Cửa hàng trực tuyến

Cửa hàng trực tuyến Shopify là trụ sở trực tuyến cho hoạt động kinh doanh của bạn. Bạn có thể sử dụng cửa hàng trực tuyến Shopify để tạo trang web, đăng blog và bán sản phẩm. Bạn cần sử dụng gói Basic Shopify trở lên để bán bằng cửa hàng trực tuyến. Nếu bạn mới dùng Shopify, hãy tìm hiểu cách bắt đầu.

Cửa hàng trực tuyến rất linh hoạt, vì vậy bạn có thể xây dựng doanh nghiệp của mình với các tùy chỉnh sau:

  • xây dựng menu tùy chỉnh và bộ lọc cửa hàng để giúp khách hàng điều hướng trong cửa hàng
  • thêm miền tùy chỉnh
  • thiết lập nút thanh toán nhanh cho trang sản phẩm
  • thiết kế cửa hàng trực tuyến bằng các chủ đề đáp ứng

Để bắt đầu nhanh, làm theo hướng dẫn thiết lập cửa hàng trực tuyến.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí