Hatchful

Hatchful của Shopify là công cụ miễn phí của Shopify để giúp bạn tạo logo riêng. Logo là một phần thiết yếu trong chiến lược xây dựng thương hiệu cho cửa hàng. Logo góp phần mang lại trải nghiệm gắn kết cho khách hàng.

Sau khi tạo logo mới, bạn có thể dùng tại nhiều nơi, chẳng hạn như trong chủ đề, thông báo về đơn hàng hoặc bài đăng truyền thông xã hội.

Tạo logo

  1. Mở công cụ Hatchful.
  2. Nhấp vào TẠO LOGO NGAY.
  3. Chọn loại hình doanh nghiệp đúng nhất với cửa hàng của bạn. Nhấp vào NEXT (TIẾP).
  4. Chọn phong cách hình ảnh bạn muốn cho logo của mình. Bạn có thể chọn nhiều mục. Nhấp vào NEXT (TIẾP).
  5. Nhập tên doanh nghiệp và slogan của doanh nghiệp (nếu có). Logo của bạn sẽ có cả hai. Nhấp vào NEXT (TIẾP).
  6. Chọn nơi bạn định dùng logo. Chọn tất cả những mục thích hợp. Nhấp vào NEXT (TIẾP).
  7. Nhấp vào logo mà bạn cho là phù hợp nhất với doanh nghiệp của mình. Bạn có thể tùy chỉnh logo này trên màn hình kế tiếp.
  8. Sử dụng menu bên để chỉnh sửa các khía cạnh của logo, chẳng hạn như câu từ, phông chữ và màu sắc. Nhấp vào NEXT (TIẾP).
  9. Nhấp vào TẢI XUỐNG.

Nếu bạn đổi ý khi đang thực hiện bất kỳ bước nào trong đây, nhấp vào QUAY LẠI để quay lại trang trước.

Câu hỏi thường gặp về Hatchful

Tôi có thể nhập hình ảnh, logo hoặc tài sản khác của mình vào Hatchful không?

Không. Nhưng chúng tôi vẫn không ngừng bổ sung hình ảnh, thiết kế và các tài sản khác vào Hatchful.

Tôi có thể tải logo ở các định dạng tệp khác không?

Chúng tôi gửi tệp logo ở định dạng PNG. Tuy nhiên, nếu muốn đổi định dạng tệp logo, bạn có thể dùng ứng dụng chỉnh ảnh để làm việc này.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí