Thêm bộ lọc

Bạn có thể tạo bộ lọc cho cửa hàng trực tuyến để cho phép khách hàng tinh chỉnh sản phẩm nào sẽ xuất hiện trên trang bộ sưu tập và trong kết quả tìm kiếm. Ví dụ: Nếu bán đồng hồ đeo tay, bạn có thể tạo bộ lọc cho tên thương hiệu, giá, kích cỡ mặt đồng hồ và khả năng chống nước.

Yêu cầu

Mọi chủ đề Online Store 2.0 và các cửa hàng tùy chỉnh sử dụng filter API Liquid hoặc API Storefront cho cửa hàng trực tuyến đều có sẵn bộ lọc. Tìm hiểu cách hiển thị bộ lọc trong chủ đề Online Store 2.0.

Bạn vẫn có thể tạo bộ lọc cho cửa hàng bằng ứng dụng Shopify Search and Discovery nếu chủ đề không hỗ trợ bộ lọc. Tuy nhiên, những bộ lọc này sẽ chỉ hiển thị trong cửa hàng trực tuyến nếu chủ đề của bạn hỗ trợ tính năng này.

Bạn có thể xác định xem chủ đề của cửa hàng có hỗ trợ tính năng lọc hay không bằng cách mở Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng trong trang quản trị Shopify. Nếu chủ đề không hỗ trợ tính năng lọc, thông báo sẽ hiển thị trong mục Bộ lọc bộ sưu tập và tìm kiếm.

Loại bộ lọc

Bạn có thể chọn tối đa 5 bộ lọc mặc định và tối đa 20 bộ lọc tùy chỉnh cho cửa hàng.

Bộ lọc mặc định

Theo mặc định, bộ lọc tình trạng còn hàng, giá, nhà cung cấp, loại sản phẩm và thẻ sẽ có sẵn.

Bộ lọc tùy chỉnh

Có thể tạo bộ lọc tùy chỉnh bằng tùy chọn mẫu mã sản phẩm hoặc trường thông tin bổ sung. Ví dụ: Nếu bán quần áo với nhiều kích cỡ khác nhau, bạn có thể thêm bộ lọc kích cỡ.

Tìm hiểu thêm về cách thêm bộ lọc tùy chỉnh bằng trường thông tin bổ sung.

Chỉnh sửa bộ lọc

Bạn có thể chỉnh sửa bộ lọc được dùng trong cửa hàng trực tuyến bằng ứng dụng.

Các bước thực hiện:

  1. Trong ứng dụng Shopify Search & Discovery, chuyển đến Bộ lọc rồi nhấp vào Chỉnh sửa bộ lọc.
  2. Chọn bộ lọc bạn muốn hiển thị cho khách hàng.
  3. Không bắt buộc: Nhấp và kéo bộ lọc để sắp xếp lại.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn cũng có thể sắp xếp lại bộ lọc từ màn hình Bộ lọc. Nhấp và kéo từng bộ lọc vào đơn hàng mà bạn muốn hiển thị cho khách hàng.

Khách hàng sẽ không nhìn thấy bộ lọc không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm nào trên trang bộ sưu tập hoặc kết quả tìm kiếm.

Đổi tên bộ lọc mặc định

Bạn có thể chỉnh sửa nhãn của tất cả các bộ lọc mặc định trong mục Thanh toán và hệ thống của trình biên tập ngôn ngữ.

Thêm bộ lọc tùy chỉnh bằng trường thông tin bổ sung

Bằng cách sử dụng trường thông tin bổ sung, bạn có thể tạo bộ lọc tùy chỉnh cho các loại giá trị sau:

  • Văn bản một dòng
  • Văn bản một dòng (Danh sách)
  • Dấu thập phân
  • Số nguyên
  • True hoặc false

Để có thể sử dụng trường thông tin bổ sung cho bộ lọc tùy chỉnh, bạn cần tạo trường thông tin bổ sung. Tìm hiểu thêm về trường thông tin bổ sung để thiết lập các tùy chọn bộ lọc tùy chỉnh.

Sau khi thiết lập trường thông tin bổ sung, bạn có thể chọn các trường này làm tùy chọn khi chỉnh sửa bộ lọc.

Mỗi bộ lọc nhận nhãn đặt theo tên của định nghĩa trường thông tin bổ sung khi thêm bộ lọc. Để chỉnh sửa nhãn, bạn cần chỉnh sửa tên của định nghĩa trường thông tin bổ sung, xóa bộ lọc và thêm lại.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí