Tùy chỉnh nút thanh toán nhanh

Bạn có thể tùy chỉnh màu sắc và phông chữ trên các nút thanh toán nhanh không thương hiệu sao cho phù hợp với cửa hàng trực tuyến của mình. Bạn không thể tùy chỉnh các nút có thương hiệu.

Trước khi tùy chỉnh nút thanh toán động, hãy nhớ thêm các nút đó vào cửa hàng trực tuyến.

Tùy chỉnh màu sắc của nút thanh toán nhanh

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
  2. Nhấp vào Colors (Màu sắc).
  3. Sửa cài đặt ảnh hưởng đến màu nền và màu chữ của nút thanh toán nhanh. Mỗi chủ đề sẽ có những cài đặt riêng.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Tùy chỉnh phông chữ trên nút thanh toán nhanh

Các bước thực hiện:

  1. Nhấp vào Theme settings (Cài đặt chủ đề).
  2. Nhấp vào Kiểu chữ.
  3. Sửa cài đặt kiểu chữ ảnh hưởng đến chữ trên nút thanh toán nhanh. Mỗi chủ đề sẽ có những cài đặt riêng.
  4. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí