Dịch chủ đề

Bạn có thể kích hoạt nhiều ngôn ngữ trên trang quản trị Shopify để khách hàng trên toàn thế giới có thể xem nội dung bằng tiếng mẹ đẻ của họ.

Đối với chủ đề tương thích với chế độ bán hàng bằng nhiều ngôn ngữ, bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của chủ đề mặc địnhthêm ngôn ngữ khác để khách hàng lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của họ. Nếu chủ đề không có ngôn ngữ bạn muốn, hoặc nếu bạn muốn chỉnh sửa bản dịch mặc định, bạn có thể tự tạo bản dịch.

Tạo bản dịch cho chủ đề

Bạn có thể dịch và bản địa hóa cửa hàng để thay đổi ngôn ngữ của chủ đề. Bạn có thể thêm bản dịch của chính mình bằng cách cài đặt ứng dụng Translate & Adapt của Shopify, sử dụng tác vụ xuất/nhập CSV hoặc sử dụng ứng dụng bên thứ ba.

Các loại nội dung có thể dịch

Có ba loại nội dung cơ bản có thể bạn muốn dịch:

Bạn có thể dịch từng phần văn bản bằng cách nhập bản dịch vào các trường văn bản.

Bạn không phải dịch tất cả các trường trong chủ đề. Thay đổi của bạn được tự động lưu và bạn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào. Bạn có thể truy cập vào bất cứ bản dịch hiện có nào nếu bạn muốn thay đổi.

Nếu bạn không dịch một trường, ngôn ngữ mặc định dành cho chủ đề sẽ được sử dụng.

Bạn có thể dịch trực tiếp văn bản thuần, nhưng cần cẩn thận hơn khi dịch khối văn bản chứa HTML hoặc Liquid.

Dịch văn bản thuần

Đối với phần lớn văn bản trong cửa hàng trực tuyến, bạn không cần sử dụng HTML hoặc Liquid. Khi nhập bản dịch cho một khối văn bản thuần, tất cả những gì bạn cần làm là thay thế văn bản bằng văn bản tương đương bằng ngôn ngữ khác.

Khối văn bản chứa HTML

Nếu khối văn bản chứa HTML, bạn sẽ nhìn thấy cặp dấu ngoặc nhọn ( < > ) trước và sau từ hoặc cụm từ.

Bạn cần hiểu rõ cách dùng HTML trong khối đang dịch. Cho dù phải để phần lớn nội dung bằng ngôn ngữ gốc là tiếng Anh, có thể bạn sẽ phải dịch một số từ tiếng Anh bên ngoài dấu ngoặc nhọn.

Thường dùng các khối văn bản chứa HTML vì những lý do sau:

Dịch tên liên kết HTML

Liên kết HTML trong thẻ bắt đầu bằng <a href= và kết thúc bằng </a>.

Bạn chỉ được dịch tên liên kết và không được dịch các bộ phận khác của liên kết. Tên liên kết là phần duy nhất của liên kết khách hàng xem được.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

Trong ví dụ này, bạn sẽ thay thế những từ Continue, browsinghere bằng bản dịch phù hợp.

Không được dịch địa chỉ đích (còn được gọi là đích) trong liên kết. Địa chỉ đích là nơi khách hàng truy cập khi họ nhấp vào liên kết. Địa chỉ đích luôn hiển thị trong dấu ngoặc kép và dẫn đến địa chỉ web cụ thể. Trong liên kết mẫu, địa chỉ đích là /collections/all.

Dịch văn bản được định dạng HTML

HTML đôi khi được sử dụng để nhấn mạnh hoặc thêm định dạng cho văn bản hoặc cụm từ hoặc để hiển thị kí hiệu. Bạn chỉ cần dịch các từ được HTML định dạng và không cần dịch mã hoặc thẻ. Xem ví dụ để đảm bảo bạn hiểu những gì cần dịch và những gì cần giữ nguyên.

Ví dụ về định dạng HTML

Trong ví dụ sau, thẻ <strong> được sử dụng để hiển thị văn bản in đậm:

<strong>On Sale</strong>

Trong trường hợp này, bạn chỉ cần dịch từ On Sale.

Trong ví dụ sau, mã HTML &larr;&rarr; được sử dụng để tạo kí hiệu mũi tên trái và phải:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Tại đây, bạn chỉ cần dịch cụm từ Previous ProductNext Product.

Trong ví dụ sau, thẻ HTML <strong> được sử dụng để hiển thị tên tệp collection-sidebar.liquid in đậm.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Tên tệp này là tệp mẫu Liquid. Bạn chỉ phải dịch tên tệp trong trường hợp cần khớp với tên của chính tệp đó. Ví dụ: Nếu tự tạo tệp riêng, có thể bạn cần thay đổi tên tệp trong HTML.

Không bao giờ dịch thẻ HTML hoặc mã kí hiệu. Những mục này được trình duyệt sử dụng và không hiển thị với khách hàng.

Khối văn bản chứa Liquid

Không được dịch thẻ, đối tượng hoặc bộ lọc Liquid.

Liquid là ngôn ngữ mẫu điều khiển giao diện trang web trong các ngữ cảnh khác nhau. Nội dung Liquid luôn nằm trong một trong những bộ kí hiệu sau:

  • {{}}
  • {%%}
  • {%--%}

Ví dụ:

Posted on {{ date }}

Trong ví dụ này, bạn sẽ chỉ dịch văn bản xung quanh Liquid và không dịch {{ date }}.

Đây là một ví dụ về trường văn bản sử dụng kết hợp văn bản thuần, HTML và Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Mặc dù ví dụ này có vẻ phức tạp, phần duy nhất bạn cần dịch là từ on.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí