Point of sale

Bạn có thể sử dụng Shopify POS để bán sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng bán lẻ, cửa sổ bật lên và các địa điểm khác.

Cho dù bạn đang thiết lập cửa hàng Shopify đầu tiên hay đang mở rộng cửa hàng trực tuyến để bắt đầu bán trực tiếp, bạn đều có thể sử dụng mục Bắt đầu để làm hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập ứng dụng Shopify POS, bao gồm chọn gói đăng ký đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn và Tổng quan trang thiết bị để tìm hiểu về trang thiết bị Shopify dành cho bán lẻ.

Shopify POS

Shopify POS là ứng dụng điểm bán hàng mà bạn có thể dùng để bán sản phẩm trực tiếp. Bạn có thể sử dụng Shopify POS để bán hầu như ở mọi nơi, bao gồm cửa hàng thực tế, chợ và cửa hàng thời vụ. Ứng dụng Shopify POS chỉ dành cho thiết bị iOS và Android.

Shopify POS đồng bộ với Shopify để theo dõi đơn hàng và hàng trong kho tại các địa điểm bán lẻ, cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng đang hoạt động khác. Bạn thậm chí có thể xem và quản lý đơn hàng của cửa hàng từ ứng dụng này.

giao diện POS hoàn toàn mới hiển thị trên máy tính bảng và điện thoại di động

Hardware (Phần cứng)

Bạn có thể kết nối Shopify với nhiều trang thiết bị bán lẻ giúp xây dựng doanh nghiệp, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Nếu bạn là thương nhân có cửa hàng ở quốc gia được hỗ trợ, bạn có thể mua trực tiếp trang thiết bị được hỗ trợ từ Shopify.

Để tìm hiểu thêm về trang thiết bị tốt nhất đáp ứng nhu cầu của cửa hàng, tham khảo mục Trang thiết bị.

Quản lý Shopify POS

Sau khi thiết lập cửa hàng và mua trang thiết bị, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bán hàng bằng Shopify POS.

Để tìm hiểu thêm về cách quản lý trải nghiệm bán lẻ của cửa hàng, tham khảo mục Bán hàng trực tiếp.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí