Khách hàng

Tương tác với khách hàng là một phần quan trọng trong quá trình điều hành hoạt động kinh doanh. Mỗi khi một khách hàng mới đặt hàng tại cửa hàng, tên và các thông tin chi tiết khác của họ sẽ được thêm vào danh sách khách hàng. Bạn có thể xem lại tất cả khách hàng và quản lý thông tin khách hàng từ trang Khách hàng trong trang quản trị Shopifyứng dụng Shopify. Bạn có thể nhóm các khách hàng có chung đặc điểm vào cùng một phân khúc khách hàng để giao tiếp với khách hàng hiệu quả hơn.

Nếu khách hàng tạo tài khoản với cửa hàng của bạn, họ có thể thêm thông tin địa chỉ vào tài khoản để thông tin này tự động được điền khi thanh toán. Khách hàng cũng có thể xem lịch sử đặt hàng với cửa hàng và xem trạng thái đơn hàng hiện tại cho mọi đơn mua hàng của họ. Tìm hiểu thêm về tài khoản khách hàng.

Trong phần này

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí