Funktioner i webshop

Du kan føje funktioner til alle sider i din webshop ved hjælp af afsnit. Du kan vælge, tilføje og konfigurere afsnit med billeder, tekst, brandfarver og meget mere.

Nogle sider indeholder standardafsnit, som f.eks. meddelelseslinjen, sidehovedet og sidefoden. Disse afsnit vises på alle sider.

Meddelelseslinje

Meddelelseslinjen giver dig mulighed for at fortælle dine kunder om vigtige oplysninger på alle sider. Afsnittet har ikke nogen selvstændige indstillinger, men du kan tilpasse op til 12 forskellige meddelelsesblokke for at vise dem. Du kan føje et link til meddelelseslinjen for at gøre den klikbar og videresende kunderne til en bestemt side.

Meddelelsesblok

Indstillingerne for meddelelsesblokken i afsnittet med meddelelseslinjen
Indstilling Beskrivelse
Tekst Den meddelelse, du vil vise til dine kunder.
Farveskema Det farveskema, der skal bruges til meddelelseslinjen.
Link Det link, du vil have dine kunder til at navigere til, hvis de klikker på meddelelseslinjen.

Sidehoved

Sidehovedet vises på alle sider i din webshop.

Indstillinger for afsnit

Indstillingerne for overskriftsafsnittet
Indstilling Beskrivelse
Farveskema Vælg baggrunden for butikkens sidehoved. Brug rullemenuen til at vælge mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
Placering af logo på computer

Logoets placering i sidehovedet, når en kunde ser websitet på en stor skærm. Logoets placering optimeres automatisk til mobiltelefoner.

 • Midt på til venstre – Viser logoet integreret i hovedmenuen. Det er centreret lodret og justeret til venstre.
 • Øverst til venstre – Viser logoet over hovedmenuen. Logoet og menupunkterne er justeret til venstre.
 • Midt på øverst (standard) – Viser logoet over hovedmenuen. Logoet og menupunkterne er justeret i midten.
Menu Den menu, der skal bruges som din hovedmenu. Klik på Skift for at vælge en anden menu.
Computermenutype Brug rullemenuen til at vælge computermenutypen Rullemenu eller Megamenu. Rullemenuen viser menuindhold på niveau 2, og niveau 3 skjules, indtil der klikkes på det tilsvarende niveau 2. Megamenuen viser alt menuindholdet på niveau 2 og 3 ved det første klik. Menutypen er automatisk optimeret til mobilenheder.
Fastgjort sidehoved

Vælg, om du vil bruge et fast sidehoved, og hvordan det skal vises.

 • Ingen – Sidehovedet ruller ikke sammen med kunden.
 • Ved rul op – Sidehovedet vises, når kunden ruller op på siden.
 • Altid – Sidehovedet vises altid, når kunden ruller op eller ned på siden.
 • Altid, reducer logostørrelsen – Sidehovedet vises altid, når kunden ruller op eller ned på siden. Logostørrelsen reduceres med 25 %, når kunden ruller på siden.
 • Vis adskillelseslinje Viser en linje for visuelt at adskille sidehovedet fra sidens indhold.
  Placering af logo på mobiltelefon

  Vælg, hvor logoet skal vises på mobilen.

 • Centrer – Logoet vises midt i sidehovedet.
 • Venstre – Logoet vises til venstre for sidehovedet.
 • Mellemrum Tilføj afstand under dit sidehoved. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand til den nederste margen.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i sidehovedet. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand øverst eller nederst i sidehovedet.

  Sidefod

  Sidefoden vises på alle sider i dit tema.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for sidefodsafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Farveskema Du kan vælge baggrunden for sidefoden. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Vis tilmelding med mail Indeholder en formular til tilmelding med mail, hvor kunder kan abonnere på nyhedsbreve og markedsføring fra dig.
  Overskrift Titlen for formularen Vis tilmelding med mail. Formularen vises ikke, hvis Vis tilmelding med mail ikke er aktiveret.
  Følg på Shop Vis en følg-knap for dit butiksfacade i Shop-appen. Få mere at vide om, hvordan du følger Shop.
  Ikoner for sociale medier Viser ikoner for alle platforme på sociale medier, du har angivet et profillink til i dine temaindstillinger.
  Aktivér land/område-vælger Tilføjer en vælger, som en kunde kan bruge til at vælge de lande og områder, du har aktiveret i dine betalingsindstillinger, så han eller hun kan se dine produktpriser i sin foretrukne valuta.
  Aktivér sprogvælger Tilføjer en vælger, som en kunde kan bruge til at vælge de lande og områder, du har aktiveret i dine sprogindstillinger, så han eller hun kan se din butik på sit foretrukne sprog.
  Vis betalingsikoner Viser ikonerne for betalingsmetoder, som er aktiveret i din butik. Når en kunde besøger din butik, er disse ikoner filtreret, så det kun er de betalingsmetoder, der understøttes i den aktuelle kundes område og valuta, der vises.
  Vis links til politikker Viser ikonerne for politiklinks ud for dine oplysninger om ophavsret. Politiklinks genereres fra dine Indstillinger > Politikker i din Shopify-administrator. Få mere at vide om tilføjelse af butikspolitikker.
  Mellemrum Tilføj afstand over din sidefod. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand til den øverste margen.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i sidefoden. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand øverst eller nederst i sidefoden.
  Indstillingerne for menublokken i sidefodsafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på blokken.
  Menu Menuen, der skal vises i blokken. Det er kun menupunkter på topniveau, som vises i sidefoden. Det betyder, at rullemenutyper ikke vises som forventet.

  Blok med brandoplysninger

  Dine brandoplysninger administreres i dine temaindstillinger. Få mere at vide ombrandoplysninger.

  Indstillingerne for blokken med brandoplysninger i afsnittet med sidefoden
  Indstilling Beskrivelse
  Vis ikoner for sociale medier Viser ikoner for alle platforme på sociale medier, du har angivet et profillink til i dine temaindstillinger.

  Tekstblok

  Du kan bruge Tekstblokken til at fremhæve vigtige oplysninger, f.eks. butikkens oplysninger, kampagner eller kontaktoplysninger.

  Indstillingerne for tekstblokken i sidefodsafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på blokken.
  Undertekst Teksten, der skal vises i blokken.

  Billedblok

  Indstillingerne for billedblokken i afsnittet med sidefoden
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Det billede, der vises i blokken.
  Billedbredde Angiver billedets bredde. Kan være et hvilket som helst multiplum af 5, fra 50 pixel til 200 pixel. Standard er 100 pixel.
  Billedjustering på en stor skærm

  Justerer billedet i blokken:

  • Venstre – Justerer billedet til venstre side i blokken.
  • Centreret (standard) – Justerer billedet midt i blokken.
  • Højre – Justerer billedet til højre side i blokken.

  Blogopslag

  Hvis du har en blog i din Shopify-butik, kan du fremhæve opslag fra denne ved hjælp af afsnittet Blogopslag. Alle blogopslag i afsnittet Blogopslag viser de første 55 ord af opslagets uddrag. Hvis dit blogopslaget ikke har et uddrag, vises de første 30 ord af blogopslaget i stedet.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med blogopslag
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Blog Den blog, du vil vise blogopslag fra. Standard er den første blog på siden Blogs (i alfabetisk rækkefølge).
  Blogopslag Det antal blogopslag, du vil vise i afsnittet. Du kan højst vise fire opslag.
  Antallet af kolonner på computer Antallet af kolonner, der skal vises på computer. Minimum: 1. Maksimum: 4.
  Farveskema Baggrundsfarven på blogafsnittet. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Vis udvalgt billede Viser blogopslagets udvalgte billede. Det anbefalede højde-bredde-forhold er: 3:2.
  Vis dato Viser den dato, hvor blogopslaget blev oprettet.
  Vis forfatter Viser forfatteren af blogopslaget.
  Aktivér knappen “Se alle”, hvis bloggen indeholder flere blogopslag, end der vises Hvis bloggen indeholder flere blog, end der er angivet i feltet Blogopslag, vises knappen “Se alle”. Den sender kunderne til blogsiden.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med blogopslag. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med blogopslag.

  Vælg en blog

  1. Klik på titlen på afsnittet Blogopslag i temaeditoren.
  2. Klik på Skift i afsnittet Blog.
  3. Vælg bloggen.
  4. Klik på Vælg, og klik derefter på Gem

  Kollage

  Du kan skabe en collage af billeder, produkter, kollektioner og videoer. Hvert collageafsnit indeholder tre blokke. Afsnittet indeholder som standard en billed-, produkt- og kollektionsblok. Hvis du fjerner en af blokkene, kan du tilføje en videoblok.

  Hvis du vil oprette en kollage med mere end tre blokke, skal du tilføje yderligere afsnit med kollager under den første. Du skal ikke inkludere værdien Overskrift i de efterfølgende afsnit med kollager. Afsnittene med kollager ser ud som om, at de smelter sammen til ét afsnit.

  De anbefalede højde-bredde-forhold for alle billeder i dette afsnit er 2:3 eller 1:1.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Skrivebordslayout

  Sådan vises kollager med medier på computerskærme.

 • Stor blok til venstre (standard) – Den første blok i afsnittet vises til venstre og er større end de andre blokke.
 • Stor blok til højre – Den sidste blok i afsnittet vises til højre og er større end de andre blokke.
 • Mobillayout

  Sådan vises blokke på mobiltelefoner.

  • Kollage – Viser billederne i et kollagelayout:
   • Hvis Stor blok til venstre er aktiveret i Skrivebordslayout, vises den første blok i afsnittet øverst. Den vil også være større end andre blokke.
   • Hvis Stor blok til højre er aktiveret i Skrivebordslayout, vises den sidste blok i afsnittet nederst. Den vil også være større end de andre blokke.
  • Kolonne – Viser alle medier i samme størrelse og i en kolonne.
  Farveskema Baggrundsfarven på kollagen. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 eller Omvendt.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med kollagen. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand øverst eller nederst i afsnittet.

  Videoblok

  Indstillingerne for videoblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Coverbillede Det billede, der vises, før en kunde afspiller videoen. Du kan uploade et tilpasset coverbillede fra din Shopify-administrator.
  Webadresse YouTube- eller Vimeo-linket til videoen. Videoen skal være offentlig tilgængelig. Videoen afspilles i et pop op-vindue.
  Alternativ tekst til video Den alternative tekst til videoen. Beskriver videoens kontekst og formål for kunder med en skærmlæser.

  Produktblok

  Indstillingerne for produktblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Produkt Det produkt, du vil vise.
  Vis sekundær baggrund, når der peges Når en kunde holder sin markør over produktbilledet, vises det sekundære produktbillede, hvis produktet har et sådant.

  Kollektionsblok

  Indstillingerne for kollektionsblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Kollektion Den kollektion, du vil vise.

  Billedblok

  Indstillingerne for billedblokken i kollageafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Afsnittets billede. Klik på Vælg billede for at vælge et billede, eller klik på knappen Skift for at skifte eller fjerne billedet.
  Rediger alternativ tekst Tilføj en kort beskrivelse af billedet for at forbedre din SEO og for at beskrive billedet for kunder, der bruger en skærmlæser.

  Indhold, der kan skjules

  Det afsnit med indhold, der kan skjules, understøtter rækker, der kan skjules eller udvides, så brugerne kan se indholdet i dem. Du kan placere et billede til venstre eller højre for indholdet, der kan skjules.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med indhold, der kan skjules
  Indstilling Beskrivelse
  Billedtekst En valgfri billedtekst for afsnittet med indhold, der kan skjules. Vises over afsnittets overskrift.
  Overskrift Overskriften på et afsnit med indhold, der kan skjules.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Justering af overskrift Vælg justeringen af afsnittets overskrift. Vælg mellem venstre, centreret (standard) eller højre.
  Layout

  Vælg et layout til indholdet, der kan skjules:

  • Ingen objektbeholder (standard)
  • Objektholder til række – Alle rækker, der kan skjules, opbevares i et skyggelagt felt
  • Objektbeholder til afsnit – Indeholder hele afsnittet med indhold, der kan skjules, i et skyggelagt felt
  Farveskema Baggrundsfarven på afsnittet med indhold, der kan skjules. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Objektbeholder til farveskema Baggrundsfarven på objektbeholderen med indhold, der kan skjules. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 eller Omvendt. Det valgte farveskema er kun synligt, når valgmuligheden Layout er indstillet til objektbeholderen Række eller Afsnit.
  Åbn første række, der kan skjules Når dette markeres, vil den første række i indholdet, der kan skjules, være udvidet som standard.
  Billede Afsnittets billede. Klik på Vælg billede for at vælge et billede, eller klik på knappen Skift for at skifte eller fjerne billedet.
  Rediger alternativ tekst Tilføj en kort beskrivelse af billedet for at forbedre din SEO og for at beskrive billedet for kunder, der bruger en skærmlæser.
  Billedforhold Afsnitsbilledets højde-bredde-forhold:
  • Tilpas til billede (standard) – Bruger billedernes højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billederne bliver beskåret.
  • Lille
  • Stor
  Skrivebordslayout Vælg om billedet eller rækkerne, der kan skjules, skal vises først. Med standardindstillingen vises teksten først. På mobilenheder vises billedet altid først.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i indholdet, der kan skjules. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med indhold, der kan skjules.

  Blok med rækker, der kan skjules

  Indstillingerne for blokken med rækken, der kan skjules
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift En overskrift for rækken, der kan skjules.
  Ikon Vælg et ikon i rullemenuen, som skal vises foran overskriften på indholdet, der kan skjules. Fluebensikonet er valgt som standard.
  Rækkeindhold Indhold til rækken, der kan skjules. Indholdet kan formateres eller indeholde links til webadresser. Denne funktion kan bruges sammen med Rækkeindhold fra side.
  Rækkeindhold fra side Du kan indsætte eksisterende indhold fra andre sider i en række, der kan skjules. Klik på Skift for at vælge eller fjerne en side. Denne funktion kan bruges sammen med Rækkeindhold.

  Kollektionsliste

  Du kan tilføje en liste over de kollektioner, du vil fremhæve. Du kan føje op til 16 kollektionsblokke til en kollektionsliste.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med kollektionslisten
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Billedforhold Højde-bredde-forholdet for de udvalgte billeder i kollektionerne:
  • Tilpas til billede – Bruger billedernes højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billederne bliver beskåret.
  • Stående – Beskærer billeder til et forhold på 2:3.
  • Kvadrat (standard) – Beskærer billeder til et forhold på 1:1.
  Antallet af kolonner på computer Antallet af kolonner, der skal vises på computer. Minimum: 1. Maksimum: 5.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for afsnittet med kollektionslisten. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Aktivér knappen “Se alle”, hvis en liste indeholder flere kollektioner, end der vises Viser knappen “Se alle”, som omdirigerer kunderne til den fulde liste med kollektioner.
  Antallet af kolonner på mobil Angiv et specifikt kolonnelayout for mobilenheder. Vælg mellem 1 og 2 kolonner.
  Aktivér swipe på mobilen Ændrer mobilvisningen fra en kolonne fra en række, hvor kunderne kan swipe til højre og venstre for at se flere kollektionsblokke.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst på kollektionslisten. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med kollektioner.

  Vælg kollektioner

  1. Klik på den Kollektionsblok, du vil føje en kollektion til, i temaeditoren.
  2. Klik på Vælg kollektion.
  3. Klik på en kollektion, og klik derefter på Vælg.

  Kontaktformular

  Din kontaktformular sender alle indsendelser til din butiks Mailadresse for afsender. Du kan redigere afsenders mailadresse på indstillingssiden Butiksoplysninger i din Shopify-administrator.

  Formularen indeholder følgende felter:

  • Navn
  • Mail (skal angives)
  • Telefonnummer
  • Kommentar

  Indstillinger for afsnit

  Indstillinger for afsnittet med kontaktformular
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Farveskema Baggrundsfarven for afsnittet med kontaktformular. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i kontaktformularen. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med kontaktformularen.

  Tilpasset Liquid

  Du kan tilføje din egen Liquid-kode for at oprette et tilpasset afsnit.

  • Tilføj de appkodestykker, der er angivet i vejledningerne fra dine downloadede apps, så du nemt kan indføre apps på dine sider.
  • Tilføj tilpasset Liquid-kode direkte i editoren.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for det tilpassede Liquid-afsnit
  Indstilling Beskrivelse
  Tilpasset Liquid Tilføj appkodestykker eller anden tilpasset Liquid-kode for at oprette avancerede tilpasninger.
  Farveskema Baggrundsfarven for afsnittet med kontaktformular. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i det tilpassede Liquid-afsnit. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under det tilpassede Liquid-afsnit.

  Du kan føje et afsnit til din adgangskodeside, hvor kunder kan angive deres mailadresse for at blive kontaktet, når din butik åbner. Hvert mailabonnement opretter en kundekonto.

  Afsnittet indeholder tre standardblokke:

  • Overskrift
  • Underoverskrift
  • Mailformular

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med banneret for tilmelding med mail
  Indstilling Beskrivelse
  Baggrundsbillede Baggrundsbilledet for banneret med tilmelding med mail. Klik på Skift for at erstatte eller fjerne billedet. Når billedet fjernes, vises det billede, der leveres med temaet. Du kan skjule dette billede ved at fravælge afkrydsningsfeltet Vis baggrundsbillede.
  Rediger alternativ tekst Klik for at angive en alternativ billedtekst til søgemaskineoptimering og for at beskrive billedet for de kunder, der bruger en skærmlæser.
  Billedoverlejringens uigennemsigtighed Dæmper bannerbilledet for tilmelding med mail med en overlejring. Brug skyderen til at indstille overlejringens uigennemsigtighed. Standard er 0 %.
  Vis baggrundsbillede Markér dette felt for at vise baggrundsbilledet på dit banner til tilmelding med mail.
  Bannerhøjde

  Angiv højden på bannerbilledet for tilmelding med mail ved hjælp af rullemenuen. Vælg mellem Tilpas til billede, lille, medium (standard) eller stor.

  Placering af indhold på computer Angiv placeringen af banneret for tilmelding med mail på computer. Vælg mellem øverst, i midten eller bund samt højre, venstre eller centreret. Centreret i midten er standardindstillingen.


  På computer: Tekstfeltet dækker delvist billedet. På mobil: Tekstfeltet vises under billedet.

  Vis container på skrivebord Placerer billedteksten for banneret for tilmelding med mail i et tekstfelt over billedet for kunder, der bruger en computer.
  Justering af indhold på computer Indstil justeringen af teksten for billedbanneret (computer). Vælg mellem højre, venstre eller centreret (standard).
  Farveskema Baggrundsfarven på banneret i afsnittet tilmelding med mail. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1 (standard), Baggrund 2 og Omvendt.


  På computer: Det valgte farveskema er kun synligt, når valgmuligheden Vis container på skrivebord er valgt. På mobil: Det valgte farveskema er kun synligt, når Vis indhold under billede på mobiltelefon er valgt.

  Justering af indhold på mobil Indstil justeringen af teksten for billedbanneret (mobilenheder). Vælg mellem højre, venstre eller centreret (standard).
  Vis indhold nedenfor på mobiltelefon Indholdet vises under bannerbilledet for tilmelding med mail på mobilenheder.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsblokken i afsnittet med tilmelding med mail
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.

  Underoverskriftsblok

  Indstillingerne for underoverskriftsblokken i afsnittet med tilmelding med mail
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Beskrivelsen af afsnittet.
  Teksttypografi Ændrer tekstens typografi i afsnittet for tilmelding med mail. Vælg mellem Brødtekst (standard) eller Undertitel.

  Tilmelding med mail

  Du kan tilføje et afsnit, hvor kunderne kan angive deres mailadresse og abonnere på nyhedsbreve og markedsføring fra dig. Der oprettes en kundekonto i din Shopify-administrator, når en kunde tilmelder sig.

  Afsnittet indeholder tre standardblokke:

  • Overskrift
  • Underoverskrift
  • Mailformular

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med tilmelding med mail
  Indstilling Beskrivelse
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for afsnittet med tilmelding med mail. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Gør afsnittet til fuld bredde Gør afsnittet til browservinduets fulde bredde.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsblokken i afsnittet med tilmelding med mail
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.

  Underoverskriftsblok

  Indstillingerne for underoverskriftsblokken i afsnittet med kollektionslisten
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Beskrivelsen af afsnittet.

  Mailformular

  Blokken med mailformularen viser et felt, hvor kunden kan angive en mailadresse for at tilmelde sig markedsføringsmateriale fra dig. Blokken har ingen indstillinger, der kan tilpasses.

  Udvalgt kollektion

  Du kan tilføje et afsnit, der viser produkter i én kollektion.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med udvalgt kollektion
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet. Klik på knappen Dynamisk kilde for at indsætte en dynamisk kilde som titlen på afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Beskrivelse Indtast beskrivende tekst for den udvalgte kollektion. Du kan formatere teksten til at være fed, kursiv eller indeholder et link. Klik på knappen Dynamisk kilde for at indsætte en dynamisk kilde for beskrivelsen af den udvalgte kollektion.
  Vis kollektionsbeskrivelse fra administratoren Hvis dette afkrydsningsfelt er markeret, bruges den kollektionsbeskrivelse, du føjede til kollektionen i din Shopify-administrator, i stedet for tekst, der er indtastet i feltet Beskrivelse herover.
  Beskrivelsesstil Brug rullemenuen til at vælge en stil til beskrivelsen af din udvalgte kollektion. Valgmulighederne er brødtekst (standard), undertitel eller store bogstaver.
  Kollektion Den kollektion, du vil vise produkter fra. Klik på Skift for at fjerne eller skifte kollektionen.
  Maksimalt antal produkter, der skal vises Det antal af produkter fra kollektionen, du vil vise. Minimum: 2. Maksimum: 25.
  Antallet af kolonner på computer Antallet af kolonner, der skal vises på computer. Minimum: 1. Maksimum: 5.
  Gør produkter til fuld bredde Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil vise produkter i vinduets fulde bredde uafhængigt af indstillingen for sidebredde.
  Aktivér knappen "Se alle", hvis kollektionen indeholder flere produkter, end der vises Hvis kollektionen indeholder flere produkter, end der er angivet i feltet Højeste antal viste produkter, vises knappen “Se alle”. Denne knap sender kunderne til kollektionssiden.
  Stilarten “Se alle” Vælg mellem et link, en udfyldt knap og en rammeknap.
  Aktivér karrusel på computer Markér dette afkrydsningsfelt for at vise produkter i en karrusel på skærme, der er mere end 989 pixels brede.
  Farveskema Baggrundsfarven for afsnittet med udvalgte kollektioner. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Billedforhold Produktbilledernes højde-bredde-forhold:
  • Tilpas til billede (standard) – Bruger billedernes højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billederne bliver beskåret.
  • Stående – Beskærer billeder til et forhold på 2:3.
  • Kvadrat – Beskærer billeder til et forhold på 1:1.
  Vis sekundær baggrund, når der peges Når kunden holder sin markør over produktbilledet, vises det sekundære produktbillede, hvis produktet har et sådant.
  Vis forhandler Viser forhandlere af produkterne.
  Vis produktbedømmelser Viser den gennemsnitlige produktbedømmelse med stjerner, og antallet af bedømmelser vises i parentes, f.eks.: ★★★★★ (8). Kræver også en app til produktanmeldelser, f.eks. Shopify Product Reviews samt definitioner for metafelter for reviews.rating_count og reviews.rating.
  Aktivér knap til hurtig tilføjelse Knappen til hurtig tilføjelse giver kunderne mulighed for at lægge en vare i indkøbskurven fra produktkortet. Hvis produktet har varianter, står der "Vælg muligheder" på knappen, og produktoplysningerne vises i et pop op-vindue, hvor kunden kan vælge de ønskede varianter, lægge dem i indkøbskurven, betale med det samme med "Køb nu" eller klikke for at få vist alle oplysninger om varen. Bemærk, at denne indstilling afhænger af, at knappen "Køb nu" aktiveres på din produktside. Hvis knappen "Køb nu" ikke er aktiveret i produktskabelonen, har kunderne mulighed for at lægge produktet i indkøbskurven, men de vil ikke få vist workflowet for de hurtige betalingsproces "Køb nu".
  Antallet af kolonner på mobil Angiv et specifikt kolonnelayout for mobilenheder. Vælg mellem 1 og 2 kolonner.
  Aktivér swipe på mobilen Ændrer mobilvisningen fra en kolonne til en række, hvor kunderne kan swipe til højre eller venstre for at se flere produkter.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med udvalgte kollektioner. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med udvalgte kollektioner.

  Fremhævet produkt

  Du kan tilføje et afsnit, der fremhæver et specifikt produkt.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med udvalgt produkt
  Indstilling Beskrivelse
  Produkt Produktet, du vil fremhæve i afsnittet.
  Farveskema Vælg farveskemaet for det fremhævede produkt.
  Vis sekundær baggrund Viser det fremhævede produkt på din sekundære baggrundsfarve.
  Computermediets bredde Vælg mellem lille, medium eller stor mediestørrelse Billedet er automatisk optimeret til mobiltelefoner.
  Begræns mediet til skærmhøjden Hvis du vælger denne indstilling, indstiller du en maksimal mediehøjde baseret på højden af browservinduet.
  Medietilpasning Vælg Original for at bevare mediets originale formatforhold eller Fyld for at tilpasse mediet til dets container.
  Placering af medie på computer Vælg, om du vil have de udvalgte produktmedier til venstre eller højre. Gælder kun for brugere, der tilgår siden på en computer.
  Billedzoom

  Vælg, hvordan billedet skal zoomes på computeren:

 • Åbn lysboks - Åbner det store billede. Standard for mobiltelefoner.
 • Ingen zoom - Deaktiverer zoom på billeder. Anbefales til billeder, der ikke er i høj opløsning.
 • Skjul medier for andre varianter Vælg denne valgmulighed for at skjule medier for andre varianter, når der er valgt en variant.
  Aktivér looping af videoer Giver mulighed for at afspille videoen igen. Kunden skal klikke for at genstarte afspilningen.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med fremhævede produkter. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand øverst eller nederst i afsnittet.

  Afsnitsblokke

  Du kan tilføje følgende blokke i afsnittet Fremhævet produkt.

  De blokke, der er tilgængelige i afsnittet med udvalgt produkt
  Blok Indstillinger
  Tekst Skriv teksten til dit fremhævede produkt:
  • Tekst: Accepterer tekst eller dynamisk kilde.
  • Teksttypografi: Vælg mellem Brødtekst, Undertitel eller Store bogstaver.
  Titel Størrelse for overskrift: Vælg mellem Lille, Medium eller Stor.
  Pris Denne blok har ingen indstillinger, der kan tilpasses.
  Variantvælger Vælg mellem etiketter eller en rullemenu.
  Antalsvælger Denne blok har ingen indstillinger, der kan tilpasses.
  Køb-knapper Markér feltet Vis dynamiske betalingsknapper for at vise alle de dynamiske betalingsmuligheder, du har aktiveret i dine indstillinger for Betaling.
  Del Klikbar tekst, der giver kunderne mulighed for at dele produktet på deres sociale medier.
  Produktbedømmelser Viser den gennemsnitlige produktbedømmelse med stjerner, og antallet af bedømmelser vises i parentes, f.eks.: ★★★★★ (8). Kræver også en app til produktanmeldelser, f.eks. Shopify Product Reviews samt definitioner for metafelter for reviews.rating_count og reviews.rating.
  Tilpasset Liquid Tilføj tilpasset Liquid- eller HTML-kode.
  Apps Tilføj en Online Store 2.0-kompatibel app.
  Ikon med tekst Denne blok viser op til tre ikoner, som du kan vælge på en liste over forudinstallerede ikoner eller fra et billede, du uploader. Hvis du vælger at uploade et billede, tilsidesætter det uploadede billede alle rullemenuens ikoner. Du kan vælge lodret eller vandret i layoutet af dine ikoner. Ryd overskriftsfeltet, hvis du vil slette et ikon. Hvis du vil have vist mere end tre ikoner, skal du tilføje endnu en blok med **ikon med tekst**.
  SKU Denne blok viser den SKU (varenummer), der er knyttet til et produkt, når din variant har en SKU tilknyttet. Få mere at vide om [tilføjelse af SKU-numre til dine produktvarianter i administratoren](/manual/online-store/themes/themes-by-shopify/vintage-themes/customizing-vintage-themes/show-sku#add-sku-numbers-to-your-product-variants-from-the-admin-sectioned%20themes-specific).

  Billedbanner

  Afsnittet Billedbanner understøtter ét eller to billeder samt et tekstfelt med knapper. Hvis du anvender to billeder, vises de ved siden af hinanden på en computerskærm. Du kan vælge, om billederne skal vises ved siden af hinanden eller i en kolonne på mobiltelefoner.

  På computer: Tekstfeltet dækker billedet delvist. På mobil: Tekstfeltet vises under billedet. Du kan redigere tekstjusteringen – vælg mellem højre, venstre eller centreret – både for computer og mobiltelefon.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Første billede Bannerets hovedbillede. Hvis der føjes to billeder til afsnittet, vises dette billede til venstre eller øverst. Dette afhænger af, om kunden ser websitet på en computer eller mobil.
  Rediger alternativ tekst Klik for at angive en alternativ billedtekst til søgemaskineoptimering og for at beskrive billedet for de kunder, der bruger en skærmlæser.
  Andet billede Bannerets sekundære billede. Hvis der føjes to billeder til afsnittet, vises dette billede til højre eller på knappen. Dette afhænger af, om kunden ser websitet på en computer eller mobil.
  Billedoverlejringens uigennemsigtighed Føjer en overlejring til bannerbilleder. Brug skyderen til at indstille overlejringens uigennemsigtighed. Standard er 0 %.
  Bannerhøjde

  Angiv højden på dine bannerbilleder ved hjælp af rullemenuen.

  • Tilpas til første billede – Angiver højden på afsnittet til højden på det første billede.
  • Lille – computer: 420 pixel, mobil: 280 pixel
  • Medium (standard) – computer: 560 pixel, mobil: 340 pixel
  • Stor – computer: 720 pixel, mobil: 390 pixel
  Placering af indhold på computer Angiv placeringen af billedbanneret på computer. Vælg mellem øverst, i midten eller bund samt højre, venstre eller centreret.
  Vis container på skrivebord Placerer teksten for dit bannerbillede i et tekstfelt over bannerbilledet for kunder, der bruger en computer.
  Justering af indhold på computer Indstil justeringen af teksten på billedbanneret (computer). Vælg mellem højre, venstre eller centreret.
  Farveskema Baggrundsfarven på afsnittet med bannerbilledet. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt. Det valgte farveskema er kun synligt, når valgmuligheden Vis tekstfelt på skrivebord vælges.
  Justering af indhold på mobil Indstil justeringen af teksten på billedbanneret (mobilenheder). Vælg mellem højre, venstre eller centreret.
  Stabl billeder på mobilenheder Hvis der føjes to billeder til et afsnit, vises billederne i en kolonne i stedet for ved siden af hinanden.
  Vis container på mobiltelefon Placerer teksten for dit bannerbillede i et tekstfelt over bannerbilledet for kunder, der bruger en mobilenhed.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsafsnittet i afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Stor tekst for titlen på tekstfeltet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.

  Tekstblok

  Indstillingerne for tekstblokken i afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Viser tekst i afsnitsstil.
  Teksttypografi Redigerer typografien for teksten på bannerbilledet. Vælg mellem Brødtekst, Undertitel eller Store bogstaver.

  Knapblok

  Indstillingerne for knapblokken i afsnittet med billedbanneret
  Indstilling Beskrivelse
  Første knaptekst Den tekst, der vises på den første knap.
  Første knaplink Den webadresse, du vil have, at den første knap skal linke til.
  Brug rammeknaptypografi Justerer knaptypografien til at være en kontur af en knap i stedet for en udfyldt baggrund.
  Anden knaptekst Den tekst, der vises på den anden knap.
  Andet knaplink Den webadresse, du vil have, at den sekundære knap skal linke til.
  Brug rammeknaptypografi Justerer knaptypografien til at være en kontur af en knap i stedet for en udfyldt baggrund.

  Billede med tekst

  Du kan tilføje et afsnit, der indeholder et billede og en tekstblok med en valgfri knap, der videresender kunder til en ny side via et link. Kombiner teksten med et billede for at fokusere på dit valgte produkt, din kollektion eller dit blogopslag. Tilføj oplysninger om tilgængelighed, stil og eventuelt også en anmeldelse.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Klik på Vælg billede for at vælge et billede til afsnittet. Klik på knappen Skift for at skifte eller fjerne billedet.
  Rediger alternativ tekst Klik for at angive en alternativ billedtekst til søgemaskineoptimering og for at beskrive billedet for de kunder, der bruger en skærmlæser.
  Billedhøjde Vælg højden på billedet:
  • Tilpas til billede (standard)
  • Lille
  • Medium
  • Stor
  Billedbredde på computer Bredden på billedet:
  • Lille
  • Medium (standard)
  • Stor
  Billedplacering på computer Vælg om billedet eller teksten skal vises først. Billedet vises som standard først på mobillayouts:
  • Billede først (standard for mobiltelefoner)
  • Andet billede
  Placering af indhold på computer Den lodrette placering af indholdet i objektbeholderen:
  • Øverst (standard)
  • I midten
  • Bund
  Justering af indhold på computer Justering af teksten i objektbeholderen:
  • Venstre (standard)
  • Centreret
  • Højre
  Indholdslayout Giver mulighed for, at billedet og tekstfelterne kan overlappe hinanden. Hvis du har valgt Ingen overlapning, justeres indholdet efter teksten og billedet.
  • Overlapning
  • Ingen overlapning (standard)
  Farveskema Baggrundsfarven for billede med tekst. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Mobillayout Vælg justeringen af indholdet på mobilenheder:
  • Venstre (standard)
  • Højre
  • Centreret
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med billede med tekst. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med billede med tekst.

  Overskriftsblok

  Indstillingerne for overskriftsblokken i afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titeltekst for afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.

  Tekstblok

  Indstillingerne for tekstblokken i afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Indhold Viser tekst i afsnitsstil i afsnittet med tekst.
  Teksttypografi Typografi for indholdsteksten:
  • Brødtekst (standard)
  • Underoverskrift

  Knapblok

  Indstillingerne for knapblokken i afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Knaptekst Teksten, der vises på knappen.
  Knaplink Den webadresse, du vil have, at knappen skal linke til.

  Billedtekstblok

  Indstillingerne for billedtekstblokken i afsnittet med billede med tekst
  Indstilling Beskrivelse
  Tekst Føj et slogan eller en billedtekst til dit billede. Teksten vises nederst i afsnittet for billede med tekst.
  Teksttypografi Stil for indholdsteksten:
  • Store bogstaver (standard)
  • Underoverskrift
  Tekststørrelse Størrelse på indholdsteksten:
  • Lille
  • Medium (standard)
  • Stor

  Flere kolonner

  Du kan bruge afsnittet med flere kolonner til at vise indhold i et kolonnelayout. Du kan også tilføje en knap under kolonnerne, der videresender kunderne til en ny side. Kombiner teksten med et billede for at fokusere på dit valgte produkt, din kollektion eller dit blogopslag. Tilføj oplysninger om tilgængelighed, stil eller angiv en anmeldelse.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med flere kolonner
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Billedbredde

  Bredden på de billeder, der er føjet til kolonnerne.

  • Hele kolonnens bredde (standard) – Billedets bredde svarer til hele kolonnens størrelse.
  • Halvdele af kolonnens bredde – Billedets bredde svarer til halvdelen af kolonnens størrelse.
  • En tredjedel af kolonnens bredde – Billedets bredde svarer til en tredjedel af kolonnes størrelse.
  Billedforhold

  Billedets højde-bredde-forhold:

  • Tilpas til billede (standard) – Bruger billedets højde-bredde-forhold. Dette forhindrer, at billedet bliver beskåret.
  • Stående – Beskærer billedet til et forhold på 2:3.
  • Kvadrat – Beskærer billedet til et forhold på 1:1.
  • Cirkel – Beskærer billedet, så det vises i en cirkel
  Antallet af kolonner på computer Brug intervalskalaen til at vælge det antal kolonner, der skal vises på computer. Minimum 1, maksimum 6.
  Kolonnejustering

  Justering af billeder og tekst i kolonner:

  • Venstre (standard) – Justerer billeder og tekst til venstre.
  • Centreret – Justerer billeder og tekst til midten.
  Sekundær baggrund Vælg Ingen for at skjule den sekundære baggrund, eller vælg Vis som kolonnebaggrund for at ændre farverne på objektbeholderen med kolonner.
  Knaptekst Teksten, der vises på knappen.
  Knaplink Den webadresse, du vil have, at knappen skal linke til.
  Farveskema Baggrundsfarven på afsnittet med flere kolonner. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Antallet af kolonner på mobil Angiv et specifikt kolonnelayout for mobilenheder. Vælg mellem 1 og 2 kolonner.
  Aktivér swipe på mobilen Ændrer mobilvisningen fra en kolonne fra en række, hvor kunderne kan swipe til højre og venstre for at se flere kollektionsblokke.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med flere kolonner. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med flere kolonner.

  Kolonneblok

  Du må højst have 12 kolonner i ét afsnit. Hvis du har en, to eller tre kolonneblokke, vises de i én række på computer. Hvis du har fire eller flere kolonneblokke, vises de i et layout med to kolonner. På mobilen vises kolonneblokke i én enkelt række, medmindre Aktivér swipe på mobilen er aktiveret.

  Indstillingerne for kolonneblokken i afsnittet med flere kolonner
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Det billede, du vil vise.
  Overskrift Kolonnens titel.
  Beskrivelse Afsnitsteksten i kolonnen.
  Navn på link [valgfrit] Teksten på et link, der er tilføjet under kolonneblokken. Lad dette felt stå tomt, hvis du ikke har tilføjet et link.
  Link Linkets webadresse. Lad dette felt stå tomt, hvis du ikke har et link.

  Flere rækker

  Du kan tilføje et afsnit, der indeholder flere rækker hver med et billede, en tekst og en valgfri knap. Par tekst med et billede for at fokusere på dit valgte produkt, din valgte kollektion eller dit valgte blogopslag. Tilføj oplysninger om tilgængelighed, stil og måske også en anmeldelse.

  Du kan også vise metaobjekt-indhold via dynamiske kilder.Hvis du vil vise metaobjekt-poster, skal du udvikle et metaobjekt, oprette poster og sikre, at metaobjektet har adgang til butiksfacaden, før du kan bruge dem i afsnit med flere rækker.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med flere rækker
  Indstilling Beskrivelse
  Billedhøjde Vælg højden på billedet:
  • Tilpas til billede
  • Lille
  • Medium (standard)
  • Stor
  Billedbredde på computer Bredden på billedet:
  • Lille
  • Medium (standard)
  • Stor
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Teksttypografi Ændrer tekststilen. Vælg mellem Brødtekst (standard) og Undertitel.
  Knaptypografi Vælg mellem en udfyldt knap og en rammeknap.
  Placering af indhold på computer Den lodrette placering af indholdet i objektbeholderen:
  • Top
  • I midten (standard)
  • Bund
  Justering af indhold på computer Justering af teksten i objektbeholderen:
  • Venstre (standard)
  • Centreret
  • Højre
  Billedplacering på computer Vælg billedernes placering. Placeringen optimeres automatisk til mobilenheder:
  • Alternativt fra venstre (standard)
  • Skift fra højre
  • Venstrejusteret
  • Højrejusteret
  Farveskema Baggrundsfarven på afsnittet. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Objektbeholder til farveskema Baggrundsfarven på rækkerne. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Mobillayout Vælg justeringen af indholdet på mobilenheder:
  • Venstre (standard)
  • Højre
  • Centreret
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med flere rækker. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 pixel afstand over eller under billedet med tekstafsnittet.

  Rækkeblok

  Indstillingerne for rækkeblokke i afsnittet med flere rækker
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Klik på Vælg billede for at vælge et billede til rækken. Klik på knappen Skift for at ændre eller fjerne billedet. Klik på kildeknappen for at linke til dynamiske kilder.
  Rediger alternativ tekst Klik for at angive en alternativ billedtekst til søgemaskineoptimering og for at beskrive billedet for de kunder, der bruger en skærmlæser.
  Billedtekst Føj et slogan eller en billedtekst til dit billede.
  Overskrift Titeltekst for rækken.
  Tekst Viser afsnitstekst i rækken.
  Knaptekst Teksten, der vises på knappen.
  Knaplink Den webadresse, du vil have, at knappen skal linke til.

  Side

  Du kan vælge at vise indholdet på en tilpasset side i et afsnit. Dette tilføjer alt indholdet fra siden ind i afsnittet, men det tilføjer ikke Liquid-kode fra nogen skabeloner.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for sideafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Side Den side i din webshop, du vil vise.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for afsnittet med kollektionsblokken. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med sider. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med sider.

  RTF

  Du kan tilføje et RTF-afsnit med et sidehoved, en billedtekst, tekst og en knap, der fører kunderne til en ny side.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Placering af indhold på computer Vælg RTF-containerens placering. Brug drop-down menuen til at vælge til venstre, centreret (standard) eller til højre. Indhold optimeres automatisk til mobilenheder.
  Indholdsjustering Denne indstilling påvirker tekstjusteringen for alle tekstblokke i RTF-afsnittet. Brug drop-down menuen til at vælge til venstre, centreret (standard) eller til højre.
  Farveskema Du kan vælge baggrunden på afsnittet med RTF. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Gør afsnittet til fuld bredde Afsnittene er fuld bredde som standard.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i afsnittet med RTF. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med RTF.

  Overskriftsblok

  Der kan være op til tre overskriftsblokke i dit RTF-afsnit.

  Indstillingerne for overskriftsblokken i RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet. Brug knapperne til at ændre teksten til fed eller kursiv skrift eller til at tilføje et link. Klik på kildeknappen for at linke til dynamiske kilder.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium, stor eller ekstra stor.

  Tekstblok

  Tekstblokken er en god måde at dele oplysninger om dit brand med dine kunder. Du kan beskrive fordelene ved dine produkter, dele meddelelser, byde kunder velkommen i din butik eller tale om dit brands værdier.

  Der kan være op til tre tekstblokke i dit RTF-afsnit.

  Indstillingerne for tekstblokken i RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Beskrivelse Tekst i afsnitsstil til afsnittets hovedindhold. Klik på kildeknappen for at linke til dynamiske kilder.

  Billedtekstblok

  Du kan have op stil tre billedtekstblokke i dit RTF-afsnit.

  Indstillingerne for tekstblokken i RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Tekst Føj et kort slogan til RTF-afsnittet.
  Teksttypografi Brug drop-down menuen til at vælge en tekststil mellem Undertitel (standard) og Store bogstaver.
  Tekststørrelse Brug drop-down menuen til at angive størrelsen på din billedtekst. Vælg mellem lille, medium (standard) og stor.

  Knapblok

  Du kan have op til to knapblokke i dit RTF-afsnit.

  Indstillingerne for knapblokken i RTF-afsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Knaptekst Teksten, der vises på knappen.
  Knaplink Den webadresse, du vil have, at knappen skal linke til.
  Brug rammeknaptypografi Justerer knaptypografien til at være en kontur af en knap i stedet for en udfyldt baggrund.

  Diasshow

  Du kan tilføje et afsnit med et diasshow for at vise en karrusel med op til 5 billeder på en side i din butik.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillingerne for afsnittet med diasshow
  Indstilling Beskrivelse
  Layout Vælg mellem Fuld bredde (standard) eller Gitter. Fuld bredde viser diasshowet i afsnittets fulde bredde, mens Gitter viser diasshowet med margen på hver side.
  Diashøjde

  Højden på diasshowet:

  • Tilpas til første billede – alle billeder er samme højde som det første billede i karrusellen.
  • Lille
  • Medium (standard)
  • Stor
  Sideinddeling – stil

  Stilen for diasnavigationen, der vises under billederne.

  • Prikker
  • Tæller (standard)
  • Tal
  Roter automatisk slides

  Markér dette felt for automatisk at rotere billederne i diasshowet. Hvis dette felt ikke markeres, vil diasshowet vise et statisk billede, indtil kunden manuelt trykker videre i diasshowet.

  Skift timer for diasshow Brug bjælken til at angive den automatiske rotationstid for diasshowet: Mindst 3 sekunder, højst 9 sekunder.
  Mobillayout Markér feltet for at vise indholdet under billeder på mobiltelefoner.
  Tilgængelighed Tilføj en beskrivelse af dit diasshow for svagsynede kunder.

  Indstillinger for billeddias

  Indstillingerne for billeder i afsnittet med diasshow
  Indstilling Beskrivelse
  Billede Vælg et statisk eller dynamisk billede til dit diasshow. Klik på Vælg billede for at se dit mediebibliotek, eller klik på kildeknappen for at tilknytte en dynamisk kilde. Når du har valgt et billede, kan du fjerne, ændre eller slette billedet ved at klikke på knappen Skift.
  Rediger alternativ tekst

  Beskriv billedet i diasshowet, og angiv kontekst for kunder med en skærmlæser.

  Overskrift

  Valgfri overskriftstekst for billedet. Teksten føjes til hvert enkelt billede separat.

  Størrelse for overskrift

  Vælg mellem en lille, medium (standard) eller stor overskrift.

  Underoverskrift Valgfri underoverskriftstekst for billedet. Teksten føjes til hvert enkelt billede separat.
  Knaptekst Angiv teksten til en knap, eller lad feltet stå tomt for at skjule knappen helt.
  Knaplink Den webadresse, som knappen skal linke til. Klik på kildeknappen for at tilføje en dynamisk kilde som webadresse.
  Brug rammeknaptypografi Klik på afkrydsningsfeltet for at skifte fra og tilbage mellem en udfyldt eller omridset knap.
  Placering af indhold på computer Placeringen af indholdsfeltet over billedet. Vælg mellem øverst, i midten eller bund samt venstre, centreret eller højre. Centreret i midten er standardindstillingen.
  Vis container på skrivebord Markér feltet for at vise indholdsfeltet.
  Justering af indhold på computer Juster teksten i objektbeholderen. Vælg mellem venstre, centreret (standard) eller højre.
  Billedoverlejringens uigennemsigtighed Brug skyderen til at indstille uigennemsigtigheden af billedoverlejringen.
  Farveskema Skift baggrundsfarven for indholdsfeltet. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1 (standard), Baggrund 2 eller Omvendt. Denne indstilling kræver, at objektbeholderen vises, hvis diasbilledet skal påvirkes.
  Mobillayout Vælg, hvordan indholdet skal vises på en mobilenhed. Vælg mellem venstre, centreret (standard) og højre.

  Video

  Du kan tilføje et videoafsnit for at integrere en video fra YouTube eller Vimeo på en side i din butik.

  Indstillinger for afsnit

  Indstillinger for videoafsnittet
  Indstilling Beskrivelse
  Overskrift Titlen på afsnittet.
  Størrelse for overskrift Skift størrelsen på overskriftsteksten. Vælg mellem lille, medium eller stor.
  Coverbillede Det billede, der vises, før kunden afspiller videoen.
  Webadresse YouTube- eller Vimeo-linket til videoen. Videoen skal være offentlig tilgængelig.
  Alternativ tekst til video Den alternative tekst til videoen. Beskriver videoens kontekst og formål for kunder med en skærmlæser.
  Gør afsnittet til fuld bredde Fjerner standardmargenen og gør afsnittet til sidens fulde bredde.
  Farveskema Du kan vælge baggrundsfarven for afsnittet med kollektionsblokken. Vælg mellem Markering 1, Markering 2, Baggrund 1, Baggrund 2 og Omvendt.
  Indre margen, afsnit Tilføj afstand øverst eller nederst i videoen. Brug intervalskyderen til at tilføje 0-100 px afstand over eller under afsnittet med video.

  Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

  Prøv det gratis