Felsökning

Granska följande vanliga problem som du kanske upplever med din temaredigerare och hur du löser dem.

Sidan omdirigeras till en URL som inte stöds

Verifiera att omdirigeringen har inaktiverats när du går till temaredigeraren om din webbutik innehåller kod som omdirigerar användare till URL:er som inte är kopplade till din butik.

Denna typ av omdirigering kan till exempel läggas till i ett skyltfönster för att leda kunder till olika Shopify-butiker beroende på deras plats. Denna typ av omdirigeringskod kan finnas i ditt tema eller i en app som du har installerat.

Säkerställ att din omdirigering inte stör redigeringsupplevelsen genom att använda en referens till variabeln window.Shopify.designMode i JavaScript för att inaktivera omdirigeringen när du besöker temaredigeraren. Variabeln är inställd på true när skyltfönstret läses in i redigeraren och på false när det inte gör det.

Sidan gick inte att ladda på grund av ett fel

Det kan finnas många orsaker till att en sida inte kan laddas i temaredigeraren, till exempel följande:

 • problem med nätverksanslutning
 • ogiltig Liquid-kod i ditt tema

Om du har bekräftat att dessa problem inte orsakar felet kan du försöka med att besöka din webbutik genom att navigera till Temaåtgärder > Förhandsgranska tema i temaredigeraren. Om sidan inte kan läsas in kan du kontakta Shopify-supporten för att få hjälp med din butiksfront.

HTML-fel hittades

Om det finns ett syntaxfel i din temakod så visas varningsmeddelandet HTML-fel upptäckt i din temaredigerare.

Lös problemet genom att granska koden i den Liquid-fil som felmeddelandet refererar till.

Leta efter problemet i din temakod

 1. Klicka på avsnittsfilen .liquid som felmeddelandet länkar till. Då förs du till sidan Redigera HTML/CSS och filen kommer att öppnas i kodredigeraren.
 2. Titta igenom koden i filen och försök hitta ogiltig HTML eller Liquid. Kodredigeraren visar potentiella syntaxfel i rött. Vanliga problem är följande:

  • Extra avslutande HTML-taggar, till exempel en avslutande </div> utan en inledande <div>
  • Extra ej avslutade HTML-taggar, till exempel en inledande <div> utan en avslutande </div>
  • Missformade HTML-taggar, till exempel <div class="my-class" utan en >
  • Missformad Liquid-kod
  • Trasig HTML i en inkluderad fil med temafragment
 3. När du har hittat problemet rättar du till koden i din temafil.

 4. Klicka på Spara.

 5. Klicka på Anpassa för att återgå till temaredigeraren och bekräfta att felmeddelandet är borta.

Andra lösningar

Överväg följande alternativ om du fortfarande har problem med ditt tema efter att du har gått igenom vanliga felsökningssteg:

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis