Temasupport

Se till att du förstår vilken supportnivå som finns tillgänglig innan du anpassar ditt tema. Om du gör grundläggande anpassningar så kan du få support från temats utvecklare. Se vår lista över ytterligare resurser för temasupport om du gör omfattande ändringar.

Se designpolicy för mer information om anpassningar som Shopify inte stödjer.

Här hittar du support för ditt tema

Vilken support du har tillgång till varierar efter vem som har skapat ditt tema.

Support för gratisteman från Shopify

Om du använder ett gratistema från Shopify kan Shopify-supporten kanske hjälpa dig med små ändringar av ditt tema. Om du använder Basic Shopify-planen eller högre kan du använda upp till 60 minuters gratis designsupport, som används i steg om 15 minuter.

Granska Shopifys designpolicy för mer information.

Om du inte använder ett kostnadsfritt tema från Shopify skapades ditt tema av en tredjepartstemautvecklare. För att hitta support kan du se supportdokumentationen för ditt tema i din Shopify-admin på en dator eller mobil webbläsare. Du kan även kontakta temautvecklaren för support.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin går du till Webbshop > Teman.
 2. Hitta det tema du vill redigera och klicka på Anpassa.
 3. Klicka på ....
 4. Klicka på Visa dokumentation eller Få support.

Shopifys designpolicy

Om du använder ett gratistema från Shopify kan Shopify-supporten kanske hjälpa dig med små ändringar av ditt tema. Kontrollera vem som ger support för ditt tema innan du kontaktar Shopify-supporten.

Eftersom alla teman skiljer sig åt kan de typer av ändringar som Shopify-supporten gör bero på det tema du använder. Hitta ditt tema i listan över teman som stöds för att ta reda på vilka anpassningar som finns tillgängliga.

Om du använder Basic Shopify-planen eller högre kan du använda upp till 60 minuters gratis designsupport, eller designtid, som spåras i steg om 15 minuter. Kontrollera designtiden i anpassningsbeskrivningen för att ta reda på hur många minuter det tar att slutföra en specifik anpassning.

Vårt team registrerar hur mycket tid de har ägnat åt varje förfrågan om temaändring som du lämnar in. Om du skulle använda upp dina 60 minuter kan du vända dig till en Shopify partner för ytterligare hjälp. Läs mer om att anlita en Shopify partner.

Du kan också utforska våra ytterligare resurser för temasupport.

Teman och anpassningar som stöds

Shopify-supporten kan göra vissa anpassningar av gratisteman från Shopify. Shopify-supporten utvärderar möjligheten till anpassning från fall till fall. Om du letar efter en anpassning som inte finns listad i de anpassningar som stöds för ditt tema kan Shopify-supporten fortfarande hjälpa till.

För att säkerställa att din anpassning leder till en positiv tillväxt för ditt företag, fundera över vilka förbättringar du hoppas få ut av denna anpassning och hur det kommer att påverka dina kunder.

Begränsningar

Shopify-supporten kan hjälpa till med många grundläggande anpassningar men tänk på att Shopify inte kan hjälpa till med följande:

 • Redigera kassan
 • Anpassa eller felsöka teman som innehåller signifikanta kodändringar
 • Installera, ta bort eller modifiera tredjepartsappar (appar som Shopify inte har utvecklat)
 • Anpassning eller felsökning av tredjepartskod (hänvisar till kod som inte har utvecklats av Shopify, inklusive kod från forum och Shopify partners)
 • Anpassning eller felsökning av innehåll som läggs till via RTF-redigeraren
 • Lägga till nya typsnitt
 • Redigera bilder (inklusive beskärning, justering av färgprofiler, borttagning av bakgrunder)
 • Implementera ändringar som ger vilseledande eller vilseledande information till kunder
 • Anpassa översättningstjänster (inklusive mallar för Order Printer och e-postavisering)

Förbereder att kontakta support om ett gratis Shopify-tema

Innan du kontaktar Shopify-supporten bör du slutföra följande steg:

Om din butikskonfigurering har slutförts och anpassningen du letar efter inte är möjlig att genomföra med temaredigeraren, så kan du kontakta Shopify-supporten för att granska förfrågan.

Webbläsare som stöds

En temas utformning, surfupplevelse och inköpsåtgärder måste ha stöd följande webbläsare och utgåvor:

Skrivbordswebbläsare

 • Safari – de senaste två utgåvorna för Mac
 • Chrome – de senaste tre utgåvorna för Mac och PC
 • Firefox – de senaste tre utgåvorna för Mac och PC
 • Edge – de senaste två utgåvorna för PC

Mobila webbläsare

 • Safari för mobil – de senaste två utgåvorna för iOS
 • Chrome för mobil – de senaste tre utgåvorna för Android och iOS
 • Samsung Internet – de senaste två utgåvorna för Android

Webviews och andra applikationer

Teman måste ha stöd för bläddring och inköpsåtgärder när de återges i Webviews för följande applikationer:

 • Instagram – den senaste utgåvan för Android och iOS
 • Facebook – senaste utgåvan för Android och iOS
 • Pinterest – den senaste utgåvan för Android och iOS

Ytterligare resurser

Shopify-supporten kan inte hjälpa till med omfattande eller avancerade temaanpassningar men det finns flera andra supportresurser tillgängliga.

Forum för att diskutera temadesigner

Shopifys designforum ger vägledning om hur man redigerar HTML, CSS eller Liquid för att anpassa en webbshop. Ställ frågor i Shopifys designforum om du behöver hjälp med att redigera temafiler. Du kan också söka igenom inläggen för att se vad andra Shopify-handlare gör med sina teman.

Forum för feedback för din butik

I forumet för Feedback på min butik kan du be om vägledning och feedback avseende färger, typsnitt och andra designbeslut för din butik.

Support för appar

För att få hjälp med en app går du till Inställningar > Appar och försäljningskanaler och klickar sedan på Få support intill appen som du behöver hjälp med i Shopify-administratören.

Om du behöver hjälp med en tredjepartsapp som inte är installerad i din butik kan du söka efter appen i Shopifys appbutik. I supportavsnittet längst ner på appsidan hittar du apputvecklarens dokumentation, eller skicka ett meddelande till apputvecklaren.

RTF-redigeraren

Om du behöver hjälp med att formatera ditt innehåll med RTF-redigeraren kan du försöka att installera en app för att redigera sidorna i din butik.

Webbprestandarapport och rekommendationer

En snabb webbshop kan förbättra shoppingupplevelsen för kunderna, göra din butik mer synlig och öka konverteringen. Du kan se hur din butik står sig jämfört med branschstandard och andra Shopify-butiker som liknar din genom att granska rapporten Webbprestanda. Se Förbättra webbshoppens prestanda om du behöver hjälp med din webbshops webbprestanda.

Ytterligare funktionalitet

Överväg att prova ett annat tema för att lägga till ytterligare funktionalitet i ditt tema, till exempel en sidopanel, bildzoom, ett extra bildspel eller oändlig bläddring. Om temat inte har den funktion som du vill ha så kan du söka i temabutiken för att hitta ett tema som passar dina behov bättre. Du kan även söka i Shopify App Store efter en tredjepartsapp som erbjuder den funktionalitet du eftersöker.

Shopify Partners

Shopify partners är erfarna professionella som har omfattande kunskap om att skapa, uppdatera och förbättra Shopify-teman.

Läs mer om att anlita en Shopify partner.

I det här avsnittet

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis