Menu và liên kết

Sau khi thêm sản phẩm, tạo bộ sưu tập, trang, chính sách cửa hàng hay bài viết blog, bạn cần sắp xếp các mục này trên cửa hàng trực tuyến sao cho khách hàng có thể tìm được.

Bạn có thể xem và thay đổi cách điều hướng trong cửa hàng trực tuyến trên trang Điều hướng trong trang quản trị Shopify. Hình thức và vị trí của các menu phụ thuộc vào chủ đề của cửa hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí