Thêm ảnh chụp sẵn miễn phí vào chủ đề

Burst là nền tảng ảnh chụp sẵn do Shopify cung cấp, mang đến cho bạn những hình ảnh miễn phí, có độ phân giải cao. Từ trình biên tập chủ đề, bạn có thể khám phá hàng nghìn hình ảnh từ Burst và thêm vào cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể chọn hàng chục danh mục để tìm hình ảnh phù hợp với doanh nghiệp. Thêm hình ảnh chất lượng cao vào những phần khác nhau của cửa hàng trực tuyến, như bản trình chiếu trên trang chủ, blog hoặc trang sản phẩm.

Hình ảnh trên Burst có sẵn theo giấy phép miễn phí bản quyền nên bạn có thể sử dụng và chỉnh sửa ảnh theo cách bạn muốn. Khuyến khích ghi nhận bản quyền nhưng không bắt buộc.

Thêm ảnh chụp sẵn vào chủ đề

  1. Vào trình biên tập chủ đề.

  2. Từ thanh công cụ của trình biên tập chủ đề, nhấp vào mục bạn muốn thêm hình ảnh. Chọn một mục có trình chọn ảnh:

  3. Nhấp vào Explore free images (Khám phá hình ảnh miễn phí).

  4. Duyệt hình ảnh bằng thanh tìm kiếm hoặc bằng cách nhấp vào danh mục hình ảnh.

  5. Nhấp vào hình ảnh để xem trước hình ảnh trong chủ đề. Sau khi tìm được hình ảnh muốn sử dụng, nhấp vào Chọn.

  6. Bằng các tùy chọn có trong menu thanh bên, thực hiện mọi chỉnh sửa bạn muốn đối với cách thức hiển thị hoặc hiệu ứng động của hình ảnh.

  7. Nhấp vào Save (Lưu).

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí