velge blant land og regioner du har aktivert i betalingsinnstillingene, slik at kundene kan se produktpriser i sin ønskede valuta.
Aktiver språkvelger Legger til en velger der kunden kan velge blant land og regioner du har aktivert i språkinnstillingene, slik at kundene kan bla gjennom butikken på sitt ønskede språk.
Logoplassering på mobil

Velg hvor logoen skal vises på mobil.

 • Midtstilt – logoen vises midt i toppen.
 • Venstre – logoen vises til venstre i toppen.
Mellomrom Legg til mellomrom under overskriften. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom i bunnmargen.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i overskriften. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler i toppen eller bunnen av overskriften.

Overskriftsblokk

Du kan legge til følgende blokker i Overskrift-seksjonen.

Innstillinger for appblokken i overskriftsseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Apper Legg til en Online Store 2.0-kompatibel app. Legg til inntil tre apper. De vil være plassert til venstre for handlekurvikonet, og begrenset til en størrelse på 44 px ganger 44 px.

Bunnteksten vises på alle sidene i temaet ditt.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for bunntekst-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Vis e-postregistrering Inneholder et skjema for e-postregistrering, der kundene kan abonnere på nyhetsbrev og markedsføring.
Overskrift Tittelen på skjemaet Vis e-postregistrering. Hvis Vis e-postregistrering ikke er aktivert, blir ikke dette vist. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv eller legge til en kobling.
Følg på Shop Vis en følgeknapp for butikkfronten i Shop-appen. Finn ut mer om å følge på Shop.
Ikoner for sosiale medier Viser ikoner for alle sosiale medieplattformer du har lagt inn profilkoblinger til i temainnstillingene.
Ativer land-/regionvelger Legger til en velger der kunden kan velge blant land og regioner du har aktivert i betalingsinnstillingene, slik at kundene kan se produktpriser i sin ønskede valuta.
Aktiver språkvelger Legger til en velger der kunden kan velge blant land og regioner du har aktivert i språkinnstillingene, slik at kundene kan bla gjennom butikken på sitt ønskede språk.
Vis betalingsikoner Viser ikoner for betalingsmåtene som er aktive i butikken. Ikoner er kanskje ikke tilgjengelige for en betalingsmåte når et ikon ikke er registrert av betalingsleverandøren. Når en kunde besøker butikken, filtreres disse ikonene, slik at bare de betalingsmåtene som støttes i kundens gjeldende område og valuta vises.
Vis koblinger til retningslinjer Viser ikonene for koblinger til retningslinjer ved siden av informasjonen om opphavsrett. Koblinger til retningslinjer genereres fra Innstillinger > Retningslinjer i Shopify-administrator. Finn ut mer om å legge til retningslinjer i butikken.
Mellomrom Legg til mellomrom over bunnteksten. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom i toppmargen.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i bunnteksten. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler i toppen eller bunnen av bunnteksten.

Menyblokk

Innstillingene for menyblokken i bunntekstseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen for blokken. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv eller legge til en kobling.
Meny Menyen som skal vises i blokken. Det vises bare menyelementer på toppnivå i bunnteksten, så menyer av rullegardintypen vil ikke vises som forventet.

Blokk for merkevareinformasjon

Merkevareinformasjonen behandles i temainnstillingene. Finn ut mer om merkevareinformasjon.

Innstillingene for blokken med merkevareinformasjon i bunntekstdelen
Innstilling Beskrivelse
Vis ikoner for sosiale medier Viser ikoner for alle sosiale medieplattformer du har lagt inn profilkoblinger til i temainnstillingene.

Tekstblokk

Tekst-blokken kan brukes til å fremheve viktig informasjon, som butikkdetaljer, kampanjer eller kontaktinformasjon.

Innstillingene for tekstblokken i bunntekstseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen for blokken. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv eller legge til en kobling.
Undertekst Teksten som skal vises i blokken.

Bildeblokk

Innstillingene for bildeblokken i bunntekstseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Bilde Bildet som skal vises i blokken.
Bildebredde Angir bredden til bildet. Kan være en hvilken som helst multippel av 5, fra 50 px til 200 px. Standardverdien er 100 px.
Bildejustering på stor skjerm

Justerer bildet i blokken:

 • Venstre – Justerer bildet til venstre i blokken.
 • Midtstilt (standard) – Justerer bildet midt i blokken.
 • Høyre – Justerer bildet til høyre i blokken.

Blogginnlegg

Hvis du har en blogg i Shopify-butikken, kan du bruke en Blogginnlegg-seksjon for å fremheve innlegg fra bloggen. Hvert blogginnlegg i Blogginnlegg-seksjonen viser de første 55 ordene i utdraget fra et innlegg. Hvis blogginnlegget ikke har et utdrag, vises de første 30 ordene av innlegget i stedet.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for seksjonen med blogginnlegg
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Blogg Hvilken blogg du vil vise blogginnlegg fra. Som standard vises den første bloggen alfabetisk på Blogger-siden.
Blogginnlegg Antall blogginnlegg du ønsker å vise i seksjonen. Maksimalt: 4 innlegg.
Antall kolonner på datamaskin Antall kolonner som skal vises på datamaskiner. Minimum: 1. Maksimum: 4.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Vis fremhevet bilde Viser det fremhevede bildet for blogginnlegget. Foreslått størrelsesforhold for bildet: 3:2.
Vis dato Viser datoen blogginnlegget ble opprettet.
Vis forfatter Viser forfatteren av blogginnlegget.
Aktiver «Vis alle»-knapp hvis bloggen inneholder flere blogginnlegg enn de som vises Hvis bloggen har flere blogginnlegg enn det som er angitt i feltet Blogginnlegg, vises en «Vis alle»-knapp som sender kunden til bloggsiden.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen for blogginnlegg. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen for blogginnlegg.

Velg en blogg

 1. I temaredigeringsprogrammet klikker du på tittelen for blogginnleggseksjonen.
 2. I Blogg-seksjonen klikker du på Endre.
 3. Velg bloggen.
 4. Klikk Velg, og klikk deretter Lagre

Kollasje

Du kan opprette en kollasje med bilder, produkter, samlinger og videoer. Hver enkelt Kollasje-seksjon inneholder tre blokker. Som standard inneholder seksjonen en blokk for bilde, produkt og samling. Ved å fjerne en av blokkene kan du legge til en videoblokk.

For å opprette en kollasj med mer enn tre blokker, må du legge til flere kollasjseksjoner under den første, og ikke legge inn en Overskrift-verdi på de nedre kollasjseksjonene. Kollasjseksjonene vil flyte sammen som én enkelt seksjon.

De anbefalte høyde- og breddeforholdene for alle bildene i denne delen er 2:3 eller 1:1.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for kollasj-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Layout på datamaskin

Hvordan kollasjemediet vises på datamaskiner.

 • Stor blokk til venstre (standard) – Den første blokken i seksjonen vises til venstre, og er større enn andre blokker.
 • Stor blokk til høyre – Den siste blokken i seksjonen vises til høyre, og er større enn andre blokker.
Mobillayout

Slik vises blokkene på mobil.

Fotomontasje – Viser bildene i en fotomontasje-layout:
 • Hvis Stor blokk til venstre er aktivert i Layout for datamaskiner, vises den første blokken i seksjonen øverst, og er større enn alle andre blokker.
 • Hvis Stor blokk til høyre er aktivert i Layout for datamaskiner, vises den siste blokken i seksjonen nederst, og større enn andre blokker.
Kolonne – Viser alle medier i samme størrelse og i en kolonne.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i kollasjeseksjonen. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom øverst eller nederst i seksjonen.

Videoblokk

Innstillingene for videoblokken i kollasj-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Forsidebilde Bildet som vises før en kunde spiller av videoen. Du kan laste opp et tilpasset forsidebilde fra Shopify-administrator.
URL-adresse YouTube- eller Vimeo-koblingen til videoen. Videoen må være offentlig tilgjengelig. Videoen spilles av i et popup-vindu.
Alt. tekst for video Alternativteksten for videoen. Beskriver konteksten og formålet til videoen for kunder som bruker skjermlesere.

Produktblokk

Innstillingene for produktblokken i kollasjseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Produkt Produktet du vil vise.
Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.

Samlingsblokk

Innstillingene for samlingsblokken i kollasj-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Samling Samlingen du vil vise.

Bildeblokk

Innstillingene for bildeblokken i kollasjseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Bilde Bildet for seksjonen. Klikk på Velg bilde for å velge et bilde, eller klikk på Endre-knappen for å endre eller fjerne bildet.
Rediger alternativ tekst Legg til en kort bildebeskrivelse for å forbedre SEO og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.

Sammenleggbart innhold

Den sammenleggbare innholdsdelen støtter rader som kan slås sammen eller utvides for å se innholdet, og et bilde som kan plasseres til venstre eller høyre for det sammenleggbare innholdet.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for seksjonen med sammenleggbart innhold
Innstilling Beskrivelse
Bildetekst En valgfri undertekst for seksjonen med sammenleggbart innhold. Vises over seksjonsoverskriften.
Overskrift Overskriften til den sammenleggbare innholdsdelen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv eller legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Justering av overskrift Velg justering for seksjonsoverskriften. Alternativene er venstre, midtstilt (standard) eller høyre.
Oppsett

Velg en layout for det sammenleggbare innholdet:

 • Ingen beholder (standard)
 • Radbeholder – Hver sammenleggbar rad ligger i en boks med skygge
 • Seksjonsbeholder – Hele den sammenleggbare innholdsseksjonen ligger i en boks med skygge
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Fargetema for beholder Et sett med farger du kan bruke på beholderen. Finn ut mer om fargeoppsett. Det valgte fargeoppsettet vises bare når alternativet Oppsett er angitt til beholderen Rad eller Seksjon.
Åpne første sammenleggbare rad Når det er merket av vil første rad i det sammenleggbare innholdet være utvidet som standard.
Bilde Bildet for seksjonen. Klikk på Velg bilde for å velge et bilde, eller klikk på Endre-knappen for å endre eller fjerne bildet.
Rediger alternativ tekst Legg til en kort bildebeskrivelse for å forbedre SEO og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
Bildeforhold Bildeforholdet for seksjonsbildet:
 • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
 • Liten
 • Stor
Layout på datamaskin Velg om bildet eller de sammenleggbare radene skal vises først. Standardinnstillingen er tekst først. På mobil vises alltid bildet først.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i det sammenleggbare innholdet. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen med sammenleggbart innhold.

Sammenleggbar radblokk

Innstillingene for den sammenleggbare radblokken
Innstilling Beskrivelse
Overskrift En overskrift for den sammenleggbare raden.
Ikon Velg et ikon fra rullegardinlisten som skal vises foran den sammenleggbare innholdsoverskriften. Avmerkingsikonet er valgt som standard.
Radinnhold Innhold i den sammenleggbare raden. Innholdet kan formateres eller inneholde URL-koblinger. Denne funksjonen kan brukes sammen med Radinnhold fra side.
Radinnhold fra side Du kan sette inn eksisterende innhold fra en annen side i en sammenleggbar rad. Klikk på Endre for å velge eller fjerne en side. Denne funksjonen kan brukes sammen med Radinnhold.

Liste over samlinger

Du kan legge til en liste med samlinger du vil fremheve. Du kan legge til opptil 16 samlingsblokker i en samlingsliste.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for seksjonen med samlingsliste
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Bildeforhold Bildeforholdet for de fremhevede bildene i samlingene:
 • Tilpass til bilde – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
 • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
 • Kvadratisk (standard) - Beskjærer bildene slik at de bruker et 1:1-forhold.
Antall kolonner på datamaskin Antall kolonner som skal vises på datamaskiner. Minimum: 1. Maksimum: 5.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Aktiver «Vis alle»-knapp hvis listen inneholder flere samlinger enn de som vises Viser en «Vis alle»-knapp som sender kundene til hele listen med samlinger.
Antall kolonner på mobil Angi et bestemt kolonneoppsett for mobile enheter. Velg mellom 1 og 2 kolonner.
Aktiver sveip på mobil Endrer mobilvisningen fra kolonne til rad, der kunder kan sveipe sidelengs for å se flere samlingsblokker.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i samlingslisten. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under samlingsseksjonen.

Velg samlinger

 1. Fra temaredigeringsprogrammet klikker du på Samling-blokken du vil legge til en samling i.
 2. Klikk på Velg samling.
 3. Klikk på en samling og klikk deretter på Velg.

Kontaktskjema

Kontaktskjemaet ditt sender alle innsendinger til butikkens avsender-e-post-adresse. Du kan endre avsender-e-postadressen på innstillingssiden Varsler i Shopify-administrator.

Skjemaet har følgende felt:

 • Navn
 • E-post (påkrevd)
 • Telefonnummer
 • Kommentar

Seksjonsinnstillinger

Innstillinger for kontaktskjema-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i kontaktskjemaet. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under kontaktskjema-seksjonen.

Tilpasset Liquid

Du kan legge til din egen Liquid-kode for å opprette en tilpasset seksjon.

 • Legg til kodeutdrag fra apper som er oppgitt i instruksjonene fra de nedlastede appene for å legge inn apper på sidene dine.
 • Legg til tilpasset Liquid-kode direkte i redigeringsprogrammet.

Seksjonsinnstillinger

Innstillinger for seksjonen med tilpasset liquid
Innstilling Beskrivelse
Egendefinert Liquid Legg til kodeutdrag fra apper eller annen tilpasset Liquid-kode for å opprette avanserte tilpasninger.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen med tilpasset Liquid. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen med tilpasset Liquid.

Banner for e-postregistrering

Du kan legge til en seksjon på passordsiden, der kundene kan angi e-postadressen sin for å få beskjed når butikken er åpen. Hvert e-postabonnement oppretter en kundekonto.

Seksjonen har tre standardblokker:

 • Overskrift
 • Underoverskrift
 • E-postskjema

Seksjonsinnstillinger

Innstillinger for seksjonen for e-postregistreringsbanner
Innstilling Beskrivelse
Bakgrunnsbilde Bakgrunnsbildet for e-postregistreringsbanneret. Klikk på Endre for å skifte ut eller fjerne bildet. Når bildet fjernes vil bildet som følger med i temaet vises. Skjul dette bildet ved å fravelge avmerkingsboksen Vis bakgrunnsbilde.
Rediger alternativ tekst Klikk for å angi en alternativ billedtekst for søkemotoroptimalisering, og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
Gjennomsiktighet for bildeoverlegg Demper bannerbildet for e-postregistrering med et overlegg Bruk glidebryteren for å angi gjennomsiktigheten på overlegget. Standardverdien er 0 %.
Vis bakgrunnsbilde Merk av i denne boksen for å vise bakgrunnsbildet på e-postregistreringsbanneret.
Bannerhøyde

Angi høyden til bannerbildet for e-postregistrering med rullegardinmenyen. Velg mellom Tilpass til bilde, lite, middels (standard) eller stort.

Innholdsplassering på datamaskin Angi plasseringen til e-postregistreringsbanneret for datamaskiner. Velg mellom topp, midt eller bunn, og høyre, venstre eller midtstilt. Midt og midtstilt er standardalternativet.


På datamaskiner dekker tekstboksen delvis bildet. På mobiltelefon vises tekstboksen under bildet.

Vis beholder på datamaskin Plasserer teksten på bannerbildet for e-postregistrering i en tekstboks over bildet for kunder som handler fra en datamaskin.
Innholdsjustering på datamaskin Angi justeringen for teksten på bildebanneret for datamaskiner. Velg mellom høyre, venstre eller midtstilt (standard).
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.


På datamaskiner vises det valgte fargeoppsettet bare når alternativet Vis beholderen på datamaskiner er valgt. På mobiltelefoner vises det valgte fargeoppsettet bare når alternativet Vis innhold under bildet på mobiltelefoner er valgt.

Innholdsjustering på mobiltelefon Angi justeringen til bildebannerteksten for mobiltelefoner. Velg mellom høyre, venstre eller midtstilt (standard).
Vis innhold under på mobil Innholdet vises under bannerbildet for e-postregistrering på mobile enheter.

Overskriftsblokk

Innstillinger for overskriftsblokken i seksjonen for e-postregistrering
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.

Underoverskriftsblokk

Innstillinger for underoverskriftsblokken i seksjonen for e-postregistrering
Innstilling Beskrivelse
Beskrivelse Beskrivelsen for seksjonen.
Tekststil Endrer tekststilen i seksjonen for e-postregistrering. Velg mellom Brødtekst (standard) og Undertittel.

E-postregistrering

Du kan legge til en seksjon der kunder kan angi e-postadressen sin, og abonnere på nyhetsbrev eller markedsføring. Når en kunde abonnerer, opprettes en kundekonto i Shopify-administrator.

Seksjonen har tre standardblokker:

 • Overskrift
 • Underoverskrift
 • E-postskjema

Seksjonsinnstillinger

Innstillinger for seksjonen med e-postregistrering
Innstilling Beskrivelse
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Gjør seksjonen til full bredde Gjør seksjonen til full bredde for nettleservinduet.

Overskriftsblokk

Innstillinger for overskriftsblokken i seksjonen for e-postregistrering
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.

Underoverskriftsblokk

Innstillingene for underoverskriftblokken i seksjonen for samlingsliste
Innstilling Beskrivelse
Beskrivelse Beskrivelsen for seksjonen.

E-postskjema

Blokken med e-postskjema viser et felt der kunden kan angi en e-postadresse for å registrere seg for å motta markedsføringsmateriell. Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.

Du kan legge til en seksjon som viser produkter i en samling.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for fremhevet samling-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv eller legge til en kobling. Klikk på den dynamiske kildeknappen for å sette inn en dynamisk kilde som tittel for seksjonen.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Beskrivelse Angi en beskrivende tekst for den utvalgte samlingen. Du kan formatere teksten til å være halvfet, kursiv eller for å legge til en kobling. Klikk på den dynamiske kildeknappen for å sette inn en dynamisk kilde for beskrivelsen av den utvalgte samlingen.
Vis samlingsbeskrivelse fra administrator Ved å merke av i denne boksen brukes samlingsbeskrivelsen du har lagt til i samlingen i Shopify-administrator, i stedet for tekst som angis i Beskrivelse-feltet ovenfor.
Beskrivelsesstil Bruk rullegardinmenyen for å velge en stil for beskrivelsen av den utvalgte samlingen. Alternativene er brødtekst (standard), undertittel eller store bokstaver.
Samling Hvilken samling du vil vise produkter fra. Klikk Endre for å fjerne eller endre samlingen.
Maksimalt antall produkter som vises Antall produkter fra samlingen som skal vises. Minimum: 2. Maksimum: 25.
Antall kolonner på datamaskin Antall kolonner som skal vises på datamaskiner. Minimum: 1. Maksimum: 5.
Gjør produkter fullbredde Avmerkingsboks for å vise produkter i vinduets fulle bredde, uavhengig av innstillingen for sidebredde.
Aktiver «Vis alle»-knapp hvis samlingen inneholder flere produkter enn de som vises Hvis samlingen har flere produkter enn det som er angitt i feltet Maksimalt antall produkter som vises, vises en «Vis alle»-knapp som sender kunden til samlingssiden.
«Vis alle»-stil Velg mellom en kobling, en fylt knapp eller en knapp med omriss.
Aktiver karusell på datamaskiner Avmerkingsboks for å vise produkter i en karusell på skjermer som er bredere enn 989 piksler.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Bildeforhold Bildeforholdet for produktbildene:
 • Tilpass til bilde (standard) – Bruker størrelsesforholdet for bildene. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
 • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
 • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
Bildeform Velg en av følgende bildeformer for produktbilder:
 • Standard – endrer produktbildet til rektangelform.
 • Bue – kurver toppen av produktbildet.
 • Blob – runder av produktbildet i én av seks tilfeldige blobformer med en unik animasjon når markøren beveges over.
 • Sjevron venstre – endrer produktbildet til en sjevronform med en skarp bøy mot venstre.
 • Sjevron høyre – endrer produktbildet til en sjevronform med en skarp bøy mot høyre.
 • Diamant – endrer produktbildet til en firesidet diamantform.
 • Parallelogram – endrer produktbildet til en form med to par parallelle linjer.
 • Rund – runder av produktbildet til en sirkel eller en oval form med en unik animasjon når markøren beveges over.
Vis sekundærbilde når musepekeren beveges over Når kunden holder musepekeren over produktbildet, vises det sekundære produktbildet hvis produktet har et.
Vis selger Viser selgerne av produktene.
Vis produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall anmeldelser i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en app for produktanmeldelser, samt metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
Aktiver knapp for hurtigtillegging Hurtigknappen lar kundene legge til en vare direkte i handlekurven fra produktkortet. Hvis produktet har varianter vil det stå «Velg alternativer» på knappen, og produktdetaljene vises i et popup-vindu, der kunden kan velge ønskede varianter, legge varen i handlekurven, kjøpe direkte med «Kjøp det nå» eller klikke for se alle opplysninger om varen. Merk at denne innstillingen er avhengig av at «Kjøp det nå»-knappen er aktivert på produktsiden. Hvis «Kjøp det nå»-knappen ikke er aktivert i produktmalen får kundene mulighet til å legge produktet i handlekurven, men de vil ikke se den raske «Kjøp det nå»-kasseflyten.
Antall kolonner på mobil Angi et bestemt kolonneoppsett for mobile enheter. Velg mellom 1 og 2 kolonner.
Aktiver sveip på mobil Endrer mobilvisningen fra kolonne til rad, der kundene kan sveipe sidelengs for å se flere produkter.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen for utvalgte samlinger. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen for utvalgte samlinger.

Du kan legge til en seksjon som inneholder et bestemt produkt.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for fremhevet produkt-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Produkt Produktet du vil fremheve i seksjonen.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Vis sekundærbakgrunn Viser det utvalgte produktet på den sekundære bakgrunnsfargen din.
Mediebredde på datamaskin Velg størrelse på små, middels eller store medier. Bildet optimaliseres automatisk for mobil.
Begrens medier til skjermens høyde Ved å velge dette alternativet angis en maksimal mediehøyde basert på nettleservinduets høyde.
Mediepassform Velg Original for å opprettholde mediets opprinnelige størrelsesforhold, eller Fyll for å tilpasse mediet til beholderen.
Plassering av medier på datamaskin Velg om du vil ha utvalgte produktmedier på venstre eller høyre side. Gjelder bare for brukere som åpner siden på en datamaskin.
Bildezoom

Velg hvordan bildet skal zoomes på datamaskiner:

 • Åpne lysboks – åpner det store bildet. Standard for mobiltelefon.
 • Ingen zoom – deaktiverer zoom for bilder. Anbefales for bilder som ikke har høy oppløsning.
 • Klikk og hold markøren over – klikk for å zoome inn på bildet, og hold markøren over bildet for å se ulike deler innzoomet. Zoom når markøren holdes over er deaktivert når de forstørrede bildene klikkes på nytt, eller når markøren forlater bildebeholderen. Når denne innstillingen er aktivert og brukeren bruker en mobil enhet vil bildet åpnes i en modalboks.
Skjul andre varianters medier Velg dette alternativet for å skjule medier for andre varianter etter at en variant er valgt.
Aktiver løkkeavspilling av video Tillater at videoen kan spilles av på nytt. Kundene må klikke for å starte avspillingen på nytt.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen for utvalgte produkter. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom øverst eller nederst i seksjonen.

Du kan legge til følgende blokker i seksjonen Utvalgt produkt.

Blokkene som er tilgjengelige i fremhevet produkt-seksjonen
Blokk Innstillinger
Tekst Skriv inn tekst for det utvalgte produktet ditt:
 • Tekst: Godtar tekst eller dynamisk kilde
 • Tekststil: Velg mellom Brødtekst, Undertittel eller Store bokstaver.
Tittel Overskriftsstørrelse: velg mellom Liten, Middels eller Stor.
Pris Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.
Variantvelger Velg mellom knapper eller en rullegardinmeny.
Mengdevelger Denne blokken har ingen justerbare innstillinger.
Kjøp-knapper Merk av i boksen Vis dynamiske knapper for å gå til kassen for å vise dynamiske alternativer for kassen som er aktivert i Betalinger-innstillingene.
Del Klikkbar tekst som lar kundene dele produktet i sosiale medier.
Produktvurdering Viser den gjennomsnittlige produktvurderingen i stjerner med antall anmeldelser i parentes, for eksempel: ★★★★★ (8). Krever også en app for produktanmeldelser, samt metafeltdefinisjoner for reviews.rating_count og reviews.rating.
Egendefinert Liquid Legg til tilpasset Liquid- eller HTML-kode.
Apper Legg til en Online Store 2.0-kompatibel app.
Ikon med tekst Denne blokken viser inntil tre ikoner du kan velge fra en liste med forhåndsinstallerte ikoner, eller fra et bilde du laster opp. Hvis du velger å laste opp et bilde, overstyrer det opplastede bildet eventuelle valg av ikoner i rullegardinmenyen. Du kan velge vannrett eller loddrett plassering av ikoner. Tøm overskriftsfeltet for å slette et ikon. For å vise mer enn tre ikoner kan du legge til en ny **Ikon med tekst**-blokk.
Lagerbeholdningsenhet Denne blokken viser SKU-en (lagerbeholdningsenheten) knyttet til et produkt når varianten har et tilknyttet SKU. Finn ut mer om å [legge til SKU-numre for produktvarianter fra administrator](/manual/online-store/themes/themes-by-shopify/vintage-themes/customizing-vintage-themes/show-sku#add-sku-numbers-to-your-product-variants-from-the-admin-sectioned%20themes-specific).

Bildebanner

Bildebanner-delen støtter ett eller to bilder, og en tekstboks med knapper. Hvis to bilder brukes, vises de side ved side på en datamaskin. På mobil kan du velge om bildene skal vises side ved side eller i en kolonne.

På datamaskiner dekker tekstboksen delvis bildet. På mobiltelefoner vises tekstboksen under bildet. Du kan endre tekstjusteringen mellom høyre, venstre eller midtstilt for både datamaskiner og mobiltelefoner.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for bildebanner-delen
Innstilling Beskrivelse
Første bilde Hovedbildet for banneret. Hvis to bilder legges til i seksjonen, vises dette bildet enten til venstre eller øverst, avhengig av om kunden bruker en datamaskin eller en mobiltelefon.
Rediger alternativ tekst Klikk for å angi en alternativ billedtekst for søkemotoroptimalisering, og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
Andre bilde Sekundærbildet for banneret Hvis to bilder legges til i seksjonen, vises bildet enten til høyre eller nederst, avhengig av om kunden bruker en datamaskin eller en mobiltelefon.
Gjennomsiktighet for bildeoverlegg Legger til et overlegg på bannerbildene. Bruk glidebryteren for å angi gjennomsiktigheten for overlegget. Standardverdien er 0 %.
Bannerhøyde

Angi høyden på bannerbildene med rullegardinmenyen.

 • Tilpass etter første bilde – angir høyden til seksjonen til høyden til det første bildet.
 • Liten – Datamaskin: 420 px, mobil: 280 px
 • Middels (standard) – Datamaskin: 560 px, mobil: 340 px
 • Stor – Datamaskin: 720 px, mobil: 390 px
Innholdsplassering på datamaskin Angi plasseringen for bildebanneret på datamaskiner. Velg mellom topp, midt eller bunn, og høyre, venstre eller midtstilt.
Vis beholder på datamaskin Plasserer teksten på bannerbildet i en tekstboks over bannerbildet for kunder som handler på en datamaskin.
Innholdsjustering på datamaskin Angi justering for teksten på bildebanneret på datamaskiner. Velg mellom høyre, venstre eller midtstilt.
Fargepalett Et sett med farger du kan bruke for denne seksjonen. Finn ut mer om fargeoppsett. Det valgte fargeoppsettet vises bare når alternativet Vis tekstboksen på datamaskiner er valgt.
Animasjoner

Velg en animasjon for bildet:

 • Ingen (standard)
 • Omgivelsesbevegelser – flytter bildets posisjon sakte innenfor beholderen.
 • Fast bakgrunnsposisjon – Når en kunde blar på siden beveger elementene i forgrunnen, som tekst og knapper, seg med samme hastighet, mens bakgrunnen står fast.
 • Zoom inn ved rulling – Når en kunde blar på siden beveger elementene i forgrunnen, som tekst og knapper, seg i samme hastighet, mens bakgrunnen står fast og bildet zoomes inn.
Innholdsjustering på mobiltelefon Angi justering for teksten på bildebanneret på mobiltelefoner. Velg mellom høyre, venstre eller midtstilt.
Stable bilder på mobil Hvis to bilder legges til i seksjonen, vises bildene i kolonne i stedet for side ved side.
Vis beholder på mobil Plasserer teksten på bannerbildet i en tekstboks over bannerbildet for kunder som handler på en mobiltelefon.

Overskriftsblokk

Innstillingene for overskriftsblokken i bildebanner-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Stor tekst for tittelen på tekstboksen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv eller legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.

Tekstblokk

Innstillingene for tekstblokken i seksjonen for bildebanner
Innstilling Beskrivelse
Beskrivelse Viser tekst i avsnittstil.
Tekststil Endrer tekststilen på bildebanneret. Velg mellom Brødtekst, Undertittel og Store bokstaver.

Knappeblokk

Innstillingene for knappblokken i seksjonen for bildebanner
Innstilling Beskrivelse
Første knappetikett Teksten som vises på den første knappen.
Første knappekobling URL-adressen du vil at den første knappen skal koble til.
Bruk knappestil med omriss Justerer knappestilen til å være et omriss av en knapp, i stedet for å ha helfarget bakgrunn.
Andre knappetikett Teksten som vises på den andre knappen.
Andre knappekobling URL-adressen du ønsker at den andre knappen skal koble til.
Bruk knappestil med omriss Justerer knappestilen til å være et omriss av en knapp, i stedet for å ha helfarget bakgrunn.

Bilde med tekst

Du kan legge til en seksjon som inneholder et bilde og en tekstblokk med en valgfri knapp som omdirigerer kundene til en ny side. Koble tekst med et bilde for å fokusere på det valgte produktet, samlingen eller blogginnlegget. Legg til opplysninger om tilgjengelighet, stil eller fremhev en omtale.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for bilde med tekst-delen
Innstilling Beskrivelse
Bilde Klikk på Velg bilde for å velge et bilde for seksjonen. Klikk på Endre-knappen for å endre eller fjerne bildet.
Rediger alternativ tekst Klikk for å angi en alternativ billedtekst for søkemotoroptimalisering, og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
Bildehøyde Velg høyden på bildet:
 • Tilpass til bilde (standard)
 • Liten
 • Medium
 • Stor
Bildebredde på datamaskiner Bredden på bildet:
 • Liten
 • Middels (standard)
 • Stor
Bildeplassering på datamaskin Velg hvorvidt bildet eller teksten skal vises først. Bilde først er standard for mobil layout:
 • Bilde først (standard for mobil)
 • Andre bilde
Innholdsplassering på datamaskin Den vertikale plasseringen til innholdet i beholderen:
 • Topp (standard)
 • Midten
 • Bunn
Innholdsjustering på datamaskin Justeringen av teksten i beholderen:
 • Venstre (standard)
 • Sentrert
 • Høyre
Innholdslayout Lar bildet og tekstboksene overlappe hverandre. Hvis Ingen overlapp er valgt, justeres innholdet slik at det er plass til tekst og bilde.
 • Overlapping
 • Ingen overlapp (standard)
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Animasjoner

Velg en animasjon for bildet:

 • Ingen (standard)
 • Omgivelsesbevegelser – flytter bildets posisjon sakte innenfor beholderen.
 • Zoom inn ved rulling – Når en kunde blar på siden beveger elementene i forgrunnen, som tekst og knapper, seg i samme hastighet, mens bakgrunnen står fast og bildet zoomes inn.
Mobillayout Velg justering av innhold for mobile enheter:
 • Venstre (standard)
 • Høyre
 • Sentrert
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i bilde med tekst-seksjonen. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med plass over eller under bilde med tekst-seksjonen.

Overskriftsblokk

Innstillingene for overskriftsblokken i seksjonen for bilde med tekst
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Titteltekst for seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.

Tekstblokk

Innstillingene for tekstblokken i seksjonen for bilde med tekst
Innstilling Beskrivelse
Innhold Viser tekst i avsnittsstil i tekstseksjonen.
Tekststil Stil for innholdsteksten:
 • Brødtekst (standard)
 • Undertekst

Knappeblokk

Innstillingene for knappblokken i seksjonen for bilde med tekst
Innstilling Beskrivelse
Knappetikett Teksten som vises på knappen.
Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til.

Undertekstblokk

Innstillingene for bildetekstblokken i seksjonen for bilde med tekst
Innstilling Beskrivelse
Tekst Legg til et slagord eller en undertekst på bildet. Teksten vises nederst i bilde med tekst-seksjonen.
Tekststil Stil på innholdsteksten:
 • Store bokstaver (standard)
 • Undertekst
Tekststørrelse Størrelse på innholdsteksten:
 • Liten
 • Middels (standard)
 • Stor

Flerkolonne

Du kan bruke seksjonen for flere kolonner til å vise innhold i et kolonneoppsett, og legge til en knapp under kolonnene som sender kunden til en ny side. Koble tekst med et bilde for å fokusere på det valgte produktet, samlingen eller blogginnlegget. Legg til opplysninger om tilgjengelighet, stil eller vis frem en omtale.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for flerkolonne-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Bildebredde

Bredden til bildene som er lagt til kolonnene.

 • Full bredde på kolonnen (standard) – bredden på bildet er kolonnens fulle størrelse.
 • Halvbredde av kolonnen – Bredden til bildet er halve størrelsen til kolonnen.
 • En tredjedels bredde av kolonnen – Bredden til bildet er en tredjedel av størrelsen til kolonnen.
Bildeforhold

Bildeforholdet for bildet:

 • Tilpass til bilde (standard) – bruker bildets størrelsesforhold. Dette forhindrer at bildene beskjæres.
 • Portrett – Beskjærer bildet til et 2:3-størrelsesforhold.
 • Kvadrat – Beskjærer bildet til et 1:1-størrelsesforhold.
 • Sirkel – Beskjærer bildet som skal vises i en sirkel
Antall kolonner på datamaskin Bruk rangeringsskalaen for å velge antall kolonner som skal vises på datamaskiner. Minimum er 1, maksimum er 6.
Kolonnejustering

Justeringen av bildene og teksten i kolonnene:

 • Venstre (standard) – Justerer bildene og teksten til venstre.
 • Midtstill – Justerer bildene og teksten i midten.
Sekundær bakgrunn Velg Ingen for å skjule den sekundære bakgrunnen, eller Vis som kolonnebakgrunn for å endre fargene i kolonnebeholderen.
Knappetikett Teksten som vises på knappen.
Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Antall kolonner på mobil Angi et bestemt kolonneoppsett for mobile enheter. Velg mellom 1 og 2 kolonner.
Aktiver sveip på mobil Endrer mobilvisningen fra kolonne til rad, der kunder kan sveipe sidelengs for å se flere samlingsblokker.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i multikolonne-seksjonen. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under multikolonne-seksjonen.

Kolonneblokk

Du kan maksimalt ha 12 kolonner i én seksjon. Hvis du har blokker med én, to eller tre kolonner, vises de i én rad på datamaskiner. Hvis du har fire eller flere kolonneblokker, vises de i et oppsett med to kolonner. På mobiltelefoner vises kolonneblokkene i én enkelt kolonne, med mindre Aktiver sveip på mobil er aktivert.

Innstillingene for kolonneblokken i flerkolonne-seksjonen
Innstilling Beskrivelse
Bilde Bildet du ønsker å vise.
Overskrift Kolonnetittelen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Beskrivelse Avsnittsteksten i kolonnen.
Koblingsetikett [valgfritt] Teksten til en kobling som legges til under kolonneblokken. La denne stå tom hvis du ikke har lagt til en kobling.
Kobling URL-adresse for koblingen. La denne stå tom hvis du ikke ønsker en kobling.

Flere rader

Du kan legge til en seksjon som inneholder flere rader hver med et bilde, tekst og en valgfri knapp. Koble tekst med et bilde for å fokusere på det valgte produktet, samlingen eller blogginnlegg. Legg til opplysninger om tilgjengelighet, stil eller gi en omtale.

Du kan også vise innhold fra metaobjekter gjennom dynamiske kilder. For å vise metaobjektoppføringer må du bygge et metaobjekt, opprette oppføringer og sikre at metaobjektet har butikkfronttilgang før du kan bruke dem i seksjoner med flere rader.

Seksjonsinnstillinger

Innstillinger for seksjonen med flere rader
Innstilling Beskrivelse
Bildehøyde Velg høyden på bildet:
 • Tilpass til bilde
 • Liten
 • Middels (standard)
 • Stor
Bildebredde på datamaskiner Bredden på bildet:
 • Liten
 • Middels (standard)
 • Stor
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Tekststil Endrer tekststilen. Velg mellom brødtekst (standard) og undertekst.
Knappestil Velg mellom en fylt knapp eller en knapp med omriss.
Innholdsplassering på datamaskin Den vertikale plasseringen til innholdet i beholderen:
 • Topp
 • Midtstilt (standard)
 • Bunn
Innholdsjustering på datamaskin Justeringen av teksten i beholderen:
 • Venstre (standard)
 • Sentrert
 • Høyre
Bildeplassering på datamaskin Velg bildenes plassering. Plasseringen optimaliseres automatisk for mobilenheter:
 • Annenhver fra venstre (standard)
 • Annenhver fra høyre
 • Justert mot venstre
 • Justert mot høyre
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Fargetema for beholder Et sett med farger du kan bruke på beholderen. Finn ut mer om fargetemaer.
Mobillayout Velg justering av innhold for mobile enheter:
 • Venstre (standard)
 • Høyre
 • Sentrert
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen med flere rader. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen for bilde med tekst.

Radblokk

Innstillinger for radblokker i seksjoner med flere rader
Innstilling Beskrivelse
Bilde Klikk på Velg bilde for å velge et bilde for raden. Klikk på Endre-knappen for å endre eller fjerne bildet. Klikk på kildeknappen for å koble til dynamiske kilder.
Rediger alternativ tekst Klikk for å angi en alternativ billedtekst for søkemotoroptimalisering, og for å beskrive bildet for kunder som bruker skjermlesere.
Bildetekst Legg til et slagord eller en undertekst for bildet.
Overskrift Titteltekst for raden. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Tekst Viser tekst i avsnittstil i raden.
Knappetikett Teksten som vises på knappen.
Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til.

Side

Du kan velge å vise innholdet fra en tilpasset side i en seksjon. Dette henter inn hele innholdet fra siden i seksjonen, men henter ikke inn noen Liquid-kode fra noen mal.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for sideseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Side Siden i nettbutikken som du vil vise.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i sideseksjonen. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under sideseksjonen.

Rik tekst

Du kan legge til en seksjon med rik tekst med en overskrift, en undertekst, brødtekst og en knapp for å sende kundene til en ny side.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for rik tekst-delen
Innstilling Beskrivelse
Innholdsplassering på datamaskin Velg plasseringen for beholderen med rik tekst. Bruk rullegardinmenyen til å velge venstre, midtstilt (standard) eller høyre. Innholdet optimaliseres automatisk for mobile enheter.
Innholdsjustering Denne innstillingen påvirker tekstjusteringen for alle blokker i seksjonen for rik tekst. Bruk rullegardinmenyen til å velge venstre, midtstilt (standard) eller høyre.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Gjør seksjonen til full bredde Seksjoner er fullbredde som standard.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i seksjonen for rik tekst. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under seksjonen for rik tekst.
Koble til dynamiske kilder Bruk dynamiske kilder i seksjonen for rik tekst for å henvise til informasjon som metafelter eller metaobjekter. Du kan også bruke listereferanser for å vise lister med tekst i temaet. En metafeltliste (selv om den er tilgjengelig for et henvist metaobjekt) kan for eksempel brukes til å vise en liste med tekst i innstillingen for rik tekst i temaet.

Overskriftsblokk

Du kan ha inntil tre overskriftsblokker i seksjonen med rik tekst.

Innstillingene for overskriftsblokken i seksjonen for rik tekst
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Seksjonstittelen. Bruk knappene for å gjøre teksten fet eller kursiv, eller for å legge til en kobling. Klikk kildeknappen for å koble til dynamiske kilder.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels, stor eller ekstra stor.

Tekstblokk

Tekst-blokken er en god måte å dele informasjon om merkevaren din med kundene. Du kan beskrive fordeler ved produktene, gjøre kunngjøringer, ønske kundene velkommen til butikken eller snakke om merkevarens verdier.

Du kan ha inntil tre tekstblokker i seksjonen med rik tekst.

Innstillingene for tekstblokken i seksjonen for rik tekst
Innstilling Beskrivelse
Beskrivelse Tekst i avsnittsstil for hovedinnholdet i seksjonen. Klikk på kildeknappen for å koble til dynamiske kilder.

Undertekstblokk

Du kan ha inntil tre undertekstblokker i seksjonen med rik tekst.

Innstillingene for tekstblokken i seksjonen for rik tekst
Innstilling Beskrivelse
Tekst Legg til en kort slagord for seksjonen med rik tekst.
Tekststil Bruk rullegardinmenyen til å velge en tekststil mellom Undertittel (standard) og Store bokstaver.
Tekststørrelse Bruk rullegardinmenyen for å angi størrelse på underteksten. Velg mellom liten, middels (standard) og stor.

Knappeblokk

Du kan ha inntil to knappeblokker i seksjonen med rik tekst.

Innstillingene for knappblokken i seksjonen for rik tekst
Innstilling Beskrivelse
Knappetikett Teksten som vises på knappen.
Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til.
Bruk knappestil med omriss Justerer knappestilen til å være et omriss av en knapp, i stedet for å ha helfarget bakgrunn.

Lysbildefremvisning

Du kan legge til en seksjon med en lysbildefremvisning for å vise en karusell med inntil fem bilder på en side i butikken.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for lysbildeseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Oppsett Velg mellom Fullbredde (standard) eller Rutenett. Fullbredde viser lysbildefremvisningen i hele seksjonens bredde, mens Rutenett viser lysbildefremvisningen med en marg på hver side.
Lysbildehøyde

Høyden til lysbildefremvisningen:

 • Tilpass etter første bilde – alle bilder vil være like høye som det første bildet i karusellen.
 • Liten
 • Middels (standard)
 • Stor
Pagineringsstil

Stilen på navigasjonen til lysbildefremvisningen, som vises under bildene.

 • Prikker
 • Teller (standard)
 • Tall
Autoroter lysbildene

Merk av i denne boksen for å rotere automatisk gjennom bildene i lysbildefremvisningen. Hvis denne boksen ikke er merket av, vises et statisk bilde til kunden manuelt går videre i lysbildefremvisningen.

Endre tidtaker for lysbilder Bruk linjen til å angi automatisk roteringstid for lysbildefremvisningen. Minimum: 3 sekunder, maksimum: 9 sekunder.
Animasjoner

Velg en animasjon for bildet:

 • Ingen (standard)
 • Omgivelsesflytting – flytter bildeposisjonen sakte innenfor beholderen
Mobillayout Merk av i boksen for å vise innhold under bilder på mobil.
Tilgjengelighet Legg til en beskrivelse av lysbildefremvisningen for synshemmede kunder.

Innstillinger for lysbilde

Innstillingene for bildene i seksjonen for lysbildefremvisninger
Innstilling Beskrivelse
Bilde Velg et statisk eller dynamisk bilde til lysbildefremvisningen. Klikk på Velg bilde for å vise medierbiblioteket, eller klikke på kildeknappen for å koble til en dynamisk kilde. Etter at et bilde er valg, kan du klikke på Endre-knappen for å fjerne, endre eller slette bildet.
Rediger alternativ tekst

Beskriv lysbildet og gi kontekst til kunder som bruker skjermlesere.

Overskrift

Valgfri overskriftstekst for bildet. Teksten legges til hvert bilde individuelt. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.

Overskriftsstørrelse

Velg mellom en liten, medium (standard) eller stor overskrift.

Underoverskrift Valgfri underoverskriftstekst for bildet. Teksten legges til hvert bilde individuelt. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Knappetikett Angi tekst for en knapp eller la stå tom for å skjule knappen helt.
Knappekobling URL-adressen du ønsker at knappen skal koble til. Klikk på kildeknappen for å legge til en dynamisk kilde som URL-adresse.
Bruk knappestil med omriss Klikk på avmerkingsboksen for å veksle mellom en heldekkende eller omrisset knapp.
Innholdsplassering på datamaskin Posisjonen til innholdsboksen over bildet. Velg mellom topp, midt eller bunn, og venstre, midtstilt eller høyre. Midt og midtstilt er standardinnstillingen.
Vis beholder på datamaskin Merk av i boksen for å vise innholdsboksen.
Innholdsjustering på datamaskin Justerer teksten i beholderen. Velg mellom venstre, midtstilt (standard) eller høyre.
Gjennomsiktighet for bildeoverlegg Bruk glidebryteren til å justere opasiteten til bildeoverlegget.
Fargepalett Et sett med farger du kan bruke for denne seksjonen. Finn ut mer om fargeoppsett. Denne innstillingen krever at beholderen vises for å kunne påvirke lysbildet.
Mobillayout Velg hvordan innholdet skal vises på en mobilenhet. Velg mellom venstre, midtstilt (standard) eller høyre.

Video

Du kan legge til en videoseksjon for å bygge inn en video fra YouTube eller Vimeo på en side i butikken din.

Seksjonsinnstillinger

Innstillingene for videoseksjonen
Innstilling Beskrivelse
Overskrift Tittelen på seksjonen. Bruk knappene til å gjøre teksten fet eller kursiv, eller til å legge til en kobling.
Overskriftsstørrelse Endre størrelsen på overskriftsteksten. Velg mellom liten, middels eller stor.
Spill video i loop Når dette er valgt vil videoen starte på nytt etter at den er avsluttet.
Video Legg til eller velg din egen video i seksjonen. Du kan redigere videoen for å bruke et tilpasset toppbilde, samt legge til alt. tekst. Hvis en Shopify-lagret video legges til brukes den foran en URL-basert video fra innstillingen ovenfor.
URL-adresse YouTube- eller Vimeo-koblingen til videoen. Videoen må være offentlig tilgjengelig, og vises bare hvis det ikke er lagt til noen Shopify-lagret video i innstillingen ovenfor.
Forsidebilde Bildet som vises før en kunde spiller av videoen.
Alt. tekst for video Alternativteksten for videoen. Beskriver konteksten og formålet til videoen for kunder som bruker skjermlesere.
Gjør seksjonen til full bredde Fjerner standard utfylling og gjør seksjonen til full bredde på siden.
Fargepalett En sett med farger du kan bruke på denne seksjonen. Finn ut mer om fargetemaer.
Seksjonsmarg Legg til mellomrom øverst eller nederst i videoen. Bruk glidebryteren for å legge til mellom 0 piksler og 100 piksler med mellomrom over eller under videoseksjonen.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis