Hình ảnh cửa hàng trực tuyến

Bạn có thể tùy chỉnh cửa hàng trực tuyến bằng cách thêm logo và biểu tượng trang web tùy chỉnh, hình ảnh sản phẩm, bản trình chiếu, biểu ngữ, hình ảnh bài viết blog và hình ảnh có sẵn. Bạn có thể tải lên hình ảnh của riêng mình hoặc dùng ảnh chụp sẵn miễn phí từ Burst.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí