Översätta teman

Vissa teman har fler än ett språkalternativ även om standardspråket är engelska. Dessa teman inkluderar översättningar av allt textinnehåll i din webbutik, till exempel kontaktinformation, varukorgen och utcheckningsinformation.

Du kan byta temaspråk om ditt tema finns tillgängligt på flera språk. Du kan själv skapa översättningar om ditt tema inte finns tillgängligt på det språk du önskar.

Du kan ha ett språk aktivt i din webbshop.

Tips! Om du använder ett av Shopifys gratisteman inkluderar det även en spansk översättning av dina e-postaviseringar.

Välj ett språk för ditt tema

Du kan välja ett språk för ditt publicerade tema. Du måste publicera ditt tema innan du följer dessa steg om temat du vill översätta inte är publicerat.

Steg:

 1. Klicka på Åtgärder > Redigera språk för ditt publicerade tema.

 2. Klicka på Ändra temaspråk.

 3. Klicka på rullgardinsmenyn Språk för att se alla språk som finns tillgängliga för temat.

 4. Välj önskat språk och klicka sedan på Spara. Skapa en ny översättning för ditt tema om det språk du vill använda inte finns.

Observera! Du kan även gå till betalningsinställningarna och välja vilket språk som ska gälla i utcheckningskassan.

Skapa en översättning för ditt tema

Du kan skapa anpassade översättningar för ditt publicerade tema. Du måste publicera ditt tema innan du följer dessa steg om temat du vill översätta inte är publicerat.

I vissa teman har du endast möjlighet att översätta kassa- och systemmeddelanden. Skapa en lokal fil för temat om du behöver översätta ett sådant tema i dess helhet.

Steg:

 1. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Redigera språk för ditt publicerade tema.

 2. Klicka på Ändra temaspråk.

 3. Från rullgardinsmenyn Språk väljer du Andra språk.

 4. Välj från den andra och tredje rullgardinsmenyn enligt följande:

- **Language**: Choose a language.
- **Region**: Choose a specific region (if applicable), **All** to select all regional variations, or **Custom** to create a custom name for the language version that you're creating.
 1. Klicka på Spara.

 2. Ange översättningar för din tematext med hjälp av språkredigeraren. Dina ändringar sparas automatiskt.

 3. Du kan söka efter ofullständiga översättningar för att säkerställa att du har skapat fullständiga översättningar för allt ditt textinnehåll.

Använd språkredigeraren för att lägga till översatt innehåll

Du kan granska och uppdatera vilket språk som helst i ditt tema, oavsett om du har skapat översättningen själv eller om den följde med nedladdningen.

Du måste lägga till översatt innehåll i textblock när du skapar eller uppdaterar översättningar:

Hitta innehållet du vill översätta

Du kan använda språkredigeraren för att hitta textinnehåll i ditt tema som du vill översätta.

Innehållstyper

Det finns tre grundläggande typer av innehåll som du kanske vill översätta:

Du kan översätta varje textstycke genom att skriva in översättningar i textfälten.

Du behöver inte översätta alla fält i ditt tema. Dina ändringar sparas automatiskt och du kan sluta när som helst. Du kan komma åt en befintlig översättning om du vill göra ändringar.

Standardspråket för temat används om du lämnar ett fält tomt.

Du kan översätta oformaterad text direkt, men var extra försiktig när du översätter textblock som innehåller HTML eller Liquid.

Översätta oformaterad text

För det mesta av texten i din webbutik behöver du inte använda HTML eller Liquid. Det enda du behöver göra när du skriver in en översättning av en oformaterad text är att ersätta texten med dess motsvarighet på det andra språket.

Textblock som innehåller HTML

Om ett textblock innehåller HTML så finns det ett par vinkelparenteser ( < > ) runt ord eller fraser.

Det är viktigt att du förstår hur HTML används i det block du översätter. Även om du måste lämna en stor del av innehållet på engelska kan det finnas vissa engelska ord inuti HTML-taggarna som du behöver översätta inuti HTML-taggarna.

Textblock som innehåller HTML används vanligtvis för att:

Översätta HTML-länknamn

En HTML-länk är omgiven av taggar som inleds med <a href= och slutar med </a>.

Du ska endast översätta länkens namn och inte dess övriga komponenter. Länknamnet är den enda delen av länken som dina kunder kommer att se.

Continue browsing <a href="/collections/all">here</a>.

I det här exemplet ersätts orden fortsätt, bläddring och här med en lämplig översättning.

Översätt aldrig destinationsadressen (även känd som målet) i en länk. Destinationsadressen är den plats kunden hamnar på när den klickar på länken. Den visas alltid i citattecken och pekar mot en specifik webbadress. I exempellänken är destinationsadressen /collections/all.

Översätta HTML-text

HTML används ibland för att lägga tonvikt vid eller formatera ord eller fraser, eller för att visa symboler. Du ska endast översätta orden som formateras genom HTML utan att redigera koderna eller taggarna. Se över exemplen för att säkerställa att du förstår vad du ska översätta och vad som bör lämnas oförändrat.

Exempel på HTML-formatering

I följande exempel används taggarna <strong> för att visa text i fet stil:

<strong>On Sale</strong>

I det här fallet översätter du endast orden på rea.

I följande exempel används HTML-koderna &larr; och &rarr; för att generera pilsymboler till höger och vänster:

&larr; Previous Product
Next Product &rarr;

Här översätter du endast fraserna föregående produkt och nästa produkt.

I följande exempel används <strong>-HTML-taggar för att visa filnamnet collection-sidebar.liquid i fet stil.

Add a type to your products for this list to build itself. All lists are created
in <strong>collection-sidebar.liquid</strong>

Filnamnet här är en Liquid-mallfil. Du bör endast översätta filnamnet om det är nödvändigt för att namnet ska överensstämma med själva filen. Om du till exempel har skapat egna filer kan du behöva ändra filnamnet i HTML.

Översätt aldrig HTML-taggar eller symbolkoder. Din webbläsare använder dessa, men kunder kan inte se dem.

Textblock som innehåller Liquid

Översätt aldrig Liquid-taggar, -objekt eller -filter.

Liquid är mallspråket som styr webbplatsens utseende i olika sammanhang. Liquid-innehåll är alltid inneslutet i en av följande symboluppsättningar:

 • {{ and }}
 • {% and %}
 • {%- and -%}

Till exempel:

Posted on {{ date }}

I det här exemplet översatter du endast texten runt Liquid-innehållet, och inte {{ date }}.

Här är ett exempel på ett textfält som använder en kombination av oformaterad text, HTML och Liquid:

<strong>{{ author }}</strong> on {{ date }}

Även om den här texten kanske ser komplex ut, är ordet on det enda du behöver översätta.

Granska eller uppdatera en översättning

Du kan se och redigera en översättning när den är tillgänglig i ditt tema. Till exempel kan du fortsätta göra ändringar om en översättning som du skapade är ofullständig.

Så här ser och granskar du en översättning:

 1. Hitta det tema du vill redigera och klicka sedan på Åtgärder > Redigera språk.

Lägg till i översättningarna på det aktuella språket eller klicka på Ändra temaspråk för att välja ett annat språk i språkredigeraren.

Sök efter en översättning för saknade eller slutförda fält

Om ett språk visas som Ofullständigt i språkredigeraren har vissa textfält ännu inte översatts. Dessa fält visas på temats standardspråk om du inte översätter dem.

Om du arbetar med en ny översättning kan du göra en enkel sökning för att snabbt hitta alla de saknade fälten eller för att granska dem som du redan har slutfört.

Steg:

 1. Hitta det tema du vill redigera och klicka sedan på Åtgärder > Redigera språk.

 2. Klicka på filtrera den här sidan.

 3. Klicka på filtrera översättningar.

 4. Välj Saknade eller Slutförda från den andra rullgardinsmenyn.

 5. Klicka på Lägg till filter.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis