Lägg till butiksfiltrering

Med skyltfönsterfilter kan du ställa in produktfiltrering på dina sök- och produktseriesidor. När du aktiverar filtrering kan kunder filtrera dina produkter efter tillgänglighet, produkttyp, färg eller andra alternativ för att hitta de produkter som intresserar dem mest.

Kontrollera om ditt tema stöder filtrering

Butiksfiltrering ingår i alla teman för Online Store 2.0.

Du måste installera ett tema för Online Store 2.0 för att kunna använda filter. Om ditt tema för Online Store 2.0 är installerat men inte används kan du fortfarande visa och ställa in filtreringsalternativ för din butik, men kunderna kommer inte se dessa alternativ.

Du kan fastställa om ditt tema stöder filtrering genom att gå till Webbutik > Navigering i din Shopify-administratör. Om ditt tema inte stöder filtrering visas ett meddelande i avsnittet Filter för produktserie och sökning. Du kan fortfarande skapa filter för din butik, men de visas inte i din webbutik såvida inte ditt tema stöder funktionen.

Standardfilter

Filter för tillgänglighet, primärt pris, säljare och produkttyp inkluderas som standard. Anpassade filter använder dina produktvarianter och metafält för att avgöra vilka ytterligare filteralternativ som ska finnas tillgängliga. Om du till exempel säljer kläder med olika varianter för storlek kan du aktivera ett filter för storlek.

Anpassade filter

Förutom de 4 standardfiltren kan du ha upp till 20 anpassade filter. Anpassade filter kan skapas med hjälp av dina alternativ för produktvarianter eller med metafält. Med metafält kan du skapa filter för:

  • single_line_text_field
  • number_integer
  • number_decimal
  • boolean (sant eller falskt)

Metafält måste först skapas för att de ska kunna användas för anpassade filter. Läs mer om metafält för att konfigurera dina anpassade filteralternativ.

Efter att ha konfigurerat single_line_text_field, number_integer, number_decimal eller metafält boolean visas de i listan över sökbara alternativ på skärmen Lägg till filter. Du kan välja upp till maximalt 20 anpassade filter utöver de 4 standard filteralternativen.

Lägg till filter

Välj de filter som ska visas på dina produktseriesidor.

Steg:

  1. Bläddra ner till Filter för produktserie och sökning.
  2. Klicka på Lägg till filter.
  3. Välj ett eller flera filteralternativ från listan över tillgängliga filter.
  4. Klicka på Klar för att spara dina produktalternativ.
  5. Klicka på Spara för att uppdatera dina filter för produktserie och sökning.

Filtrera produkter

När Kategori och sökfilter har aktiverats visas filteralternativen ovanför dina produktlistningar i din webbshop. Det finns ingen gräns för hur många filterkriterier en kund kan välja. När kunden har valt ett filteralternativ uppdateras den slutliga listan över filtrerade produkter automatiskt till att visa produkter som matchar kundens kriterier.

En bild av en webbutiks skyltfönster som visar filteralternativen under en rubrik med texten

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis