Lägga till ett avsnitt för relaterade produkter

Du kan lägga till ett avsnitt på dina produktsidor som visar en lista över relaterade produkter som automatiskt genereras eller ställs in manuellt av dig med appen Shopify Search and Discovery. Läs om hur du kan anpassa relaterade produkter med appen.

Att visa upp relaterade produkter för kunder gör det lättare för dem att upptäcka nya produkter, vilket kan bidra till att öka försäljningen i webbshoppen.

Rubrikavsnittet och layouten för avsnittet relaterade produkter avgörs av ditt tema.

Förstå relaterade produkter

Relaterade produkter baseras på produkter som vanligtvis köps tillsammans, har en liknande produktbeskrivning eller produkter i relaterade produktkategorier. Relaterade produkter blir mer exakta över tid vartefter mer order- och produktinformation blir tillgänglig.

Läs mer om data som används för relaterade produkter utvecklingsdokumentationen för Shopify-temat.

Anpassa utseendet på relaterade produkter

Relaterade produkter är ett avsnitt på dina produktsidor i Online Store 2.0-teman. Uppgradera ditt tema om du använder ett tema som inte är kompatibelt med Online Store 2.0. Du kan anpassa utseendet på dina relaterade produkter för att inkludera titel, pris, säljare och en kort beskrivning, eller dölja den från dina produktsidor. Du kan endast ha ett avsnitt för relaterade produkter på en produktsida åt gången.

Steg:

Du kan inaktivera relaterade produkter genom att klicka på ögonsymbolen. Inaktivering av relaterade produkter döljer avsnittet från din produktlistning men tar inte bort det.

Inställningar för relaterade produkter

Du kan anpassa hur dina relaterade produkter visas för kunden. De relaterade produkterna genereras automatiskt baserat på produkter som vanligtvis köps tillsammans, har en liknande produktbeskrivning eller är produkter i relaterade produktkategorier och blir mer exakta över tid allt eftersom mer order- och produktinformation blir tillgänglig.

Inställningarna för avsnittet relaterade produkter
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Färgschema Bakgrundsfärg för avsnittet med relaterade produkter. Välj mellan Nyans 1, Nyans 2, Bakgrund 1, Bakgrund 2 eller Inverterad.
Bildförhållande Bildförhållandet för bilderna av de rekommenderade produkterna:
 • Anpassa efter bild (standard) - Använder bildernas format. Det förhindrar att bilden beskärs.
 • Porträtt – Beskär bilderna till förhållandet 2:3.
 • Square – Beskär bilderna till förhållandet 1:1.
Bildform Välj en av följande bildformer för dina produktbilder:
 • Standard – ändrar produktbilden till en rektangulär form.
 • Båge – kröker den övre delen av produktbilden.
 • Droppe – rundar produktbilden till en av de sex droppformerna som har en unik animering vid hovring.
 • Vänster sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt vänster.
 • Höger sparrtecken – gör produktbilden sparrformad med en skarp böjning åt höger.
 • Diamant – ger produktbilden en fyrsidig diamantform.
 • Parallellogram – ändrar produktbilden så att den får en form med två par av parallella streck.
 • Rund – ger produktbilden rundade kanter och gör den rund eller oval med en unik animering vid hovring.
Visa andra bild på hovring När kunden rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
Visa säljare Visar säljare av produkterna.
Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet omdömen inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Kräver också en produktomdömesapp och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
Utfyllnad för avsnitt Lägger till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet med relaterade produkter. Använd skjutreglaget för att lägga till utrymme på mellan 0 px och 100 px ovanför eller under avsnittet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis