Functies van je webshop

Met secties kun je functies aan elke pagina van je webshop toevoegen. Je kunt secties kiezen, toevoegen en configureren met afbeeldingen, tekst, merkkleuren en meer.

Sommige pagina's hebben standaardsecties, zoals de aankondigingsbalk, de koptekst en de voettekst. Deze secties worden op elke pagina weergegeven.

Alle thema's van Shopify bevatten de webshopfuncties die op deze pagina gedetailleerd worden weergegeven. Betaalde thema's kunnen ook een paar van dit soort functies bevatten. Zie de ondersteuningsgids voor jouw thema voor meer informatie.

Aankondigingsbalk

Via de aankondigingsbalk kun je op elke pagina belangrijke informatie aan je klanten geven en tot twaalf verschillende aankondigingsblokken aanpassen. Je kunt ook een taalkiezer, een land- of regiokiezer en pictogrammen voor social media aan de aankondigingsbalk toevoegen.

Als je meerdere aankondigingen hebt, kun je kiezen of je ze automatisch wilt laten rouleren of dat je klanten ze met de chevronknoppen handmatig kunnen doorlopen.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie Aankondigingsbalk
Instellingen Beschrijving
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Scheidingsregel tonen Toont een regel om de aankondigingsbalk visueel te scheiden van de content van de pagina.
Pictogrammen voor social media Geeft pictogrammen voor social media weer die naar je social media-accounts doorlinken.
Aankondigingen automatisch roteren Activeer dit om de aankondigingen automatisch te roteren.
Wissel dia's elke Selecteer de frequentie van de rotatie van de aankondigingen.
Kiezer voor land/regio inschakelen Voeg een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt geactiveerd in je betalingsinstellingen, zodat klanten je productprijzen in de valuta van hun keuze kunnen zien.
Taalkiezer inschakelen Voeg een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt geactiveerd in je taalinstellingen, zodat klanten in de taal van hun keuze in je winkel kunnen rondkijken.

Aankondigingsblok

Je kunt tekst en een link toevoegen aan een aankondigingsblok zodat klanten erop kunnen klikken om naar een specifieke pagina te gaan.

De instellingen voor het mededelingenblok in het mededelingenbalkgedeelte
Instellingen Beschrijving
Tekst De aankondiging die je aan je klanten wil weergeven.
Link De link waarnaar je klanten wilt laten navigeren als ze op de aankondigingsbalk klikken.

De koptekst wordt op alle pagina's van je webshop weergegeven.

Sectie-instellingen

De instellingen voor het koptekstgedeelte
Instellingen Beschrijving
Positie van logo voor desktop

Waar het logo in de koptekst wordt weergegeven wanneer een klant de site op een groot scherm bekijkt. De positie van het logo wordt automatisch geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

 • Midden links - Geeft het logo inline weer met het hoofdmenu, verticaal gecentreerd en links uitgelijnd.
 • Linksboven - Geeft het logo weer boven het hoofdmenu en aligneert het logo en de menuopties aan de linkerkant.
 • Midden boven (standaard) - Geeft het logo weer boven het hoofdmenu en lijnt het logo en de menuopties in het midden uit.
Menu Het menu dat je als hoofdmenu gebruikt. Klik op Wijzigen om een ander menu te selecteren.
Menutype voor desktop Gebruik de vervolgkeuzelijst om een menutype voor desktopcomputers te kiezen:
 • Vervolgkeuzelijst: geeft menucontent op het tweede niveau weer, waarbij het derde niveau is ingeklapt totdat op het overeenkomende tweede niveau-item wordt geklikt. Het menutype wordt automatisch aangepast voor mobiele apparaten.
 • Megamenu: geeft alle menucontent op het tweede en derde niveau weer bij de eerste klik. Het menutype wordt automatisch aangepast voor mobiele apparaten.
 • Lade: geeft het lademenu weer via een hamburgermenupictogram. Wanneer erop wordt geklikt, worden alle menuopties van het eerste niveau weergegeven. Wanneer daarop wordt geklikt, worden verdere navigatielagen (tweede en derde niveau) geopend.
Sticky header

Kies of je een sticky header wilt gebruiken en hoe je deze wilt weergeven.

 • Geen: De koptekst scrolt niet mee met de klant.
 • Bij omhoog scrollen: De koptekst wordt weergegeven wanneer de klant op de pagina scrolt.
 • Altijd: De koptekst is altijd zichtbaar wanneer de klant omhoog of omlaag scrolt op de pagina.
 • Altijd; verklein logo: De koptekst is altijd zichtbaar wanneer de klant wanneer de klant omhoog of omlaag scrolt op de pagina. Het logo wordt met 25% verkleind als de klant op de pagina scrolt.
Scheidingsregel tonen Toont een regel om de koptekst visueel te scheiden van de content van de pagina.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Kiezer voor land/regio inschakelen Voegt een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt ingeschakeld in je betalingsinstellingen, zodat klanten je productprijzen kunnen zien in de valuta van hun keuze.
Taalkiezer inschakelen Voegt een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt ingeschakeld in je taalinstellingen, zodat klanten door je winkel kunnen bladeren in de taal van hun keuze.
Positie logo op mobiel

Kies waar het logo wordt weergegeven op mobiel.

 • Gecentreerd: Het logo wordt in het midden van de koptekst weergegeven.
 • Links: Het logo wordt aan de linkerkant van de koptekst weergegeven.
Afstand Voeg spatiëring onder je koptekst toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om maximaal 100 pixels aan ruimte aan de ondermarge toe te voegen.
Opvulling voor sectie Voeg boven of onder de koptekst witruimte toe. Met de schuifregelaar voor het bereik kun je maximaal 100 pixels aan ruimte boven of onder de koptekst invoegen.

Koptekstblok

Je kunt de volgende blokken aan de sectie Koptekst toevoegen.

De instellingen voor het app-blok in de koptekstsectie
Instellingen Beschrijving
Apps Voeg een webshop 2.0-compatibele app toe. Voeg maximaal drie apps toe. Deze bevinden zich links van het winkelwagenpictogram en zijn beperkt tot een grootte van 44 bij 44 pixels.

De voettekst wordt op alle pagina's in je thema weergegeven.

Sectie-instellingen

De instellingen voor het voettekstgedeelte
Instellingen Beschrijving
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Aanmelding voor het ontvangen van e-mail weergeven Bevat een formulier voor aanmelding(en) voor het ontvangen van e-mail waar klanten zich kunnen abonneren op je nieuwsbrieven en marketing.
Opschrift De titel voor het Aanmeldingsformulier voor het ontvangen van e-mail weergeven. Als Aanmelding voor het ontvangen van e-mail weergeven niet is ingeschakeld, wordt dit niet weergegeven. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Volgen op Shop Toon een volgknop voor je webshop in de Shop-app. Hier vind je meer informatie over volgen op Shop.
Pictogrammen voor social media Geeft pictogrammen weer voor alle sociale-mediaplatforms waarvoor je een profiellink hebt ingevoerd in je thema-instellingen.
Kiezer voor land/regio inschakelen Voegt een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt ingeschakeld in je betalingsinstellingen, zodat klanten je productprijzen kunnen zien in de valuta van hun keuze.
Taalkiezer inschakelen Voegt een kiezer toe waar een klant de landen en regio's kan kiezen die je hebt ingeschakeld in je taalinstellingen, zodat klanten door je winkel kunnen bladeren in de taal van hun keuze.
Betalingspictogrammen weergeven Geeft de pictogrammen weer voor betaalmethoden die actief zijn in je winkel. Pictogrammen zijn mogelijk niet beschikbaar voor een betaalmethode wanneer ze niet zijn geregistreerd door de betalingsprovider. Wanneer een klant je winkel bezoekt, worden deze pictogrammen gefilterd, zodat alleen de betaalmethoden die worden ondersteund in de regio en valuta van de huidige klant worden weergegeven.
Links naar beleid weergeven Hier worden de pictogrammen met links naar beleid naast je copyright-informatie weergegeven. Links naar beleid worden gegenereerd uit Instellingen > Beleid in het Shopify-beheercentrum. Hier vind je meer informatie over het toevoegen van winkelbeleid.
Afstand Voeg ruimte boven je voettekst toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om maximaal 100 pixels aan ruimte aan de bovenmarge toe te voegen.
Opvulling voor sectie Voeg ruimte aan de boven- of onderkant van de voettekst toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om maximaal 100 pixels aan ruimte aan de boven- of onderkant van je voettekst toe te voegen.
De instellingen voor het menublok in de voettekstsectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van het blok. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Menu Het menu dat in het blok moet worden weergegeven. Alleen menuopties op het hoogste niveau worden in de voettekst weergegeven, dus vervolgkeuzelijsttypen worden niet weergegeven zoals verwacht.

Merkinformatieblok

Je merkinformatie wordt beheerd in de thema-instellingen. Hier vind je meer informatie over merkinformatie.

De instellingen voor het merkinformatieblok in de sectie Voettekst
Instellingen Beschrijving
Pictogrammen social media weergeven Geeft pictogrammen weer voor alle sociale-mediaplatforms waarvoor je een profiellink hebt ingevoerd in je thema-instellingen.

Tekstblok

Het Tekstblok kan worden gebruikt om belangrijke informatie te markeren, zoals winkeldetails, promoties of contactgegevens.

De instellingen voor het tekstblok in de voettekstsectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van het blok. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Subtekst De tekst om weer te geven in het blok.

Afbeeldingsblok

De instellingen voor het afbeeldingsblok in de voettekst
Instellingen Beschrijving
Afbeelding De afbeelding die in het blok wordt weergegeven.
Breedte afbeelding Stelt de breedte van de afbeelding in. Kan een veelvoud van 5 zijn, van 50 px tot 200 px. Standaard is 100 px.
Uitlijning van afbeelding op groot scherm

Lijnt de afbeelding in het blok uit:

 • Links - Lijnt de afbeelding uit aan de linkerkant van het blok.
 • Centreer (standaard) - Lijnt de afbeelding uit op het midden van het blok.
 • Rechts - Lijnt de afbeelding rechts van het blok uit.

Blogposts

Als je een blog in je Shopify-winkel hebt, kun je een blogpost gedeelte gebruiken om berichten van die blog te markeren. Elke blogpost in het gedeelte Blogposts toont de eerste 55 woorden een fragment van een post. Als de blogpost geen fragment bevat, worden in plaats daarvan de eerste 30 woorden van de post weergegeven.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de blogpostsectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Blog Van welke blog je blogposts wilt weergeven. Standaardinstelling is het eerste blog op je gealfabetiseerde pagina Blogs.
Blogberichten Het aantal blogposts dat je in de sectie wilt weergeven. Maximaal: 4 berichten.
Aantal kolommen op desktop Aantal kolommen dat wordt weergegeven op desktopcomputers. Minimum: 1. Maximum: 4.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Uitgelichte afbeelding weergeven Geeft de uitgelichte afbeelding voor de blogpost weer. Voorgestelde beeldverhouding: 3:2.
Datum weergeven Geeft de datum weer waarop het blogbericht is gemaakt.
Auteur weergeven Toont de auteur van de blogpost.
Schakel de knop 'Alles weergeven' in als de blog meer blogberichten bevat dan wordt getoond Als het blog meer blogposts heeft dan in het veld Blogpost is ingesteld, wordt er een knop 'Alles weergeven' weergegeven waarmee de klanten naar de blogpagina gaan.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de sectie Blogpost toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de sectie Blogpost maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Selecteer een blog

 1. Klik in je themabewerker op de titel van de sectie blogposts.
 2. Klik in de sectie Blog op Wijzigen.
 3. Selecteer het blog.
 4. Klik op Selecteren en vervolgens op Opslaan

Collage

Je kunt een collage maken van afbeeldingen, producten, collecties en video's. Elke sectie Collage bevat drie blokken. De sectie bevat standaard een afbeeldings-, product- en collectieblok. Als je een van de blokken verwijdert, kun je een videoblok toevoegen.

Voeg extra collagesecties onder de eerste toe als je een collage van meer dan drie blokken wilt maken en voeg geen waarde in de Kop toe aan de lagere collagesecties. De collagesecties verschijnen als één sectie samen te flowen.

De aanbevolen beeldverhouding voor alle afbeeldingen in deze sectie is 2:3 of 1:1.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de collagesectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Opmaak bureaublad

Hoe collagemedia op desktop worden weergegeven.

 • Groot links blok (standaard) - Het eerste blok in de sectie wordt links weergegeven en groter dan alle andere blokken.
 • Groot blok rechts: het laatste blok in de sectie wordt aan de rechterkant weergegeven en groter dan elk ander blok.
Opmaak voor mobiel

Hoe de blokken worden weergegeven in de mobiele layout.

Collage - Geeft de afbeeldingen weer in een collage-opmaak:
 • Als Groot blok links is ingeschakeld in Opmaak bureaublad, dan verschijnt het eerste blok in de sectie bovenaan en groter dan alle andere blokken.
 • Als Groot blok rechts is ingeschakeld in Opmaak bureaublad, dan verschijnt het laatste blok in de sectie onderaan en groter dan alle andere blokken.
Kolom - Geeft media allemaal even groot en in een kolom weer.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de collagesectie toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om maximaal 100 pixels aan ruimte aan de boven- of onderkant van de sectie toe te voegen.

Videoblok

De instellingen voor het videoblok in de collagesectie
Instellingen Beschrijving
Coverafbeelding De afbeelding die wordt weergegeven voordat een klant de video afspeelt. Je kunt een aangepaste coverafbeelding uploaden vanuit het Shopify-beheercentrum.
URL De YouTube- of Vimeo-link naar de video. De video moet openbaar beschikbaar zijn. De video wordt in een pop-upvenster afgespeeld.
Alt-tekst video De alt-tekst voor de video. Beschrijft de context en het doel van de video voor klanten die schermlezers gebruiken.

Productblok

De instellingen voor het productblok in de collagesectie
Instellingen Beschrijving
Product Het product dat je wilt weergeven.
Tweede afbeeldingen tonen als je de aanwijzer erboven houdt Als een klant met zijn cursor over de productafbeelding zweeft, verschijnt de tweede productafbeelding, als er een aanwezig is.

Collectieblok

De instellingen voor het collectieblok in de collagesectie
Instellingen Beschrijving
Collectie De collectie die je wilt weergeven.

Afbeeldingsblok

De instellingen voor het afbeeldingenblok in de collagesectie
Instellingen Beschrijving
Afbeelding De afbeelding voor de sectie. Klik op Afbeelding selecteren om een afbeelding te kiezen of klik op de knop Wijzigen om de afbeelding te wijzigen of verwijderen.
Alt-tekst bewerken Voeg een korte afbeeldingsbeschrijving toe om SEO te verbeteren en de afbeelding te beschrijven voor klanten die schermlezers gebruiken.

Uitklapbare content

De sectie met inklapbare content ondersteunt rijen die kunnen worden ingeklapt of uitgevouwen om de content erin te bekijken, en een afbeelding die aan de linker- of rechterkant van de inklapbare content kan worden geplaatst.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie met inklapbare content
Instellingen Beschrijving
Bijschrift Een optioneel bijschrift voor de sectie met inklapbare content. Dit wordt weergegeven boven de sectiekoptekst.
Opschrift De koptekst van de sectie met inklapbare content. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Uitlijning koptekst Kies de uitlijning van de sectiekopteksten. De opties zijn links, centraal (standaard) of rechts.
Opmaak

Selecteer een opmaak voor de inklapbare content:

 • Geen container (standaard);
 • Rijcontainer: elke inklapbare rij staat in een gearceerd vak;
 • Sectiecontainer: bevat de volledige sectie met inklapbare content in een gearceerd vak.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Kleurschema van container Een set kleuren die je kunt toepassen op de container. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's. Het geselecteerde kleurenschema is alleen zichtbaar wanneer je de optie Opmaak instelt op Rij- of Sectiecontainer.
Eerste inklapbare rij openen Wanneer dit is ingeschakeld, wordt de eerste rij met inklapbare content standaard uitgevouwen.
Afbeelding De afbeelding voor de sectie. Klik op Afbeelding selecteren om een afbeelding te kiezen of klik op de knop Wijzigen om de afbeelding te wijzigen of verwijderen.
Alt-tekst bewerken Voeg een korte afbeeldingsbeschrijving toe om SEO te verbeteren en de afbeelding te beschrijven voor klanten die schermlezers gebruiken.
Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen De breedte-/hoogteverhouding voor de sectieafbeelding:
 • Aanpassen aan afbeelding (standaard): gebruikt de breedte-/hoogteverhouding van de afbeeldingen. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
 • Klein
 • Groot
Opmaak bureaublad Kies of de afbeelding of de inklapbare rijen het eerst worden weergegeven. Standaardinstelling is Tekst eerst. Op mobiel wordt altijd eerst de afbeelding weergegeven.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de samenvouwbare content toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de sectie met samenvouwbare content maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Inklapbaar rijenblok

De instellingen voor het inklapbare rijblok
Instellingen Beschrijving
Opschrift Een kop voor de inklapbare rij.
Pictogram Kies een pictogram in de vervolgkeuzelijst om weer te geven vóór de kop van de samenvouwbare content. Het vinkjespictogram is standaard geselecteerd.
Rijcontent Content voor de inklapbare rij. Content kan worden opgemaakt of URL-links bevatten. Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met Rijcontent vanaf pagina.
Rijcontent vanaf pagina Je kunt bestaande content van een andere pagina invoegen in een inklapbare rij. Klik op Wijzigen om een pagina te selecteren of te verwijderen. Deze functie kan worden gebruikt in combinatie met Rijcontent.

Collectielijst

Je kunt een lijst toevoegen met collecties die je wilt uitlichten. Je kunt tot 16 collectieblokken toevoegen aan een collectielijst.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de collectielijstsectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen De afbeeldingsverhouding voor de uitgelichte afbeeldingen van de collecties:
 • Aanpassen aan afbeeldingen: gebruikt de breedteverhouding van de afbeelding. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
 • Portret: snijdt de afbeeldingen bij om een breedteverhouding van 2:3 te gebruiken.
 • Vierkant (standaard) - Snijdt de afbeeldingen bij tot een 1:1-ratio.
Aantal kolommen op desktop Aantal kolommen dat wordt weergegeven op desktopcomputers. Minimum: 1. Maximum: 5.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Schakel de knop 'Alles weergeven' in als de lijst meer collecties bevat dan wordt getoond Geeft een knop 'Alles weergeven' weer waarmee klanten de volledige lijst met collecties kunnen bekijken.
Aantal kolommen op mobiel Stel een specifieke kolomopmaak in voor mobiele apparaten. Kies voor 1 of 2 kolommen.
Swipen op mobiel inschakelen Wijzigt de mobiele weergave van een kolom in een rij, waar klanten zijwaarts kunnen swipen om meer collectieblokken te zien.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de collectielijst toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de collectiesectie maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Kies collecties

 1. Klik in je themabewerker op het Collectieblok waar je een collectie aan wilt toevoegen.
 2. Klik op Collectie selecteren.
 3. Klik op een collectie en klik vervolgens op Selecteren.

Contactformulier

Met het contactformulier worden alle inzendingen naar het e-mailadres van de afzender van je winkel verzonden. Je kunt het e-mailadres van de afzender wijzigen op de instellingenpagina Meldingen van het Shopify-beheercentrum.

Het formulier heeft de volgende velden:

 • Naam
 • E-mailadres (vereist)
 • Telefoonnummer
 • Reactie

Sectie-instellingen

De instellingen voor de contactformuliersectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van het contactformulier toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de contactformuliersectie maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Aangepaste Liquid

Je kunt je eigen Liquid-code toevoegen om een aangepaste sectie te maken.

 • Voeg app-fragmenten toe in de instructies van je gedownloade apps om apps aan je pagina's toe te voegen.
 • Voeg aangepaste Liquid-code rechtstreeks in de editor toe.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie Aangepaste Liquid
Instellingen Beschrijving
Aangepaste Liquid Voeg app-fragmenten of andere aangepaste Liquid-code toe om geavanceerde aanpassingen aan te maken.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de sectie Aangepaste Liquid toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de sectie Aangepaste Liquid maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Banner voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail

Je kunt een sectie toevoegen aan de wachtwoordpagina,waar klanten hun e-mailadres kunnen invoeren om te worden geïnformeerd wanneer je winkel open is. Elk e-mailabonnement maakt een klantaccount aan.

De sectie wordt geleverd met drie standaardblokken:

 • Opschrift
 • Subkop
 • E-mailformulier

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail
Instellingen Beschrijving
Achtergrondafbeelding De achtergrondafbeelding voor de banner voor aanmelding voor het ontvangen e-mail. Klik op Wijzigen om de afbeelding te vervangen of te verwijderen. Wanneer de afbeelding is verwijderd, wordt de afbeelding weergegeven die bij het thema hoort. Verberg deze afbeelding door het selectievakje Achtergrondafbeelding weergeven uit te schakelen.
Alt-tekst bewerken Klik om alt-tekst van afbeelding in te stellen voor zoekmachineoptimalisatie en om de afbeelding te beschrijven voor klanten die schermlezers gebruiken.
Dekking van afbeeldingsoverlay Dimt de banner voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail met een overlay. Gebruik de schuifregelaar om de ondoorzichtigheid van de overlay in te stellen. De standaardwaarde is 0%.
Achtergrondafbeelding weergeven Vink dit vakje aan om de achtergrondafbeelding op de banner voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail weer te geven.
Hoogte van de banner

Stel de hoogte van de afbeelding van de banner voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail in via de vervolgkeuzelijst. Je kunt kiezen tussen Aanpassen aan afbeelding, klein, gemiddeld (standaard) of groot.

Positie van content op desktop Stel de positie van de banner voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail in voor desktopcomputers. Je kunt kiezen tussen boven, midden of onder en rechts, links of centraal. Midden centraal is de standaardoptie.


Op de desktop bedekt het tekstvak de afbeelding gedeeltelijk. Op mobiel wordt het tekstvak onder de afbeelding weergegeven.

Container op desktop weergeven Plaatst de afbeeldingstekst van je banner voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail in een tekstvak op de afbeelding voor klanten die vanaf een desktopcomputer winkelen.
Uitlijning van content op desktop Stel de uitlijning van de tekst van de afbeeldingsbanner in voor desktopcomputers. Je kunt kiezen tussen rechts, links of centraal (standaard).
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.


Op een desktopcomputer is het geselecteerde kleurenschema alleen zichtbaar wanneer de optie Container op desktopcomputer weergeven is geselecteerd. Op mobiel is het geselecteerde kleurenschema alleen zichtbaar wanneer Content op mobiel onder de afbeelding weergeven is geselecteerd.

Uitlijning van content op mobiel Stel de uitlijning van de tekst van de afbeeldingsbanner voor mobiele apparaten in. Je kunt kiezen tussen rechts, links of centraal (standaard).
Content op mobiel onder weergeven Content wordt op mobiele apparaten onder de afbeelding van de e-mail aanmeldingsbanner weergegeven.

Blok met koptekst

De instellingen voor het koptekstblok in de sectie voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.

Blok met subkop

De instellingen voor het subkoptekstblok in de sectie voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail
Instellingen Beschrijving
Beschrijving De beschrijving voor de sectie.
Tekststijl Wijzigt de tekststijl in de sectie aanmelding voor het ontvangen van e-mail. Je kunt kiezen tussen Hoofdtekst (standaard) en Ondertitel.

Aanmelding voor het ontvangen van e-mail

Je kunt een gedeelte toevoegen waar klanten hun e-mailadres kunnen invoeren en zich kunnen abonneren op je nieuwsbrief of marketing. Wanneer een klant zich abonneert, wordt er een klantaccount aangemaakt in je Shopify-beheercentrum.

De sectie wordt geleverd met drie standaardblokken:

 • Opschrift
 • Subkop
 • E-mailformulier

Sectie-instellingen

De instellingen voor aanmelding(en) voor het ontvangen van e-mail
Instellingen Beschrijving
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Volledige breedte voor sectie gebruiken Maakt de sectie de volledige breedte van het browservenster.

Blok met koptekst

De instellingen voor het koptekstblok in de sectie voor aanmelding voor het ontvangen van e-mail
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.

Blok met subkop

De instellingen voor het subkopblok in de collectielijstsectie
Instellingen Beschrijving
Beschrijving De beschrijving voor de sectie.

E-mailformulier

In het e-mailformulier-blok wordt een veld weergegeven waarin een klant een e-mailadres kan invoeren om zich aan te melden voor je marketingmaterialen. Het blok heeft geen aanpasbare instellingen.

Je kunt een sectie toevoegen waarin producten in één collectie worden weergegeven.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie met uitgelichte collectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen. Klik op de dynamische bronknop om een dynamische bron in te voegen als titel van de sectie.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Beschrijving Voer beschrijvende tekst in voor de uitgelichte collectie. Je kunt de tekst opmaken als vetgedrukt of cursief of met een link. Klik op de dynamische bronknop om een dynamische bron voor de uitgelichte collectiebeschrijving in te voegen
Collectiebeschrijving van het Shopify-beheercentrum weergeven Als je dit vakje aanvinkt, wordt de collectiebeschrijving gebruikt die je in het Shopify-beheercentrum aan de collectie hebt toegevoegd, in plaats van tekst die je hebt ingevoerd in het veld Beschrijving hierboven.
Beschrijvingsstijl Kies in de vervolgkeuzelijst een stijl voor de beschrijving van je uitgelichte collectie. Opties zijn hoofdtekst (standaard), ondertitel of hoofdletters.
Collectie Van welke collectie je producten wilt weergeven. Klik op Wijzigen om de collectie te verwijderen of te wijzigen.
Maximum aantal producten om te tonen Het aantal producten uit de collectie dat je wilt weergeven. Minimum: 2. Maximum: 25.
Aantal kolommen op desktop Aantal kolommen dat wordt weergegeven op desktopcomputers. Minimum: 1. Maximum: 5.
Volledige breedte voor producten gebruiken Vink het selectievakje aan om producten in de volledige breedte van het venster weer te geven, ongeacht de instelling voor de paginabreedte.
Schakel de knop 'Alles weergeven' in als collectie meer producten heeft dan wordt getoond Als de collectie meer producten heeft dan ingesteld in het veld Maximum weer te geven producten, wordt de knop 'Alles weergeven' weergegeven waarmee de klanten naar de collectiepagina gebracht worden.
Stijl 'Alles weergeven' Kies tussen een link, een effen knop en een omlijnde knop.
Carrousel op desktop inschakelen Vink het selectievakje aan om producten weer te geven in een carrousel op schermen die breder zijn dan 989 pixels.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen De afbeeldingsverhoudingen voor de productafbeeldingen:
 • Aanpassen aan afbeelding (standaard) - Gebruikt de breedteverhouding van de afbeeldingen. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
 • Portret: snijdt de afbeeldingen bij om een breedteverhouding van 2:3 te gebruiken.
 • Vierkant: snijdt de afbeeldingen bij om een breedteverhouding van 1:1 te gebruiken.
Vorm afbeelding Kies een van de volgende vormen voor de productafbeeldingen:
 • Standaard: verandert de productafbeelding in een rechthoekige vorm.
 • Boog: vervormt de bovenkant van de productafbeelding.
 • Blob: wijzigt de vorm van de productafbeelding in een van de zes willekeurige blobvormen met een unieke animatie als je er met de muis over gaat.
 • Visgraat links: wijzigt de vorm van de productafbeelding in een visgraat met een scherpe bocht naar links.
 • Visgraat rechts: wijzigt de vorm van de productafbeelding in een visgraat met een scherpe bocht naar rechts.
 • Diamant: verandert de productafbeelding in een vierzijdige diamantvorm.
 • Parallelogram: wijzigt de vorm van de productafbeelding in een vorm met twee paar parallelle lijnen.
 • Rond: wijzigt de vorm van de productafbeelding in een cirkel of ovaal met een unieke animatie als je er met de muis over gaat.
Tweede afbeeldingen tonen als je de aanwijzer erboven houdt Als de klant met zijn cursor over de productafbeelding zweeft, verschijnt de tweede productafbeelding, als er een aanwezig is.
Verkoper weergeven Toont de verkopers van de producten.
Geef productbeoordeling weer Geeft de gemiddelde productbeoordeling in sterren weer, met het aantal recensies tussen haakjes, bijvoorbeeld: ★★★★★ (8). Er is ook een productbeoordelingsapp nodig, en metavelddefinities voor reviews.rating_count en reviews.rating.
Knop Snel toevoegen inschakelen Met de knop Snel toevoegen kunnen klanten vanaf de productkaart een artikel in hun winkelwagen leggen. Als het product varianten heeft, staat er 'Opties kiezen' op de knop en worden de productgegevens in een pop-up weergegeven. Daar kan de klant de gewenste varianten selecteren, artikelen aan de winkelwagen toevoegen, direct afrekenen met 'Nu kopen' of de volledige details van het artikel bekijken door erop te klikken. Let op: voor deze instelling moet de knop 'Nu kopen' zijn ingeschakeld op je productpagina. Als de knop 'Nu kopen' niet is ingeschakeld op de producttemplate, kunnen klanten wel het product in hun winkelwagen leggen, maar zien ze de snelle checkout-workflow 'Nu kopen' niet.
Aantal kolommen op mobiel Stel een specifieke kolomopmaak in voor mobiele apparaten. Kies voor 1 of 2 kolommen.
Swipen op mobiel inschakelen Verandert de mobiele weergave van een kolom in een rij, waar klanten naar links of rechts kunnen vegen om meer producten te zien.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de sectie Uitgelichte collectie toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de sectie Uitgelichte collectie maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Je kunt een sectie toevoegen met een specifiek product.

Sectie-instellingen

De instellingen voor het gedeelte met aanbevolen producten
Instellingen Beschrijving
Product Het product dat je in de sectie wilt uitlichten.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Secundaire achtergrond tonen Geeft het uitgelichte product weer in je secundaire achtergrondkleur.
Media op desktopbreedte Selecteer een klein, gemiddeld of groot mediaformaat. De afbeelding wordt automatisch voor mobiel geoptimaliseerd.
Media beperken tot schermhoogte Met deze optie stel je een maximumhoogte voor media in op basis van de hoogte van het browservenster.
Media passen Selecteer Origineel voor de oorspronkelijke beeldverhouding of Opvullen om de media passend te maken op de container.
Positie van media voor desktopcomputer Selecteer of de uitgelichte productmedia links of rechts moeten staan. Alleen van toepassing voor gebruikers die toegang hebben tot de pagina op een desktopcomputer.
Inzoomen op afbeelding

Kies hoe op een desktop wordt in- en uitgezoomd op de afbeelding:

 • Lightbox openen: Opent de grote afbeelding. Standaard voor mobiel.
 • Geen zoom: Deactiveert de zoominstelling op afbeeldingen. Aanbevolen voor afbeeldingen die geen hoge resolutie hebben.
 • Klikken en aanwijzen: klik om in te zoomen op de afbeelding, ga er dan met de muis over om verschillende delen ingezoomd te bekijken. Zoomen bij aanwijzen wordt uitgeschakeld wanneer je opnieuw op de vergrote afbeelding klikt of wanneer je met de muis weggaat van de afbeelding. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de afbeelding bij gebruik op een mobiel apparaat standaard geopend in een modaal (lightbox).
Media van andere varianten verbergen Selecteer deze optie om, nadat er een variant is geselecteerd, de media voor andere varianten te verbergen.
Video-looping inschakelen Hiermee kan de video nogmaals worden afgespeeld. Klanten moeten klikken om opnieuw af te spelen.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de sectie Uitgelicht product toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om maximaal 100 pixels aan ruimte aan de boven- of onderkant van de sectie toe te voegen.

Je kunt de volgende blokken aan de sectie Uitgelicht product toevoegen.

De blokken die beschikbaar zijn in het gedeelte met uitgelichte producten
Blok Instellingen
Tekst Voer tekst in voor je uitgelichte product:
 • Tekst: accepteert tekst of dynamische bron.
 • Tekststijl: kies tussen Body, Subtitle of Uppercase.
Titel Grootte koptekst: Kies uit Klein, Gemiddeld of Groot.
Prijs Dit blok heeft geen aanpasbare instellingen.
Variantkiezer Kies uit opties of een vervolgkeuzelijst.
Hoeveelheidskiezer Dit blok heeft geen aanpasbare instellingen.
Koopknoppen Vink het selectievakje Dynamische checkoutknoppen weergeven aan om dynamische checkoutopties weer te geven die je in je instellingen voor betalingen hebt ingeschakeld.
Delen Klikbare tekst waarmee klanten het product op hun sociale media kunnen delen.
Productbeoordeling Geeft de gemiddelde productbeoordeling in sterren weer, met het aantal recensies tussen haakjes, bijvoorbeeld: ★★★★★ (8). Er is ook een productbeoordelingsapp nodig, en metavelddefinities voor reviews.rating_count en reviews.rating.
Aangepaste Liquid Voeg aangepaste Liquid- of HTML-code toe.
Apps Voeg een Online Store 2.0-compatibele app toe.
Pictogram met tekst Dit blok bevat maximaal drie pictogrammen die je kunt selecteren in een lijst met vooraf geïnstalleerde pictogrammen of van een afbeelding die je uploadt. Als je een afbeelding uploadt, vervangt deze afbeelding eventuele selecties in de vervolgkeuzelijst voor pictogrammen. Voor de opmaak van je pictogrammen kun je verticaal of horizontaal selecteren. Als je een pictogram wilt verwijderen, verwijder je het koptekstveld. Als je meer dan drie pictogrammen wilt weergeven, voeg je nog een **Pictogram met tekst**-blok toe.
SKU Dit blok bevat de SKU (stock keeping unit) die aan een product is gekoppeld als je variant een bijbehorende SKU heeft. Hier vind je meer informatie over [het toevoegen van SKU-nummers aan je productvarianten vanuit het Shopify-beheercentrum](/manual/online-store/themes/themes-by-shopify/vintage-themes/customizing-vintage-themes/show-sku#add-sku-numbers-to-your-product-variants-from-the-admin-sectioned%20themes-specific).

Bannerafbeelding

De sectie afbeeldingsbanner ondersteunt een of twee afbeeldingen en een tekstvak met knoppen. Als er twee afbeeldingen worden gebruikt, worden ze naast elkaar weergegeven op desktop. Op mobiel kun je kiezen of de afbeeldingen naast elkaar of als een kolom worden weergegeven.

Op desktop bedekt het tekstvak de afbeelding gedeeltelijk. Op mobiel wordt het tekstvak onder de afbeelding weergegeven. De opties voor tekstuitlijning zijn rechts, links of centraal voor zowel desktop als mobiel.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de afbeeldingsbannersectie
Instellingen Beschrijving
Eerste afbeelding De hoofdafbeelding van de banner. Als er twee afbeeldingen aan de sectie worden toegevoegd, dan verschijnt deze afbeelding links of bovenaan. Dit hangt af van de klant en of deze een desktop of mobiel gebruikt.
Alt-tekst bewerken Klik om alt-tekst van afbeelding in te stellen voor zoekmachineoptimalisatie en om de afbeelding te beschrijven voor klanten die schermlezers gebruiken.
Tweede afbeelding De tweede afbeelding van de banner. Als er twee afbeeldingen aan de sectie worden toegevoegd, dan verschijnt deze afbeelding rechts of onderaan. Dit hangt af van de klant en of deze een desktop of mobiel gebruikt.
Dekking van afbeeldingsoverlay Voegt een overlay toe aan de bannerafbeeldingen. Gebruik de schuifregelaar om de ondoorzichtigheid van de overlay in te stellen. Standaardwaarde is 0%.
Hoogte van de banner

Stel de hoogte van je bannerafbeeldingen in met behulp van de vervolgkeuzelijst.

 • Aanpassen aan eerste afbeelding: Hiermee stel je de hoogte van de sectie in op de hoogte van de eerste afbeelding.
 • Klein - Desktop: 420 px, mobiel: 280 px
 • Medium (standaard) - Desktop: 560 px, mobiel: 340 px
 • Groot - Desktop: 720 px, mobiel: 390 px
Positie van content op desktop Stel de positie van de banner voor desktopafbeeldingen in. Je kunt kiezen tussen boven, midden of onder en rechts, links of centraal.
Container op desktop weergeven Plaatst de tekst van de bannerafbeelding in een tekstvak over de bannerafbeelding voor klanten die vanaf een desktopcomputer winkelen.
Uitlijning van content op desktop Stel de uitlijning van de bannertekst van de afbeelding voor desktopcomputers in. Je kunt kiezen tussen rechts, links of centraal.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's. Het geselecteerde kleurenschema is alleen zichtbaar wanneer je de optie Tekstvak weergeven op het bureaublad selecteert.
Animaties

Selecteer een animatie voor de afbeelding:

 • Geen (standaard)
 • Bewegingen van de omgeving: de afbeelding wordt langzaam binnen de container verplaatst.
 • Vaste achtergrondpositie: wanneer een klant op de pagina scrolt, verschuiven de voorgrondelementen (zoals tekst en knoppen) met dezelfde snelheid mee, terwijl de achtergrond vast blijft staan.
 • Inzoomen bij scrollen: wanneer een klant op de pagina scrolt, verschuiven de voorgrondelementen (zoals tekst en knoppen) met dezelfde snelheid mee, terwijl de achtergrond vast blijft staan en het beeld wordt ingezoomd.
Uitlijning van content op mobiel Stel de uitlijning van de bannertekst van de afbeelding voor mobiele apparaten in. Je kunt kiezen tussen rechts, links of centraal.
Afbeeldingen stapelen op mobiel Als er twee afbeeldingen aan de sectie zijn toegevoegd, worden de afbeeldingen weergegeven in een kolom in plaats van naast elkaar.
Container op mobiel weergeven Plaatst de tekst van de bannerafbeelding in een tekstvak over de bannerafbeelding voor klanten die vanaf een mobiel apparaat winkelen.

Blok met koptekst

De instellingen voor het koptekstblok in de afbeeldingsbannersectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift Grote tekst voor de titel van het tekstvak. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.

Tekstblok

De instellingen voor het tekstblok in de sectie voor de afbeeldingsbanner
Instellingen Beschrijving
Beschrijving Toont tekst in alineastijl.
Tekststijl Wijzigt de stijl van tekst in de afbeeldingsbanner. Kies tussen Hoofdtekst, Subtitel en Hoofdletters.

Blok met knop

De instellingen voor het knoppenblok in de sectie voor de afbeeldingsbanner
Instellingen Beschrijving
Eerste knoplabel De tekst die wordt weergegeven op de eerste knop.
Eerste knoplink De URL waar je de eerste knop naar wilt linken.
Gebruik de knopstijl Omlijnen Past de knopstijl aan zodat de knop omlijnd is in plaats van effen.
Tweede knoplabel De tekst die wordt weergegeven op de tweede knop.
Tweede knoplink De URL waarnaar je de tweede knop wilt laten verwijzen.
Gebruik de knopstijl Omlijnen Past de knopstijl aan zodat de knop omlijnd is in plaats van effen.

Afbeelding met tekst

Je kunt een sectie met een afbeelding en een tekstblok toevoegen met een optionele knop om klanten naar een nieuwe pagina te leiden. Plaats een afbeelding bij tekst om de aandacht op je gekozen product, collectie of blogpost te richten. Voeg details over beschikbaarheid en stijl toe of plaats een productrecensie.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de afbeelding met tekstsectie
Instellingen Beschrijving
Afbeelding Klik op Afbeelding selecteren om een afbeelding voor de sectie te kiezen. Klik op de knop Wijzigen om de afbeelding te wijzigen of verwijderen.
Alt-tekst bewerken Klik om alt-tekst van afbeelding in te stellen voor zoekmachineoptimalisatie en om de afbeelding te beschrijven voor klanten die schermlezers gebruiken.
Hoogte afbeelding Kies de hoogte voor de afbeelding:
 • Aanpassen aan afbeelding (standaard);
 • Klein
 • Gemiddeld
 • Groot
Breedte van afbeelding op desktop De breedte voor de afbeelding:
 • Klein
 • Gemiddeld (standaard);
 • Groot
Plaatsing van afbeelding op desktop Kies of de afbeelding of de tekst het eerst wordt weergegeven. Afbeelding eerst is standaard voor mobiele opmaak:
 • Afbeelding eerst (standaard voor mobiel);
 • Afbeelding als tweede
Positie van content op desktop De verticale positie van de content in de container:
 • Boven (standaard);
 • Midden
 • Onder
Uitlijning van content op desktop De uitlijning van de tekst in de container:
 • Links (standaard)
 • Centraal
 • Rechts
Content-opmaak Hiermee kunnen de afbeelding en tekstvakjes elkaar overlappen. Als Geen overlap is geselecteerd, wordt de content aangepast aan de tekst en afbeelding.
 • Overlappingen
 • Geen overlap (standaard).
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Animaties

Selecteer een animatie voor de afbeelding:

 • Geen (standaard)
 • Bewegingen van de omgeving: de afbeelding wordt langzaam binnen de container verplaatst.
 • Inzoomen bij scrollen: wanneer een klant op de pagina scrolt, verschuiven de voorgrondelementen (zoals tekst en knoppen) met dezelfde snelheid mee, terwijl de achtergrond vast blijft staan en het beeld wordt ingezoomd.
Opmaak voor mobiel Kies de uitlijning van content voor mobiele apparaten:
 • Links (standaard);
 • Rechts
 • Centraal
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de sectie Afbeelding met tekst toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de sectie Afbeelding met tekst maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Blok met koptekst

De instellingen voor het koptekstblok in de sectie afbeelding met tekst
Instellingen Beschrijving
Opschrift Titeltekst voor de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.

Tekstblok

De instellingen voor het tekstblok in de sectie afbeelding met tekst
Instellingen Beschrijving
Inhoud Toont tekst in alineastijl in de tekstsectie.
Tekststijl Stijl voor de contenttekst:
 • Body (standaard);
 • Ondertitel

Blok met knop

De instellingen voor het knoppenblok in de sectie afbeelding met tekst
Instellingen Beschrijving
Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop.
Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen.

Bijschriftblok

De instellingen voor het bijschriftblok in de sectie afbeelding met tekst
Instellingen Beschrijving
Tekst Voeg een tagline of bijschrift aan je afbeelding toe. Tekst verschijnt onder aan de sectie afbeelding met tekst.
Tekststijl Stijl van de tekst van de content:
 • Hoofdletters (standaard);
 • Ondertitel
Tekstgrootte Grootte van de contenttekst:
 • Klein
 • Gemiddeld (standaard);
 • Groot

Meerdere kolommen

Je kunt de sectie met meerdere kolommen gebruiken om content weer te geven in een kolomopmaak en een knop onder de kolommen toevoegen om de klant naar een nieuwe pagina te brengen. Plaats een afbeelding bij tekst om de aandacht op je gekozen product, collectie of blogpost te richten. Voeg details over beschikbaarheid en stijl toe of plaats een productrecensie.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie met meerdere kolommen
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Breedte afbeelding

De breedte van afbeeldingen die aan de kolommen zijn toegevoegd.

 • Volledige breedte van kolom (standaard) - De breedte van de afbeelding is de volledige breedte van de kolom.
 • Halve breedte kolom - De breedte van de afbeelding is de helft van de breedte van de kolom.
 • Een derde breedte van kolom - De breedte van de afbeelding is een derde van de breedte van de kolom.
Breedte-/hoogteverhouding van afbeeldingen

De afbeeldingsverhouding voor de afbeelding:

 • Aanpassen aan afbeelding (standaard) - Gebruikt de breedteverhouding van de afbeelding. Hiermee voorkom je dat de afbeelding wordt bijgesneden.
 • Portret: snijdt de afbeelding bij om een breedteverhouding van 2:3 te gebruiken.
 • Vierkant: snijdt de afbeelding bij om een breedteverhouding van 1:1 te gebruiken.
 • Cirkel - Snijdt de afbeelding bij tot een cirkel
Aantal kolommen op desktop Gebruik de bereikschaal om het aantal kolommen te selecteren dat op desktopcomputers wordt weergegeven. Het minimum is 1, het maximum 6.
Uitlijning kolom

De uitlijning van de afbeeldingen en tekst binnen de kolommen:

 • Links (standaard) - Lijnt de afbeeldingen en tekst links uit.
 • Centreer - Lijnt de afbeeldingen en tekst gecentreerd uit.
Secundaire achtergrond Kies Geen om de secundaire achtergrond te verbergen of Weergeven als kolomachtergrond om de kolomcontainerkleuren te wijzigen.
Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop.
Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Aantal kolommen op mobiel Stel een specifieke kolomopmaak in voor mobiele apparaten. Kies voor 1 of 2 kolommen.
Swipen op mobiel inschakelen Wijzigt de mobiele weergave van een kolom in een rij, waar klanten zijwaarts kunnen swipen om meer collectieblokken te zien.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de sectie met meerdere kolommen toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de sectie met meerdere kolommen maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Kolomblok

Je kunt maximaal 12 kolommen in één sectie hebben. Als je één, twee of drie kolomblokken hebt, worden ze in één rij weergegeven op desktop. Als je vier of meer kolomblokken hebt, worden deze weergegeven in een opmaak van twee kolommen. Op een mobiel apparaat worden de kolomblokken in een enkele kolom weergegeven, tenzij de optie Swipen op mobiel inschakelen is ingeschakeld.

De instellingen voor het kolomblok in de sectie met meerdere kolommen
Instellingen Beschrijving
Afbeelding De afbeelding die je wilt weergeven.
Opschrift De titel van de kolom. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Beschrijving De alineatekst in de kolom.
Linklabel [optioneel] De tekst van een link die onder het kolomblok is toegevoegd. Vul niets in als er geen link is toegevoegd.
Link URL voor de link. Vul niets in als er geen link is.

Meerdere rijen

Je kunt een sectie toevoegen met meerdere rijen, elk met een afbeelding, tekst en een optionele knop. Koppel tekst aan een afbeelding om op je gekozen product, collectie of blogpost te focussen. Voeg details over beschikbaarheid en stijl toe of geef een recensie.

Je kunt ook metaobjecten-content weergeven via dynamische bronnen. Als je metaobjecten-vermeldingen wilt weergeven, bouw je een metaobject, maak je vermeldingen aan en zorg je ervoor dat het metaobject toegang tot de webshop heeft voordat je ze in secties met meerdere rijen kunt gebruiken.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie met meerdere rijen
Instellingen Beschrijving
Hoogte afbeelding Kies de hoogte voor de afbeelding:
 • Aanpassen aan afbeelding;
 • Klein
 • Gemiddeld (standaard);
 • Groot
Breedte van afbeelding op desktop De breedte voor de afbeelding:
 • Klein
 • Gemiddeld (standaard);
 • Groot
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Tekststijl Wijzigt de tekststijl. Kies tussen Hoofdtekst (standaard) en Ondertitel.
Knopstijl Kies uit een opgevulde knop en een omlijnde knop.
Positie van content op desktop De verticale positie van de content in de container:
 • Boven
 • Midden (standaard);
 • Onder
Uitlijning van content op desktop De uitlijning van de tekst in de container:
 • Links (standaard)
 • Centraal
 • Rechts
Plaatsing van afbeelding op desktop Kies de positie van de afbeeldingen. Plaatsing wordt automatisch geoptimaliseerd voor mobiel:
 • Afwisselend van links (standaard);
 • Afwisselend van rechts;
 • Links uitgelijnd;
 • Rechts uitgelijnd.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Kleurschema van container Een set kleuren die je kunt toepassen op de container. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Opmaak voor mobiel Kies de uitlijning van content voor mobiele apparaten:
 • Links (standaard);
 • Rechts
 • Centraal
Opvulling voor sectie Voeg witruimte toe boven of onder de sectie met meerdere rijen. Voeg met de schuifregelaar 0-100 pixels witruimte toe boven of onder de sectie Afbeelding met tekst.

Rijblok

De instellingen voor de rijblokken in de sectie met meerdere rijen
Instellingen Beschrijving
Afbeelding Klik op Afbeelding selecteren om een afbeelding voor de rij te kiezen. Klik op de knop Wijzigen om de afbeelding te wijzigen of te verwijderen. Klik op de bronknop om een link te maken naar dynamische bronnen.
Alt-tekst bewerken Klik om alt-tekst van afbeelding in te stellen voor zoekmachineoptimalisatie en om de afbeelding te beschrijven voor klanten die schermlezers gebruiken.
Bijschrift Voeg een tagline of bijschrift aan je afbeelding toe.
Opschrift Titeltekst voor de rij. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Tekst Toont tekst in alineastijl in de rij.
Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop.
Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen.

Pagina

Je kunt ervoor kiezen om de content van een aangepaste pagina weer te geven in een sectie. Hiermee wordt de volledige content van de pagina in de sectie geplaatst, maar wordt er geen Liquid-code van een template toegevoegd.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de paginasectie
Instellingen Beschrijving
Pagina De pagina van je webshop die je wilt weergeven.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de paginasectie toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de paginasectie maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Tekst met opmaak

Je kunt een sectie voor opgemaakte tekst toevoegen met koptekst, een bijschrift, tekst en een knop waarmee je klanten naar een nieuwe pagina kunt linken.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de tekst met opmaak-sectie
Instellingen Beschrijving
Positie van content op desktop Kies de positie van de container voor tekst met opmaak. Selecteer via de vervolgkeuzelijst links, midden (standaard) of rechts. Content wordt automatisch geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.
Content uitlijnen Deze instelling is van invloed op de tekstuitlijning voor alle blokken in de sectie voor tekst met opmaak. Selecteer via de vervolgkeuzelijst links, midden (standaard) of rechts.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Volledige breedte voor sectie gebruiken Secties zijn standaard volledige breedte.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de sectie Tekst met opmaak toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de sectie Tekst met opmaak maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.
Verbinding maken met dynamische bronnen Gebruik dynamische bronnen in je tekstsectie met opmaak om te verwijzen naar informatie als metavelden of metaobjecten. Je kunt zelfs lijstverwijzingen gebruiken om lijsten met tekst in je thema weer te geven. Je kunt bijvoorbeeld een metaveldlijst gebruiken (zelfs als die beschikbaar is in een metaobject waarnaar verwezen wordt) om een lijst met tekst binnen de instelling voor tekst met opmaak in je thema weer te geven.

Blok met koptekst

In de sectie voor opgemaakte tekst kun je maximaal drie blokken voor koptekst plaatsen.

De instellingen voor het koptekstblok in de sectie tekst met opmaak
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen. Klik op de bronknop om een link te maken naar dynamische bronnen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Je kunt kiezen uit klein, gemiddeld, groot of extra groot.

Tekstblok

Het blok Tekst is een goede manier om informatie over je merk met je klanten te delen. Je kunt de voordelen van je producten beschrijven, aankondigingen doen, klanten verwelkomen in je winkel of over je merkwaarden praten.

Je kunt maximaal drie tekstblokken in de sectie voor tekst met opmaak hebben.

De instellingen voor het tekstblok in de sectie tekst met opmaak
Instellingen Beschrijving
Beschrijving Tekst in alineastijl voor de hoofdcontent van de sectie. Klik op de bronknop om een link te maken naar dynamische bronnen.

Bijschriftblok

In de sectie voor opgemaakte tekst kun je maximaal drie blokken voor bijschriften plaatsen.

De instellingen voor het tekstblok in de sectie tekst met opmaak
Instellingen Beschrijving
Tekst Voeg een korte slogan toe aan de sectie voor tekst met opmaak.
Tekststijl Selecteer via de vervolgkeuzelijst een tekststijl: Ondertitel (standaard) of Hoofdletters.
Tekstgrootte Stel via de vervolgkeuzelijst de grootte van het bijschrift in. Kies tussen klein, gemiddeld (standaard) en groot.

Blok met knop

In de sectie voor opgemaakte tekst kun je maximaal twee blokken voor knoppen plaatsen.

De instellingen voor het knoppenblok in de sectie tekst met opmaak
Instellingen Beschrijving
Knop met tekstlabel De tekst die wordt weergegeven op de knop.
Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen.
Gebruik de knopstijl Omlijnen Past de knopstijl aan zodat de knop omlijnd is in plaats van effen.

Diavoorstelling

Je kunt een diavoorstellingssectie toevoegen om een carrousel van maximaal 5 afbeeldingen op een pagina in je winkel weer te geven.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de sectie diavoorstelling
Instellingen Beschrijving
Opmaak Je kunt kiezen tussen Volledige breedte (standaard) of Grid. Op volledige breedte wordt de diavoorstelling over de volledige breedte van de sectie weergegeven. Met Grid wordt de diavoorstelling met opvulling aan beide kanten weergegeven.
Diahoogte

De hoogte van de diavoorstelling:

 • Aanpassen aan eerste afbeelding: Alle afbeeldingen hebben dezelfde hoogte als de eerste afbeelding in de carrousel.
 • Klein
 • Gemiddeld (standaard);
 • Groot
Pagineringsstijl

De stijl van de navigatie in de diavoorstelling die wordt onder de afbeeldingen weergegeven.

 • Stippen
 • Teller (standaard);
 • Cijfers
Dia's automatisch draaien

Vink dit vakje aan om de beelden in de diavoorstelling automatisch te laten rouleren. Als je dit vakje niet aanvinkt, toont de diavoorstelling een statisch beeld totdat de klant de diavoorstelling handmatig doorschuift.

Dia-timer wijzigen Gebruik de balk om de automatisch rouleren tijd van de diavoorstelling in te stellen. Minimum: 3 seconden, maximum: 9 seconden.
Animaties

Selecteer een animatie voor de afbeelding:

 • Geen (standaard)
 • Omgevingsbeweging: de afbeelding wordt langzaam naar de container verplaatst
Opmaak voor mobiel Vink het selectievakje aan om content op mobiel onder afbeeldingen weer te geven.
Toegankelijkheid Voeg een beschrijving toe voor je diavoorstelling voor klanten met visuele beperkingen.

Instellingen voor afbeelding op dia

De instellingen voor de afbeeldingen van de sectie diavoorstelling
Instellingen Beschrijving
Afbeelding Kies een statische of dynamische afbeelding voor de diavoorstelling. Klik op Afbeelding selecteren om je mediabibliotheek te bekijken of klik op de bronknop om een dynamische bron te koppelen. Nadat je een afbeelding hebt geselecteerd, klik je op de knop Wijzigen om de afbeelding te verwijderen of te wijzigen.
Alt-tekst bewerken

Beschrijf de afbeelding van de diavoorstelling en geef context voor klanten die schermlezers gebruiken.

Opschrift

Optionele koptekst voor de afbeelding. Tekst wordt aan elke afbeelding afzonderlijk toegevoegd. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.

Grootte hoofdtekst

Je kunt kiezen tussen een kleine, gemiddelde (standaard) of grote kop.

Subkop Optionele subkoptekst voor de afbeelding. Tekst wordt aan elke afbeelding afzonderlijk toegevoegd. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Knop met tekstlabel Voer tekst voor een knop in of laat dit leeg om de knop volledig te verbergen.
Knop met link De URL waarnaar je de knop wilt laten verwijzen. Klik op de bronknop om een dynamische bron als URL toe te voegen.
Gebruik de knopstijl Omlijnen Klik op het selectievakje om te wisselen tussen een effen of een omlijnde knop.
Positie van content op desktop De positie van het contentvak over de afbeelding. Je kunt kiezen tussen boven, midden of onder, en links, centraal of rechts. Midden centraal is de standaardinstelling.
Container op desktop weergeven Vink het selectievakje aan om het contentvak weer te geven.
Uitlijning van content op desktop Lijnt de tekst in de container uit. Kies uit links, midden (standaard) of rechts.
Dekking van afbeeldingsoverlay Gebruik de schuifregelaar om de ondoorzichtigheid van de afbeeldings-overlay aan te passen.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's. Deze instelling beïnvloedt de afbeelding van de diavoorstelling alleen als de container wordt weergegeven.
Opmaak voor mobiel Je kunt kiezen hoe de content op een mobiel apparaat wordt weergegeven. Je hebt de keuze tussen links, centraal (standaard) of rechts.

Video

Je kunt een videosectie toevoegen om een video van YouTube of Vimeo in te voegen op een pagina in je winkel.

Sectie-instellingen

De instellingen voor de videosectie
Instellingen Beschrijving
Opschrift De titel van de sectie. Gebruik de knoppen om de tekst vetgedrukt of cursief te maken of om een link toe te voegen.
Grootte hoofdtekst Wijzig de grootte van de koptekst. Kies uit klein, gemiddeld of groot.
Video continu herhalen Als je dit aanvinkt, begint de video na afloop opnieuw.
Video Voeg je eigen video toe aan de sectie of selecteer deze. Je kunt de video bewerken om een aangepaste voorbeeldafbeelding te gebruiken, evenals alt-tekst toevoegen. Als je een door Shopify gehoste video toevoegt, wordt deze gebruikt in plaats van een URL-video uit de onderstaande instelling.
URL De YouTube- of Vimeo-link naar de video. Maakt de video openbaar beschikbaar. Deze wordt alleen weergegeven als je geen door Shopify gehoste video hebt toegevoegd bij de bovenstaande instelling.
Coverafbeelding De afbeelding die wordt weergegeven voordat een klant de video af speelt.
Alt-tekst video De alt-tekst voor de video. Beschrijft de context en het doel van de video voor klanten die schermlezers gebruiken.
Volledige breedte voor sectie gebruiken Verwijdert de standaard opvulling en maakt de sectie de volledige breedte van de pagina.
Kleurschema Een set kleuren die je kunt toepassen op deze sectie. Hier vind je meer informatie over kleurenschema's.
Opvulling voor sectie Voeg spatiëring aan de boven- of onderkant van de video toe. Gebruik de schuifregelaar voor het bereik om boven of onder de videosectie maximaal 100 pixels aan ruimte toe te voegen.

Klaar om te beginnen met verkopen met Shopify?

Probeer het gratis