Felsökning

Kontrollera om ditt problem listas nedan om du upplever problem med din temaredigerare.

Vanliga frågor

Problem: Det gick inte att ladda sidan

Sidan omdirigeras till en URL som inte stöds

Verifiera att omdirigeringen har inaktiverats när du går till temaredigeraren om din webbutik innehåller kod som omdirigerar användare till URL:er som inte är kopplade till din butik.

Den här typen av omdirigering kan till exempel läggas till i en butiksfront för att rikta köpare till olika butiker i Shopify beroende på var de befinner sig. Den här typen av omdirigeringskod kan finnas antingen i ditt tema eller en app som du har installerat.

För att säkerställa att din omdirigering inte stör redigeringsupplevelsen ska du använd en referens till variabeln window.Shopify.designMode i JavaScript för att inaktivera omdirigeringen när du besöker temaredigeraren. Variabeln är inställd på true när webbutiken läses in i redigeraren och på false när den inte gör det.

Sidan gick inte att ladda på grund av ett fel

Laddningen av en sida i temaredigeraren kan misslyckas av många anledningar. Följande problem är vanliga:

 • problem med nätverksanslutning
 • ogiltig Liquid-kod i ditt tema

Om du har bekräftat att dessa problem inte orsakar felet kan du försöka med att besöka din webbutik genom att navigera till Temaåtgärder > Förhandsgranska tema i temaredigeraren. Om sidan inte kan läsas in kan du kontakta Shopify-supporten för att få hjälp med din butiksfront.

HTML-fel hittades

När du gör ändringar i temainställningarna i temaredigeraren kan det hända att du ser ett varningsmeddelande för "HTML-fel hittades" i redigeraren:

Banner för HTML-fel

Det här felmeddelandet visas när ett syntaxfel upptäcks i din temakod. För att lösa problemet kan du granska koden i den Liquid-fil som felmeddelandet refererar till. I exemplet ovan är det slideshow.liquid.

Leta efter problemet i din temakod

 1. Klicka på avsnittsfilen .liquid som felmeddelandet länkar till. Denna tar dig till sidan Redigera HTML/CSS och filen öppnas i kodredigeraren.
 2. Titta igenom koden i filen och försök hitta ogiltig HTML eller Liquid. Kodredigeraren visar potentiella syntaxfel i rött. Vanliga problem är följande:

  • Extra avslutande HTML-taggar, till exempel en avslutande </div> utan en inledande <div>
  • Extra ej avslutade HTML-taggar, till exempel en inledande <div> utan en avslutande </div>
  • Missformade HTML-taggar, till exempel <div class="my-class" utan en >
  • Missformad Liquid-kod
  • Trasig HTML i en inkluderad fil med temafragment
 3. När du har hittat problemet rättar du till koden i din temafil.

 4. Klicka på Spara.

 5. Klicka på Anpassa för att återgå till temaredigeraren och bekräfta att felmeddelandet är borta.

Andra lösningar

Överväg följande alternativ om du inte kan lösa problemet genom att följa de föregående stegen:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis