Tính năng của cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể thêm tính năng cho bất kỳ trang nào của cửa hàng trực tuyến bằng các mục. Bạn có thể chọn, thêm và định cấu hình các mục bằng hình ảnh, văn bản, màu sắc thương hiệu và nhiều nội dung khác.

Một số trang sẽ có các mục mặc định như thanh thông báo, đầu trang và chân trang. Những mục này xuất hiện trên mọi trang.

Thanh thông báo

Thanh thông báo cho phép bạn thông báo thông tin quan trọng cho khách hàng từ bất kỳ trang nào. Mục này không có cài đặt riêng nhưng bạn có thể tùy chỉnh để hiển thị đến 12 khối thông báo khác nhau. Bạn có thể thêm liên kết vào thanh thông báo để khách hàng có thể nhấp vào và chuyển đến trang cụ thể.

Khối thông báo

Cài đặt cho khối thông báo trong mục thanh thông báo
Cài đặt Mô tả
Văn bản Thông báo bạn muốn hiển thị với khách hàng.
Bảng màu Bảng màu cần sử dụng cho thanh thông báo.
Liên kết Liên kết bạn muốn khách hàng chuyển đến nếu họ nhấp vào thanh thông báo.

Đầu trang

Đầu trang hiển thị trên tất cả các trang trong chủ đề.

Cài đặt mục

Cài đặt cho mục tiêu đề
Cài đặt Mô tả
Hình ảnh logo Logo cho cửa hàng của bạn.
Chiều rộng logo tùy chỉnh Chiều rộng của logo. Có thể là bội số bất kỳ của 10, từ 50 px đến 250 px. Chiều rộng mặc định là 100 px.
Vị trí logo trên màn hình lớn

Vị trí logo hiển thị trong đầu trang khi khách hàng xem trang trên màn hình lớn, ví dụ như trên máy tính để bàn.

 • Ở giữa bên trái - Hiển thị logo trực tiếp trong menu chính, căn giữa theo chiều dọc và căn trái.
 • Trên cùng bên trái - Hiển thị logo phía trên menu chính, căn chỉnh logo và các mục menu sang bên trái.
 • Ở giữa bên trái (mặc định) - Hiển thị logo phía trên menu chính, đồng thời căn chỉnh logo và các mục menu ở giữa.
Menu Menu cần dùng cho menu chính.
Hiển thị đường phân cách Hiển thị dòng để tách biệt trực quan đầu trang với nội dung trang.
Bật đầu trang dính Hiển thị lại đầu trang khi khách hàng cuộn lên. Biến mất khi khách hàng cuộn xuống.

Chân trang

Chân trang hiển thị trên tất cả trang trong chủ đề.

Cài đặt mục

Cài đặt cho mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Bảng màu Có thể chọn nền của chân trang từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
Hiển thị đăng ký nhận email Bao gồm biểu mẫu đăng ký nhận email để khách hàng đăng ký nhận bản tin và thông tin tiếp thị của bạn.
Tiêu đề Tiêu đề cho biểu mẫu Hiển thị đăng ký nhận email. Nếu chưa bật tính năng Hiển thị đăng ký nhận email, thông tin này sẽ không hiển thị.
Biểu tượng truyền thông xã hội Hiển thị biểu tượng cho mọi nền tảng truyền thông xã hội mà bạn đã nhập liên kết hồ sơ trong cài đặt chủ đề.
Bật hộp chọn quốc gia/vùng Thêm hộp chọn để khách hàng có thể chọn quốc gia và vùng mà bạn đã bật trong phần cài đặt thanh toán để khách hàng có thể xem giá sản phẩm theo đơn vị tiền tệ họ chọn.
Bật hộp chọn ngôn ngữ Thêm hộp chọn để khách hàng có thể chọn quốc gia và vùng mà bạn đã bật trong phần cài đặt ngôn ngữ để khách hàng có thể duyệt xem cửa hàng bằng ngôn ngữ họ chọn.
Hiển thị biểu tượng thanh toán Hiển thị biểu tượng cho các phương thức thanh toán đã bật trên cửa hàng của bạn. Khi khách hàng truy cập vào cửa hàng, hệ thống sẽ lọc các biểu tượng này để chỉ hiển thị những phương thức thanh toán hỗ trợ vùng và đơn vị tiền tệ của khách hàng hiện tại.

Khối menu

Cài đặt khối menu trong mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của khối.
Menu Menu cần hiển thị trong khối.

Khối văn bản

Có thể sử dụng khối Văn bản để làm nổi bật thông tin quan trọng, ví dụ như chi tiết cửa hàng, chương trình khuyến mãi hoặc thông tin liên hệ.

Cài đặt khối văn bản trong mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của khối.
Văn bản phụ Văn bản hiển thị trong khối.

Khối hình ảnh

Cài đặt cho khối hình ảnh trong mục chân trang
Cài đặt Mô tả
Hình ảnh Hình ảnh cần hiển thị trong khối.
Chiều rộng hình ảnh Đặt chiều rộng của hình ảnh. Có thể là bội số bất kỳ của 5, trong khoảng từ 50 px đến 200 px. Chiều rộng mặc định là 100 px.
Căn chỉnh hình ảnh trên màn hình lớn

Căn chỉnh hình ảnh trong khối:

 • Trái - Căn chỉnh hình ảnh sang bên trái khối.
 • Giữa (mặc định) - Căn chỉnh hình ảnh vào chính giữa khối.
 • Phải - Căn chỉnh hình ảnh sang bên phải khối.

Bài viết blog

Nếu có blog trên cửa hàng Shopify, bạn có thể sử dụng mục Bài viết blog để làm nổi bật bài viết từ blog đó. Mỗi bài viết blog trong mục Bài viết blog hiển thị 55 từ đầu tiên trong đoạn trích của bài viết. Nếu bài viết blog không có đoạn trích thì thay vào đó, 30 từ đầu tiên của bài viết sẽ được hiển thị.

Cài đặt mục

Cài đặt mục bài viết blog
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của mục.
Blog Chọn blog bạn muốn hiển thị bài viết blog. Theo mặc định, đây sẽ là blog đầu tiên theo thứ tự bảng chữ cái trên trang Blog của bạn.
Bài viết blog Số lượng bài viết blog bạn muốn hiển thị trong mục. Tối đa: 3 bài viết.
Hiển thị hình ảnh nổi bật Hiển thị hình ảnh nổi bật cho bài viết blog. Tỷ lệ khung hình gợi ý: 2:3.
Hiển thị ngày Hiển thị ngày tạo bài viết blog.
Hiển thị tác giả Hiển thị tác giả của bài viết blog.
Hiển thị nền phụ Điều chỉnh màu nền theo màu Chữ.
Bật nút "Xem tất cả" nếu blog chứa nhiều bài viết blog hơn số lượng hiển thị Nếu blog có nhiều bài viết blog hơn số lượng đã đặt trong trường Bài viết blog, cài đặt này sẽ hiển thị nút "Xem tất cả" để đưa khách hàng đến trang blog.

Chọn blog

 1. Trong trình biên tập chủ đề, nhấp vào tiêu đề của mục bài viết blog.
 2. Trong mục Blog, nhấp vào Thay đổi.
 3. Chọn blog.
 4. Nhấp vào Chọn, rồi nhấp vào Lưu

Ghép

Bạn có thể tạo mục ghép video, hình ảnh, sản phẩm và bộ sưu tập. Mỗi mục Ghép chứa ba khối. Theo mặc định, mục này chứa một khối video, sản phẩm và bộ sưu tập.

Để tạo mục ghép trên ba khối, hãy thêm các mục ghép khác bên dưới mục đầu tiên và không thêm giá trị Tiêu đề vào các mục ghép thấp hơn. Các mục ghép sẽ hiển thị cùng nhau dưới dạng một mục duy nhất.

Cài đặt mục

Cài đặt cho mục ghép
Cài đặt Mô tả
Tiêu đề Tiêu đề của mục.
Bố cục trên máy tính

Cách các khối hiển thị trên máy tính.

 • Khối lớn bên trái (mặc định) - Khối đầu tiên trong mục sẽ hiển thị bên trái và lớn hơn bất kỳ khối nào khác.
 • Khối lớn bên phải - Khối cuối cùng trong mục hiển thị bên phải và lớn hơn bất kỳ khối nào khác.
 • Bố cục di động

  Cách các khối hiển thị trên thiết bị di động.

  • Ghép - Hiển thị hình ảnh trong bố cục ghép:
   • Nếu đã bật Khối lớn bên trái trong Bố cục máy tính, khối đầu tiên trong mục sẽ hiển thị ở trên cùng và lớn hơn bất kỳ khối nào khác.
   • Nếu bật Khối lớn bên phải trong Bố cục trên máy tính thì khối cuối cùng trong mục sẽ hiển thị ở dưới cùng và lớn hơn các khối khác.
  • Cột - Hiển thị các hình ảnh có cùng kích cỡ và ở trong cột.

  Khối video

  Cài đặt cho khối video trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Ảnh bìa Hình ảnh hiển thị trước khi khách hàng phát video.
  Liên kết Liên kết YouTube hoặc Vimeo đến video. Video phải được công khai.
  Văn bản thay thế cho video Văn bản thay thế cho video. Mô tả video cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Thêm vùng đệm ảnh Thêm khoảng trống cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để tránh bị cắt ảnh, tải lên Ảnh bìa với tỷ lệ khung hình 16:9.

  Khối sản phẩm

  Cài đặt khối sản phẩm trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Sản phẩm Sản phẩm bạn muốn hiển thị.
  Hiển thị nền phụ Điều chỉnh màu nền theo màu Chữ.
  Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.

  Khối bộ sưu tập

  Cài đặt cho khối bộ sưu tập trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Bộ sưu tập Bộ sưu tập bạn muốn hiển thị.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.
  Bảng màu Màu nền của mục khối bộ sưu tập. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.

  Khối hình ảnh

  Cài đặt khối hình ảnh trong mục ghép
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh Hình ảnh bạn muốn hiển thị.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.
  Bảng màu Màu nền của khối hình ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.

  Nội dung có thể thu gọn

  Mục nội dung có thể thu gọn hỗ trợ các hàng có thể thu nhỏ hoặc mở rộng để xem nội dung trong và hình ảnh có thể đặt ở bên trái hoặc bên phải của nội dung có thể thu gọn.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục nội dung có thể thu gọn
  Cài đặt Mô tả
  Chú thích Phụ đề tùy chọn cho mục nội dung có thể thu gọn. Hiển thị phía trên tiêu đề mục.
  Tiêu đề Tiêu đề của phần nội dung có thể thu gọn.
  Căn chỉnh tiêu đề Chọn căn chỉnh tiêu đề mục. Các tùy chọn gồm trái, giữa (mặc định) hoặc phải.
  Bố cục

  Chọn bố cục cho nội dung có thể thu gọn:

  • Không có khoảng chứa nào (mặc định)
  • Khoảng chứa hàng - Mỗi hàng có thể thu gọn được chứa trong hộp đã tạo bóng
  • Khoảng chứa mục - Chứa toàn bộ mục nội dung có thể thu gọng trong hộp đã tạo bóng
  Bảng màu Màu nền của mục nội dung có thể thu gọn. Chọn giữa Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Bảng màu cho vùng chứa Màu nền của khoảng chứa nội dung có thể thu gọn. Chọn giữa Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo. Bảng màu đã chọn chỉ hiển thị khi tùy chọn Bố cục được đặt thành khoảng chứa Hàng hoặc Mục.
  Mở hàng có thể thu gọn đầu tiên Khi kiểm tra, hàng đầu tiên của nội dung có thể thu gọn sẽ mở rộng theo mặc định.
  Hình ảnh Hình ảnh của mục. Nhấp vào nút Thay đổi để thay đổi hoặc xóa hình ảnh.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế Thêm mô tả hình ảnh ngắn gọn để cải thiện SEO và mô tả hình ảnh cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh của phần hình ảnh:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định) - Sử dụng tỷ lệ khung hình. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Nhỏ
  • Lớn
  Bố cục trên máy tính Chọn hiển thị hình ảnh hay hàng có thể thu gọn trước. Cài đặt mặc định là văn bản hiển thị trước. Trên thiết bị di động, hình ảnh luôn hiển thị trước.
  Chiều rộng tối đa Chọn chiều rộng tối đa của mục có thể thu gọn từ 1200 px đến 1600 px (mặc định).
  Biểu tượng nhấn Thay đổi màu của biểu tượng nhấn bắt đầu từng hàng có thể thu gọn. Chọn giữa Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Viền ngoài hoặc Văn bản (mặc định).

  Khối hàng có thể thu gọn

  Cài đặt cho khối hàng có thể thu gọn
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của hàng có thể thu gọn.
  Nội dung hàng Nội dung của hàng có thể thu gọn. Có thể định dạng hoặc thêm liên kết URL cho nội dung. Có thể sử dụng tính năng này cùng với Nội dung hàng từ trang.
  Nội dung hàng trong trang Bạn có thể chèn nội dung hiện có từ trang khác vào hàng có thể thu gọn. Nhấp vào Thay đổi để chọn hoặc xóa trang. Có thể sử dụng tính năng này cùng với Nội dung hàng.
  Biểu tượng Chọn một biểu tượng từ danh sách thả xuống để hiển thị trước nội dung có thể thu gọn. Biểu tượng dấu kiểm được chọn theo mặc định.

  Danh sách bộ sưu tập

  Bạn có thể thêm danh sách bộ sưu tập mà bạn muốn làm nổi bật. Bạn có thể thêm tối đa 16 khối bộ sưu tập vào một danh sách bộ sưu tập.

  Cài đặt mục

  Cài đặt mục danh sách bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh nổi bật của bộ sưu tập:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông (mặc định) - Cắt xén hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Bảng màu Màu nền của mục danh sách bộ sưu tập và vùng đệm ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Bật tính năng quẹt trên di động Thay đổi chế độ hiển thị trên thiết bị di động từ cột sang hàng, cho phép khách hàng vuốt sang ngang để xem thêm các khối bộ sưu tập.
  Thêm vùng đệm ảnh Bổ sung thêm không gian cần thiết để đảm bảo hình ảnh không bị cắt. Để hình ảnh không bị cắt, hãy tải lên hình ảnh sản phẩm có tỷ lệ khung hình 16:9.
  Bật nút "Xem tất cả" nếu danh sách chứa nhiều bộ sưu tập hơn số lượng hiển thị Nếu danh sách bộ sưu tập có nhiều bộ sưu tập hơn số lượng đã đặt trong trường Số lượng bộ sưu tập hiển thị tối đa thì cài đặt này sẽ hiển thị nút "Xem tất cả" để đưa khách hàng đến danh sách bộ sưu tập.

  Chọn bộ sưu tập

  1. Trong trình biên tập chủ đề, nhấp vào khối Bộ sưu tập mà bạn muốn thêm bộ sưu tập.
  2. Nhấp vào Select collection (Chọn bộ sưu tập).
  3. Nhấp vào bộ sưu tập, rồi nhấp vào Chọn.

  Biểu mẫu liên hệ

  Biểu mẫu liên hệ sẽ gửi tất cả nội dung đến địa chỉ Email người gửi của cửa hàng. Bạn có thể thay đổi địa chỉ email người gửi trong trang cài đặt Chi tiết về cửa hàng trên trang quản trị Shopify.

  Biểu mẫu có các trường sau:

  • Tên
  • Email (bắt buộc)
  • Số điện thoại
  • Bình luận

  Biểu mẫu liên hệ sử dụng bảng màu sau:

  • Màu nền là màu của Nền 1.
  • Màu viền ngoài của văn bản và trường văn bản là màu của Văn bản.
  • Màu nút "gửi" là màu của Điểm nhấn 1.

  Liquid tùy chỉnh

  Bạn có thể thêm mã Liquid của riêng mình để tạo mục tùy chỉnh.

  • Thêm đoạn mã ứng dụng có trong phần hướng dẫn của các ứng dụng tải xuống để dễ dàng triển khai ứng dụng trong trang của bạn.
  • Thêm trực tiếp mã Liquid tùy chỉnh vào trình chỉnh sửa.

  Biểu ngữ đăng ký nhận email

  Bạn có thể thêm mục vào trang mật khẩu, nơi khách hàng có thể nhập địa chỉ email để nhận thông báo khi bạn mở cửa hàng. Mỗi gói đăng ký email sẽ tạo một tài khoản khách hàng.

  Mục này có ba khối mặc định:

  • Tiêu đề
  • Tiêu đề phụ
  • Mẫu email

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho phần biểu ngữ đăng ký nhận email
  Cài đặt Mô tả
  Ảnh nền Ảnh nền của biểu ngữ đăng ký nhận email. Nhấp vào Thay đổi để thay thế hoặc xóa hình ảnh. Khi bị xóa, hình ảnh đi kèm chủ đề sẽ hiển thị. Ẩn hình ảnh này bằng cách bỏ chọn hộp kiểm Hiển thị ảnh nền.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế Nhấp vào để cài đặt văn bản thay thế hình ảnh cho tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và để mô tả hình ảnh cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Độ chắn sáng của lớp phủ hình ảnh Làm mờ hình ảnh biểu ngữ đăng ký nhận email bằng lớp phủ. Sử dụng thanh trượt để thiết lập độ chắn sáng của lớp phủ. Mặc định là 0%.
  Hiển thị ảnh nền Đánh dấu vào hộp này để hiển thị ảnh nền trên biểu ngữ đăng ký nhận email.
  Chiều cao biểu ngữ

  Cài đặt chiều cao của hình ảnh biểu ngữ đăng ký nhận email bằng menu thả xuống. Chọn giữa Điều chỉnh theo hình ảnh, nhỏ, trung bình (mặc định) hoặc lớn.

  Vị trí nội dung trên màn hình máy tính Cài đặt vị trí biểu ngữ đăng ký nhận email cho máy tính để bàn. Chọn giữa phía trên, ở giữa hoặc phía dưới và bên phải, bên trái hoặc ở giữa. Chính giữa là tùy chọn mặc định.


  Trên màn hình máy tính, hộp văn bản che một phần hình ảnh. Trên thiết bị di động, hộp văn bản hiển thị bên dưới hình ảnh.

  Hiện vùng chứa trên màn hình máy tính Đặt văn bản hình ảnh biểu ngữ đăng ký nhận email vào hộp văn bản phía trên hình ảnh cho khách hàng mua sắm bằng máy tính để bàn.
  Căn chỉnh nội dung trên màn hình máy tính Cài đặt căn chỉnh văn bản trong biểu ngữ hình ảnh cho máy tính để bàn. Chọn phải, trái hoặc giữa (mặc định).
  Bảng màu Màu nền của mục biểu ngữ đăng ký nhận email và vùng đệm hình ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1 (mặc định), Nền 2 hoặc Nghịch đảo.


  Trên máy tính để bàn, bảng màu đã chọn chỉ hiển thị khi chọn tùy chọn Hiển thị khoảng chứa trên máy tính để bàn. Trên thiết bị di động, bảng màu đã chọn chỉ hiển thị khi chọn Hiển thị nội dung bên dưới hình ảnh trên thiết bị di động.

  Căn chỉnh nội dung trên thiết bị di động Cài đặt căn chỉnh văn bản trong biểu ngữ hình ảnh cho thiết bị di động. Chọn phải, trái hoặc giữa (mặc định).
  Hiển thị nội dung bên dưới trên thiết bị di động Nội dung sẽ xuất hiện bên dưới hình ảnh biểu ngữ đăng ký nhận email trên thiết bị di động.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt cho khối tiêu đề trong phần đăng ký nhận email
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề mục.

  Khối tiêu đề phụ

  Cài đặt cho khối tiêu đề phụ trong phần đăng ký nhận email
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Mô tả mục.
  Kiểu văn bản Thay đổi kiểu văn bản trong mục đăng ký nhận email. Chọn giữa Nội dung (mặc định) và Phụ đề.

  Đăng ký nhận email

  Bạn có thể thêm mục để khách hàng nhập địa chỉ email và đăng ký nhận bản tin hoặc thông tin tiếp thị. Khi có khách hàng đăng ký, tài khoản khách hàng sẽ được tạo trong trang quản trị Shopify.

  Mục này có ba khối mặc định:

  • Tiêu đề
  • Tiêu đề phụ
  • Mẫu email

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục đăng ký nhận email
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Màu nền của mục đăng ký nhận email. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Tạo cho mục chiều rộng đầy đủ sao cho bằng cửa sổ trình duyệt.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục danh sách bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề mục.

  Khối tiêu đề phụ

  Cài đặt cho khối tiêu đề phụ trong mục danh sách bộ sưu tập
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Mô tả mục.

  Mẫu email

  Khối mẫu email hiển thị trường mà khách hàng có thể nhập địa chỉ email để đăng ký nhận thông tin tiếp thị. Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.

  Sản phẩm nổi bật

  Bạn có thể thêm mục để làm nổi bật một sản phẩm cụ thể.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục sản phẩm nổi bật
  Cài đặt Mô tả
  Sản phẩm Sản phẩm bạn muốn làm nổi bật trong mục.
  Hiển thị nền phụ Hiển thị sản phẩm nổi bật trên màu nền thứ cấp.
  Bật vòng lặp video Cho phép phát lại video. Khách hàng phải nhấp vào để bắt đầu phát lại.

  Khối mục

  Bạn có thể thêm các khối sau vào mục Sản phẩm nổi bật.

  Các khối có sẵn trong mục sản phẩm nổi bật
  Khối Cài đặt
  Văn bản Nhập văn bản cho sản phẩm nổi bật:
  • Văn bản: Chấp nhận văn bản hoặc nguồn động.
  • Kiểu văn bản: Chọn giữa Nội dung, Ohụ đề hoặc Chữ viết hoa.
  Tiêu đề Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.
  Giá Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.
  Trình chọn mẫu mã Chọn nút hoặc menu thả xuống.
  Hộp chọn số lượng Khối này không có cài đặt cho phép tùy chỉnh.
  Hiển thị nút thanh toán động Hiển thị các tùy chọn thanh toán động bạn đã bật trong cài đặt Thanh toán.
  Chia sẻ Văn bản có thể nhấp vào cho phép khách hàng chia sẻ sản phẩm lên phương tiện truyền thông xã hội.
  Thứ hạng sản phẩm Hiển thị kết quả xếp hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopifyđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.
  Liquid tùy chỉnh Thêm mã Liquid hoặc HTML tùy chỉnh.

  Bộ sưu tập nổi bật

  Bạn có thể thêm mục để hiển thị sản phẩm trong một bộ sưu tập.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục bộ sưu tập nổi bật
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Bộ sưu tập Bộ sưu tập bạn muốn hiển thị sản phẩm.
  Số lượng sản phẩm hiển thị tối đa Số lượng sản phẩm trong bộ sưu tập sẽ hiển thị. Phải là số chẵn. Tối thiểu: 2. Tối đa: 12.
  Bật nút "Xem tất cả" nếu bộ sưu tập có nhiều sản phẩm hơn số lượng hiển thị Nếu bộ sưu tập có nhiều sản phẩm hơn số lượng đã đặt trong trường Số lượng sản phẩm hiển thị tối đa thì nút "Xem tất cả" sẽ đưa khách hàng đến trang bộ sưu tập.
  Bật tính năng quẹt trên di động Thay đổi chế độ hiển thị trên điện thoại di động từ cột sang hàng, cho phép khách hàng vuốt sang ngang để xem nhiều sản phẩm hơn.
  Tỷ lệ hình ảnh Tỷ lệ hình ảnh cho hình ảnh sản phẩm:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh. Tùy chọn này giúp hình ảnh không bị cắt.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  Hiển thị hình ảnh thứ hai khi di chuột đến Khi khách hàng di con trỏ chuột đến hình ảnh sản phẩm, hiển thị hình ảnh thứ hai của sản phẩm nếu có.
  Thêm vùng đệm Thêm vùng đệm cho hình ảnh để đảm bảo hình ảnh không bị cắt.
  Hiển thị đường viền ảnh Thêm đường viền mỏng cho hình ảnh sản phẩm.
  Hiển thị nhà cung cấp Hiển thị nhà cung cấp sản phẩm.
  Hiển thị thứ hạng sản phẩm Hiển thị kết quả xếp hạng trung bình tính theo sao của sản phẩm với số lượt đánh giá trong ngoặc đơn, ví dụ: ★★★★★ (8). Ngoài ra, cần phải có ứng dụng đánh giá sản phẩm như Product Reviews của Shopifyđịnh nghĩa trường thông tin bổ sung cho reviews.rating_countreviews.rating.

  Biểu ngữ hình ảnh

  Mục biểu ngữ hình ảnh có thể hiển thị một hoặc hai hình ảnh và một hộp văn bản đi kèm nút. Nếu dùng hai hình ảnh, hai hình ảnh này sẽ hiển thị cạnh nhau trên máy tính. Trên thiết bị di động, bạn có thể chọn hiển thị hình ảnh cạnh nhau hoặc theo cột.

  Trên máy tính để bàn, hộp văn bản che một phần hình ảnh. Trên thiết bị di động, hộp văn bản hiển thị bên dưới hình ảnh. Bạn có thể thay đổi căn chỉnh văn bản giữa bên phải, bên trái hoặc ở giữa cho cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh đầu tiên Hình ảnh chính của biểu ngữ. Nếu thêm hai hình ảnh vào mục, hình ảnh chính sẽ hiển thị ở bên trái hoặc bên trên, tùy thuộc vào việc khách hàng sử dụng máy tính hay thiết bị di động.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế Nhấp vào để cài đặt văn bản thay thế hình ảnh cho tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và để mô tả hình ảnh cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Hình ảnh thứ hai Hình ảnh phụ cho biểu ngữ. Nếu thêm hai hình ảnh vào mục, hình ảnh này sẽ hiển thị ở bên phải hoặc bên dưới, tùy thuộc vào việc khách hàng sử dụng máy tính để bàn hay thiết bị di động.
  Độ chắn sáng của lớp phủ hình ảnh Thêm lớp phủ cho hình ảnh biểu ngữ. Sử dụng thanh trượt để cài đặt độ chắn sáng của lớp phủ. Mặc định là 0%.
  Chiều cao biểu ngữ hình ảnh

  Cài đặt chiều cao của hình ảnh biểu ngữ bằng menu thả xuống.

  • Nhỏ - Máy tính để bàn: 420 px, thiết bị di động: 280 px
  • Trung bình (mặc định) - Máy tính để bàn: 560 px, thiết bị di động: 340 px
  • Lớn - Máy tính để bàn: 720 px, thiết bị di động: 390 px
  Điều chỉnh chiều cao mục theo cỡ hình ảnh thứ nhất Đặt chiều cao của mục theo chiều cao của hình ảnh đầu tiên. Trên thiết bị di động, cả hai hình ảnh đều điều chỉnh theo chiều cao của hình ảnh đầu tiên. Việc chọn hộp này sẽ ghi đè cài đặt chiều cao biểu ngữ hình ảnh.
  Vị trí nội dung trên màn hình máy tính Cài đặt vị trí của biểu ngữ hình ảnh trên máy tính để bàn. Chọn giữa phía trên, ở giữa hoặc phía dưới và bên phải, bên trái hoặc ở giữa.
  Hiện vùng chứa trên màn hình máy tính Đặt văn bản hình ảnh biểu ngữ vào hộp văn bản phía trên hình ảnh biểu ngữ cho khách hàng mua sắm bằng máy tính để bàn.
  Căn chỉnh nội dung trên màn hình máy tính Căn chỉnh văn bản biểu ngữ hình ảnh cho máy tính để bàn. Chọn phải, trái hoặc giữa.
  Bảng màu Màu nền của mục biểu ngữ hình ảnh và khoảng đệm hình ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo. Bảng màu đã chọn chỉ hiển thị khi chọn tùy chọn Hiển thị hộp văn bản trên máy tính.
  Căn chỉnh nội dung trên thiết bị di động Căn chỉnh văn bản biểu ngữ hình ảnh cho thiết bị di động. Chọn phải, trái hoặc giữa.
  Xếp chồng hình ảnh trên điện thoại di động Nếu thêm hai hình ảnh vào mục thì hình ảnh sẽ hiển thị trong cột thay vì hiển thị cạnh nhau.
  Hiện vùng chứa trên thiết bị di động Đặt văn bản hình ảnh biểu ngữ vào hộp văn bản phía trên hình ảnh biểu ngữ cho khách hàng mua sắm bằng thiết bị di động.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt cho khối tiêu đề trong mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Văn bản cỡ lớn cho tiêu đề của hộp văn bản.
  Cỡ tiêu đề Thay đổi cỡ văn bản tiêu đề. Chọn giữa cỡ trung bình (máy tính để bàn: 40 px, thiết bị di động: 30 px) và cỡ lớn (máy tính để bàn: 52 px, thiết bị di động: 40 px).

  Khối văn bản

  Cài đặt khối văn bản trong mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Hiển thị văn bản kiểu đoạn.
  Kiểu văn bản Thay đổi kiểu văn bản trong biểu ngữ hình ảnh. Chọn giữa Nội dung, Phụ đề và Chữ viết hoa.

  Khối nút

  Cài đặt khối nút trong mục biểu ngữ hình ảnh
  Cài đặt Mô tả
  Nhãn nút thứ nhất Văn bản hiển thị trên nút đầu tiên.
  Liên kết trên nút thứ nhất URL bạn muốn nút đầu tiên liên kết đến.
  Sử dụng kiểu nút viền ngoài Điều chỉnh kiểu nút thành viền ngoài của nút thay vì tạo nền có màu đơn.
  Nhãn nút thứ hai Văn bản hiển thị trên nút thứ hai.
  Liên kết trên nút thứ hai URL bạn muốn nút thứ hai liên kết đến.
  Sử dụng kiểu nút viền ngoài Điều chỉnh kiểu nút thành viền ngoài của nút thay vì tạo nền có màu đơn.

  Hình ảnh có chữ

  Bạn có thể thêm mục chứa hình ảnh và khối văn bản bằng nút tùy chọn để liên kết khách hàng đến trang mới. Ghép nối văn bản với hình ảnh để tập trung vào sản phẩm, bộ sưu tập hoặc bài viết blog đã chọn. Thêm chi tiết về tình trạng còn hàng, phong cách hay thậm chí là đưa ra đánh giá.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh Hình ảnh của mục. Nhấp vào nút Thay đổi để thay đổi hoặc xóa hình ảnh.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế Nhấp vào để cài đặt văn bản thay thế hình ảnh cho tối ưu hóa công cụ tìm kiếm và để mô tả hình ảnh cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.
  Chiều cao hình ảnh Chọn chiều cao của hình ảnh:
  • Điều chỉnh theo hình ảnh (mặc định)
  • Nhỏ
  • Lớn
  Chiều rộng hình ảnh trên màn hình máy tính Chiều rộng của hình ảnh:
  • Nhỏ
  • Trung bình (mặc định)
  • Lớn
  Vị trí hình ảnh trên màn hình máy tính Chọn hiển thị hình ảnh hay văn bản trước. Hình ảnh trước là cài đặt mặc định đối với bố cục trên thiết bị di động:
  • Hình ảnh trước (mặc định đối với thiết bị di động)
  • Hình ảnh thứ hai
  Vị trí nội dung trên màn hình máy tính Vị trí của hình ảnh đối với máy tính để bàn:
  • Phía trên (mặc định)
  • Giữa
  • Dưới
  Căn chỉnh nội dung trên màn hình máy tính Căn chỉnh văn bản cho máy tính để bàn:
  • Trái (mặc định)
  • Giữa
  • Phải
  Bố cục nội dung Cho phép các hộp hình ảnh và văn bản trùng nhau. Nếu chọn Không trùng lặp, nội dung sẽ điều chỉnh sao cho phù hợp với văn bản và hình ảnh.
  • Trùng
  • Không trùng lặp (mặc định)
  Bảng màu Màu nền của hình ảnh có chữ và khoảng đệm hình ảnh. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Bố cục trên di động Chọn căn chỉnh nội dung cho thiết bị di động:
  • Trái (mặc định)
  • Phải
  • Giữa

  Khối tiêu đề

  Cài đặt khối tiêu đề trong mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Văn bản tiêu đề cho mục.
  Cỡ tiêu đề Cỡ văn bản tiêu đề:
  • Nhỏ
  • Trung bình (mặc định)
  • Lớn

  Khối văn bản

  Cài đặt khối văn bản trong mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Nội dung Hiển thị văn bản kiểu đoạn trong mục văn bản.
  Kiểu văn bản Kiểu của văn bản nội dung:
  • Nội dung (mặc định)
  • Tiêu đề phụ

  Khối nút

  Cài đặt khối nút trong mục hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút.
  Liên kết trên nút URL bạn muốn nút liên kết đến.

  Khối phụ đề

  Cài đặt cho khối chú thích trong phần hình ảnh có chữ
  Cài đặt Mô tả
  Văn bản Thêm tagline hoặc phụ đề cho hình ảnh. Văn bản sẽ xuất hiện ở cuối mục hình ảnh có chữ.
  Kiểu văn bản Kiểu văn bản của nội dung:
  • Chữ viết hoa (mặc định)
  • Tiêu đề phụ
  Cỡ chữ Cỡ văn bản nội dung:
  • Nhỏ
  • Trung bình (mặc định)
  • Lớn

  Nhiều cột

  Bạn có thể sử dụng mục có nhiều cột để hiển thị nội dung theo bố cục cột và thêm nút bên dưới cột để chuyển khách hàng đến trang mới. Ghép nối văn bản với hình ảnh để tập trung vào sản phẩm, bộ sưu tập hoặc bài viết blog đã chọn. Thêm chi tiết về tình trạng còn hàng, phong cách hay thậm chí là đưa ra đánh giá.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục nhiều cột
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Chiều rộng hình ảnh

  Chiều rộng của hình ảnh được thêm vào cột.

  • Chiều rộng đầy đủ của cột - Chiều rộng của hình ảnh bằng kích cỡ đầy đủ của cột.
  • Một nửa chiều rộng của cột - Chiều rộng của hình ảnh bằng một nửa kích cỡ của cột.
  • Một phần ba chiều rộng của cột - Chiều rộng của hình ảnh bằng một phần ba kích cỡ của cột.
  Tỷ lệ hình ảnh

  Tỷ lệ hình ảnh của hình ảnh:

  • Điều chỉnh theo hình ảnh - Sử dụng tỷ lệ khung hình của hình ảnh để hình ảnh không bị cắt xén.
  • Dọc - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 2:3.
  • Vuông - Cắt hình ảnh để sử dụng tỷ lệ 1:1.
  • Tròn - Cắt xén hình ảnh để hiển thị theo hình tròn
  Căn chỉnh cột

  Căn chỉnh hình ảnh và văn bản trong cột:

  • Trái (mặc định) - Căn chỉnh hình ảnh và văn bản sang bên trái.
  • Giữa - Căn chỉnh hình ảnh và văn bản vào chính giữa.
  Nền phụ

  Điều chỉnh kiểu mục theo nền:

  • Không - Nền của cột và mục vẫn là màu của Nền 1 và các cột không có khoảng đệm.
  • Hiển thị dưới dạng nền của cột - Nền của cột là màu chắn sáng của văn bản và cần thêm khoảng đệm cho cột.
  • Hiển thị dưới dạng nền mục - Nền của mục là màu chắn sáng của văn bản, nền của cột là Nền 1 và cần thêm khoảng đệm vào các cột.
  Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút.
  Liên kết trên nút URL bạn muốn nút liên kết đến.
  Bật tính năng quẹt trên di động Thay đổi chế độ hiển thị trên điện thoại di động từ cột sang hàng, cho phép khách hàng vuốt sang ngang để xem nhiều khối cột hơn.

  Khối cột

  Một mục chỉ có tối đa 12 cột. Nếu bạn có một, hai hoặc ba khối cột, các khối sẽ hiển thị thành một hàng trên máy tính. Nếu bạn có từ bốn khối cột trở lên, các khối cột sẽ hiển thị theo bố cục hai cột một. Trên thiết bị di động, các khối cột sẽ hiển thị thành một cột duy nhất, trừ khi Bật tính năng vuốt trên thiết bị di động.

  Cài đặt cho khối cột trong mục đa khối
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh Hình ảnh bạn muốn hiển thị.
  Tiêu đề Tiêu đề cột.
  Mô tả Đoạn văn bản trong cột.

  Trang

  Bạn có thể chọn hiển thị nội dung của trang tùy chỉnh trong mục. Thao tác này sẽ đưa toàn bộ nội dung của trang vào mục nhưng không hiển thị mã Liquid từ bất kỳ mẫu nào.

  Bảng màu của mục sử dụng các cài đặt sau:

  • Theo mặc định, văn bản là màu của Văn bản. Mọi định dạng cụ thể được áp dụng cho văn bản trên trang sẽ được đưa đến mục này.
  • Siêu liên kết là màu của Điểm nhấn 1.

  Cài đặt mục

  Cài đặt mục trang
  Cài đặt Mô tả
  Trang Trang trong cửa hàng trực tuyến bạn muốn hiển thị.

  Văn bản đa dạng thức

  Bạn có thể thêm mục văn bản đa dạng thức chứa đầu trang, nội dung đoạn và nút để liên kết khách hàng đến trang mới.

  Cài đặt mục

  Cài đặt cho mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Bảng màu Nền của mục văn bản đa dạng thức. Có thể chọn từ Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1, Nền 2 hoặc Nghịch đảo.
  Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Theo mặc định, các mục có chiều rộng đầy đủ.

  Khối tiêu đề

  Cài đặt khối tiêu đề trong mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Cỡ phông chữ tiêu đề

  Cỡ văn bản tiêu đề:

  • Nhỏ - Máy tính để bàn: 24 px, thiết bị di động: 20 px
  • Trung bình - Máy tính để bàn: 40 px, thiết bị di động: 30 px
  • Lớn - Máy tính để bàn: 52 px, thiết bị di động: 40 px

  Khối văn bản

  Khối Văn bản là cách chia sẻ thông tin về thương hiệu với khách hàng một cách hiệu quả. Bạn có thể mô tả lợi ích của sản phẩm, đưa ra thông báo, chào mừng khách hàng đến với cửa hàng hoặc trình bày giá trị thương hiệu.

  Cài đặt khối văn bản trong mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Mô tả Văn bản kiểu đoạn cho nội dung chính trong mục.

  Khối nút

  Cài đặt khối nút trong mục văn bản đa dạng thức
  Cài đặt Mô tả
  Nhãn nút Văn bản hiển thị trên nút.
  Liên kết trên nút URL bạn muốn nút liên kết đến.
  Sử dụng kiểu nút viền ngoài Điều chỉnh kiểu nút thành viền ngoài của nút thay vì tạo nền có màu đơn.

  Bản trình chiếu

  Bạn có thể thêm mục bản trình chiếu để hiển thị vòng quay tối đa 5 hình ảnh trên trang trong cửa hàng.

  Cài đặt mục

  Cài đặt của mục bản trình chiếu
  Cài đặt Mô tả
  Bố cục Chọn giữa các Chiều rộng đầy đủ (mặc định) hoặc Lưới. Chiều rộng đầy đủ sẽ hiển thị bản trình chiếu trên toàn bộ chiều rộng của mục trong khi Lưới hiển thị bản trình chiếu có vùng đệm ở hai bên.
  Chiều cao trang chiếu

  Chiều cao của bản trình chiếu:

  • Điều chỉnh theo hình ảnh đầu tiên (mặc định) - tất cả hình ảnh sẽ có cùng chiều cao với hình ảnh đầu tiên trong quay vòng.
  • Nhỏ
  • Trung bình
  • Lớn
  Kiểu phân trang

  Kiểu menu điều hướng bản trình chiếu hiển thị bên dưới hình ảnh.

  • Chấm
  • Bộ đếm (mặc định)
  • Số
  Tự động xoay vòng các trang chiếu

  Đánh dấu vào hộp này để tự động xoay vòng các hình ảnh trong bản trình chiếu. Nếu không đánh dấu vào hộp này, bản trình chiếu sẽ hiển thị hình ảnh tĩnh cho đến khi khách hàng tiến tục bản trình chiếu theo cách thủ công.

  Thay đổi bộ hẹn giờ của trang chiếu Sử dụng thanh để cài đặt thời gian tự động xoay vòng của bản trình chiếu. Tối thiểu: 3 giây, tối đa: 9 giây.
  Bố cục trên di động Đánh dấu vào hộp để hiển thị nội dung bên dưới hình ảnh trên thiết bị di động.
  Khả năng truy cập Thêm mô tả của bản trình chiếu cho khách hàng bị suy giảm thị lực.

  Cài đặt trang chiếu hình ảnh

  Cài đặt của hình ảnh mục bản trình chiếu
  Cài đặt Mô tả
  Hình ảnh Hình ảnh tĩnh cho bản trình chiếu. Nhấp vào hình ảnh để chọn hình ảnh mới hoặc sử dụng menu Thay đổi để thay đổi hoặc xóa hình ảnh.
  Chỉnh sửa văn bản thay thế

  Mô tả bản trình chiếu cho khách hàng bằng trình đọc màn hình.

  Tiêu đề

  Văn bản tiêu đề tùy chọn cho hình ảnh. Văn bản được thêm riêng vào từng hình ảnh.

  Cỡ tiêu đề

  Chọn giữa tiêu đề nhỏ, trung bình (mặc định) hoặc tiêu đề lớn.

  Tiêu đề phụ Văn bản tiêu đề phụ tùy chọn cho hình ảnh. Văn bản được thêm vào từng hình ảnh.
  Nhãn nút Nhập văn bản cho nút hoặc để trống để ẩn nút hoàn toàn.
  Liên kết trên nút URL bạn muốn nút liên kết đến.
  Sử dụng kiểu nút viền ngoài Nhấp vào hộp kiểm để bật/tắt giữa một nút đặc hoặc nút có viền ngoài.
  Vị trí nội dung trên màn hình máy tính Vị trí của hộp nội dung phía trên hình ảnh. Chọn giữa phía trên, ở giữa hoặc phía dưới và bên trái, ở giữa hoặc bên phải. Chính giữa là cài đặt mặc định.
  Hiện vùng chứa trên màn hình máy tính Đánh dấu vào hộp để hiển thị hộp nội dung.
  Căn chỉnh nội dung trên màn hình máy tính Vị trí của nội dung phía trên hình ảnh. Chọn giữa trái, giữa (mặc định) hoặc phải.
  Độ chắn sáng của lớp phủ hình ảnh Sử dụng thanh trượt để điều chỉnh độ chắn sáng của lớp phủ hình ảnh.
  Bảng màu Thay đổi màu nền của hộp nội dung. Chọn giữa Điểm nhấn 1, Điểm nhấn 2, Nền 1 (mặc định), Nền 2 hoặc Nghịch đảo. Cài đặt này yêu cầu hiển thị khoảng chứa để ảnh hưởng đến hình ảnh bản trình chiếu.
  Bố cục trên di động Chọn cách nội dung hiển thị trên thiết bị di động. Chọn giữa trái, giữa (mặc định) hoặc phải.

  Video

  Bạn có thể thêm mục video để nhúng video từ YouTube hoặc Vimeo vào một trang trong cửa hàng.

  Cài đặt mục

  Cài đặt mục video
  Cài đặt Mô tả
  Tiêu đề Tiêu đề của mục.
  Ảnh bìa Hình ảnh hiển thị trước khi khách hàng phát video.
  URL Liên kết YouTube hoặc Vimeo đến video. Video phải được công khai.
  Văn bản thay thế cho video Văn bản thay thế cho video.
  Tạo chiều rộng đầy đủ cho mục Xóa khoảng đệm mặc định và tạo cho mục chiều rộng đầy đủ sao cho bằng với trang.

  Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

  Dùng thử miễn phí