Thêm lọc cửa hàng

Bộ lọc của cửa hàng cho phép bạn thiết lập tính năng lọc sản phẩm trên trang tìm kiếm và trang bộ sưu tập. Khi bạn bật tính năng lọc, khách hàng có thể lọc sản phẩm theo tình trạng còn hàng, loại sản phẩm, màu sắc hoặc các tùy chọn khác để tìm sản phẩm họ quan tâm nhất.

Ứng dụng Shopify Search & Discovery

Tùy chỉnh bộ lọc trong cửa hàng bằng ứng dụng Shopify Search & Discovery. Ứng dụng này cũng giúp bạn tùy chỉnh kết quả tìm kiếm và đề xuất sản phẩm để bạn có thể kiểm soát tốt hơn cách khách hàng khám phá sản phẩm. Tìm hiểu cách tùy chỉnh bộ lọc bằng ứng dụng này.

Kiểm tra xem chủ đề của bạn có hỗ trợ bộ lọc hay không

Để sử dụng bộ lọc, bạn cần cài đặt chủ đề Online Store 2.0.

Bạn có thể xác định xem chủ đề có hỗ trợ tính năng lọc hay không bằng cách mở Cửa hàng trực tuyến > Menu điều hướng trong trang quản trị Shopify. Nếu chủ đề không hỗ trợ tính năng lọc, thông báo sẽ hiển thị trong mục Bộ lọc bộ sưu tập và tìm kiếm. Bạn vẫn có thể tạo bộ lọc cho cửa hàng nhưng các bộ lọc này sẽ không hiển thị trong cửa hàng trực tuyến trừ khi chủ đề của bạn hỗ trợ tính năng này.

Hiển thị bộ lọc

Các chủ đề hỗ trợ tính năng lọc bao gồm cài đặt mục cho phép bạn kích hoạt hoặc hủy kích hoạt tính năng lọc cho cửa hàng trực tuyến.

Đối với chủ đề do Shopify phát triển, cài đặt này nằm trong mục Lưới sản phẩm của trang Bộ sưu tập và trong mục Kết quả tìm kiếm của trang Tìm kiếm.

Sau khi khách hàng chọn tùy chọn bộ lọc, danh sách kết quả những sản phẩm đã lọc sẽ tự động cập nhật để hiển thị các sản phẩm phù hợp với tiêu chí của khách hàng.

Hình ảnh cửa hàng trực tuyến hiển thị các tùy chọn lọc bên dưới tiêu đề

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí