Lägg till ett avsnitt för rekommenderade produkter

Du kan lägga till ett avsnitt till dina produktsidor som visar en automatiskt genererad lista över produktrekommendationer. Om du visar upp rekommenderade produkter för kunderna kommer de lättare upptäcka nya produkter, vilket kan bidra till att öka försäljningen i webbutiken.

Rubrikavsnittet och layouten i avsnittet produktrekommendationer avgörs av ditt tema.

Förstå produktrekommendationer

Produktrekommendationerna baseras på produkter som vanligtvis köps tillsammans eller på produkter i relaterade produktserier. Produktrekommendationer blir mer korrekta över tid allteftersom mer information om ordrar och produkter blir tillgänglig.

Läs mer om data som används för produktrekommendationer från Shopifys temautvecklingsdokumentation.

Anpassa produktrekommendationer

Produktrekommendationer är ett avsnitt på din produktsida i webbutik 2.0-teman. Du kan anpassa utseendet på dina produktrekommendationer för att inkludera titel, pris, säljare och en kort beskrivning, eller ta bort den helt från dina produktsidor. Du kan bara ha ett avsnitt för produktrekommendationer.

När du lägger till produktrekommendationer kan du välja vilken information som ska visas. Temablocken som finns tillgängliga för produktrekommendationer är titel, pris, kort beskrivning och säljare.

Steg:

  1. Välj Produkter > Standardprodukt för att ladda mallen i temaredigeraren.
  2. Gör något av följande:

    • Klicka på Produktrekommendationer om din produktsida har ett avsnitt för produktrekommendationer.
    • Om din produktsida inte har ett avsnitt för produktrekommendationer klickar du på + Lägg till avsnitt och väljer sedan Produktrekommendationer.
  3. Klicka på + Lägg till block och välj sedan de block som du vill visa för dina kunder.

  4. Klicka på Spara.

Du kan inaktivera produktrekommendationer genom att klicka på ögonsymbolen. Inaktivering av produktrekommendationer döljer avsnittet från din produktlistning men tar inte bort det.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis