Xử lý vấn đề

Nghiên cứu các vấn đề thường gặp sau đây với trình biên tập chủ đề mà bạn có thể gặp phải và cách xử lý.

Trang đang chuyển hướng tới URL không được hỗ trợ

Nếu cửa hàng của bạn chứa mã chuyển hướng người dùng đến URL không kết nối với cửa hàng, hãy xác minh rằng bạn đã hủy kích hoạt chuyển hướng khi truy cập trình biên tập chủ đề.

Ví dụ: Có thể thêm loại chuyển hướng này vào cửa hàng để chuyển hướng khách hàng đến cửa hàng Shopify khác tùy theo vị trí của họ. Loại mã chuyển hướng này có thể có trong chủ đề hoặc ứng dụng bạn đã cài đặt.

Để đảm bảo việc chuyển hướng không can thiệp vào trải nghiệm trình biên tập, hãy sử dụng tham chiếu đến biến window.Shopify.designMode trong JavaScript để hủy kích hoạt chuyển hướng khi bạn truy cập trình biên tập chủ đề. Biến này được đặt thành true khi tải cửa hàng trong trình biên tập và false khi không tải cửa hàng trong trình biên tập.

Không thể tải trang do lỗi

Có nhiều lý do dẫn đến việc không thể tải trang trong trình biên tập chủ đề, chẳng hạn như những lý do sau:

 • sự cố về kết nối mạng
 • chủ đề của bạn chứa mã Liquid không hợp lệ

Nếu bạn xác minh được rằng những vấn đề này không gây ra lỗi, hãy thử truy cập cửa hàng trực tuyến bằng cách chuyển đến mục Thao tác chủ đề > Xem trước chủ đề trong trình biên tập chủ đề. Nếu không tải được trang, bạn có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Shopify để được trợ giúp về cửa hàng.

Đã tìm thấy lỗi HTML

Nếu xảy ra lỗi cú pháp trong mã chủ đề, thông điệp cảnh báo Tìm thấy lỗi HTML sẽ hiển thị trong trình biên tập chủ đề.

Để xử lý lỗi, hãy kiểm tra mã trong tệp Liquid được tham chiếu trong thông báo lỗi.

Tìm sự cố trong mã chủ đề

 1. Nhấp vào tệp mục .liquid được liên kết trong thông báo lỗi. Khi đó, bạn sẽ chuyển đến trang Chỉnh sửa HTML/CSS và tệp sẽ mở trong trình chỉnh sửa mã.
 2. Xem qua mã trong tệp và cố gắng tìm HTML hoặc Liquid không hợp lệ. Trình chỉnh sửa mã sẽ hiển thị các lỗi cú pháp tiềm ẩn bằng màu đỏ. Các vấn đề thường gặp bao gồm:

  • Thừa thẻ HTML đóng, ví dụ như thẻ kết thúc bằng </div> mà không bắt đầu bằng <div>
  • Thừa thẻ HTML chưa đóng, ví dụ như thẻ bắt đầu bằng <div> mà không kết thúc bằng </div>
  • Thẻ HTML không đúng định dạng, ví dụ như <div class="my-class" mà không có >
  • Mã Liquid không đúng định dạng
  • HTML hỏng trong tệp đoạn mã chủ đề đi kèm
 3. Sau khi tìm thấy vấn đề, hãy sửa mã trong tệp chủ đề.

 4. Nhấp vào Save (Lưu).

 5. Nhấp vào Tùy chỉnh để quay lại trình biên tập chủ đề và xác nhận rằng thông báo lỗi đã biến mất.

Các giải pháp khác

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề với chủ đề sau khi xem xét các bước khắc phục sự cố thông thường, hãy cân nhắc các tùy chọn sau:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí