Point of sale

Shopify POS là ứng dụng điểm bán hàng mà bạn có thể sử dụng để bán sản phẩm trực tiếp. Bạn có thể sử dụng Shopify POS để bán hầu như ở mọi nơi, bao gồm cửa hàng thực tế, chợ và cửa hàng thời vụ.

Shopify POS đồng bộ với Shopify để theo dõi đơn hàng và hàng trong kho tại các địa điểm bán lẻ, cửa hàng trực tuyến và các kênh bán hàng đang hoạt động khác. Bạn thậm chí có thể xem và quản lý đơn hàng của cửa hàng từ ứng dụng này.

giao diện POS hoàn toàn mới hiển thị trên máy tính bảng và điện thoại di động

Bắt đầu

Cho dù bạn thiết lập cửa hàng Shopify đầu tiên, mở rộng cửa hàng trực tuyến để bắt đầu bán trực tiếp hay chuyển đổi từ ứng dụng POS Classic của Shopify, các tài nguyên sau đây sẽ giúp bạn bắt đầu sử dụng Shopify POS:

Nếu mới sử dụng Shopify làm nền tảng thương mại điện tử, bạn có thể bắt đầu bằng danh sách kiểm tra của chúng tôi. Danh sách kiểm tra sẽ hướng dẫn bạn các bước ban đầu để thiết lập cửa hàng.

Nếu đã có cửa hàng Shopify trực tuyến và muốn bắt đầu bán hàng trực tiếp, bạn cần thiết lập ứng dụng Shopify POS, chọn trang thiết bịthiết lập phương thức thanh toán.

Tham khảo mục Bắt đầu để được hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập ứng dụng Shopify POS, bao gồm cách chọn gói đăng ký phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Hardware (Phần cứng)

Bạn có thể kết nối Shopify với nhiều trang thiết bị bán lẻ giúp xây dựng doanh nghiệp, cả trực tiếp lẫn trực tuyến. Nếu bạn là thương nhân có cửa hàng ở quốc gia được hỗ trợ, bạn có thể mua trực tiếp trang thiết bị được hỗ trợ từ Shopify.

Để tìm hiểu thêm về trang thiết bị tốt nhất đáp ứng nhu cầu của cửa hàng, tham khảo mục Trang thiết bị.

Quản lý Shopify POS

Sau khi thiết lập cửa hàng và mua trang thiết bị, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bán hàng bằng Shopify POS.

Để tìm hiểu thêm về cách quản lý trải nghiệm bán lẻ của cửa hàng, tham khảo mục Bán hàng trực tiếp.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí