khả năng tương thích của nút thanh toán nhanh

Trong một số trường hợp, nút thanh toán nhanh có thể không phù hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn. Trước khi thêm nút thanh toán nhanh vào cửa hàng trực tuyến, hãy xem xét khả năng tương thích của nút với những tính năng sau:

Ứng dụng

Nút thanh toán nhanh có thể xung đột với một số ứng dụng.

Nếu bạn dùng một trong những ứng dụng sau, nút thanh toán nhanh có thể không tương thích với cửa hàng trực tuyến của bạn:

  • bộ chuyển đổi đơn vị tiền tệ
  • các ứng dụng tương tác với giỏ hàng
  • các ứng dụng đưa khách hàng đến trang thanh toán bên ngoài

Thuộc tính giỏ hàng

Nút thanh toán nhanh không hỗ trợ các thuộc tính giỏ hàng. Thuộc tính giỏ hàng là các trường biểu mẫu tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để thu thập thêm thông tin từ khách hàng trên trang giỏ hàng.

Ví dụ về thuộc tính giỏ hàng bao gồm những thành phần bổ sung sau đây vào trang giỏ hàng:

  • hộp kiểm điều khoản và điều kiện
  • các tùy chọn gói quà
  • lịch chọn ngày giao hàng

Nếu bạn cần sử dụng các thuộc tính giỏ hàng thì nút thanh toán nhanh sẽ không phù hợp với cửa hàng trực tuyến của bạn.

Sản phẩm

Chỉ có thể dùng nút thanh toán nhanh để mua một loại mẫu mã của sản phẩm. Tuy nhiên, nếu bạn hiển thị hộp chọn số lượng trên trang sản phẩm thì khách hàng có thể mua nhiều mẫu mã đó. Ví dụ: khách hàng có thể dùng nút thanh toán nhanh để mua hai chiếc áo thun màu đỏ, chứ không thể mua một chiếc áo thun màu đỏ và một chiếc áo thun màu lam.

Cài đặt thanh toán

Nếu bạn không bật phương thức thanh toán nhanh bên thứ ba trong cài đặt thanh toán thì chỉ có nút thanh toán nhanh không thương hiệu sẽ hiển thị.

Chữ trên nút

Nút thanh toán nhanh không thương hiệu sẽ hiển thị chữ Mua ngay. Nếu nút Thêm vào giỏ hàng cũng hiển thị chữ Mua ngay hoặc nội dung tự tạo khác thì khách hàng có thể sẽ bối rối.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí