Thêm bộ lọc

Bạn có thể dùng ứng dụng Search & Discovery của Shopify để tạo bộ lọc cho cửa hàng trực tuyến, qua đó giúp khách hàng tinh chỉnh sản phẩm nào sẽ hiển thị trên trang bộ sưu tập và trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: Nếu cửa hàng bán đồng hồ đeo tay, bạn có thể tạo bộ lọc cho tên thương hiệu, giá, kích cỡ mặt đồng hồ và khả năng chống nước.

Yêu cầu

Mọi chủ đề Online Store 2.0 và các cửa hàng tùy chỉnh sử dụng bộ lọc API Liquid hoặc API Storefront cho cửa hàng trực tuyến đều có sẵn bộ lọc. Tìm hiểu cách hiển thị bộ lọc trong chủ đề Online Store 2.0.

Nếu chủ đề không hỗ trợ bộ lọc thì bạn vẫn có thể tạo bộ lọc trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, nhưng bộ lọc đó sẽ không hiển thị với khách hàng.

Bạn có thể xác định xem chủ đề của cửa hàng có hỗ trợ tính năng lọc hay không bằng cách mở Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng trên trang quản trị Shopify. Nếu chủ đề không hỗ trợ tính năng lọc, thông báo sẽ hiển thị trong mục Bộ lọc bộ sưu tập và tìm kiếm.

Những lưu ý khi thêm bộ lọc

Xem xét những lưu ý sau đây khi dùng ứng dụng Search & Discovery của Shopify:

 • Bộ sưu tập chứa hơn 5.000 sản phẩm sẽ không hiển thị bộ lọc. Hãy cân nhắc chia bộ sưu tập lớn thành các bộ sưu tập nhỏ hơn có thể hiển thị bộ lọc. Ví dụ: Thay vì tạo một bộ sưu tập thời trang duy nhất là Phụ nữ, bạn có thể tạo các bộ sưu tập nhỏ hơn dựa trên loại hàng may mặc, ví dụ như Áo, Quần jeansBốt.
 • Một lượt tìm kiếm trả về hơn 100.000 kết quả sẽ không hiển thị bộ lọc.
 • Một bộ lọc có thể hiển thị tối đa 100 giá trị lọc trong cửa hàng. Nếu bộ lọc của bạn có hơn 100 giá trị có thể hiển thị thì khách hàng sẽ không nhìn thấy một số giá trị. Bạn có thể giảm số lượng giá trị lọc có thể hiển thị bằng cách nhóm các giá trị tương tự với nhau. Một nhóm bộ lọc có thể có tối đa 50 giá trị lọc duy nhất và cửa hàng của bạn có thể có tối đa 1.000 nhóm bộ lọc trong tất cả cài đặt bộ lọc được chọn.
 • Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, một bộ lọc hiển thị tối đa 1.000 giá trị lọc. Bộ lọc trường thông tin bổ sung có thể hiển thị dưới 1.000 giá trị vì có giới hạn đối với số lượng trường thông tin bổ sung được đánh dấu làm giá trị duy nhất trong cửa hàng. Giá trị lọc không hiển thị trong ứng dụng vẫn có thể hiển thị với khách hàng trên cửa hàng, với điều kiện bộ lọc đó hiển thị dưới 100 giá trị lọc.
 • Không hỗ trợ bản dịch cho giá trị lọc Nhà cung cấpThẻ. Bộ lọc thẻ sản phẩm chỉ hiển thị với khách hàng mua sắm bằng ngôn ngữ mặc định của cửa hàng. Giá trị lọc Nhà cung cấp luôn dựa trên ngôn ngữ mặc định của cửa hàng.
 • Bản dịch giá trị lọc dựa trên ngôn ngữ đã đăng của cửa hàng trực tuyến và sẽ không hiển thị bản dịch dành cho thị trường được thiết lập bằng Shopify Markets.
 • Bộ lọc giá không hiển thị đối với các đơn vị tiền tệ khác đơn vị tiền tệ mặc định của cửa hàng.

Loại bộ lọc

Tất cả cửa hàng đều có thể hiển thị cùng bộ lọc tiêu chuẩn và bạn có thể tạo bộ lọc tùy chỉnh duy nhất cho danh mục sản phẩm của mình. Bạn có thể kết hợp tối đa 25 bộ lọc tiêu chuẩn và tùy chỉnh cho cửa hàng.

Chỉ có thể sử dụng mỗi nguồn lọc một lần cho bộ lọc của cửa hàng. Ví dụ: Nếu bạn có bộ lọc Giá đang hoạt động trong cửa hàng, Giá sẽ chuyển thành màu xám và không thể được chọn làm nguồn cho bộ lọc mới.

Bộ lọc tiêu chuẩn

Tất cả cửa hàng đều có các bộ lọc Tình trạng còn hàng, Giá, Loại sản phẩm, ThẻNhà cung cấp.

Bộ lọc tùy chỉnh

Bạn có thể tạo bộ lọc tùy chỉnh bằng tùy chọn sản phẩm, trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng.

Bộ lọc tùy chọn sản phẩm dựa trên mẫu mã sản phẩm. Ví dụ: Nếu bán quần áo có nhiều mẫu mã về kích cỡ, bạn có thể thêm bộ lọc Cỡ cho tùy chọn sản phẩm.

Bộ lọc tùy chỉnh có trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng

Bộ lọc trường thông tin bổ sung hữu ích trong việc tạo bộ lọc riêng cho danh mục sản phẩm. Ví dụ: Nếu bán đồ chơi trẻ em thì bạn có thể tạo bộ lọc trường thông tin bổ sung sản phẩm tùy chỉnh Tuổi. Siêu đối tượng có thể hiển thị bộ lọc trực quan để giúp khách hàng nhanh chóng nắm rõ được bộ lọc.

Với trường thông tin bổ sung hoặc siêu đối tượng, bạn có thể tạo bộ lọc tùy chỉnh cho những loại giá trị sau:

 • Văn bản một dòng
 • Văn bản một dòng (Danh sách)
 • Dấu thập phân
 • Số nguyên
 • True hoặc false
 • Tham chiếu siêu đối tượng
 • Tham chiếu siêu đối tượng (Danh sách)

Trường thông tin bổ sung phải có định nghĩa trường thông tin bổ sung thì mới có thể được sử dụng làm bộ lọc. Tìm hiểu cách thêm định nghĩa trường thông tin bổ sung.

Sau khi thiết lập trường thông tin bổ sung, bạn có thể chọn các trường này làm tùy chọn khi chỉnh sửa bộ lọc.

Chỉnh sửa bộ lọc

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, truy cập Bộ lọc rồi nhấp vào Thêm bộ lọc.
 2. Nhấp vào trường Nguồn rồi chọn nguồn lọc bạn muốn cung cấp cho khách hàng.
 3. Không bắt buộc: Đổi tên bộ lọc.
 4. Không bắt buộc: Thay đổi hành vi lọc.
 5. Không bắt buộc: Chọn các giá trị lọc để nhóm lại với nhau thành một giá trị duy nhất.
 6. Không bắt buộc: Sắp xếp giá trị lọc.
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể sắp xếp lại các bộ lọc trong mục Bộ lọc. Nhấp và kéo từng bộ lọc theo thứ tự bạn muốn hiển thị bộ lọc cho khách hàng.

Đổi tên bộ lọc

Bạn có thể thay đổi tên hiển thị với khách hàng của bất kỳ bộ lọc hiện có nào trong cửa hàng.

Việc thay đổi tên bộ lọc sẽ không làm thay đổi thông tin về nguồn của bộ lọc. Ví dụ: Việc đổi tên bộ lọc dựa trên tùy chọn sản phẩm sẽ không làm thay đổi tên tùy chọn đó hiển thị trên trang sản phẩm riêng.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, truy cập Bộ lọc, sau đó nhấp vào bộ lọc bạn muốn đổi tên.
 2. Trong trường Nhãn bộ lọc, nhập nhãn mới.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Giá trị lọc

Chỉ những giá trị lọc áp dụng cho sản phẩm của bộ sưu tập hoặc kết quả tìm kiếm mới hiển thị trong cửa hàng.

Có nhiều quy tắc sắp xếp áp dụng cho giá trị lọc và bạn có thể sử dụng bộ lọc trường thông tin bổ sung để kiểm soát tốt hơn việc sắp xếp và giá trị hiển thị.

Phân nhóm giá trị lọc

Bạn có thể nhóm nhiều giá trị lọc với nhau để hiển thị dưới dạng một giá trị lọc duy nhất cho khách hàng. Ví dụ: Bạn có một sản phẩm có tùy chọn Màu bao gồm Onyx, EbonyMidnight. Bạn có thể nhóm những giá trị này với nhau thành một bộ lọc duy nhất tên là Màu đen. Một nhóm bộ lọc có thể có tối đa 50 giá trị lọc duy nhất và một cửa hàng có thể có tối đa 1.000 nhóm bộ lọc.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, truy cập Bộ lọc, sau đó nhấp vào Thêm bộ lọc hoặc nhấp vào tên bộ lọc hiện có.
 2. Không bắt buộc: Nếu bạn muốn thêm bộ lọc mới, hãy nhấp vào trường Nguồn rồi chọn nguồn lọc bạn muốn cung cấp cho khách hàng.
 3. Trong mục Giá trị, chọn các giá trị bạn muốn nhóm lại thành một giá trị lọc duy nhất. Bạn có thể sử dụng thanh tìm kiếm để tìm thêm giá trị lọc.
 4. Nhấp vào Tạo nhóm.
 5. Nhập tên cho nhóm. Đây là giá trị lọc duy nhất hiển thị với khách hàng.
 6. Nhấp vào Done (Đã xong).
 7. Nhấp vào Save (Lưu).

Sắp xếp giá trị lọc

Bạn có thể sắp xếp các giá trị lọc sao cho phù hợp nhất với nhu cầu của cửa hàng. Chúng tôi cung cấp hai thứ tự sắp xếp:

Sắp xếp tự động

Theo mặc định, các giá trị lọc hiển thị theo thứ tự tăng dần, xét về cả bảng chữ cái và số. Ví dụ: Bộ lọc tùy chọn sản phẩm có tên Kích cỡ giày sẽ hiển thị các giá trị từ nhỏ nhất đến lớn nhất.

Các giá trị lọc bắt đầu bằng số và kết thúc bằng từ, ví dụ như 60 watt sẽ hiển thị bên cạnh các giá trị lọc cũng kết thúc bằng từ đó. Ví dụ: Bộ lọc tùy chọn sản phẩm Tuổi có các giá trị lọc 2 tuổi, 6 tháng, 3 tuổi2 tháng sẽ được sắp xếp theo thứ tự sau:

 • 2 tháng
 • 6 tháng
 • 2 năm
 • 3 năm

Thứ tự sắp xếp tùy chỉnh được áp dụng cho bộ lọc có tên Cỡ, do đó các thuật ngữ về kích cỡ phổ biến sẽ hiển thị theo thứ tự chính xác. Ví dụ: XS (cực nhỏ) hiển thị trước S (nhỏ).

Các giá trị lọc mới sẽ được sắp xếp tự động.

Sắp xếp thủ công

Sắp xếp thủ công giúp bạn chọn thứ tự hiển thị cho các giá trị lọc. Sau khi lưu thứ tự sắp xếp thủ công, mọi giá trị lọc mới sẽ hiển thị ở cuối danh sách cho đến khi bạn cập nhật thứ tự sắp xếp.

Bước:

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, truy cập Bộ lọc và chọn bộ lọc hiện có hoặc tạo bộ lọc mới.
 2. Trong mục Sắp xếp, chọn Thủ công.
 3. Kéo các giá trị để sắp xếp lại. Hoặc bạn có thể chọn nhiều giá trị rồi nhấp vào Di chuyển lên đầu hoặc Di chuyển xuống cuối để thay đổi vị trí các giá trị này cùng lúc.
 4. Không bắt buộc: Nhấp vào Sắp xếp lại cho tôi để sắp xếp bằng Shopify Magic
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Sắp xếp bằng Shopify Magic

Bạn có thể sử dụng Shopify Magic để sắp xếp các giá trị theo một thứ tự hợp lý dựa trên tên và các giá trị của bộ lọc. Bộ lọc sử dụng bộ lọc mẫu xét đến mã thập lục phân và vị trí của các mã đó trên vòng thuần sắc để quyết định thứ tự sắp xếp.

Nút Sắp xếp lại cho tôi sẽ sắp xếp các giá trị bằng Shopify Magic. Nếu thứ tự mới không đáp ứng kỳ vọng, bạn có thể nhấp vào nút Hoàn tác sắp xếp lại để khôi phục thứ tự sắp xếp thủ công hoặc sắp xếp lại các giá trị sao cho phù hợp hơn với yêu cầu của cửa hàng.

Tùy chỉnh giá trị lọc trống

Để giúp khách hàng tìm sản phẩm sẵn hàng, bạn có thể xử lý các giá trị lọc trống bằng cách di chuyển xuống cuối danh sách hoặc ẩn hoàn toàn. Điều này giúp khách hàng tập trung vào các giá trị có kết quả phù hợp. Ví dụ: Bạn bán áo phông có nhiều tùy chọn màu sắc và kích cỡ. Tất cả màu đã hết hàng ngoại từ Màu đỏ. Nếu bạn di chuyển các giá trị trống xuống dưới cùng, Màu đỏ sẽ hiển thị đầu tiên trong bộ lọc Màu. Nếu bạn ẩn các giá trị trống thì chỉ có tùy chọn Màu đỏ sẽ hiển thị trong bộ lọc Màu.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, vào mục Cài đặt.
 2. Trong mục Bộ lọc > Giá trị trống, chọn một trong những tùy chọn sau:

  • Để ẩn giá trị lọc trống, chọn Ẩn. Bộ lọc sẽ bị ẩn hoàn toàn nếu tất cả giá trị lọc đều trống.
  • Để di chuyển giá trị lọc trống xuống cuối danh sách giá trị, chọn Hiển thị ở cuối.
  • Để duy trì thứ tự các giá trị lọc trống theo logic sắp xếp mặc định, chọn Hiển thị theo thứ tự mặc định.
 3. Nhấp vào Save (Lưu).

Loại trừ giá trị lọc

Nếu cần kiểm soát tốt hơn các giá trị hiển thị với khách hàng, bạn có thể sử dụng bộ lọc trường thông tin bổ sung chỉ có các giá trị bạn muốn hiển thị trong cửa hàng.

Ví dụ: Bạn nên sử dụng thẻ sản phẩm cho các mục đích khác ngoài bộ lọc cửa hàng, ví dụ như điều kiện bộ sưu tập tự động hoặc lọc danh sách sản phẩm trên trang quản trị. Bạn có thể sử dụng loại trường thông tin bổ sung gồm văn bản một dòng hoặc loại danh sách thay vì loại bộ lọc thẻ sản phẩm.

Bộ lọc trực quan

Giá trị bộ lọc có thể bao gồm các yếu tố hình ảnh như màu sắc, họa tiết hoặc hình ảnh chi tiết hơn. Ví dụ: Bộ lọc Màu vải có thể hiển thị mẫu màu nhỏ cho từng giá trị bộ lọc.

Để tạo hình ảnh với giá trị bộ lọc, hãy thiết lập dữ liệu tùy chỉnh cho cửa hàng bằng trường thông tin bổ sungsiêu đối tượng. Bạn cũng cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Chủ đề Cửa hàng trực tuyến hỗ trợ hiển thị mẫu và hình ảnh giá trị bộ lọc.
 • Siêu đối tượng đáp ứng được các tiêu chí sau:

  • Ít nhất một trường màu hoặc một trường tệp có hình ảnh. Cả hai trường chỉ có thể hỗ trợ một giá trị, không hỗ trợ danh sách giá trị.
  • Trường để đặt tên cho giá trị lọc. Trường này chỉ cho phép một giá trị, bạn không thể sử dụng một danh sách giá trị làm tên bộ lọc. Trường có thể là bất kỳ loại nào sau đây:
  • văn bản một dòng
  • dấu thập phân
  • số nguyên
  • boolean (true hoặc false)
 • Định nghĩa trường thông tin bổ sung đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Định nghĩa được tạo cho Sản phẩm hoặc Mẫu mã.
  • Loại trường thông tin bổ sung là Siêu đối tượng và dẫn chiếu định nghĩa siêu đối tượng được tạo ở bước trước đó.
  • Thiết lập để trường thông tin bổ sung cho phép một mục nhập hoặc một danh sách mục nhập của siêu đối tượng.
 • Cả định nghĩa siêu đối tượng và trường thông tin bổ sung đều cần kích hoạt quyền truy cập cửa hàng.

Những phương thức tối ưu với bộ lọc trực quan

Bộ lọc mẫu mã sản phẩm sẽ liên kết đến các mẫu mã có liên quan hơn trong kết quả tìm kiếm và các trang bộ sưu tập. Ví dụ: Chỉ hiển thị sản phẩm màu đỏ khi nhấp vào mẫu màu đỏ. Sử dụng trường thông tin bổ sung mẫu mã để tham chiếu siêu đối tượng để có thể lọc cấp độ mẫu mã. Nếu việc liên kết đến mẫu mã cụ thể không quan trọng đối với bộ lọc, hãy sử dụng trường thông tin bổ sung sản phẩm.

Định nghĩa siêu đối tượng cho mẫu màu phải có cả trường màu và trường hình ảnh. Bạn không cần cung cấp giá trị cho cả hai trường, nhưng điều này sẽ cho bạn tùy chọn sử dụng một trong hai trường trong tương lai.

Nếu sản phẩm hoặc mẫu mã có nhiều màu mà bạn có thể lọc thì hãy thiết lập định nghĩa trường thông tin bổ sung để cho phép một danh sách mục nhập. Điều này giúp bạn chỉ định nhiều mục nhập siêu đối tượng cho một mặt hàng và mỗi mục nhập sẽ hiển thị dưới dạng giá trị bộ lọc trên cửa hàng.

Bước:

Sau khi đã chỉ định trường thông tin bổ sung cho sản phẩm hoặc mẫu mã trong cửa hàng, bạn có thể thiết lập bộ lọc cho cửa hàng trực tuyến:

 1. Trong ứng dụng Shopify Search & Discovery, truy cập Bộ lọc.
 2. Nhấp vào Thêm bộ lọc hoặc nhấp vào bộ lọc hiện có.
 3. Nhấp vào trường Nguồn rồi chọn bộ lọc trường thông tin bổ sung có tham chiếu siêu đối tượng.
 4. Nhấp vào Tùy chọn hiển thị.
 5. Đặt trường Nhãn cho giá trị lọc bằng cách chọn một trường thông tin bổ sung.
 6. Chọn Thêm hình ảnh và chọn một phong cách hình ảnh:
  • Chọn Mẫu cho mẫu màu hoặc hoa văn nhỏ. Thiết lập nội dung mẫu bằng cách chọn:
   • Trường màu cho Màu mẫu.
   • Trường hình ảnh cho Hoa văn mẫu.

- Chọn Hình ảnh cho biểu tượng, logo hoặc đồ họa khác không được cắt xén. Thiết lập nội dung bằng cách chọn trường hình ảnh cho Hình ảnh.

Hành vi lọc

Chỉ những bộ lọc có thể áp dụng cho sản phẩm trên trang bộ sưu tập hoặc kết quả tìm kiếm mới hiển thị.

Thao tác chọn giá trị lọc trong các bộ lọc khác nhau là điều kiện and và có thể làm giảm số lượng sản phẩm hiển thị. Ví dụ: Thao tác chọn Màu đỏ trong bộ lọc Màu8 trong bộ lọc Cỡ sẽ trả về các sản phẩm có cả màu đỏ và cỡ 8.

Theo mặc định, chọn các giá trị lọc trong cùng một bộ lọc là điều kiện or có thể làm tăng số lượng kết quả. Ví dụ: Thao tác chọn giá trị ĐỏXanh lá cây trong bộ lọc Màu sẽ trả về tất cả sản phẩm có màu đỏ hoặc xanh lá cây. Mặt khác, một số loại bộ lọc có thể sử dụng điều kiện and cho giá trị lọc. Tìm hiểu cách tùy chỉnh hành vi lọc bằng ứng dụng Search & Discovery của Shopify.

Số lượng sản phẩm hiển thị cũng tùy thuộc vào việc bộ lọc là bộ lọc cấp sản phẩm hay cấp mẫu mã. Ví dụ: Khách hàng có thể chọn nhiều giá trị Màu trong bộ một lọc tùy chọn sản phẩm, nhưng chỉ một sản phẩm hiển thị. Lý do là vì tùy chọn sản phẩm là bộ lọc cấp mẫu mã và tất cả màu sắc thuộc về mẫu mã của một sản phẩm.

Tùy chỉnh hành vi lọc

Đối với các bộ lọc thẻ sản phẩm, danh sách trường thông tin bổ sung và danh sách tham chiếu siêu đối tượng, bạn có thể chọn điều kiện lọc giữa các giá trị là điều kiện or mặc định hoặc điều kiện and. Ví dụ: Với thao tác lọc and, việc chọn MớiGiảm giá trong bộ lọc thẻ sản phẩm sẽ chỉ trả về các sản phẩm có cả hai thẻ đó.

Các bước thực hiện:

 1. Trong ứng dụng Search & Discovery của Shopify, truy cập Bộ lọc rồi nhấp vào Thêm bộ lọc.
 2. Nhấp vào trường Nguồn rồi chọn nguồn lọc bạn muốn cung cấp cho khách hàng.
 3. Chọn hành vi để áp dụng cho các giá trị lọc trong mục Logic.
 4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bản dịch bộ lọc

Có thể dịch nhãn, giá trị và nhóm của bộ lọc sang các ngôn ngữ được hỗ trợ khác của cửa hàng. Bạn có thể dịch nội dung bằng các ứng dụng dịch thuật như Shopify Translate & Adapt.

Khi bộ lọc không có nội dung được dịch thì ngôn ngữ mặc định của cửa hàng sẽ được dùng.

Giá trị lọc dựa trên nội dung được dịch của sản phẩm và mẫu mã sản phẩm.

Một bộ lọc có thể có số lượng giá trị lọc khác nhau giữa các ngôn ngữ. Ví dụ: Ngôn ngữ mặc định của cửa hàng là tiếng Anh và bạn cũng thêm tiếng Pháp làm một ngôn ngữ được hỗ trợ. Các giá trị lọc Màu bao gồm giá trị Màu nâu. Tiếng Anh có một từ phổ biến cho màu nâu, còn tiếng Pháp có hai từ phổ biến cho màu nâu. Ứng dụng dịch thuật sẽ tự động dịch giá trị lọc Màu nâu thành Brun hoặc Marron cho tất cả các sản phẩm của cửa hàng. Các bộ lọc của cửa hàng sẽ hiển thị một giá trị cho màu nâu trong bộ lọc Màu bằng tiếng Anh và hai giá trị cho màu nâu bằng tiếng Pháp.

Để duy trì chỉ một bản dịch cho mỗi giá trị lọc, bạn cần chỉnh sửa nội dung được dịch của sản phẩm bằng ứng dụng dịch thuật.

Ngôn ngữ thị trường

Bản dịch giá trị lọc không hỗ trợ các trường hợp bổ sung, trong đó có ngôn ngữ được thiết lập cho thị trường cụ thể. Ví dụ: Một cửa hàng trực tuyến có thể có bản dịch sản phẩm cho tiếng Pháp và hai bản dịch bổ sung bằng tiếng Pháp cho thị trường Canada và Pháp. Trong trường hợp này, tất cả giá trị lọc sẽ dựa trên ngôn ngữ Pháp nói chung, ngay cả khi khách hàng mua sắm bằng tiếng Pháp tại những thị trường cụ thể đó.

Nhãn và nhóm lọc có hỗ trợ bản dịch ngôn ngữ cho thị trường cụ thể.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí