Lägga till ett avsnitt för relaterade produkter

Du kan lägga till ett avsnitt på dina produktsidor som visar en lista över relaterade produkter som automatiskt genereras eller ställs in manuellt av dig med appen Shopify Search and Discovery. Läs om hur du kan anpassa relaterade produkter med appen.

Att visa upp relaterade produkter för kunder gör det lättare för dem att upptäcka nya produkter, vilket kan bidra till att öka försäljningen i webbshoppen.

Rubrikavsnittet och layouten för avsnittet relaterade produkter avgörs av ditt tema.

Förstå relaterade produkter

Relaterade produkter baseras på produkter som vanligtvis köps tillsammans, har en liknande produktbeskrivning eller produkter i relaterade produktkategorier. Relaterade produkter blir mer exakta över tid vartefter mer order- och produktinformation blir tillgänglig.

Läs mer om data som används för relaterade produkter utvecklingsdokumentationen för Shopify-temat.

Anpassa utseendet på relaterade produkter

Relaterade produkter är ett avsnitt på dina produktsidor i Online Store 2.0-teman. Uppgradera ditt tema om du använder ett tema som inte är kompatibelt med Online Store 2.0. Du kan anpassa utseendet på dina relaterade produkter för att inkludera titel, pris, säljare och en kort beskrivning, eller dölja den från dina produktsidor. Du kan endast ha ett avsnitt för relaterade produkter på en produktsida åt gången.

Steg:

  1. Välj Produkter > Standardprodukt för att ladda mallen i temaredigeraren.
  2. Gör något av följande:

    • Klicka på Relaterade produkter om din produktsida har ett avsnitt för Relaterade produkter.
    • Om din produktsida inte har ett avsnitt för relaterade produkter klickar du på + Lägg till avsnitt och väljer sedan Relaterade produkter.
  3. Klicka på Spara.

Du kan inaktivera relaterade produkter genom att klicka på ögonsymbolen. Inaktivering av relaterade produkter döljer avsnittet från din produktlistning men tar inte bort det.

Inställningar för relaterade produkter

Du kan anpassa hur dina relaterade produkter visas för kunden. De relaterade produkterna genereras automatiskt baserat på produkter som vanligtvis köps tillsammans, har en liknande produktbeskrivning eller är produkter i relaterade produktkategorier och blir mer exakta över tid allt eftersom mer order- och produktinformation blir tillgänglig.

Inställningarna för avsnittet relaterade produkter
Inställning Beskrivning
Rubrik Avsnittets titel.
Färgschema Bakgrundsfärg för avsnittet med relaterade produkter. Välj mellan Nyans 1, Nyans 2, Bakgrund 1, Bakgrund 2 eller Inverterad.
Bildförhållande Avgör bildförhållandet för produktkortsbilden. Välj mellan "Anpassa efter bild" (standard), stående eller kvadratisk.
Visa andra bild på hovring När kunden rör markören över produktbilden visas den andra produktbilden, det finns en sådan.
Visa säljare Visar säljare av produkterna.
Visa produktbetyg Visar det genomsnittliga produktbetyget i stjärnor, med antalet recensioner inom parentes, till exempel: ★★★★★ (8). Det krävs också en app för produktomdömen, till exempel Shopify Product Reviews och metafältsdefinitioner för reviews.rating_count och reviews.rating.
Utfyllnad för avsnitt Lägg till utrymme högst upp eller längst ner i avsnittet med relaterade produkter. Använd skjutreglaget för att lägga till mellan 0 px och 100 px utrymme ovanför eller under avsnittet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis