Sửa màu của hình ảnh đã tải lên

Khi bạn tải hình ảnh lên Shopify, màu trong hình ảnh tải lên có thể sẽ khác với hình ảnh gốc. Điều này có thể xảy ra khi hình ảnh có hồ sơ màu, tức một bộ dữ liệu được lưu trữ trong một tệp có phần mở rộng .ICC hoặc .ICM. Hồ sơ màu thường được nhúng vào hình ảnh để giúp tiêu chuẩn hóa cách hiển thị màu sắc trên các thiết bị khác nhau. Khi hình ảnh được tải lên Shopify, hồ sơ màu sẽ bị xóa.

Hồ sơ màu bị xóa vì hai lý do:

  • Khi hình ảnh được tải lên không có hồ sơ màu, sRGB (hồ sơ màu thông dụng nhất dùng để hiển thị hình ảnh trên web) do trình duyệt web đảm nhận. Điều này đảm bảo hình ảnh đồng nhất trên tất cả các trình duyệt web chính.
  • Hồ sơ màu có thể chiếm dung lượng đĩa lớn, gây tốn thời gian tải.

Xóa hồ sơ màu khỏi hình ảnh của bạn

Bạn có thể xóa hồ sơ màu khỏi hình ảnh bằng cách lưu hình ảnh mà không có hồ sơ màu trước khi tải lên Shopify. Quá trình này thay đổi tùy thuộc vào chương trình chỉnh sửa hình ảnh của bạn. Nếu bạn sử dụng sản phẩm Adobe, hãy làm theo các bước sau:

Xóa hồ sơ màu bằng Abobe Illustrator hoặc Adobe Photoshop

  1. Nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Assign Profile (Chỉ định hồ sơ).

  2. Chọn Don’t Color Manage This Document (Không quản lý màu tài liệu này).

  3. Nhấp vào OK.

Xóa hồ sơ màu bằng Adobe InDesign

  1. Nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn Assign Profile (Chỉ định hồ sơ).

  2. Đối với Hồ sơ RGB và Hồ sơ CMYK, chọn Discard (Use Current Working Space) (Bỏ (Sử dụng không gian làm việc hiện tại)).

  3. Nhấp vào OK.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể xem Tài liệu Adobe về hồ sơ màu.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí