Tillgänglighet för teman

När du anpassar ditt tema gör du design- och innehållsval som hjälper till att göra din webbshop tillgänglig. En tillgänglig webbplats är utformad på sådant sätt att alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, kan använda den. Att göra val för din webbshop med tillgänglighet i åtanke kan hjälpa dig att tillhandahålla en inkluderande upplevelse för alla dina kunder.

Riktlinjerna nedan skapades mot bakgrund av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Eftersom att det finns många faktorer att ta hänsyn till vid skapande av en tillgänglig webbplats så krävs det mer än att enbart följa riktlinjerna för att garantera en fullständigt tillgänglig webbplats. Du kan läsa mer om webbtillgänglighet om du besöker WCAG-webbplatsen eller genom att se resurserna som listas nedan.

Texttillgänglighet

Det är viktigt att texten i din webbutik är läsbar för kunder som har nedsatt syn eller svårigheter att läsa kompakt brödtext.

Färgkontrast

När du redigerar färgerna i din webbutik ska du se till att all text är tillgänglig för kunder som är färgblinda eller har nedsatt syn. Dessa kunder är beroende av adekvat färgkontrast för att visuellt kunna urskilja olika element. Du kan använda ett onlineverktyg för kontrastförhållanden för att kontrollera kontrasten i de olika delarna av din butik.

I exemplet nedan har texten ett kontrastförhållande på 2.4:1 mot bakgrunden, vilket gör den svårläst för vissa kunder.

Ett block av ljusgrå text och en matt vit bakgrund.

I nästa exempel har texten ett kontrastförhållande på 4.8:1, vilket gör den lättläst för många kunder.

Ett block av mörkgrå text mot en matt vit bakgrund.

Granska kontrast för all text, inklusive brödtext, rubriker, länkar och formulärfält. Använd följande riktlinjer:

 • Färgen på brödtext och knapptext bör ha ett kontrastförhållande på minst 4.5:1 mot dess bakgrund.
 • Färgen på rubriker och annan stor text (teckenstorlek 24 px och större) har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot dess bakgrund.
 • Färgen på all text över bilder, inklusive bildspel, banners och videor, har tillräckliga kontrastförhållanden mot dess bakgrund. Kontrasten är minst 3:1 för stor text (teckenstorlek 24 px och större). Kontrasten är minst 4.5:1 för mindre text.
 • Färgen på element som inte är av textkaraktär, inklusive kantlinjer till inmatningsfält och ikoner, har ett kontrastförhållande på minst 3:1 mot bakgrunden.

Textrubriker

När du använder RTF-redigeraren för att lägga till rubriker på dina sidor är det viktigt att hålla dem i rätt ordningsföljd (1–6). Tekniska hjälpmedel använder rubriker för att kommunicera hur sidoinnehållet är strukturerat. Det kan vara förvirrande för användare om man hoppar över nivåer, t.ex. om rubriknivå 2 följs av rubriknivå 4. Använd följande riktlinje:

 • Ange rubriker i rätt ordning och hoppa inte över rubriksnivåer.

Textstorlek och textjustering

När du redigerar temats typografiinställningar ska du se till att göra texten tillräckligt stor så att kunder enkelt kan läsa den.

Text bör dessutom ha konsekvent mellanrum mellan ord och bokstäver så att den blir lättläst. I exemplet nedan är texten marginaljusterad, vilket skapar inkonsekvent avstånd mellan ord.

Ett block av marginaljusterad text. Varje textrad fyller utrymmet från den ena marginalen till den andra och skapar ett inkonsekvent avstånd mellan olika ord.

I nästa exempel är texten vänsterjusterad, vilket skapar konsekvent avstånd mellan ord.

Ett block av vänsterjusterad text. Avståndet mellan varje ord är konsekvent.

Använd följande riktlinjer när du anpassar teckenstorlek och textjustering:

 • Minsta teckenstorlek för brödtext motsvarar 16 px.
 • Textjustering är inte motiverad. Justerad text skapar inkonsekvent avstånd mellan ord.

Observera! Olika teckensnittsfamiljer kan verka jämförelsevis små eller stora, även om de har samma teckenstorlek. Använd en större storlek om det typsnitt du använder verkar mindre än vad andra typsnitt gör i 16 px.

Textlänkar

Se till att alla länkar som du bifogar i din text kan identifieras av alla dina kunder. Eftersom vissa kunder har svårt att urskilja färger kan du inte förlita dig på att en färgändring ska vara tillräcklig för att det ska gå att särskilja en länk från vanlig text. Texten ska strykas under så att den inte är beroende av färgändringen för att kommunicera att texten är en länk.

Se till att du inte tar bort textlänkstilar om du redigerar temats stilmall. Använd följande riktlinje:

 • Textlänkar är antingen understrukna eller har en annan visuell skillnad än vanlig text.

Alternativ text för bilder

När du lägger till bilder i din webbutik är det viktigt att göra dem tillgängliga för kunder som är blinda eller har synfel. Du kan göra detta genom att lägga till alternativ text som exakt beskriver varje bild. Kunder som använder skärmläsare förlitar sig på alternativ text för att tolka bildinnehållet i din webbutik.

Du kan lägga till alttext till dina produktbilder från Shopify-administratören. Du kan lägga till alttext till de andra bilderna i ditt tema från temaredigeraren.

När du lägger till alternativ text till en bild kan du låtsas att du beskriver bilden för en person som blundar. Hjälp personen att visualisera. Sättet du beskriver en bild på beror även på din webbsidas sammanhang. Till exempel kan du beskriva en bild på ett sätt om ditt företag är en resebyrå, och ett annat om ditt företag i stället är en friluftsbutik. Ta följande bild som exempel:

Två ryggsäcksbärande vänner håller armarna om varandra och blickar ut över havet

Om du har en resebyrå kan du nämna landet och regionen som de två vännerna besöker och namnet på havet som vännerna blickar ut över. Om du i stället äger en friluftsbutik kanske du fokuserar på varumärkena på de två vännernas ryggsäckar.

Ett exempel på en dålig alternativ text om du äger en resebyrå kan vara "Två vänner framför havet." För samma resebyrå kan ett exempel på en bra alternativ text vara "Två vänner reser i Lagos, Portugal, och ser ut över sandstranden Praia do Camilo en solig dag."

Bildspels- och videotillgänglighet

När du lägger till videor till din webbutik ska du se till att du tillgodoser behovet hos kunder med nedsatt syn, som är döva eller har nedsatt hörsel samt kunder som lider av vestibulära sjukdomar.

Vissa av dessa kunder är beroende av text-till-tal-förmågan hos skärmläsaren, som läser webbplatsens innehåll högt. Ytterligare ljud från videor och musik, särskilt när det kommer oväntat, kan göra upplevelsen jobbig. För kunder som är döva eller har nedsatt hörsel är det en bra idé att lägga till dold textning till dina videor så att dessa kunder kan få tillgång till innehållet.

Kunder med vestibulära sjukdomar kan bli yra av rörligt innehåll. På grund av detta är det viktigt att bildspel och videor inte spelas upp automatiskt.

Bildspel

Använd följande riktlinjer när du lägger till ett bildspel i din webbutik:

 • Bildspel spelas inte upp automatiskt.
 • Bildspel som spelas upp automatiskt inkluderar en inställning som kunder kan använda för att pausa eller stoppa bildspelet.

Videor

Använd följande riktlinjer när du lägger till en video i din webbutik:

 • Videor spelas inte upp automatiskt.
 • Ljudet stängs av om videor spelas upp automatiskt.
 • För videor som inkluderar ljud är videon fullt synlig och störs inte av andra sidelement. Detta gör att dold textning förblir synlig.
 • Textåtergivningar finns tillgängliga för videor som inkluderar dialog. Dessa är antingen inkluderade på sidan eller i en länk till en separat sida.

Dessa riktlinjer gäller även för videor som är med i ett bildspel.

Tangentbordsstöd

Kunder med nedsatt syn eller motorisk förmåga kanske använder ett tangentbord för att navigera och slutföra åtgärder online. Dessa kunder är beroende av att en visuell indikator kommunicerar var deras tangentbordsfokus finns på en webbplats. I exemplet nedan har fältet E-post en visuell fokusindikator:

En inloggningsskärm i en webbutik som visar formulärfält för E-postadress och lösenord. E-postfältet har en blå kontur.

Se till att inte ta bort tangentbordsfokusens stil från några sidelement om du redigerar temats stilmall. Använd följande riktlinje:

 • Alla interaktiva sidelement har en tydlig visuell indikator när de har tangentbordsfokus. Dessa element innefattar länkar, knappar och formulärfält.

Resurser

Se följande resurser om du vill lära dig mer om webbtillgänglighet inom de ämnen som diskuteras i denna artikel.

Färgkontrastresurser

Textresurser

Resurser för alternativ text

Bildspel och videoresurser

Resurser för tangentbordssupport

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis