Nút thanh toán nhanh

Khách hàng có thể sử dụng nút thanh toán nhanh để mua nhanh sản phẩm họ đang xem. Họ sẽ bỏ qua giỏ hàng và hoàn tất việc thanh toán bằng phương thức thanh toán hiển thị trên nút. Nút này sẽ tự động thay đổi để thể hiện phương thức thanh toán nhanh ưu tiên của khách hàng.

Hai trang sản phẩm minh họa về nút thanh toán động. Một trang có nút không thương hiệu có chữ Mua ngay. Một trang có nút có thương hiệu có chữ Mua bằng PayPal.

Nút này sẽ hiển thị bên cạnh nút Thêm vào giỏ hàng và khách hàng có thể dùng nút này để mua một loại mẫu mã của sản phẩm. Ví dụ: khách hàng có thể dùng nút thanh toán nhanh để mua hai chiếc áo thun màu đỏ, chứ không thể mua một chiếc áo thun màu đỏ và một chiếc áo thun màu lam.

Loại nút thanh toán động hiển thị với khách hàng phụ thuộc vào các yếu tố sau:

  • cài đặt thanh toán của bạn
  • việc Shop Promise có đang hoạt động hay không, nếu có thì sẽ ưu tiên Shop Pay hơn các trang thanh toán khác
  • trình duyệt của khách hàng
  • thiết bị của khách hàng.
  • lịch sử thanh toán cá nhân của khách hàng

Có hai loại nút thanh toán nhanh:

  • Không thương hiệu - Những nút này sẽ hiển thị chữ Mua ngay. Khi khách hàng nhấp vào nút không thương hiệu, họ sẽ bỏ qua giỏ hàng và chuyển đến trang thanh toán của Shopify.
  • Có thương hiệu - Các nút này có logo của phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba. Khi khách hàng nhấp vào nút có thương hiệu, họ sẽ hoàn tất việc thanh toán bằng phương thức thanh toán nhanh đó. Có thể sử dụng những phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba sau đây:

Chỉ các phương thức thanh toán bạn đã kích hoạt trong mục cài đặt thanh toán mới hiển thị để khách hàng lựa chọn. Nếu bạn không kích hoạt phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba thì chỉ có nút không thương hiệu sẽ hiển thị.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí