Thêm lọc cửa hàng

Bộ lọc của cửa hàng cho phép bạn thiết lập tính năng lọc sản phẩm trên trang tìm kiếm và trang bộ sưu tập. Khi bạn bật tính năng lọc, khách hàng có thể lọc sản phẩm theo tình trạng còn hàng, loại sản phẩm, màu sắc hoặc các tùy chọn khác để tìm sản phẩm họ quan tâm nhất.

Kiểm tra xem chủ đề của bạn có hỗ trợ bộ lọc hay không

Chức năng lọc cửa hàng có trong tất cả chủ đề Online Store 2.0.

Để sử dụng bộ lọc, bạn cần cài đặt chủ đề Online Store 2.0. Nếu đã cài đặt chủ đề Online Store 2.0 nhưng không sử dụng, bạn vẫn có thể xem và thiết lập các tùy chọn lọc cho cửa hàng nhưng các tùy chọn sẽ không hiển thị với khách hàng.

Bạn có thể xác định xem chủ đề có hỗ trợ tính năng lọc hay không bằng cách mở Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng trong trang quản trị Shopify. Nếu chủ đề không hỗ trợ tính năng lọc, thông báo sẽ hiển thị trong mục Bộ lọc bộ sưu tập và tìm kiếm. Bạn vẫn có thể tạo bộ lọc cho cửa hàng nhưng các bộ lọc này sẽ không hiển thị trong cửa hàng trực tuyến trừ khi chủ đề của bạn hỗ trợ tính năng này.

Bộ lọc mặc định

Theo mặc định, bộ lọc hiện có, giá chính, nhà cung cấp và loại sản phẩm. Bộ lọc tùy chỉnh sử dụng mẫu mã sản phẩm và Trường thông tin bổ sung để xác định tùy chọn bộ lọc bổ sung có sẵn. Ví dụ: Nếu bán quần áo với nhiều kích cỡ khác nhau, bạn có thể bật bộ lọc kích cỡ.

Bộ lọc tùy chỉnh

Ngoài 4 bộ lọc mặc định, bạn có thể có tối đa 20 bộ lọc tùy chỉnh. Có thể tạo bộ lọc tùy chỉnh bằng tùy chọn mẫu mã sản phẩm hoặc Trường thông tin bổ sung. Bằng cách sử dụng Trường thông tin bổ sung, bạn có thể tạo bộ lọc cho:

  • single_line_text_field
  • number_integer
  • number_decimal
  • boolean (true hoặc false)

Để sử dụng Trường thông tin bổ sung cho bộ lọc tùy chỉnh, trước hết cần tạo Trường thông tin bổ sung. Tìm hiểu thêm về Trường thông tin bổ sung để thiết lập tùy chọn bộ lọc tùy chỉnh.

Sau khi thiết lập trường thông tin bổ sung single_line_text_field, number_integer, number_decimal hoặc boolean, những trường này sẽ xuất hiện trong danh sách tùy chọn có thể chọn trên màn hình Thêm bộ lọc. Bạn có thể chọn tối đa 20 bộ lọc tùy chỉnh ngoài 4 tùy chọn bộ lọc mặc định.

Thêm bộ lọc

Chọn bộ lọc sẽ xuất hiện trên trang bộ sưu tập.

Các bước thực hiện:

  1. Cuộn xuống Bộ sưu tập và bộ lọc tìm kiếm.
  2. Nhấp vào Thêm bộ lọc.
  3. Chọn một hoặc nhiều tùy chọn bộ lọc từ danh sách bộ lọc có sẵn.
  4. Nhấp vào Đã xong để lưu tùy chọn sản phẩm.
  5. Nhấp vào Lưu để cập nhật bộ sưu tập và bộ lọc tìm kiếm.

Lọc sản phẩm

Khi bật tính năng lọc Bộ sưu tập và tìm kiếm, tùy chọn bộ lọc sẽ hiển thị phía trên sản phẩm đăng tải trong cửa hàng trực tuyến. Không có giới hạn số lượng tiêu chí bộ lọc mà khách hàng có thể chọn. Sau khi khách hàng chọn tùy chọn bộ lọc, danh sách kết quả những sản phẩm đã lọc sẽ tự động cập nhật để hiển thị các sản phẩm phù hợp với tiêu chí của khách hàng.

Hình ảnh trang chủ cửa hàng trực tuyến hiển thị các tùy chọn bộ lọc bên dưới tiêu đề tên

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí