Khách hàng

Tương tác với khách hàng là một phần quan trọng trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh. Mỗi khi một khách hàng mới đặt hàng tại cửa hàng, tên và các thông tin chi tiết khác của họ sẽ được thêm vào danh sách khách hàng. Bạn có thể xem lại tất cả khách hàng và quản lý thông tin khách hàng từ khu vực Khách hàng trong trang quản trị Shopifyứng dụng shopify.

Nếu khách hàng tạo tài khoản với cửa hàng của bạn, họ có thể thêm thông tin địa chỉ vào tài khoản để thôn tin này tự động được điền khi thanh toán. Họ cũng có thể xem lịch sử đặt hàng với cửa hàng và xem trạng thái đơn hàng hiện tại với mọi đơn mua hàng của họ. Để biết thêm thông tin, xem Tài khoản khách hàng.

Trong mục này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí