Översätta teman

Du kan aktivera flera språk från din Shopify-admin så att kunder över hela världen kan se innehåll på sitt modersmål.

För teman som är kompatibla med försäljning på flera språk kan du ändra standardtemaspråket och lägga till andra språk så att kunder kan välja önskat språk.Om ditt tema inte har det språk du vill ha eller om du vill redigera standardöversättningarna kan du skapa översättningarna själv.

Skapa en översättning för ditt tema

Du kan översätta och lokalisera din butik för att ändra språket för ditt tema. Du kan lägga till egna översättningar genom att installera Shopifys Translate & Adapt-app, använda CSV-export/import eller genom att använda en tredjepartsapp.

Typer av innehåll som kan översättas

Det finns tre grundläggande typer av innehåll som du kanske vill översätta:

Du kan översätta varje textstycke genom att skriva in översättningar i textfälten.

Du behöver inte översätta alla fält i ditt tema. Dina ändringar sparas automatiskt och du kan sluta när som helst. Du kan komma åt en befintlig översättning om du vill göra ändringar.

Standardspråket för temat används om du lämnar ett fält tomt.

Du kan översätta oformaterad text direkt, men var extra försiktig när du översätter textblock som innehåller HTML eller Liquid.

Översätta oformaterad text

För det mesta av texten i din webbutik behöver du inte använda HTML eller Liquid. Det enda du behöver göra när du skriver in en översättning av en oformaterad text är att ersätta texten med dess motsvarighet på det andra språket.

Textblock som innehåller HTML

Om ett textblock innehåller HTML så finns det ett par vinkelparenteser ( < > ) runt ord eller fraser.

Du måste förstå hur HTML används i det block som du översätter. Även om du måste lämna en stor del av innehållet på engelska kan det finnas vissa engelska ord utanför vinkelparenteserna som du behöver översätta.

Textblock som innehåller HTML används vanligtvis för att:

Översätta HTML-länknamn

En HTML-länk är omgiven av taggar som inleds med <a href= och slutar med </a>.

Du ska endast översätta länkens namn och inte dess övriga komponenter. Länknamnet är den enda delen av länken som dina kunder kommer att se.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

I det här exemplet ersätts orden fortsätt, bläddring och här med en lämplig översättning.

Översätt aldrig destinationsadressen (även känd som målet) i en länk. Destinationsadressen är den plats kunden hamnar på när den klickar på länken. Den visas alltid i citattecken och pekar mot en specifik webbadress. I exempellänken är destinationsadressen /collections/all.

Översätta HTML-text

HTML används ibland för att lägga tonvikt vid eller formatera ord eller fraser, eller för att visa symboler. Du ska endast översätta orden som formateras genom HTML utan att redigera koderna eller taggarna. Se över exemplen för att säkerställa att du förstår vad du ska översätta och vad som bör lämnas oförändrat.

Exempel på HTML-formatering

I följande exempel används taggarna <strong> för att visa text i fet stil:

<strong>On Sale</strong>

I det här fallet översätter du endast orden på rea.

I följande exempel används HTML-koderna &larr; och &rarr; för att generera pilsymboler till höger och vänster:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Här översätter du endast fraserna föregående produkt och nästa produkt.

I följande exempel används <strong>-HTML-taggar för att visa filnamnet collection-sidebar.liquid i fet stil.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Filnamnet här är en Liquid-mallfil. Du bör endast översätta filnamnet om det är nödvändigt för att namnet ska överensstämma med själva filen. Om du till exempel har skapat egna filer kan du behöva ändra filnamnet i HTML.

Översätt aldrig HTML-taggar eller symbolkoder. Din webbläsare använder dessa, men kunder kan inte se dem.

Textblock som innehåller Liquid

Översätt aldrig Liquid-taggar, -objekt eller -filter.

Liquid är mallspråket som styr webbplatsens utseende i olika sammanhang. Liquid-innehåll är alltid inneslutet i en av följande symboluppsättningar:

  • {{ and }}
  • {% and %}
  • {%- and -%}

Till exempel:

Posted on {{ date }}

I det här exemplet översatter du endast texten runt Liquid-innehållet, och inte {{ date }}.

Här är ett exempel på ett textfält som använder en kombination av oformaterad text, HTML och Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Även om det här exemplet kanske ser komplext ut, så är ordet on det enda du behöver översätta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis