Tùy chỉnh nút thanh toán nhanh

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và phông chữ trên các nút thanh toán nhanh không thương hiệu sao cho phù hợp với cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn không thể tùy chỉnh các nút có thương hiệu.

Trước khi tùy chỉnh nút thanh toán động, hãy nhớ thêm các nút đó vào cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh màu sắc của nút thanh toán nhanh

Bạn có thể tùy chỉnh màu chữ của các nút thanh toán động.

Các bước thực hiện:

Tùy chỉnh phông chữ trên nút thanh toán nhanh

Bạn có thể tùy chỉnh phông chữ của các nút thanh toán động.

Các bước thực hiện:

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí