Tìm hiểu về menu điều hướng

Khi thiết lập cửa hàng trực tuyến, bạn nên nghĩ về cách bạn muốn khách hàng tìm sản phẩm cũng như thông tin về doanh nghiệp của mình. Việc này giúp bạn đưa ra quyết định về cách điều hướng trong cửa hàng trực tuyến.

Trước khi bắt đầu, bạn có thể tìm hiểu về các menu mặc định và so sánh hình thức của menu điều hướng trong các chủ đề khác nhau.

Menu mặc định

Cửa hàng trực tuyến có hai menu mặc định xuất hiện trên mọi trang: menu chính và menu chân trang. Bạn có thể thêm, gỡ hoặc sửa các mục menu trong menu mặc định của cửa hàng trực tuyến.

Menu chính

Menu chính xuất hiện trên mọi trang của cửa hàng trực tuyến. Menu chính thường hiển thị dưới dạng các mục nằm ngang trên phần đầu trang hoặc dưới dạng danh sách các mục trong thanh bên. Khách hàng có lẽ sẽ nhìn vào menu chính để tìm sản phẩm và thông tin về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như trang "Giới thiệu".

Menu chính có hai mục menu mặc định:

  • Trang chủ: trang chính của cửa hàng trực tuyến
  • Danh mục: trang hiển thị tất cả các sản phẩm của bạn

Bạn có thể thêm menu thả xuống từ bất kỳ mục menu nào trong menu chính. Menu thả xuống là menu con của menu chính và thường hiển thị dưới dạng danh sách các mục liên kết với mục trong menu chính. Menu thả xuống là một cách hay để sắp xếp các mục tương tự nhau: nhóm trang, bài viết blog, chính sách cửa hàng, sản phẩm hoặc bộ sưu tập. Ví dụ: Nếu muốn có nhiều sản phẩm, bạn có thể thêm các sản phẩm đó vào bộ sưu tập rồi dùng menu thả xuống trong menu chính để sắp xếp các bộ sưu tập. Cách làm này giúp khách hàng tìm được loại sản phẩm mà họ cần.

Menu chân trang

Menu chân trang thường hiển thị dưới dạng các mục nằm ngang phần chân trang. Khách hàng có lẽ sẽ nhìn vào menu chân trang để tìm thông tin về các chính sách cửa hàng và thông tin liên hệ của bạn.

Các menu khác

Tùy thuộc vào chủ đề của cửa hàng, bạn có thể thêm menu mới bằng cách sửa cài đặt trong mục Đầu trang của chủ đề. Nếu chủ đề không cho phép thêm menu mới bằng cách sửa cài đặt chủ đề, bạn có thể tùy chỉnh mã chủ đề để thêm menu mới. Bạn cũng có thể thuê Đối tác của Shopify thực hiện thay đổi giúp bạn. Tìm hiểu thêm về thuê Đối tác của Shopify.

So sánh menu điều hướng trong các chủ đề khác nhau

Mỗi chủ đề đều có thiết kế riêng nên menu điều hướng sẽ có diện mạo khác nhau tùy theo chủ đề.

Để xem minh họa, vào một chủ đề bất kỳ trong Cửa hàng chủ đề Shopify và nhấp vào View Demo (Xem bản demo).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí