Ngôn ngữ và từ ngữ trong chủ đề

Bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến bằng cách thay đổi văn bản mặc định trong chủ đề. Ví dụ: bạn có thể thay đổi "Giỏ hàng" thành "Giỏ" hoặc "Hết hàng" thành "Không còn hàng".

Một số chủ đề còn cung cấp nhiều tùy chọn ngôn ngữ. Những chủ đề này bao gồm bản dịch toàn bộ nội dung văn bản trong cửa hàng trực tuyến như thông tin liên hệ, thông tin giỏ hàng và thanh toán. Đối với chủ đề có nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ chủ đề một cách dễ dàng. Nếu chủ đề không có ngôn ngữ bạn muốn, bạn có thể tự tạo bản dịch.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí