Shopify Search & Discovery

Ứng dụng Shopify Search & Discovery giúp bạn kiểm soát tốt hơn cách khách hàng khám phá sản phẩm trực tuyến. Bạn có thể dùng ứng dụng này để tùy chỉnh tính năng tìm kiếm và đề xuất sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến theo những cách sau:

  • Tạo bộ lọc tùy chỉnh để khách hàng có thể tinh chỉnh trang tìm kiếm và trang bộ sưu tập theo nhiều danh mục, từ đó nêu bật nhiều kết quả có liên quan hơn.
  • Kích hoạt tìm kiếm ngữ nghĩa và tạo các nhóm từ đồng nghĩa để nhận được kết quả tìm kiếm toàn diện hơn.
  • Đưa các sản phẩm cụ thể vào kết quả tìm kiếm.
  • Điều chỉnh loại kết quả trong cơ chế tìm kiếm và tìm kiếm dự đoán.
  • Đề xuất các sản phẩm liên quan trên trang chi tiết sản phẩm để thêm vào đề xuất được tạo tự động.

Trên trang này

Quyền nhân viên

Để dùng một số tính năng của ứng dụng Shopify Search & Discovery, nhân viên của bạn cần các quyền nhân viên sau:

  • Sản phẩm: bắt buộc phải có để chỉnh sửa đề xuất sản phẩm, mức thúc đẩy sản phẩm và bộ lọc
  • Tìm kiếm và Menu điều hướng của Cửa hàng trực tuyến: bắt buộc phải có để chỉnh sửa bộ lọc và từ đồng nghĩa
  • Báo cáo: bắt buộc phải có để xem phân tích

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí